Anasayfa Kitap Cevapları Makaleler Ödevini Sor
Cevap Yaz
26 Mart 2021, 16:44
Furkan Furkan
Yönetici
Konu Sayısı: 1362

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 111-112-113-114-115-116-117-118-119. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 4. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119. sayfa cevapları Kendimizi Deneyelim

Kırmızı renkli yazılar sorulardır; kırmızı renkli yazıların altındaki yeşil yazılar ise sorunun cevabıdır. Mavi yazılar hangi sayfa olduğunu gösterir geri kalan renksiz yazılar metindir. İyi dersler.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.

demir – kutupları – çubuk – iter – kapı – zili – mıknatıslık – temas S – itme veya çekme

1. Mıknatıslar nikel, demir, kobalt gibi maddeleri çeker; tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez.
2. Bir mıknatısta N harfi ile gösterilen kısım kuzey kutbu, S.harfiyle gösterilen kısım güney kutbu olarak adlandırılır.
3. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutupları denir.
4. Birbirine yaklaşan iki mıknatıs arasında itme veya çekme kuvveti oluşur.
5. Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle temas etmesine gerek yoktur.
6. Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker.
7. Mıknatıslar çubuk, at nalı, U, halka gibi değişik şekillerde olur.
8. Mıknatıslar, ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın  özelliğini kaybetmez.
9. Mıknatıslar; telefon, pusula, iki, buzdolabının kapak kısmı gibi birçok alet ve eşyanın yapımında kullanılır

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçerek çıkışa ulaşınız.

Cevap: D > Y > Y  4. Çıkış.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki cisimlerden mıknatıs tarafından çekilebilecek olanları işaretleyiniz.


D) Aşağıdaki mıknatısları birbirine yaklaştırdığımızda itme kuvveti mi çekme kuvveti mi uyguladıklarını altlarına yazınız. Verilmeyen kutupları bulunuz.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

Ünite Değerlendirme Soruları

A) Aşağıda verilen olaylar sonucunda kuvvetin hangi etkisi görülür. Olayların karşısındaki boşluğa yazınız.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutuların içindeki uygun kavramlarla doldurunuz.

1. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir.
2. Bir cisme hareket yönünde bir kuvvet uygularsak cisim hızlanır.
3. Cisimlerin hareket yönüne ters bir kuvvet uygularsak cisim yavaşlar veya durur.
4. Tenis oynarken karşıdan gelen topa raketimizle vurursak top yön değiştirme hareketi yapar.
5. Origami sanatı, kuvvettin cisimler üzerindeki şekil değiştirici etkisine örnek verilebilir.
6. Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere esnek cisim denir.
7. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekip tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmeyen cisme mıknatıs denir.
8. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliği en yoğun kısımları uç bölgeleridir.
9. Mıknatıs ne kadar ufak parçaya ayrılırsa ayrılsın, oluşan parçalar yine iki kutupludur.

C) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

1. (D) Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelmelidir.
2. (Y) Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez.
3. (Y) Rüzgâr, arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular.
4. (D) Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir.
5. (Y) Kuvvet ortadan kalkınca eski hâline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir.
6. (D) Her mıknatısın N (North) ve S (South) olmak üzere iki kutbu vardır.
7. (Y) Mıknatıs toplu iğne kutusuna daldırıldığında toplu iğneler, mıknatısın orta kısımlarında toplanır.
8. (D) Kuvvet cisimleri hızlandırır, yavaşlatır, cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirir.
9. (D) Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır.
10. (Y) Yüzücünün hareket yönü ile nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yöndeyse
yüzücünün hareketi yavaşlar.
11. (D) Yelkenli, rüzgârın yelkenlere uyguladığı itme kuvvetiyle su üzerinde hareket eder.
12. (Y) Bisikletin pedalını çevirdikçe bisiklete hareket yönünde bir çekme kuvveti uygularız.
13. (D) Tenis oynarken topa itme kuvveti uygularız.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

D) Aşağıdaki araba ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Arabaya A noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne ters bir kuvvet uyguladığımız için arabanın hızı yavaşlar.


2. Arabaya A noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne doğru kuvvet uygulandığı için araba hızlanır.


3. Arabaya B noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne ters bir kuvvet uyguladığımız için arabanın hızı yavaşlar.


4. Arabaya B noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Arabanın gittiği yöne doğru kuvvet uygulandığı için araba hızlanır.


E) Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

F) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

1. (D) Pusula ve kapı zilinde mıknatıs bulunur.
2. (Y) Mıknatıs sadece demiri çeker.
3. (D) Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur.
4. (Y) Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir.


G) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mıknatısların çekme kuvveti uyguladığı cisimlerden beş tanesini yazınız
Cevap: Buzdolabı, demir, nikel, çivi, soba borusu


2. Mıknatısların aynı kutupları birbirine nasıl bir kuvvet uygular?
Cevap: Aynı kutuplar birbirine çekme kuvveti uygular.


3. Mıknatısların kullanıldıkları yerlere beş tane örnek veriniz.
Cevap: Buzdolabı, Yazı Tahtası, demir tozu ayıklama, uydular, televizyon.


4. Mıknatısların çekmediği cisimlerden beş tanesini yazınız.
Cevap:  Tahta, porselen, cam, plastik, lastik


H) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Mıknatıs, demire çekme kuvveti uygular.
2. Cisimlerin şekli kuvvet uygulanarak değiştirilebilir.
3. Hareketli bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulandığında cisim hızlanma hareketi yapar.
4. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği olan maddelere mıknatıs denir.
5. Bakır tel, mıknatıs tarafından çekilmez.
6. Her mıknatısta mutlaka iki kutup bulunur.
7. Kâğıt ve tahta mıknatıs tarafından çekilmez.
8. İki mıknatısın birbirini itmesini istiyorsak aynı kutuplarını birleştirmeye çalışırız.
9. Denizciler pusula ile yönlerini bulur.
10. Plastik, cam mıknatıs tarafından çekilmez.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

 

CEVAP ANAHTARI

I) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez?
A) Demir B) Bakır C) Kobalt D) Nikel

Doğru cevap B şıkkıdır.


2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir?
A) A-S B) S-R C) N-S D) N-E

Doğru cevap C şıkkıdır.


3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekiline döner?

A) Bakır tel
C) Bulaşık süngeri
B) Oyun hamuru
D) Alüminyum folyo

Doğru cevap C şıkkıdır.


4. Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir?

A) Esnek maddeler
C) Hareketli maddeler
B) Manyetik maddeler
D) Şekilsiz maddeler

Doğru cevap A şıkkıdır.


5. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın kullanım alanlarından biri değildir?

A) Pusulalar
C) Bisikletler
B) Buzdolabı kapakları
D) Radyolar

Doğru cevap C şıkkıdır.


6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mıknatıs madeni parayı çeker.
C) Mıknatıs bakır teli çeker.
B) Mıknatıs altın bileziği çeker.
D) Mıknatıs demir kaşığı çeker.

Doğru cevap D şıkkıdır.


I. Çekmeceyi açmak
II. Arabanın kapısını dışarıdan kapatmak
III. Topa vurmak

7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri itmeye örnektir?

A) I, II ve III
C) II ve III
B) I ve II
D) I ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her mıknatısta 2 kutup bulunmaz.
B) Mıknatıs, kredi kartı ve cep telefonlarına zarar verir.
C) Mıknatıslar nikelden yapılmış maddeleri çeker.
D) Mıknatısta aynı kutuplar birbirini iter.

Doğru cevap A şıkkıdır.

4. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

I. Kuvvet uygulayarak bütün cisimleri hareket ettirebiliriz.
II. Mıknatıs demir, nikel ve kobalttan yapılmış cisimleri çeker

9. Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?

A) Doğru Doğru
B) Yanlış Yanlış
C) Yanlış Doğru
D) Doğru Yanlış

Doğru cevap C şıkkıdır.


10. İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her iki parça da mıknatıslık özelliğini kaybeder.
B) Her parçanın iki farklı kutbu vardır.
C) İki parçanın da tek kutbu vardır.
D) İki parça da çekme özelliğini kaybeder.

Doğru cevap B şıkkıdır.


11. K ve L araçları ok yönünde hareket etmektedir. K aracına hareket yönünde, L aracına hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet uygulandıktan sonra araçların hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru cevap A şıkkıdır.

CEVAP ANAHTARI


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Etiket: elim sende fen bilimleri 4 sınıf cevap anahtarı 114 sayfa,

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.