Anasayfa Kitap Cevapları Makaleler Ödevini Sor
Cevap Yaz
18 Ocak 2021, 21:16
Furkan Furkan
Yönetici
Konu Sayısı: 1345

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları ADA Yayıncılık

2020-2021 5. Sınıf ADA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 109-110-111-112-113. sayfa cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Öğrendik?

Kırmızı renkli yazılar sorulardır; kırmızı renkli yazıların altındaki yeşil yazılar ise sorunun cevabıdır. Mavi yazılar hangi sayfa olduğunu gösterir geri kalan renksiz yazılar metindir. İyi dersler.

5. Sınıf Fen Bilimleri  ADA Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Çeşitli kav­ram­ve sözcükler nu­ma­ra­la­nıp aşa­ğı­da­ki tabloya yer­leş­ti­ril­miştir. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın ce­va­bı­nı, kutucuk numaralarını kullanarak altlarına yazınız.

1. Maddeler ısı alınca gerçekleşen olaylar hangileridir?
Cevap: 2-5-6-10

2. Buz, buhara dönüşürken sırasıyla hangi olaylar olur?
Cevap: 5-2-6

3. Madde dışarıya ısı verince hangi olaylar gerçekleşir?
Cevap: 3-4-11

4. Hangileri maddelerde ayırt edici özelliktir?
Cevap: 1-9-12

5. Hâl değişim olayları hangileridir?
Cevap: 2-3-4-5-6

6. Termometre ile ölçülen büyüklük nedir?
Cevap: 7

7. Hangisi sıcaklık birimidir?
Cevap: 8


B. Resimleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Resimdeki demir çemberler hava şartlarından nasıl etkilenir?
Cevap: Soğuk yerdeki çemberde büzüşme, kavurucu sıcaklıktaki bölgedeki çemberde ise genleşme gözlemlenir.

Hangi resimde termometredeki sıvı seviyesi yükselir, hangisinde düşer? Neden?
Cevap: Kaynar su dolu tenceredeki termometredeki sıcaklık yükselir. Buz ile dolu kabdaki termometrede ise sıcaklık düşer.

5. Sınıf Fen Bilimleri  ADA Yayıncılık Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşa­ğı­da­ki re­sim­ler çer­çe­ve­le­ne­rek du­va­ra ası­la­cak­tır. Her res­min bir adı ve açık­la­ma­sı ol­sun is­ti­yo­ruz. Ve­ri­len­ler ara­sın­dan uy­gun olan adları ve açıkla­ma­la­rı ye­ri­ne ya­zı­nız.

1. b
2. a
3. ç
4. d
5. c

5. Sınıf Fen Bilimleri  ADA Yayıncılık Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşa­ğı­da­ki gra­fik, ısı­tıl­mak­ta olan bir kap­ta­ki su­yun za­ma­na bağ­lı sı­cak­lık de­ği­şi­mi­ni gös­ter­mek­te­dir. Gra­fiğe bakarak soruları cevap­layınız.

1. Suyun 4. dakikadaki sıcaklığını grafikte bulunuz.
Cevap: 40°C

2. 80 °C’a kaçıncı dakikada ulaşılmıştır?
Cevap: 5. dakikada ulaşmıştır.

3. Suyun kaynama sıcaklığını bulunuz.
Cevap: Su 100 derecede kaynamıştır.

4. Su, kaçıncı dakikada kaynamıştır?
Cevap: Su 6. dakikadan itibaren kaynamıştır.

5. 6 ve 7. dakikalarda sıcaklık neden sabittir?
Cevap: Su kaynamaya başladığı için sıcaklığı sabitlenmiştir.


D. Aşağıda verilen kavramların her biri için uygun bir soru yazınız.

5. Sınıf Fen Bilimleri  ADA Yayıncılık Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

E. Aşa­ğı­da açık­la­ma­sı ve­ri­len cüm­le­le­ri ta­mam­la­yı­nız.

• Buharlaşma ile erime birbirine benzer. Çünkü her iki olay da dışarıdan ısı alır.
• Yoğuşma ile donma birbirine benzer. Çünkü her iki olay da dışarıya ısı verir.


F. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın doğ­ru cevabını işa­ret­le­yi­niz.

CEVAP ANAHTARI

5. Sınıf Fen Bilimleri  ADA Yayıncılık Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

CEVAP ANAHTARI


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 105-106. Sayfa Cevapları ADA Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.