Cevap Yaz
13 Mayıs 2022, 11:15 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 229-230-231-232-233-234-235-236. Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı 229-230-231-232-233-234-235-236. Sayfa Cevapları KOZA Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Sonu Değerlendirme konusunun da bulunduğu 5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 229-230-231-232-233-234-235-236 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı 229-230-231-232-233-234-235-236. Sayfa Cevapları KOZA Yayınları

5 .Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 229-230-231-232-233-234-235-236. Sayfa Cevapları 5. Ünite Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 229 Ders Kitabı Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?
Cevap: C. Ailenizdeki kişilerin en çok sevdiği TV programları hangileridir? 


2. “Trafik kazasına yol açan etkenler nelerdir?” konusuyla ilgili bir araştırma yapılmak isteniyor. Araştırma yapmak için aşağıdaki veri toplama yollarından hangisine başvurulmalıdır?
Cevap: D. Kayıtlı verilere başvurulmalıdır. 


3. Bir gruba en çok sevdikleri müzik türleri sorulmuştur. Elde edilen verilere göre yandaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Grafiği oluşturmak için kullanılan sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 229 Ders Kitabı Cevapları


5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 230 Ders Kitabı Cevapları

4. İki sütun grafiğinin karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlış yorumlamalara neden olabilir?
Cevap: C. Grafiklerde dikey eksenlerdeki birim aralıklarının farklı olması 


Grafikten yararlanarak 5, 6, 7 ve 8. soruları cevaplayınız.

5. Müzeye en çok ziyaretçi hangi gün gelmiştir?
Cevap: A. Cumartesi


6. Müzeye en az ziyaretçi hangi gün gelmiştir?
Cevap: C. Perşembe


7. Müzeyi cumartesi günü gezenlerin sayısı, pazar günü gezenlerin sayısından kaç fazladır?
Cevap: A. 50
200 – 150 = 50


8. Müzeyi dört günde gezenlerin toplam sayısı kaçtır?
Cevap: D. 500
50 + 100 + 150 + 200 = 500


5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları

9. Yandaki grafikte bir kitapçıda beş yıl boyunca her yıl satılan kitap sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
Cevap: 

a. (D) 2013 yılındaki kitap satışı, bir önceki yıla göre azalmıştır.

b. (Y) En az kitabın satıldığı yıl, 2014’tür.

c. (D) En çok kitabın satıldığı yıl 2015’tir.

ç. (Y) 2012 ile 2013 yıllarında satılan toplam kitap sayısı 6000’dir.

d. (D) 2015 yılında satılan kitap sayısı, 2014 yılında satılan kitap sayısından 500 fazladır.


10. Yandaki grafik, bir okul kantininde hafta içi satılan kalem sayılarını gün gün göstermektedir. Bu grafiğin çizilmesini sağlayan veriler aşağıdaki sıklık tablolarından hangisine aittir?
Cevap: B.


5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

11. Bir sınıftaki öğrencilere “mor, pembe, yeşil, sarı ve turuncu” renklerinden hangisini en çok sevdikleri soruluyor. Alınan cevaplara göre yandaki sıklık tablosu oluşturuyor. Sıklık tablosuna göre çizilen sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B.


5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

12. Takımına en fazla sayı kazandıran oyuncu hangisidir?
Cevap: B. Burcu


13. Takımına eşit miktarda sayı kazandıran oyuncular hangileridir?
Cevap: C. Berna ile Pelin 


14. Takımına en az sayı kazandıran oyuncu hangisidir?
Cevap: D. Vildan


15. Tüm oyuncular 4 sette toplam kaç sayı yapmışlardır?
Cevap: A. 100


16. Aysun ile Berna’nın kazandırdığı sayılar, Bilge ile Vildan’ın kazandırdığı sayılardan kaç fazladır?
Cevap: C. 9
Aysun+ Berna→ 15+12 = 27
Bilge + Vildan = 8 + 10 = 18
27 – 18 = 9


17. Hangi oyuncu, Fatma’nın yaptığı sayının yarısı kadar sayı yapmıştır?
Cevap: B. Vildan


5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 234 Ders Kitabı Cevapları

18. Oya’nın boyu 1,57 m, Ufuk’un boyu 1,38 m’dir. Oya’nın boyu, Ufuk’un boyundan kaç santimetre uzundur?
Cevap: C. 19
1,57 -1,38 = 19


19. 8 km’lik parkurun 3/4 ’ünü koşan bir atletin parkuru bitirmesi için kaç metre daha koşması gerekir?
Cevap: B. 2000
1 km→ 1000 m.

8 km→ 8.000 m.
8,000 . 3/4 = 6,000 m’sini koşmuştur.
8,000 – 6,000 = 2,000 m. daha koşmalıdır.


20. Aşağıdaki noktalı yerlere gelecek ifadeleri kutulardan bularak eşleyiniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 234 Ders Kitabı Cevapları


21. Yandaki yamuğun çevresinin uzunluğu 33 cm’dir. Şekilde verilenlere göre c kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: B. 5
7 + 9 + 12 = 28
33 – 28 = 5


22. Dikdörtgen biçimindeki bir halının eni 3 m, boyu 5 m’dir. Bu halılardan 4 tanesi, kısa kenarları çakışacak şekilde yan yana sıralanıyor. Oluşan düzlemsel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir?
Cevap: A. 46
5 . 4 = 20 m. bir boyunun uzunluğu.

20 + 20 = 40 m
3 + 3 = 6 m enlerinin boyu.
40 + 6 = 46 m.


5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları

23. Bir paralelkenarın çevresinin uzunluğu 260 cm, uzun kenarının uzunluğu ise 80 cm’dir. Bu paralelkenarın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: B. 50
80 . 2 = 160
260 – 160 = 100
100 ÷ 2 = 50


24. Eşkenar üçgen şeklindeki trafik işaret levhasının bir kenar uzunluğu 45 cm’dir. Bu trafik levhasının çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: D. 135
45 . 3 = 135


25. Bir karenin çevresinin uzunluğu, bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğuna eşittir. Karenin bir kenarının uzunluğu 8 cm’dir. Dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 6 cm olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 10 cm
Kare→ 8 . 4 = 32 cm.

Dikdörtgen→ 6 . 2 = 12
32 – 12 = 20 
20 ÷ 2 = 10 cm.


26. Aşağıdaki dörtgenlerden çevre uzunluğu 20 birim olanları işaretleyiniz.
Cevap:
5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları


27. Oturduğunuz sıranın üst yüzünün çevresini santimetre birimiyle tahmin ediniz. Sonra ölçme yapınız. Bulduğunuz sonuçla tahmininizi karşılaştırınız.
Cevap:
Tahminim: 45 cm. 

Ölçüm: 60 cm.


5. Sınıf Matematik KOZA Yayınları Sayfa 236 Ders Kitabı Cevapları

28. Uzun kenarı, kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi 36 m’dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç metredir?
Cevap: D. 12
Kısa kenar→ x → 6

Uzun kenar→ 2x → 12
2(2x + x )= 4x + 2x = 6x
6x = 36
x = 6


29. 5 ay 3 hafta 18 gün toplam kaç gündür (Bir ay 30 gün alınmalıdır)?
Cevap: B. 189
5 ay→ 5 . 30 = 150 gün

3 hafta→ 3. 7 = 21 gün
150 + 21 + 18 = 189 gün


30. Bir ilimizden saat 22.30’da hareket eden yolcu otobüsü 15 sa. 45 dk. sonra gideceği ile varmıştır. Otobüs gideceği ile vardığında saat kaçı gösterir?
Cevap: C. 14.15
22.30 + 15.45 = 37.75

37 saat – 24 saat = 13 saat
13.75→ 14.15


31. 4 sa. 12 dk. kaç saniye eder?
Cevap: A. 15 120
4 saat→ 60 . 4 = 240 dakika→ 240 . 60 = 14,400 saniye

12 dk.→ 12 . 60 = 720 saniye
14,400 + 720 = 15,120 saniye


32. 3 gün 5 saat kaç dakikadır?
Cevap:
3 gün→ 3 . 24 = 72 saat

72 + 5 = 77 saat
77 . 60 = 4,620 dk.


5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 229-230-231-232-233-234-235-236. Sayfa, 5. Ünite Sonu Değerlendirme 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.