Cevap Yaz
5 Haziran 2022, 7:30 - Sena Yazdı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun da bulunduğu 5. sınıf peygamberimizin hayatı ders kitabı sayfa 48-49-50 cevapları konusunu paylaştık. 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

5.Sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Tutku Yayıncılık

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını neden öğrenmeliyiz? Belirtiniz.
Cevap: İslam’ı hakkıyla öğrenmek ve hayatımıza geçirmek için Peygamberimizin hayatını öğrenmeliyiz. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in aynası, İslam’ın en iyi örneğidir.


2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde toplumun inanç durumu ile sosyal ve ekonomik yapısı hakkında genel hatlarıyla bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Mekke’deki inanların çoğu şirke sapmış ve putperestlerdi. Bunlarda az sayıda hıristiyan, birkaç hanif vardı. Hür, köle ve mevali olarak gruplara ayrılmış sosyal sınıflar bulunmaktaydı.


3. Kâbe hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Kabe’nin tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Yeryüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk binadır. Ulu’l Azm peygamberlerinden olan Hz. İbrahim tarafından yapılmıştır. İçi boştur fakat bazı insanlar Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğuna inanmaktadır.


4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) annesi, sütannesi ve dedesiyle geçirdiği yıllar hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Peygamberimiz dört yaşına kadar süt annesinin yanında kalmış daha sonra 6 yaşına kadar annesi ile yaşamıştır. Annesi vefat edince 8 yaşına kadar dedesi ile birlikte yaşamıştır.


5. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Ebu Talip’in yanında ne kadar kalmış ve bu süreçte neler yaşamıştır? Kısaca anlatınız.
Cevap: Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Ebu Talip’in yanında 8 yaşından 25 yaşına kadar kalmıştır. Bu süreçte koyunlara çobanlık yapmış ve amcası ile kervanlara katılmıştır.


6. Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği ve çocukları hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Peygamberimize, Hz. Hatice’nin evlenmek istediğini söylemesi ile amcasına durumu açmıştır onlarda uygun bulunca evlenmişlerdir. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma adında 6 çocukları olmuştur. Peygamberimizin sağlıklı iken Hz. Fatma dışında tüm evlatları vefat etmiştir.


7. Hz. Peygamberin (s.a.v.) İslam tebliğinin Mekke Dönemi’nde neler yaşanmıştır? Kısaca anlatınız.
Cevap: İlk önce vahiy ile peygamberlik verilmiştir. Daha sonra gizli davet dönemi başlamıştır. Peygamber efendimizin yakın çevresinden ve ailesinden ilk Müslümanlar girmiştir. Müslümanlığın eğitimi ve öğretimi için Dâru’l-Erkam kurulmuştur. 


8. Veda Hutbesi nedir? Bu hutbenin içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Peygamberimizin İslam için son kez Mina ve Arafat’ta yaptığı hutbeye ve hacca nail olduğunu bildiren hutbedir.


B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

9. Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye saldıran Yemen valisi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Ebrehe


10. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) aile büyükleri arasında yer almaz?
Cevap: C) Ümmü Gülsüm


11. Yukarıdakilerden kaç tanesi, Peygamberimizin (s.a.v.) isimlerindendir?
Cevap: C) 3


12. Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik yıllarıyla ilgili hangisi söylenemez?
Cevap: C) İlk vahyi alıp peygamber olmuştur. 


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Tutku Yayıncılık

13. Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talip’in vefat ettiği seneye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Hüzün Yılı


14. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşmiştir?
Cevap: C) Mescid-i Nebi’nin inşası


C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap: 

✦ Hz. İbrahim (a.s.), oğlu İsmail (a.s.) ve eşi Hz. Hacer’i Mekke’ye bıraktığında Allah (c.c.) tarafından onlara ikram olarak verilen Kâbe’nin yanındaki kaynak suyuna …Zemzem….. denir.

✦ Kâbe’ye, Allah’ın evi anlamına gelen ……Beytullah…. da denilmektedir.

…Şirk.., Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmektir. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmektir.

✦ İslamiyetten önceki dönem, barındırdığı olumsuzluklar ve yaşanan kötülükler sebebiyle .…Cahiliye… Dönemi olarak adlandırılır.

✦ Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu Rebiü’l-evvel ayının on ikinci gününü her yıl ……Mevlit….. Kandili olarak kutlarız.

✦ Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy, 610 yılının Ramazan ayında, Nur Dağı’ndaki …Hira….. Mağarası’nda gelmiştir.

✦ Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı ilk ve son hacca …Veda…. Haccı denir.


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Tutku Yayıncılık

Ç- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap: 

1. (Y) Müslümanların ilk hicreti Medine’ye olmuştur.

2. (D) Kurumsal anlamda İslam tarihindeki ilk mescit, Kuba Mescidi’dir.

3. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde bir süre Halid b. Zeyd el-Ensari’nin (r.a.) evinde kalmıştır.

4. (Y) Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye, eşi Hz. Hatice (r.a.) ile hicret etmiştir.

5. (D) Peygamberimiz (s.a.v.), hicreti esnasında Sevr Mağarası’nda üç gün gizlenmiştir.

6. (Y) Hicret, Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında takvim başlangıcı kabul edilmiştir.

7. (D) Mekke’nin Fethi, 630 yılında gerçekleşmiştir.

8. (D) Peygamberimiz (s.a.v.) 8 Haziran 632 tarihinde vefat etmiştir.

9. (Y) Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Yahudiler ile Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir.


D- Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazınız.
Cevap: 

Hicret : Mekke’den Medine’ye göç etmek.

Muhacir : Mekke’den Medine’ye göç eden kişiler.

Ensar : Muhacirlere ev sahipliği yapan Medineliler.

Mescid-i Nebi :Hicretten sonra Peygamber efendimiz ve arkadaşlarının yaptığı ilk mescid.

Suffe : Kimsesiz çocuklar için eğitim yerine verilen isim.

Ashab-ı Suffe : Suffede kalan, eğitim gören kişiler.

Ravza-i Mutahhara : Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yerdir.


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları 48-49-50. Sayfa, 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.