Cevap Yaz
5 Haziran 2022, 7:32 - Sena Yazdı

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun da bulunduğu 5. sınıf peygamberimizin hayatı ders kitabı sayfa 71-72 cevapları konusunu paylaştık. 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

5.Sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 71-72. Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Tutku Yayıncılık

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Peygamberlik müessesesinin insanlık için önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek, yanlıştan dönmelerini sağlamak, hak dini ve inançları göstermek için gönderilmişlerdir.


2. “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmrân suresi, 164. ayet.) ayetini açıklayınız.
Cevap: Allah insanlara peygamberler yollayarak kötü yoldan ve sapıklıklardan kurtarmıştır. Bu yüzden peygamberler insanlık için nimettir.


3. Peygamberlerin getirdiği ilkelere uymak neden gereklidir? Belirtiniz.
Cevap: Çünkü peygamberlerin getirdikleri ilkeler Allah’ın bizden istedikleridir. Peygamberler Allah’ın istediklerini ileten kişilerdir ve peygamberini inkar eden Allah’ı inkar etmiş olur.


4. Allah (c.c.) niçin peygamber göndermiştir? Söyleyiniz.
Cevap: Allah yasaklarını ve isteklerini bildirmek, doğru yolu göstermek ve Allah inancını benimsetmek için peygamber göndermiştir. 


5. Peygamberlerin görevleri nelerdir? Bilgi veriniz.
Cevap: Peygamberlerin görevleri;

–  Cebrail a.s.’ın getirdiği vahyi insanlara bildirmek,
– Güzel ahlak örneği olmak,
– Dini yaşama ve yayma konusunda örnek olmak,
– İnsanlara iyiliği emredip onları kötülükten alı koymaktır. 


6. Peygamberlik müessesesinin tarihî gelişimi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Hadislerde yazılanlara göre bu güne kadar 124.000 civarında peygamber gelmiştir. Ancak bunun 25’inin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. İlk peygamber aynı zamanda ilk insan olan Hz. Adem, son peygamberimizde Hz. Muhammed’dir.


7. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.
Cevap: 

Lütuf: Değer verilen birinden gelen iyilik.

Resul: Kendisine kitap inmiş peygamber.

Nebi: Kendine bir din ve kitap inmeyen, kendinden önceki peygamberin kitabına uyan peygamberler.

Mucize: Olağanüstü olay.


B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

8. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?
Cevap: D) Hz. Şit (a.s.)


9. Aşağıdakilerden hangisinin, peygamber olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı vardır?
Cevap: B) Hz. Lokman (a.s.)


10. Tufan Olayı hangi peygamber zamanında gerçekleşmiştir?
Cevap: C) Hz. Nuh (a.s.)


11. Hz. Yusuf’la (a.s.) ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) Kardeşlerini ağır şekilde cezalandırmıştır. 


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Tutku Yayıncılık

12. Aşağıdakilerden hangisi, peygamberlik ve peygamberlerle doğrudan ilgili bir kavram değildir?
Cevap: C) Kâbe 


13. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki kimseler olduğunu ifade eder?
Cevap: C) Fetanet


C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.
Cevap: 

✦ Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere …Nebi… denir.

✦ Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere ……Resul….. denir.

✦ Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili olarak anlatılan ibret verici hikâyelere, tarihî olaylara ……Kıssa…. denir.

✦ Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara, peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara ….Mucize…. denir.

✦ Peygamberlerin günah işlemekten kaçınma ve masum olma özelliğine …İsmet.. sıfatı denir.

✦ Peygamberlerin, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi mesajları olduğu gibi hiçbir eksiltme ve ekleme yapmadan insanlara iletmesine ……Tebliğ… denir.


Ç- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap: 

1. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah (c.c.) tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusudur.

2. (Y) Hz. Yuşa (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir.

3. (Y) Allah (c.c.) peygamber göndermese de Rabb’imize (c.c.) nasıl ibadet edeceğimizi bilebilir, melekler ve ahiretle ilgili bilgi sahibi olabilirdik.

4. (D) Hz. Musa (a.s.), Mısır firavununu Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaya çağırmıştır.

5. (Y) Sıdk, akıllı ve zeki olmak anlamına gelir.

6. (D) İlk insan Hz. Âdem (a.s.), aynı zamanda ilk peygamberdir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.