Cevap Yaz
20 Ocak 2022, 8:15 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 11. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 11 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Dünya haritasında Arabistan nerededir? Bulup inceleyiniz.
Cevap: Dünya haritasında Arabistan Mısır’ın doğusunda, Türkiye ve Suriye’nin güneyindedir.

2. Cahiliye Dönemi ne demektir? Araştırınız.
Cevap: Cahiliye Dönemi, İslamiyet öncesi Arap yarımadasındaki toplumun içinde bulunduğu zamana denir. Bu zamanlarda insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyor, hırsızlık ve haksızlık aşırı derecede yapılıyordu.

3. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesiyle ilgili bilgi toplayınız.
Cevap: Hz. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, babası Abdullah, annesi Amine, süt annesi Halime’dir.

4. Kâbe, zemzem ne demektir? Araştırınız.
Cevap: Kabe Mekke’de bulunan siyah küp şeklindeki ibadethanedir. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiştir. Zemzem suyu ise bereketli olduğuna inanılan ve Kabe’nin hemen yanında bulunan bir çeşmedir.

5. Mevlid Kandili’nde Müslümanlar neyi kutlar?
Cevap: Mevlid Kandili’nde peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğduğu geceye denir.

6. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara karşı davranışlarını büyüklerinizden öğreniniz.
Cevap: Hz. Peygamberimiz çocuklara karşı her zaman sevgi ve saygı göstermiştir. Onları büyük bir yetişkin gibi görüp onlarla tokalaşmış, muhabbet etmiş ve sıkıntılarını dinlemiştir.

5. Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 13. Sayfa Cevapları

1.1. Peygamberimizin (s.a.v.) Doøduøu Çevre

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİK

Dünya haritasından Mekke’nin yerini bulalım.
Cevap: Dünya haritasında Mekke, Mısır ve Sudan’ın yanında, Yemen’in üstünde ve Kızıldeniz sınırında bulunmaktadır.

Mekke ve Medine

Ülke, bölge ve şehir kavramlarını açıklayalım.
Cevap: 

  • Ülke: Bir devletin hakimiyetinde bulunan herhangi bir kara hava ve su parçasının bulunduğu yere denir.
  • Bölge: Yönetim ve ekonomik birliği bulunan, iklim ve bitki örtüsü benzerlik gösteren ve üzerinde insanların yaşadığı, sınırları belirlenmiş kara parçalarıdır.
  • Şehir: İnsan nüfusunun yoğunlaştığı; ticaret, sanayi vb. faaliyetlerin görüldüğü bir ülkeye bağlı olan yerleşim birimidir.

5. Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 27-28. Sayfa Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hz. Peygamberimizin (s.a.v) doğduğu çevre hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Peygamber efendimiz cahiliye döneminde Arap Yarımadasında bulunan Mekke şehrinde doğmuştur. Doğduğu zamanlarda insanlar putlara, ateşlere, yıldızlara ve çeşitli varlıklara tapıyorlardı. Haksızlık ve zulüm çok fazlaydı.

2. Kabe hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Kabe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir. Mekke’de yer almaktadır ve yanında bereketli olduğuna inanılan zemzem suyu çıkan bir çeşme bulunur.

3. Cahiliye Çağı hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Cahiliye Çağı peygamber efendimizin doğduğu zamanlarda Arap yarımadasındaki insanların yaşayış biçimleri nedeniyle bu adı almıştır. Bu zamanlarda güçlüler güçsüzleri eziyor, zulüm, haksızlık boy gösteriyordu. Kız çocuklarına değer verilmiyor ve diri diri toprağa gömülüyorlardı.

4. Fil Yılı hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Fil Yılında, bir vali yaptığı ibadethane rağbet görmeyince Kabe’yi yıkmak istemiştir. Kabe’yi yıkmaya büyük bir orduyla ve özellikle Fillerle gelmiştir. Bu filleri durdurmak imkansızdı bu nedenle bu yıla bu Fillerin adı verildi. Fil yılında kabeyi yıkmaya giden orduyu ebabil kuşları ayaklarında küçük taşlar bırakarak koca koca filleri devirip yenilmelerine yol açmıştır.

5. “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.” hadisini açıklayınız.
Cevap: Yalnızca insanlara değil hayvanlara ve bitkilere de merhamet etmeliyiz. Bu varlıklara merhamet etmezsek bizde Allah’ın merhametinden mahrum kalırız. Hadiste bu açıklanmaktadır.

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

1-) A
2-) C
3-) A
4-) D 
5-) B


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.

1-) Abdülmuttalip
2-) Ebu Talip
3-) Bahira
4-) Hatice
5-) Putperestlik


D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başlana D, yanlış olanların başına Y yazınız.

1-) D
2-) D
3-) Y
4-) D
5-) D

5. Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

1. Peygamber kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Peygamber, Allah tarafından insanlar arasından seçilen, Allah’ın emir ve buyruklarını insanlara tebliğ edip onlara doğru yolu gösteren bir insandır.

2. Peygamberlere neden ihtiyaç duyulmuştur? Araştırınız.
Cevap: İnsanlar zaman zaman diğer insanların etkisine maruz kaldığı için yoldan çıktılar ve sahte tanrılara inanmaya başladılar. Bu nedenle Allah insanlara peygamber göndermiştir.

3. Peygamberlerin hayat hikayeleri hakkında bilgi toplayınız.
Cevap: Peygamberler hayat hikayeleri her zaman zor ve sınav içerir. Peygamberler bir olay ile sınanır ve bu olaydan her zaman bir sonuç alır.

4. Resul ile Nebî arasındaki farkı araştınız.
Cevap: Resul kendine kutsal bir kitap indirilmiş peygamber demektir. Nebi ise peygamberin eş anlamlısıdır.

5. Son peygamber ne demektir? Araştırınız.
Cevap: Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Bunun anlamı Hz. Muhammed son peygamberdir ve ondan sonra başka hiç bir peygamber gönderilmeyeceğini açıklar.

6. Lütuf kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Önemli bir yerden gelen iyi davranış ve özel iyilik.
Cümle: Allah, peygamberlerine cenneti lütfetmiştir. 

7. Tebliğ kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Tebliğ açıklamak, bildirmek anlamına gelir.
Cümle: Peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ eder.

8. Sıdk kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Sıdk kelimesi bir sıfattır ve peygamberlerde bulunur. Sıdk doğru sözlü olmak anlamına gelir.
Cümle: Hz. Muhammed gibi tüm peygamberlerde Sıdk özelliği vardır.

9. Emanet kelimesinin anlamını araştırınız ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Emanet güvenilir olmak demektir.
Cümle: Peygamber efendimiz Arap Yarımadasındaki en emanet kişiydi.

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 41-42. Sayfa Cevapları Ünitemizi Değerlendirelim

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 41 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnsanlar peygamberlere neden ihtiyaç duyarlar?
Cevap: İnsanlar Allah’ın emirlerini bilmek için ve uygulamasını görmek için peygamberlere ihtiyaç duyar.

2. Hz. Nuh (a.s.) peygamberin kavmi nasıl bir milletti?
Cevap: Hz. Nuh’un kavminde çok az ona inan insan vardı ve diğer insanlar ona inanmıyor, onunla dalga geçiyor ve onu değersiz biriymiş gibi görüyorlardı.

3. Hz. Musa’nın (a.s.) mucizeleri nelerdir?
Cevap: Hz. Musa’nın mucizeleri şunlardır:

  • Asasının yılana dönüşmesi.
  • Kızıldeniz’i ikiye yarması.
  • Kurbağanların istilaya gelmesi.
  • Gökten bıldırcın ve helva yağması.

4. Hz. Isa (a.s.) nasıl dünyaya geldi?
Cevap: Hz. İsa Meryem annemizden dünyaya gelmiştir ve babasız doğmuştur. Babasız bir şekilde doğması mucizedir.


B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

CEVAP ANAHTARI

1-) D
2-) B

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

3-) D
4-) A


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.

1. İsrailoğullarını zalim Kral Firavun’un elinden kurtaran peygamber…..Musa…..’dır.
2. Son Peygamber …..Hz. Muhammed…..’dir.
3. Hz. Isa’ya (a.s.) verilen kitabın adı …..İncil…..’dir.
4. Hz. İbrahim’e (a.s.) zulmeden kralın adı …..Nemrut…..idi.


D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

CEVAP ANAHTARI

1-) Y
2-) D
3-) Y
4-) Y
5-) D

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 43. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

3. ÜNİTE: PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.) VE ÇOCUKLAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) aile bireylerine karşı tutumunu araştırınız.
Cevap: Hz. Peygamberimiz aile bireylerine karşı saygılı ve sevgi ile yaklaşırdı. Sorunlarını dinler ve onlara sahip çıkardı.

2. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarla olan iletişimini araştırınız.
Cevap: Peygamberimiz çocukları sever ve onları eğlendirir, onların sıkıntısını dinleyip isteklerini yerine getirirdi.

3. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) kimsesiz çocuklara yaklaşımını araştırınız.
Cevap: Hz. Peygamber yetim ve öksüz çocuklar için sahabelerine nasihatlerde bulunmuş ve onlara sahip çıkmalarını istemiştir. Peygamberimiz yetim ve öksüz çocuklara ayrı bir ilgi gösterir ve onlara şefkat gösterirdi.

4. Anne babalar cenneti nasıl kazanırlar? Araştırınız.
Cevap: Anne babalar hayırlı bir evlat yetiştirirlerse cenneti kazanırlar.

5. Merhamet kelimesinin anlamını öğreniniz ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Merhamet acıma anlamına gelir.

Cümlem: Peygamberimiz insanlar arasından en merhametlisidir.

6. Tevazu kelimesinin anlamını öğreniniz ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Gösteriş yapmayan, alçakgönüllü kişilere denir.

Cümlem: Bazı insanlar var ki büyük işler karşısında tevazu ile sessiz kalır.

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 51-52. Sayfa Cevapları Ünitemizi Değerlendirelim

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim

1. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) torunlarına nasıl davranırdı?
Cevap: Peygamber efendimiz torunlarıyla oyun oynar, onlarla ilgilenirdi.

2. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuk sevgisini örneklerle açıklayınız.
Cevap: Peygamber efendimiz s.a.v çocuklarını eğlendirmek için onlarla zaman geçirir, oyunlar oynardı.

3. Ailesi tarafından Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hizmetine verilen çocuk sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: Ailesi tarafından peygamberimize verilen çocuk sahabe Hz. Enes’tir.

4. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hurma tanesini iki çocuğuna paylaştıran kadın hakkında ne demiştir?
Cevap: “Her kim bu kız çocuklarından herhangi bir ûeye (bakıma, terbiyeye) velayet eder ve onlara iyilik edip güzel muamelede bulunursa, o kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koruyan bir perde olurlar.” buyurdu

5. Anne, babaların çocuklarının eğitimine önem vermesinin yararları nedir?
Cevap: Anne ve babalar çocuklarının eğitimine önem vererek vatanı millet için hayırlı bir evlat yetiştirmeleri onlara hem bu dünyada hemde öteki dünyada mutluluğu sağlayacaktır.


B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

CEVAP ANAHTARI

1-) B
2-) D
3-) A

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

4-) A
5-) C


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.

1. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hadis-i şerifinde boş bırakılan yeri tamamlayınız. “Merhamet etmeyene ……merhamet…… olunmaz.”
2. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) yetimleri kendi öz evladı gibi kollayıp gözetiyordu. Onun bu davranışı kişisel özelliğinden kaynaklanmakla birlikte Yüce Allah’ın (c.c.) buyruklarına ne denli ……önem……göstermektedir.
3. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz……Aişe……kız arkadaşlarıyla oynardı.
4. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) savaşlarda kadınların ve ……çocukların…… öldürülmesini yasakladı.
5. Annesi ölmüş olan çocuklara öksüz, babası ölmüş olan çocuklara ise ……yetim…… denir.


D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

CEVAP ANAHTARI

1-) Y
2-) D
3-) D
4-) D
5-) D

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 53. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

4. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Allah (c.c.) ile Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) arasındaki sevgiyi araştırınız.
Cevap: Peygamber efendimiz Allah’ı o kadar sever ki bir sözünde “Bir elime ayı diğer elime güneşi koysanız yine bu yoldan dönmem” diyerek hem davasına hem Allah’a olan sevgisini belli etmiştir.

2. Riya ve ihlas kavramlarını araştırınız.
Cevap: Riya ikiyüzlü insanlara denir. İhlas ise temiz, saf, günahlardan arınmış anlamına gelir.

3. Size en yakın camiden gelen ezanı dinleyiniz, saatini ve hangi vakit namazının habercisi olduğunu defterinize yazınız.
Cevap: Öğleden sonra saat 3 gibi ikindi vaktinin ezanı okunmaktadır.

4. Abdestin beden temizliğindeki önemini araştırınız.
Cevap: Abdest bedenimizi manevi olarak hemde fiziksel olarak temizliyor. 

5. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatında namazın yeri ve önemini araştırınız.
Cevap: Peygamber efendimiz s.a.v hayatı boyunca namazını asla terk etmemiş ve bolca sünnet namaz kılmıştır. 

6. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) insani özelliklerini araştırınız?
Cevap: Hz. Peygamberimiz merhametli, saygılı ve şefkatli bir insandı.

7. Temizlik alışkanlıklarımızı kontrol edelim, arkadaşlarımızla nasıl temizlik yaptığımızı tartışalım.
Cevap: Her gün uyandığım zaman elimi yüzümü yıkarım, yemekten önce ve sonra yıkarım. 

8. Riya kelimesinin manasını araştırınız ve cümlede kullanınız.
Cevap: Riya kelimesi ikiyüzlü insanlara denir.

9. İhlas kelimesinin manasını araştırınız ve cümlede kullanınız.
Cevap: İhlas, temiz, saf ve kötülükten arınmış günahsız kişilere denir.

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 65-66. Sayfa Cevapları Ünitemizi Değerlendirelim

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 65 Ders Kitabı Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim

1. Riya kavramını açıklayınız.
Cevap: Riya iki yüzlü insanlara verilen isimdir.

2. İhlas kavramını açıklayınız.
Cevap: İhlas, temiz kalpli, günahlardan arınmış demektir.

3. “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisini açıklayınız.
Cevap: Temizlik olmadan iman yapılamaz. Allah temiz olmadan ibadet edilmesini haram kılmıştır.

4. Niyetin önemini açıklayınız.
Cevap: Niyet önemlidir. Başkasının zorlamasıyla ibadet yapılması doğru değildir önemli olan kişinin gönlündeki niyetidir.

5. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) Allah (c.c.) sevgisini örneklerle açıklayınız.
Cevap: Hz. Peygamberimiz s.a.v Allah sevgisi uğrunda müşriklerle mücadele etmiş ve hayatını hiçe saymıştır.


B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

CEVA ANAHTARI:

1-) D
2-) B
3-) C

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 66 Ders Kitabı Cevapları

4-) A
5-) A

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.

1. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) “Avlularınızı temizleyiniz.” hadis-i şerifini ……çevre…… temizliği konusunda söylemiştir.
2. Beş vakit namaz Hicret’ten bir buçuk yıl önce ……isra…… ve ……miraç…… Mucizesi sırasında farz olmuştur.
3. “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamı almak, ……hasta ziyareti……, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” demek”
4. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.): “Ben ……güzel ahlakı…… tamamlamak için gönderildim.”
5. Peygamberimiz (s.a.v.) her işinde ……Allah……’ın rızasını gözetirdi.


D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

1-) Y
2-) Y
3-) D
4-) Y
5-) D

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 67. Sayfa Cevapları Hazırlık Çalışmaları

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 67 Ders Kitabı Cevapları

5. ÜNİTE: PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.) VE SAHABE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) yol arkadaşları kimlerdir?
Cevap: Peygamberimizin yol arkadaşları sahabelerdir.

2. İlk Müslümanlar kimlerdir? Araştırınız.
Cevap: İlk Müslümanlar Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz.Hatice ve Zeyd b. Harise’dir.

3. Rıdvan Biati hakkında bilgi toplayınız.
Cevap: Rıdvan Biatı, Medineli Müslümanların kabeyi tavaf etmeleri sonrasında çıkan sorunları çözmek için yapılan anlaşmaya verilen isimdir.

4. Sahabe kelimesinin anlamını öğreniniz ve bir cümlede kullanın
Cevap: Koruyup kollayanlar, sahip çıkanlar anlamına gelir.

Cümlem: Peygamberimizin en yakın sahabesi Hz. Ebubekir’dir.

5. Çocuk sahabileri araştırınız.
Cevap: Hz. Enes ve Hz. Ali çocuk sahabilerdendir.

6. Vefa kelimesinin anlamını öğreniniz ve bir cümlede kullanınız.
Cevap: Vefa bağlılık anlamına gelir.

Cümlem: Bazı insanların başkasına vefa borcu olabilir.

6. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) “Ümmetimin en hayırlıları benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onların peşinden gelenler, sonra da onların peşinden gelenlerdir!’ Hadis-i şerifinden çıkarılabilecek ilke ve değerleri araştırınız.
Cevap: Ümmetin her ferdi hayırlıdır. Atalarımızın peşinden koşup onlardan ilim öğrenmeliyiz.

5.Sınıf Yargı Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 78-79. Sayfa Cevapları Ünitemizi Değerlendirelim

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

 A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Rıdvan Biati nerede yapılmıştır?
Cevap: 628 yılında Hudeybiyede yapılmıştır.

2. Vefa kavramını açıklayınız.
Cevap: Vefa sevgi, bağlılık anlamına gelir.

3. Çocuk sahabilerden birinin hayatı hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Hz. Enes küçük yaşta ailesi tarafından peygamber efendimize verilmiş ve onun terbiyesiyle büyümüş çocuk bir sahabidir.

4. Sahabenin fazileti hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Sahabeler peygamberden bilgiler taşıdıkları için çok önemlidir. Kendinden sonra gelen nesle bilgi vermektedirler.

5. En uzun yaşayan çocuk sahabi kimdir, uzun yaşamasıyla ilgili olarak ileri sürülen sebep nedir?
Cevap: Sehl bin Sa’d en uzun yaşayan çocuk sahabidir.


B. Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.

CEVAP ANAHTARI

1-) A
2-) A
3-) B
4-) C

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Yargı Yayınları Sayfa 79 Ders Kitabı Cevapları

5-) D

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.

1. “Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Rahman olan Allah’a kulluk yapın, yemek yedirin, …..SELAMI….. yaygınlaştırın ki Cennete selametle giresiniz.”
2. Bedir’de Müslümanlar …..Mekkeli Müşriklere….. ’e karşı savaştılar.
3. Enes anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.) …..ahlak….. yönünden insanların en güzeli idi.
4. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) buyurduğuna göre insanlık tarihinin en hayırlıları …..sahabe…..dir.

D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

1. Sahabiler Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) arkadaşlarıdır. (D)
2. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) her işe sağdan başlardı. (D)
3. Üsame’nin babası Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) azadlı kölesi Zeyd b. Harise’dir. (D)
4. Rıdvan Biati umreden dönerken Hudeybiye’de yapılmıştır. (Y)
5. Hz. Peygamberimizi (s.a.v.) gören ve Müslüman olarak ölen kişilere Tabiûn denir. (Y)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.