Cevap Yaz
16 Mayıs 2022, 15:56 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 266-267-268-269. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 266-267-268-269. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ünite Sonu Değerlendirme Soruları konusunun da bulunduğu 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 266-267-268-269 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 266-267-268-269. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 266-267-268-269. Sayfa Cevapları Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 266 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıda verilen maddeleri, iletken maddeler ve yalıtkan maddeler kümelerine örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

İletken maddeler ⇒ Tuzlu su, altın yüzük, metal ataş, alüminyum küre, çivi, nikel-krom tel
Yalıtkan maddeler ⇒Plastik çubuk, şekerli su, saf su, mukavva karton, yün kumaş, cam vazo


B. Aşağıdaki tabloda bazı tellerin uzunlukları, dik kesit alanları ve cinsleri verilmiştir.
Buna göre tellerin elektriksel dirençlerinin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen boşlukları, örnekteki gibi doldurunuz.
Cevap:

1. K telinin direnci L telinin direncinden fazladır. Çünkü aynı uzunluğa sahip ve aynı cins tellerden K telinin kesit alanı daha azdır. Kesit alanı azaldıkça direnç artar. 

2. L telinin direnci M telinin direncinden daha azdır. Çünkü aynı kesit alanına sahip ve aynı cins tellerden kısa olanın elektriksel direnci de azdır.

3. N telinin direnci M telinin direncinden  daha azdır. Çünkü aynı kesit alanına ve uzunluğa sahip gümüş telin elektriksel direnci, bakır telin elektriksel direncinden
daha azdır


6. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 267 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki görselde aynı cins, aynı kesit alanına ve farklı uzunluğa sahip teller verilmiştir. Bu tellerin elektriksel direncinin ok yönünde nasıl değiştiğini sebepleriyle noktalı yerlere yazınız.
Cevap: Ok yönünde elektriksel direnç artar. 


Ç. Aşağıdaki görsellerde verilen basit elektrik devresi şemalarından hangisini kullanarak bir maddenin elektrik enerjisini iletip iletmediğini test edebilirsiniz? Düşüncelerinizi sebepleriyle defterinize yazınız
Cevap: 2 elektrik devresindeki açık olan kısımlara  herhangi bir maddeyi temas ettirdiğimizde ampul yanıyorsa o madde elektrik enerjisi iletmekte, yanmıyorsa o madde elektrik enerjisini iletmemektedir


D. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğuna “✓” işareti koyunuz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız
Cevap:

(D) 1. Maddelerin elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç denir.

(Y) 2. Bir iletkenin uzunluğu arttıkça elektriksel direnci azalır.

(D) 3. Bir iletkenin elektriksel direnci, cinsine bağlıdır.

(Y) 4. Bir elektrik devresindeki elektriksel direnç azaldıkça ampul parlaklığı azalır.

(D) 5. Filaman, tungsten adı verilen bir metalden yapılır.

(Y) 6. Bir elektrik devresindeki elektriksel direnç arttıkça ampul parlaklığı artar.


6. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 268 Ders Kitabı Cevapları

E. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. Aşağıda şeması verilen elektrik devresindeki test uçlarına aynı uzunlukta ve farklı kalınlıktaki K, L, M bakır telleri sırasıyla temas ettiriliyor

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Test uçlarına M teli temas ettirildiğinde ampul parlaklığı en fazla olur.

2. Aşağıda görselleri verilen elektrikli araç gereçlerden hangisinde okla gösterilen kısım iletkendir?
Cevap: A

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Basit bir elektrik devresindeki iletkenin uzunluğu arttıkça ampul daha uzun süre ışık verir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık Sayfa 269 Ders Kitabı Cevapları

4. Bir öğrenci yandaki görselde şeması verilen elektrik devresini kuruyor. Ardından test uçlarına K, L, M ve N maddelerini temas ettiriyor. Bu esnada öğrencinin ampulle ilgili gözlemleri aşağıdaki gibidir.

Buna göre maddelerin elektrik enerjisinin iletimine göre sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap: A


5. 1 m uzunluğundaki iletken telin üzerinde sırasıyla aşağıdaki uygulamalar yapılıyor.
1. İletken telin uzunluğu yarıya indiriliyor.
2. İletken tel inceltiliyor.

Bu iki uygulama sonucunda telin elektriksel direncinin değişimiyle ilgili aşağıdaki
grafiklerden hangisi doğru olur?

Cevap: D


6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 266-267-268-269. Sayfa, Ünite Sonu Değerlendirme Soruları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.