Anasayfa Kitap Cevapları
Cevap Yaz
14 Ekim 2021, 10:14
Sena Sena
Yönetici
Konu Sayısı: 199

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110. Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110. Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 6. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109 ve 110’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110. Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap konusunda Ünite Değerlendirme sorularını cevapladık.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

UYARI!DİKKAT!
KİTAP RESMİ DOĞRU DEĞİLSE BU BAĞLANTIYA TIKLAYARAK DOĞRU KİTABA ULAŞIN!


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 106-107-108-109-110. Sayfa Cevapları 2. Kitap Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106 Ders Kitabı

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1) Günlük hayatınızdan dengelenmiş kuvvetlere örnekler veriniz.
Cevap: Tele asılan çamaşır, daldaki meyve, durmakta olan tren vb..


2) Aşağıdaki A, B, C cisimlerine etki eden bileşke kuvvetin doğrultusunu, büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.
Cevap: 

A: ( 5+2 ) – 3 = 7-3 = 4N Doğu

B: 10-6 = 4 N Doğu

C: ( 12+4) – ( 9+3 ) = 16 – 12 = 4 N Batı


3) Aşağıda bir hareketliye ait yol zaman grafiği verilmiştir. Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

• Hareketli her 3 saniyede kaçar metre yol almıştır?
Cevap: Hareketli her 3 saniyede 12 m. yol almıştır.

• Hareketlinin sürati için ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Hareketli her 3 saniyede 12 m. yol gittiğinden sabit süratlıdır.

• Hareketlinin 12. sn sonunda aldığı yol kaç metredir?
Cevap: Hareketli 12. saniyenin sonunda 48 m. yol gitmiştir.


4) Şekildeki cisme etki eden üç kuvvetin bileşkesi 12 N olup batı yönündedir. Buna göre, uygulanan 3. kuvvet hangi yönde kaç N’dır?
Cevap: 
35-12 = 23 N
23 – 5= 18 N 3. kuvvettir ve Doğuya doğru kuvvet uygular.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Ders Kitabı

5. Yandaki yol zaman grafiğindeki bilgileri tablo içine doldurunuz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Ders Kitabı


6) Yukarıda doldurulan tabloya göre sürat-zaman grafiğini çiziniz.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Ders Kitabı1


7) Yukarıda verilen bilgi ve grafikten elde ettiğiniz sonuçlarınıza dayanarak;

a) Dubaya ulaşmak için yola çıkan A ve B köpeklerinden hangisi dubaya daha önce ulaşmıştır?
Cevap: Dubaya ilk  B köpeği ulaşmıştır.


b) Dubaya ikinci ulaşan köpek, ilk ulaşan köpekten kaç sn sonra dubaya ulaşmıştır?
Cevap: Dubaya ulaşan 2. köpek ilk ulaşan köpekten 5 sn. sonra ulaşmıştır. 


c) Dubaya ilk ulaşan köpek dubaya vardığı anda, dubaya ikinci ulaşan köpek ile arasındaki mesafe ne kadardır?
Cevap: Dubaya ilk ulaşan köpek dubaya vardığı anda, ikinci köpek ile aralarında 200 m. mesafe vardı. 


d) Dubaya ikinci ulaşan köpeğin, ilk ulaşan köpek ile aynı zamanda dubaya ulaşması için ne gibi değişiklikler olması gerekirdi?
Cevap: İkinci ulaşan köpeğin ilk ulaşan köpekle aynı zamanda ulaşabilmesi için 5-10. saniyede sabit süratla gitmemelidir. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 108 Ders Kitabı

8) Süratleri verilen Anıl, Zeynep ve Onur aynı anda aynı noktadan koşmaya başlıyorlar. Bitiş çizgisine ulaşma sıralarını karşılaştırınız? (Koştukları mesafeler eşittir.)
Cevap: Bitiş çizgisine ilk varan Zeynep daha sonra Anıl en son da Onur varır.


B. Aşağıda verilen cisimlerin hangileri ‘’dengelenmiş’’ hangileri “dengelenmemiş’’ kuvvetin etkisindedir. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

Ağaçtan düşen elma ⇒ Dengelenmemiş

Sabit süratle giden bisiklet ⇒ Dengelenmiş

Sehpanın üzerinde duran bardak ⇒ Dengelenmiş

Duvarda asılı duran saat ⇒ Dengelenmiş

Yavaşlayan araba ⇒ Dengelenmemiş


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

( Y ) Bileşke kuvvetin birimi ‘’R’’dir.

( D ) Sabit süratle hareket eden hareketli, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

( D ) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken kuvvetler toplanır.

( Y ) Süratin birimi sn/m’dir.

( D ) Aynı sürede daha fazla yol alan hareketli daha süratlidir.


D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

• Kuvvetin büyüklüğü ( DİNAMOMETRE ) ile ölçülür.

• Yönü zıt olan kuvvetlerin ( DOĞRULTUSU ) aynıdır.

• Eşit zaman aralıklarında eşit yol alan araç ( SABİT SÜRATLI ) hareket yapar.

• Sürati hesaplayabilmek için ( ALINAN YOL ) ve ( GEÇEN ZAMAN ) bilinmelidir.

• Birim zamanda alınan yola ( SÜRAT ) denir.

• Üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim ( DENGELENMİŞ KUVVETLERİN ) etkisindedir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 109 Ders Kitabı

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Şekildeki cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dır?
Cevap: A) 17
( 8+10+3) – 4 : 21-4 : 7


2) Aşağıda bir cisme etki eden kuvvetlerin büyüklükleri gösterilmiştir. Hareketsiz bir cisme, grafikte verilen kuvvetler uygulanıyor ve cismin batı yönünde (←) harekete geçtiği gözleniyor.
Aşağıda verilen düzeneklerden hangisi bu duruma örnek olamaz?
Cevap: D


3) Aşağıdaki tabloda başlangıçta hareketsiz olan bir cisme uygulanan kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü verilmiştir. Bu kuvvetlerin etkisinde kalan cisim hangi yönde ve kaç N’luk kuvvetle hareket eder?
Cevap: C) Batı- 6
8 – 2 = 6N Batı


4. Yukarıdakilerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?
Cevap: B) Yalnız II


5) Aşağıda birden fazla kuvvetin etkisindeki bir cisim verilmiştir. Başlangıçta hareketsiz olan cisim, ok yönünde ilerlediğine göre cisme etki eden kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz?
Cevap: C) 8 N – 5 N

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 110 Ders Kitabı

6) Aşağıdaki grafik, Efe ve Betül’ün araçlarıyla 20 dakika boyunca yaptıkları hareketi göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Efe’nin sürati, Betül’ün süratinden sürekli fazladır.


7. Hareket eden oyuncak arabanın sabit süratle hareketine devam edebilmesi için X yerine kaç N’lık kuvvet getirilmelidir?
Cevap: A) 5 N

10+4 : 9+ x
14 : 9 x
x : 5


8) Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletlinin sürati kaç m/sn’dir?
Cevap: B) 10 m/sn


9. Ceylin, Nilüfer ve Elif; 2000 metre uzunluğundaki yolu, durmadan sabit süratle hareket ederek yukarıdaki tabloda verilen sürelerde alıyor. Buna göre Ceylin, Nilüfer ve Elif’in süratlerini büyükten küçüğe sıralayınız?
Cevap: D) Ceylin, Elif, Nilüfer


10) Bir otobüs 100 km/sa sabit süratle güney yönüne hareket ediyor. Buna göre otobüs ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Güney yönünde kuvvet uygulanırsa hızlanır


11) Bir bisikletliye ait yol zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

Soru yanlıştır. Çünkü soruda yanlış seçenek istenmiştir ancak A-B-C şıkları yanlıştır. Tek doğru seçenek D) şıkkıdır. Bu nedenle soru hatalıdır. A)  B) C) şıklarındaki bilgiler yanlış, D) şıkkındakiler doğrudur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110. Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap 2021-2022

4.5/5 - (2 votes)
Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.