Cevap Yaz
16 Mayıs 2022, 15:09 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 151-157-158-159. Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 151-57-158-159. Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Açıklık ve Aritmetik Ortalama konusunun bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 151-157-158-159 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 151-157-158-159. Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı 151-157-158-159.Sayfa Cevapları Açıklık ve Aritmetik Ortalama

6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

Birinci olan takım ile son sıradaki takımın puan farkını nasıl yorumlarsınız?
Cevap: 1. sıradaki takımın daha iyi oynadığı ve daha çok gol attığı yorumunu yapabiliriz.


Takımların maç başına attıkları gol sayılarını yaklaşık olarak nasıl bulabilirsiniz?
Cevap: Puan sayılarını maç sayısına bölerek yaklaşık değerini bulabiliriz.


BUNU DENEYELİM

Evinize ait son dört aylık su faturası tutarlarını not ediniz. En yüksek ve en düşük fatura tutarları arasındaki farkı belirleyiniz. Bu farka göre fatura tutarları hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz?
Cevap: 130 TL, 100 TL, 120 TL ve 95 TL
En yüksek fatura→ 130 TL

En düşük fatura→ 95 TL
130 – 95 = 35 TL fark vardır.
Bu farka göre aylık su giderimizin değiştiğini söyleyebiliriz.


Dört fatura tutarını toplayınız ve toplamı dörde bölünüz. Bulduğunuz sonucu fatura tutarları ile karşılaştırınız. Karşılaştırma sonucunda nasıl bir yorum yapabilirsiniz?
Cevap:
130 + 100 + 120 + 95 = 445 TL

445 ÷ 4 = 111,25 TL
Bazı aylar sonucun altında su harcamışken, bazı aylarda da sonucun üstünde su harcaması yapmışız.


Bölme işleminin sonucundan yola çıkarak gelecek ayın su faturası tutarı hakkında tahminde bulunabilir misiniz?
Cevap: Gelecek ay 100 TL fatura gelebilir.


6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Sporcuların performanslarının değerlendirilmesinde aritmetik ortalamadan nasıl yararlanılır?
Cevap: Futbolcu bir sporcunun performansını değerlendirmek için, attığı gol sayısını oynadığı maç sayısına bölerek bulabiliriz. Bu şekilde aritmetik ortalamadan yararlanırız.


SIRA SİZDE

1. Elif’in bir haftalık ders çalışma süreleri yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Elif’in ders çalışma sürelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 51 dakikadır.


b. Elif günlük ortalama kaç dakika ders çalışmıştır?
Cevap: 48 dakikadır.
44 + 36 + 53 + 27 + 65 + 33 + 78 = 336

336 ÷ 7 = 48


c. Elif’in ortalama süreden daha fazla ders çalıştığı günler hangileridir?
Cevap: Çarşamba, Cuma, Pazar


2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizdeki beş yıllık yaklaşık susam üretim miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Beş yıllık susam üretim miktarlarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 3000 tondur.


b. Beş yıllık susam üretim miktarlarının ortalaması kaçtır?
Cevap: 18 200 tondur.
20 000 + 18 000 + 17 000 + 17 000 + 19 000 = 91 000

91 000 ÷ 5 = 18 200


c. 2020 yılı dikkate alınmadığında açıklık ve aritmetik ortalama kaç olur?
Cevap:
Açıklık = 3000 ton

Aritmetik ortalama= 18 000 ton


6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

3. Aşağıdaki tabloda altı arkadaştan beşinin kütleleri verilmiştir. Bu altı arkadaşın kütlelerinin aritmetik ortalaması 47 kilogram olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kemal’in kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap: 60 kg.
45 + 37 + 43 + 55 + x + 42 = 222x

222x ÷ 6 = 47 ise;
47 . 6 = 282
282 – 222 = 60 kg.


b. Altı arkadaşın kütlelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 23 kg.


c. Kütlesi 33 kilogram olan Özge bu gruba katıldığında grubun yeni açıklığı ve aritmetik ortalaması kaç olur?
Cevap:
Grup toplamı= 282

282 + 33 = 315
315 ÷ 7 = 45
Aritmetik ortalama= 45
Açıklık= 27 kg.


4. Yandaki grafikte bir ilde haziran ayında gerçekleşen sıcaklık değerlerinin gün sayısına göre dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 6° C


b. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: 29,4°C
32 + 31 + 30 + 28 + 26 = 147

147÷ 5 = 29,4


5. Yandaki tabloda Bora ve Tayfun’un dört deneme sınavında yaptıkları net sayıları gösterilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bora’nın net sayılarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:
75 + 90 + 85 + 80 = 330

330 ÷ 4 = 82,5
Aritmetik ortalama= 82,5
Açıklık = 15


b. Tayfun’un net sayılarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:
80 + 80 + 70 + 95 = 325

325 ÷ 4 = 81,25
Aritmetik ortalama= 81,25
Açıklık = 25


c. Hangi öğrenci net sayılarına göre deneme sınavlarında daha başarılıdır?
Cevap: Bora daha başarılıdır.


6. A ve B şirketlerinin dört yıllık kâr miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. A şirketinin kâr miktarlarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:
460 000 + 490 000 + 510 000 + 600 000 = 2 060 000

2 060 000 ÷ 4 = 515 000
Aritmetik ortalama= 515 000
Açıklık= 140 000 lira


b. B şirketinin kâr miktarlarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:
480 000 + 520 000 + 500 000 + 560 000 = 2 060 000
2 060 000 ÷ 4 = 515 000
Aritmetik ortalama= 515 000

Açıklık= 80 000 lira


c. Kâr miktarlarına göre bu şirketlerden birine yatırım yapmak isteyen bir kişi hangi şirketi seçmelidir?
Cevap: B şirketini seçmelidir.


6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 159 Ders Kitabı Cevapları

7. Yandaki grafikte Nurgül’ün beş ayda okuduğu kitap sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Nurgül ayda ortalama kaç kitap okumuştur?
Cevap:
2 + 3 + 4 + 1 + 5 = 15
15 ÷ 5 = 3 kitap okumuştur.


b. Nurgül’ün aylara göre okuduğu kitap sayılarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 4’tür.


c. Bir yılda aylık ortalama 4 kitap okumak isteyen Nurgül kalan aylarda toplam kaç kitap okumalıdır?
Cevap: 33 kitap okumalıdır.
12 . 4 = 48

48 – 15 = 33


8. Aşağıdaki tabloda bir mağazada bir haftada satılan bilgisayar ve cep telefonu sayılarının günlere göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Günde ortalama kaç tane bilgisayar satılmıştır?
Cevap:
3 + 6 + 3 + 7 + 5  + 8 + 10 = 42

42 ÷ 7 = 6 bilgisayar satılmıştır.


b. Günde ortalama kaç tane cep telefonu satılmıştır?
Cevap:
7 + 3 + 12 + 8 + 11 + 17 + 12 = 70

70 ÷ 7 = 10 telefon satılmıştır.


9. Kütlelerinin ortalaması 42 kilogram olan 4 kişilik bir gruba kütlelerinin ortalaması 48 kilogram olan 2 kişi daha katılırsa tüm grubun kütlelerinin aritmetik ortalamasının kaç olacağını bulunuz.
Cevap:
42 . 4 = 168

48 . 2 = 96
168 + 96 = 264
264 ÷ 6 = 44 kg.


10. Aralarında 2 yaş fark bulunan dört kişilik bir grubun yaşlarının aritmetik ortalaması 19’dur. Buna göre,

a. Bu gruptaki kişilerin yaşlarını bulunuz.
Cevap:
1.→ x
2.→ x+2
3.→  x+4
4.→  x+6

x + x+2 + x+4 + x+6 → 4x + 12 ÷ 4 = 19 
4x +12 = 76
4x = 64
x = 16

1.→ 16
2.→ 18
3.→ 20
4.→  22


b. Bu gruba 24 yaşında bir kişinin katılmasıyla oluşan yeni grubun yaşlarının aritmetik ortalamasını ve yaşlarının açıklığını bulunuz.
Cevap:
24 + 16 + 18 + 20 + 22 = 100

100 ÷ 5 = 20
Aritmetik ortalama= 20
Açıklık = 8


11. Aşağıdaki tabloda bir manavın beş günde kaçar kilogram elma sattığı gösterilmiştir. Bu manavın yaptığı günlük elma satış miktarının aritmetik ortalaması hafta sonu yaptığı satışlarla değişmediğine göre hafta sonunda toplam kaç kilogram elma sattığını bulunuz.
Cevap: 58 kg.
145 + 2x ÷ 7 = 29 ise;
145 + 2x = 203
2x = 58
x = 29


6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 151-57-158-159. Sayfa, Açıklık ve Aritmetik Ortalama 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.