Cevap Yaz
10 Haziran 2022, 16:43 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ünite Değerlendirme konusunun da bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 160-161-162-163-164-165 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi x/4 -3 cebirsel ifadesine karşılık gelir?
Cevap: A) Bir sayının 4’te 1’inin 3 eksiği 


2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi diğerlerinden küçüktür?
Cevap: B) 7x − 11


3. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin x = 7 için değeri en büyüktür?
Cevap: C) 4x + 9


4. 8x − 3y − 4 cebirsel ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) y’nin katsayısı 3’tür.


5. Bir vazoda a tane karanfil, karanfil sayısının 3 katının 2 fazlası kadar da gül vardır. Bu vazodaki gül sayısını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 3a + 2


6. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğru değildir?
Cevap: C) 3x = x + 3 


7. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x’in en küçük pozitif tam sayı değeri için 12’ye eşit değildir?
Cevap: D) 3x + 8 


6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

8. x liranın 3 lirası harcandıktan sonra kalan para 4 kişiye eşit şekilde paylaştırılıyor. Bir kişiye düşen parayı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) x-3 / 4


9. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusudur?
Cevap: D) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevmediği renkler nelerdir? 


10. Bir okulda düzenlenecek olan Amasra ve Ürgüp gezilerine katılmak isteyen öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Verilen grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

11. Mustafa cuma günü 15, cumartesi günü 30 ve pazar günü 20 soru çözmüştür. Defne ise cuma günü 25, cumartesi günü 10 ve pazar günü 20 soru çözmüştür. Bu verilere uygun ikili sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları


12. Yanda verilen tabloda bir ortaokuldaki 6. sınıf öğrencilerinin sayısının en sevdikleri meyvelere göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Mandalina seven kız öğrenci sayısı, çilek seven erkek öğrenci sayısının yarısıdır. 


6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları

13. 18 kız öğrencinin olduğu 34 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri bir kursa gitmektedir. Kız öğrencilerin 7’si, erkek öğrencilerin 3’ü gitar; kız öğrencilerin 2’si, erkek öğrencilerin 8’i karate ve diğer öğrenciler yüzme kursuna gitmektedir. Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları


14. 36, a, 7, 40, 13, 28 veri grubunun açıklığı 36 olduğuna göre a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Cevap: C) 47
40 – a = 36

a= 4

a – 7 = 36
a = 43
43 + 4 = 47


15. Elif beş günde toplam 225 soru çözmeyi hedeflemektedir. Birinci gün 30, ikinci gün 42 soru çözen Elif kalan soruları günde ortalama kaç soru çözerek bitirebilir?
Cevap: D) 51
30 + 42 = 72

225 – 72 = 153
153 ÷ 3 = 51 


16. Yaşları birbirinden farklı olan kişilerin bulunduğu bir grubun yaşlarından oluşan veri grubunun açıklığı 8 olduğuna göre bu gruptaki kişi sayısı en fazla kaç olabilir?
Cevap: C) 9


6. Sınıf Matematik Engürü Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları

17. Yandaki tabloda Figen ve Songül’ün matematik dersi yazılılarından aldıkları puanlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Songül’ün yazılı puanlarının aritmetik ortalaması, Figen’in yazılı puanlarının aritmetik ortalamasından yüksektir. 


18. Yandaki tabloda bir gruptaki kişilerin kütleleri gösterilmiştir. Bu gruba bir kişi daha katıldığında tablodaki verilerin açıklığı değişmediğine göre katılan kişinin kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) 61


19. Bir şirketin 5 aylık kâr miktarını gösteren grafik yanda verilmiştir. Bu şirketin 5 aylık kârının aritmetik ortalaması kaç liradır?
Cevap: D) 24 000
40 000 + 30 000 + 25 000 + 15 000 + 10 000 = 120 000

120 000 ÷5 = 24 000


20. Yandaki tabloda bir gruptaki altı kişiden beşinin yaşları verilmiştir. Bu gruptaki kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Derin, Emre’den 5 yaş büyüktür.


6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 160-161-162-163-164-165. Sayfa, Ünite Değerlendirme 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.