Anasayfa Kitap Cevapları
Cevap Yaz
1 Temmuz 2021, 14:21
Beyza Sultan Beyza Sultan
Üye
Konu Sayısı: 300

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 218-219-220-221. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 218-219-220-221. Sayfa Cevapları 4.Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 218 Ders Kitabı Cevapları

1.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Bir cebirsel ifadede, bir sayı ile bir ya da birden çok değişkenin çarpımına katsayı denir.
(D) 7k – 11 cebirsel ifadesinin 2 tane terimi vardır.
(Y)3x + 27 cebirsel ifadesinin sabit terimi 3’tür.
(D) 8÷15y= 4 cebirsel ifadesinin katsayıları 8÷15  ve –4’tür.


2 .Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.
Cevap:

5x – 2= Bir sayının 5 katının 2 eksiği
3k +1 = Bir sayının 3 katının 1 fazlası
7x² = Bir sayının karesinin 7 katı
2 x (3 + y) = Bir sayının 3 fazlasının 2 katı
2 ÷ 3 (a-4) = Bir sayının 2 ÷3 katının 4 eksiği


3.(7y – 11) cebirsel ifadesinin y = 8 için hangi değeri alacağını bulunuz.
Cevap: 3 x (7×8 – 11 ) = 3 x 45 = 135


4.c bir değişken ve 1 bir doğal sayı olmak üzere c c c 1 1 1 1 modellemesi aşağıdakilerden hangisinin cebirsel karşılığıdır?
Cevap:

A) 7c
B) 7
C) 3c + 4
D) 4c + 3


5.Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir?
Cevap:

A) 28a²bc – 3ab
B) x + 2y –xy + 10
C) 2014kpr + 208k2p
D) 1234a²+2ac + 1980d


6.Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3÷5 xy2 terimi ile benzerdir?
Cevap:

A) 208xy
B) 3x2y
C) 3÷5 x
D) xy2


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları

7.Aşağıdaki tabloyu verilen cebirsel ifadelere göre tamamlayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları


8.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları  olmak üzere 5v + 1 ile v + 3 cebirsel ifadelerini modelleyerek toplayınız.

Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları


9. Bir belediye, ekmek fırınlarının sağlık koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını araştıracaktır. Bu
araştırmasını hazırladığı anket ile yapmak istese, bu ankette aşağıdaki sorulardan hangisine gerek
yoktur?
Cevap:

A) Çalışanlarınız temizlik koşullarına uygun kıyafetler giyiyor mu?
B) Düzenli olarak ilaçlama yapıyor musunuz?
C) Fırını hangi sıklıkla temizliyorsunuz?
D) Günde ortalama kaç kişi ekmek alıyor?


10.Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.
Cevap:(Bu kısım öğrenci tarafından yapılacaktır.)


11. Bir anket konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz. Anketi arkadaşlarınıza uygulayınız. Hazırladığınız anketin aşamalarını açıklayınız.
Cevap:(Bu kısım öğrenci tarafından yapılacaktır.)


12. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
a)….TÜİK….
b)……grafik….
c)….açıklık……
ç)…..sayısına….
d)……40……


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları

13.Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz.
Cevap:

a) 8, 15, 9, 21, 2
 21 – 2 = 19 55 ÷5= 11
b) 6, 14, 90, 1, 7, 20, 9
90 – 1= 89 147÷7 = 21


14.Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu
da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.
Cevap: 60 ÷ 30 = 2 dk


15.8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.
Cevap:
8,9,10,12,11,10,9,13
13- 8 = 5


16.Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?
Cevap:
Toplam = 3 x 80 = 240
(240 + 86 ) ÷ 4 = 81.5


17.6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?
Cevap:

A) 15
B) 17
C) 18
D) 19


18.Yandaki tabloda bir okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
Cevap: 6.-Sınıf-Matematik-Ders-Kitabı-Öğün-Yayınları-Sayfa-220-Ders-Kitabı-Cevapları

b) 6. sınıftaki ortalama kız öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap:
(12+13+16+19) ÷ 4 = 60 ÷4 = 15
c) 6. sınıftaki ortalama öğrenci sayısını bulunuz.
Cevap:
(27+27+29+33) ÷4 = 116 ÷4 =29


19.Yukarıdaki tabloda bir kafede bir günde kadın ve erkek müşterilerin tükettiği içecek sayıları verilmiştir. Tablonun sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.
Cevap:

SIKLIK TABLOSU

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları Sıklık Grafigi


SÜTUN GRAFİĞİ

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları Sütun Grafigi


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

20.Yandaki grafikte Gülperi’nin beş gün boyunca Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü sorular veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tabloya göre Gülperi’nin bir günde ortalama kaç Türkçe sorusu çözdüğünü bulunuz.
Cevap:
(20+35+25+30+15) ÷ 5 = 125 ÷ 5 = 25

b) Gülperi bir günde ortalama kaç soru çözmüştür?
Cevap:
(35+45+50+50+45) ÷5 = 225 ÷5 = 45

c) Gülperi’nin çözdüğü matematik soru sayılarının açıklığını bulunuz.
Cevap:
15 – 10 – 25 – 20 – 30
30-10=20


21.Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını
araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin;
a) Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini,
b) Hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz.
Cevap: Son yıllarda bilet satışına bakarak bir istatistik çıkarabilir.


22. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Şirkette alınan maaşların ortalaması kaçtır?
Cevap:
(1800+1600+2500+3800) ÷4 = 9700 ÷4 = 2425

b) Şirketteki maaşların açıklığı kaç TL’dir?
Cevap:
3800- 1600 = 2200

c) Şirkette kimlerin maaşları ortalamanın üstündedir?
Cevap: Yönetici ve genel müdür.


23. Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor.
Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.
Cevap:
Minimum = (499+550+600) ÷3 = 549,66
Maksimum = (1000+799+1100) ÷3 = 2899 ÷3 = 966.33


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 222-223-224-225-226-227-228. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.