Cevap Yaz
16 Mayıs 2022, 14:30 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 243-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı 243-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Aritmetik Ortalama konusunun da bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 243-246-247-248-249-250 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 243-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 243-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları 2. Kitap Aritmetik Ortalama

6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 243 Ders Kitabı Cevapları

DÜŞÜNELİM

Her aileye eşit olarak paylaştırılan parayı “her bir aileye düşen ortalama para miktarı” şeklinde ifade edebilir miyiz?
Cevap: Evet edebiliriz.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 246 Ders Kitabı Cevapları

Siz de bu iş yerine gelen ortalama müşteri sayısının artması için 6. ayda iş yerine en az kaç müşteri gelmesi gerektiğini bulunuz.
Cevap: Ortalama 61
6. günde 67 kişi gelir ise;

62 + 56 + 48 + 74 + 65 + 67 =372
372 ÷ 6 = 62 olur.


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 247 Ders Kitabı Cevapları

1. Aşağıdaki veri gruplarının aritmetik ortalamalarını hesaplayınız.
Cevap:

2, 4, 6, 8, 10→ 2+4+6+8+10 = 30÷5 = 6


12, 13, 14, 15, 16→ 12+13+14+15+16 = 70÷5 = 14


15, 30, 45, 60→ 15+30+45+60 = 150÷4 = 37,5


40, 42, 54, 36→ 40+42+54+36 = 172÷4 = 43


2. Aşağıda verilen tabloya ve üç ilin sıcaklık değerlerine göre soruları cevaplayınız.

a) Tabloda verilen dört ilin ortalama sıcaklık değeri kaçtır?
Cevap: 10 + 8 + 4 + 6 = 28÷4 = 7°


b) Muğla, Van ve Aydın illerinden hangisi tabloya eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık değeri düşer?
Cevap: Van eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık değeri düşer.


c) Muğla, Van ve Aydın illerinden hangisi tabloya eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık artar?
Cevap: Aydın eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık artar.


ç) Muğla, Van ve Aydın illerinden hangisi tabloya eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık değeri değişmez?
Cevap: Muğla eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık değeri değişmez.


3. Aşağıda verilen grafiğe göre soruları cevaplandırınız.

a) 2014 ve 2015 yıllarında okuldaki ortalama öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap:
180 + 150 + 200 + 210 = 740÷4 = 185’tir.


b) 2014 ve 2016 yıllarında okuldaki ortalama erkek öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap:
180 + 210 + 240 =630÷3 = 210’dur.


c) 2014 ve 2016 yıllarında okuldaki ortalama kız öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap:
150 + 200 + 250 = 600÷3 = 200’dür.


ç) Hangi iki yılın ortalama öğrenci sayısı, bu üç yılın öğrenci sayısından fazladır?
Cevap: 2015-2016 yılları.
2015-2016

200 + 210 + 250 + 240 = 900÷4 = 225
Üç yılın öğrenci ortalaması;
240+250+210+200+180+150 = 1 230÷6 = 205


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları

ALIŞTIRMALAR

1. Bir okulda çalışan öğretmenlerin sayısı ve yaş dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir: Buna göre okuldaki öğretmenlerin yaş ortalamasını ve yaşlarının açıklığını hesaplayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 248 Ders Kitabı Cevapları


2. 11, 7, 9, 16, a verilerinin açıklığı 13 ise a sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır?
Cevap:

16 – a = 13
a = 3→ En küçük değer.

a – 7 = 13
a = 20→ En büyük değer.


3. I. 1, 5, 12, 18
II. 101, 102, 103, 104
III. 56, 60, 63, 65
IV. 30, 35, 40, 45

a) Yukarıdaki veri gruplarını, veriler arasındaki farklılaşmanın en fazla olduğu gruptan en az olduğu gruba doğru sıralayınız.
Cevap: I, IV, III, II

I. 18 – 1 = 17
II. 104 – 101 = 3
III. 65 – 56 = 9
IV. 45 – 30 = 15


b) Siz de veriler arasındaki farklılaşmanın, yukarıdaki gruplardan daha fazla olduğu bir veri grubu yazınız.
Cevap: V- 5, 25, 35, 55


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 249 Ders Kitabı Cevapları

4. 2009 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin gıda-içecek sektörlerindeki ihracat ve ithalat miktarı tutarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

a) Yapılan en fazla ihracat miktarının tutarı ne kadardır?
Cevap: Yapılan en fazla ihracat 10,66’dır.


b) Yapılan en az ihracat miktarının tutarı ne kadardır?
Cevap: Yapılan en az ihracat 5,93’tür.


c) 2009 – 2013 yılları arasındaki ihracat miktarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 10,66 – 5,93 = 4,73 


ç) 2009 – 2013 yılları arasındaki ithalat miktarı tutarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 5,44 – 2,9 = 2,54


d) İhracat ile ithalat tutarı arasındaki açıklık hangi yılda en fazladır?
Cevap: 2013
2013→ 10,66 – 5,44 = 5,22


e) İhracat ile ithalat tutarı arasındaki açıklık hangi yılda en azdır?
Cevap: 2009
2009→ 5,93 – 2,9 = 3,03


f) Hesap makinesi yardımıyla 2009 – 2013 yılları arasındaki ortalama ihracat ve ithalat tutarını hesaplayınız.
Cevap:
İHRACAT

5,93 + 6,7 + 8,88 + 9,51 + 10,66 = 41,68
41,68÷5 = 8,336
İTHALAT
2,9 + 3,42 + 4,9 + 5,12 + 5,44 = 21,78
21,78÷5 = 4,356


5. Bir kütüphaneden bir ay boyunca kitap alan beş kişinin aldıkları ortalama kitap sayısı 6, kitap sayısı açıklığı ise 8’dir. Yukarıda verilen açıklık ve aritmetik ortalama değerine bağlı olarak aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
Cevap: 6 . 5 = 30
6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 249 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Matematik MEB Yayınları Sayfa 250 Ders Kitabı Cevapları

6. Yukarıdaki tabloda verilen dört kişilik grubun yürüttükleri bir proje için ürettikleri eser sayıları verilmiştir. Buna göre:

a) Kişi başı üretilen ortalama eser sayısı kaçtır?
Cevap:
14 + 11 + 16 + 15 = 56
56 ÷ 4 = 14’tür.


b) Gruptan kim ya da kimler ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı değişmez?
Cevap: Ahsen ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı değişmez.


c) Gruptan kim ya da kimler ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı artar?
Cevap: Elçin ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı artar.


ç) Gruptan kim ya da kimler ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı azalır?
Cevap: Zeynep ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı azalır.


7. 12 kişi bir araya gelerek ihtiyaç sahibi olan 15 aileye her ay düzenli olarak yardım etmektedir. Yardıma muhtaç her aile ayda ortalama 1000 TL alıyorken yeni bir yardımseverin gruba dâhil olmasıyla her bir aile ayda ortalama 1100 TL almaya başlamıştır. Buna göre gruba sonradan dâhil olan yardımseverin bir ayda yaptığı bağış kaç TL’dir?
Cevap:
1000 . 15 = 15,000

1100 . 15 = 16,500
16,500 – 15,000 = 1,500 TL bağış yapmaktadır.


8. Bir otobüs firmasının 6 gün boyunca yaptığı seferde taşıdığı yolcu sayıları tabloda verilmiştir: Buna göre bu otobüs firması 7. gün kaç yolcu taşırsa günde taşınan ortalama yolcu sayısı 75 olur?
Cevap:
76 + 60 + 52 + 58 + 107 + 67 = 420

420 ÷ 6 = 70
7 . 75 = 525
525 – 420 = 105 yolcu


6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 243-246-247-248-249-250. Sayfa, Aritmetik Ortalama 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.