Anasayfa Kitap Cevapları
Cevap Yaz
29 Haziran 2021, 11:44
Gülsüm Gülsüm
Üye
Konu Sayısı: 446

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132. Sayfa Cevapları İyilik Üzerine

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. İyilik yapmak nedir? İyilik nasıl yapılır?
Cevap: İyilik yapmak, insanların kalbini kırmadan ve onların izin verdiği müddetçe onlara yardım etmektir diyebiliriz. Bu sadece insan olmak zorunda değiliz. Bu duruma her türlü canlıyı dahil edebiliriz.


2. En son kime ya da neye iyilik yaptınız?
Cevap: Yol ortasında bulunan araçlara ya da insanlara zarar verebilecek bir taşı kenara çektim.


3. İyilik yapınca ya da iyilik görünce kendinizi nasıl hissedersiniz?
Cevap: İyilik yaptığımda mutlu oluyorum.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 124 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK: Okuduğunuz metinde ilginizi çeken, hoşunuza giden, sizce önemli olan yerleri aşağıya yazınız.
Cevap: “Hiç ummadığım, bir şey beklemediğim insanlardan büyük iyilikler gördüm de iyilik ettiğim kimselerin bana yüz çevirdiklerine tanık oldum. Hem de “İyilik et, denize at; balık bilmezse Hâlik bilir.” atasözümüzün doğrultusunda, hiçbir karşılık beklemeden yardımcı olduğum kimselerin…
Ama ne olursa olsun, iyilik etmek çok güzel bir duygu. İnsanları dertlerinden kurtarmanın, istediklerine kavuşturmanın vereceği iç huzuru, nice mutluluklardan daha büyük; hem de insan olduğumuzun göstergelerinden
biri.”

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

2. ETKİNLİK: Okuduğunuz metinde kullanılan bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Bu anlamlara sahip kelimelerin metnin hangi bölümünde kullanıldığını örnekteki gibi belirleyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK: Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar iyilik etmeyi nasıl tanımlamıştır?
Cevap: Yazara göre insan olduğumuzun bir göstergesi ve bir çok duygudan daha güzel. İnsanın iç huzurunu arttıracak bir durum olduğunu söylemiştir.


2. Yazar iyilik kavramı ile Yunus Emre’nin şiiri arasında nasıl bir ilgi kurmuştur?
Cevap: Yazar insanlara çalışıp kazanmaları gerektiğinin; kazandıklarını yemelerini ve yedirmeleri gerektiğini Yunus Emre’nin dizeleri ile desteklemiştir.


3. Yazar iyilik etmeyle ilgili hangi romandan örnek vermiştir?
Cevap: Yazar, Victor Hugo’nun Sefiller kitabından örnek vermiştir.


4. Yazara göre iyilik gören insanların onlara iyilik yapanlardan kaçmalarının nedenleri nelerdir? Yazarın bu görüşüne katılıyor musunuz?
Cevap: İyilik yapan insana iyilik yaptığı için gurur gelebilir ve bu gururla iyilik yaptığı kişiyi incitebilir. Bu yüzden iyilik yapan insandan uzaklaşmak gerektiğini söylemiştir. Bu görüşe kısmen katılıyorum. Çünkü iyilik yapan insana karşı bir vefa borcumuz olur. Bu yüzden uzaklaşmayı doğru bulmuyorum ama bir yandan da iyilik yapan kişinin arkasına kötülük yapabileceği olasılığından dolayı uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.


5. Yazar iyilik kavramını hangi yönlerden ele almıştır?
Cevap: İki taraftan da anlatılmıştır. İyilik yapan kişi ve iyilik yapılan kişi.


6. Yazar metinde hangi atasözünü ve deyimleri kullanmıştır? Kullandığı deyimlerin ve atasözünün metnin içeriğine katkısı olmuş mudur? Açıklayınız.
Cevap: Metinde “İyilik etme”, “Sıkıntı çekme”, “Öğüt verme” ve “Eziklik duyma” gibi deyimler kullanılmıştır. Aynı zamanda “İyilik seven kötülük edemez.” ve “Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur.” gibi atasözleri kullanılmıştır. Metni edebi ve anlam açısından güçlendirmiştir.


7. Yazarın hayat tecrübelerinin bu yazıyı oluşturmadaki katkısı nedir?
Cevap: Yazarın iyilik yapan ile iyilik yapılan kişi arasındaki bağlantıyı görebilmesi, okuduğu kitaptan ve izlediği belgesellerden bahsetmesi hayat tecrübelerinden faydalandığını gösterir. Hayat tecrübeleri ve gözlem yeteneği sayesinde bu tür bir yazıyı yazabilmiştir.


8. Metin, iyilik kavramına bakış açınızda herhangi bir değişiklik meydana getirdi mi?
Cevap: Evet getirdi. Ben ne olursa olsun iyilik yapar ve unuturum ve bana yapılan iyilikleri de unutmayarak minnet duyarım. Ama bu yazı sayesinde bana iyilik yapan kişilere karşı daha dikkatli olmam gerektiği sonucunu çıkardım.


4. ETKİNLİK: a. Aşağıdaki isimleri uygun ekler kullanarak örnekteki gibi anlamlı söz birlikleri hâline getiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları


Yukarıda ekler kullanarak oluşturduğunuz söz birlikleri ile bunları oluşturan kelimeler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.
Cevap: İsim tamlamalarıdır. Birbirini niteleyen isimlere ekler getirerek oluşturulur. Tamlayan ve tamlanan kelimeden oluşur. Tamlayan kendine ait ekleri alırken tamlanan da kendine at ekleri alır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları

Siz de aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini belirleyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları 2çresim


b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki isim tamlananları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Tek başına kullanılan isimler bazen anlatılmak isteneni veremez. Bu yüzden iki isim arasında anlam bütünlüğü sağlanması amacıyla tamlayan ve tamlanan ekleri isim tamlaması yapılır.


5. ETKİNLİK: a. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarına dikkat ediniz.

Asık suratı ve gür sesiyle herkes korkar ondan.
Bu mektuplar öğrencilerimin bana yazdıkları.
Yarım ekmek alır, içine de üç beş zeytin koyardık.
Birçok yerde insanlar ağaç gölgelerine sığınmış.
Kötü sözler insanın kalbini katılaştırır.
İki kişi kavga ediyorsa aralarına girip onları ayır.
Kardeşi, üçüncü günün sonunda gözlerini açtı.
Kazağını kaç liraya aldığını söylemeyecek misin?
Bazı günler vardır ki insan kime yardım edeceğini şaşırır.

Yukarıda altı çizili kelime gruplarındaki isimleri ve sıfatları belirleyiniz. Bu kelime gruplarındaki isimler ve sıfatlar arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.
Cevap: İsimler, zeytin, ekmek,yer, söz, kişi, gün, son, lira; sıfatlar ise, yarım, birçok, kötü, iki, üçüncü, kaç, bazı kelimeleridir. Sıfatlar, isimlerin nitelik, sayı, şekil yer gibi özelliklerini ifade eder.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

Siz de aşağıdaki sıfat tamlamalarının tamlayan ve tamlananlarını bulunuz.
Cevap:
• birçok örnek => Tamlayan: birçok  Tamlanan: örnek
• yırtıcı hayvanlar => Tamlayan: yırtıcı Tamlanan: hayvanlar
• büyük iyilik => Tamlayan: büyük Tamlanan: iyilik
• şu dörtlük => Tamlayan: şu Tamlanan: dörtlük
• bir gönül ziyareti => Tamlayan: bir Tamlanan: gönül ziyareti
• yüz Kâbe => Tamlayan: yüz Tamlanan: Kabe


Siz de aşağıdaki tamlamayı yukarıdaki gibi tahlil ediniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

b. “İyilikler Üzerine…” metnindeki sıfat tamlamaları metnin anlamına nasıl katkı sağlamaktadır? Açıklayınız.
Cevap: İsimlerin sayı, nitelik, şekil gibi özelliklerini söyleyerek durumu anlamamıza yardımcı oluyor.


6. ETKİNLİK: Öğretmeninizin yardımıyla “Gençlerin İyilik Ağacı” projesinden yola çıkarak okulunuzda bir iyilik hareketi oluşturmak için beyin fırtınası yapınız. Beyin fırtınasının sonucunda konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi birkaç dakikalık bir konuşmayla ifade ediniz. Konuşma sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap: İyilik yapmak için insanın içindeki durgunluk halini ya da kötülüğünü kırması gerekir. Elbette kolay değildir bu durum. İyilik yapmak için düşünmek, iyiliği yapmamıza engel olabilir. Bu yüzden birisine yardım etmek istediğimizde düşünmeden hemen yapmalıyız. İyilik eden iyilik bulur.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

8. ETKİNLİK: Aşağıdaki hikâyeyi duygu, düşünce ve olayların gelişimine göre kendi cümlelerinizle tamamlayınız. Metni tamamlarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Hikâyeyi tamamlarken yazım kılavuzundan yararlanmayı unutmayınız. Tamamladığınız bu hikâyeyi sosyal medyada paylaşıp takipçilerinize hikâyenin ana fikrini sorunuz.
Cevap: Bir gün Cevat bu hırsızı yakalamak için akşamları gizlice takip etmeye başlamış. Her gün kimin gelip geçtiğini gözlemlemiş. Musluğu taktırdıktan sonra gizli bir ekip kurup sırayla nöbetleşe takip etmeye başlamışlar. En sonunda hırsızı bulmuşlar ama güzel bir ders vermeleri gerektiğini düşünmüşler. Ona kim iyilik edecek olsa önünü kesmişler. Hırsız bir süre sonra artık kendini çaresiz hissetmeye başlamış. Cevat artık ortaya çıkıp baştan durumu anlatmış. Adam o kadar pişman olmuş ki kendisinin de başka insanların iyiliğini kestiğini anlamış. Adam artık çeşmenin başında her gün nöbet tutuyor ve orada yardıma muhtaç insanlara yardım ediyormuş.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

9. ETKİNLİK: Tarihimizde insanlar iyilik yapmak için âdeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bunun için birbirinden ilginç vakıflar kurmuşlardır.

Siz de bir vakıf kurduğunuzu düşününüz. Vakfın amacını ve künyesini yazınız. Bu vakfın
açılışı için bir duyuru metni oluşturunuz. Bu metni süsleyerek sınıf panosuna asınız.
Cevap: (( Bu etkinlik öğrenci tarafından yapılması gerekmektedir.))


Gelecek Derse Hazırlık

Dostluk, vefa, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili özlü sözler ve atasözleri bulunuz. Bunları renkli kartonlara yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

 


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 116-117-118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.