Anasayfa Kitap Cevapları
Cevap Yaz
12 Mayıs 2021, 11:00
Gülsüm Gülsüm
Üye
Konu Sayısı: 446

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Gazlı Göl

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, deniz, tepe, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili hikâye ya da efsaneyi anlatınız.
Cevap:

Kız Kalesi Efsanesi
Bir gün bir ülkenin kralı kızının falına baktırmak için bir falcıya götürmüş. Falcı bir kaç saat sonra geldiklerinde falın sonuçlanacağını söylemiş. Bir kaç saat sonra gittiklerinde falcı krala:” Kralım, bir gün kızınızı yılan sokacak ve öyle ölecek demiş.” Kral, bunun üzerinde denizin ortasına bir kale yaptırmış ve kızını oradan hiç çıkarmamış. Kızının doğum gününde bir çiftçinin getirdiği üzüm kasasının içinde yılan varmış ve bu yılan kralın kızını sokarak öldürmüş. 


2. Yurdumuzda özellikli yerler için neden hikâye ya da efsaneler anlatılmıştır?
Cevap: O yerin neden yapıldığını anlatabilmek için ya da o yerlerin önemini vurgulamak için efsaneler anlatılmış olabilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 146 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK: Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Metnin konusunu tahmin ediniz. Tahmininizi ve metinle ilgili zihninizde oluşan soruları 1. etkinliğe yazınız.
Cevap: Bence bu metnin konusu şudur: Gazlı gölün hikayesi ve önemi anlatılmaktadır.

Metinle İlgili Zihnimde Oluşan Sorular

1. Gazlı gölün ne gibi faydası vardır?
2. Gazlı göl nerededir?
3. Gazlı gölün hikayesi nasıl oluşmuştur?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 147 Ders Kitabı Cevapları

2. ETKİNLİK: Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız. Doğru tahmin ettiklerinizi inceleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 147 Ders Kitabı Cevapları


3. ETKİNLİK: Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir? Baştaki tahmininiz doğru çıktı mı?
Cevap: Metnin konusu Gazlı Gölün hikayesini ve nasıl fark edildiği anlatılmaktadır. Tahminim doğru çıktı.


2. Kral Midas’ın kızının aklını oynatmasının sebebi nedir?
Cevap: Oluşan çıbanlar ağrı yapmaktadır ve bu ağrı aklını oynatmasına sebep olmaktadır.


3. Metinde Kral Midas’ın duygularını belirten ifadeler hangileridir?
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 147 Ders Kitabı Cevapları 2.resim


4. Kral, kızını korumak için ne yapmıştır? Kralın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
Cevap: Kral, kızını korumak için kızının peşine adamlar takıp kızını takip ettirmiştir. Ben kralın yerinde olsaydım kızıma yardımcı olmak için onun her zaman yanında olurdum.


5. Kız nasıl iyileşmiştir?
Cevap:Kralın kızı, ak bir kayanın altından çıkan su ile vücudunu yıkamış ve o sudan içmiş. Böylece iyileşmiş.


6. Gazlı Göl nasıl oluşmuştur?
Cevap: Kral Midas suyun etrafını kazmaları emrini vererek gölün oluşmasını sağlamıştır.


7. Gazlı Göl hangi hastalıklara şifa olmaktadır?
Cevap: Gazlı Göl, deri hastalıklarını iyileştirmektedir.


8. Sizce metinde anlatılanların hangileri gerçek, hangileri kurgudur? Metinden gerçek ve kurgusal unsurlara örnekler veriniz.
Cevap: Metnin çoğu kısmı kurgudur. Afyonkarahisar’ın yakınlarında bulunan Gazlı Göl gerçektir.


4. ETKİNLİK: Gazlı Göl kaplıcaları hakkındaki araştırmalarınızı hangi kaynaklardan yaptınız? Bu kaynakların güvenilirliği hakkında neler söylersiniz?
Cevap: gov. uzantılı sitelerden araştırmalarımı yaptım. gov. uzantılı siteler devlete ait olduğu için güvenilirdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 148 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.

1. Ahmet, melek gibi biriydi.
2. Sana göre kim haklı?
3. Bu işi senin kadar iyi yapamam.
4. Geç kalmamak için hiç uyumadım.
5. Aydın’a babası ile gidecekmiş.

• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?
Cevap: Altılı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı yoktur.


• Altı çizili kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir değişiklik olur mu? Niçin?
Cevap: Evet anlam değişikliği olur. Mesela “Aydın’a babası ile gidecekmiş.” cümlesinde “ile” yi kaldırırsak Aydın’a babasıyla gidileceği anlaşılır. Bağlaçlar, cümlelerin anlam ilgilerine etki ederler kullanımı cümlenin anlamını değiştirir.


Yukarıdaki altı çizili kelimeler edattır. Edatlar, kelimeler ve kelime grupları arasında anlam ilgileri kurmakta görevli kelimelerdir. Edatlar, başka kelimelerle ve kelime gruplarıyla birleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kurar. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz. Siz de okuduğunuz metindeki edatları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.
Cevap:
“Her yerinde sanki bin yılan, etini, kemiğini dilim dilim doğruyor, tatlı canına bir tadımlık yaşam mutluluğu vermiyormuş.” (Benzerlik anlamı katmıştır.
)
“Bu su başka bir su; bu su başka bir duygu gibi sarmış onu.” (Karşılaştırma anlamı katmıştır.)
“Bir dakikası, bir yıl kadar uzun; bir günü, bir ömür kadar genişmiş.” (Benzerlik anlamı katmıştır.)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

6. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.

• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?
Cevap: Altı çizili kelimeler bağlaçtır ve tek başlarına bir anlamı yoktur.


• Altı çizili bu kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir daralma olur mu? Niçin?
Cevap: Cümlelerin anlamında bir daralma olur. 


• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır?
Cevap: Kelimeleri, kelime gruplarını cümle içinde ya da iki cümleyi bağlamak amacıyla kullanılır.


Siz de okuduğunuz metindeki bağlaçları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.
Cevap:

“Yaraların, sancıların kıskacında, pençesinde öyle inlermiş, öyle inlermiş ki dağlar, seller çın çın ötermiş.” (Neden-Sonuç anlamı katmıştır.)
“Yabanlaşmış; yüzünün, gözünün renklerini yitirmiş, üstünü başını bitirmiş, bir ses bile anlamaz duruma gelmiş.” (dahi, de anlamı katmıştır.)
“Günler hep kara, geceler hep yara olur; can, ağrıların elinde dilim dilim doğranır da buna yürek dayanır mı?” (Umutsuzluk anlamı katmıştır.)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruyu cevaplayınız.

• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır?
Cevap: Cümleye seslenme, şaşırma, pişmanlık, sevinç gibi anlamlar katmak amacıyla kullanılmıştır.


Siz de okuduğunuz metindeki ünlemleri bulup bunların cümlenin anlamına yaptığı katkıları yazınız.
Cevap: “Fidan kız, ceylan kız, civan kız “Ah!” dedikçe kral “Vah!” ediyormuş; ama hiçbir can acısı kızın yarasına merhem olamıyormuş.” (Acı ve üzülme anlamı katmıştır.)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

8. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türünü (edat, bağlaç, ünlem) ve cümleye kattığı anlamları yazınız.

O zaman, sırası ile büyüklerin ellerini öpme yarışı başlardı.
Altı çizili kelimenin türü edattır. Cümleye eylemin nasıl yapıldığını anlatmak amacıyla kullanılmıştır.

 Amcalar, dayılar ve yetişkin oğullarla torunlar namazdan dönerlerdi.
Altı çizili kelimenin türü bağlaçtır. Cümleye birlikte anlamı katmıştır.

 Davulcu hem tokmağı vurur hem maniler okurdu.
Altı çizili kelimenin türü bağlaçtır. Cümleye aynı anda anlamı katmıştır.

 O kadar gürültü yaparlardı ki kendi seslerini duymazlardı.
Altı çizili kelimenin türü bağlaçtır. Cümleye neden sonuç anlamı katmıştır.

 Kapıdan çıkarken “Eyvah! Yine geç kaldım!” diye söylenirdi.
Altı çizili kelimenin türü ünlemdir. Cümleye üzülme anlamı katmıştır.


9. ETKİNLİK: Kendinizi, yerli turistleri Gazlı Göl’de gezdiren bir rehber olarak düşününüz. Yaptığınız araştırmadan ve okuduğunuz metinden hareketle turistlere Gazlı Göl’ü anlatınız.
Cevap:

Sevgili arkadaşlar,
Bu suyun kimyasal özellikleri normal suya göre farklıdır. Deri hastalıklarına birebir şifadır. Kim hangi derdine şifa arıyorsa bu suda bulabilir.
Bir efsaneye göre zamanında burada bir kral yaşarmış. Kızı çok güzelmiş. Bir gün kızı deri hastalığına yakalanmış. Tüm vücudunda çıbanlar çıkıyor ve bu acı veriyormuş. Her türlü şifayı denemelerine rağmen bir türlü geçmek bilmiyormuş. Kız en sonunda dayanamayıp kendini dağlara taşlara vurmuş. Dere tepe demeden geziyormuş. Gördüğü her suyu içip biraz serinlemek için içine giriyormuş. Yolu bir gün bu suya rast gelmiş ve içine girdiğinde çıbanları gül olup solmuş. Bunu gören kral, bu suyun etrafını sardırmış ve göl olmuş.
Hadi arkadaşlar,serinlemek isteyenler içsin, yaralarına şifa arayanlar yaralarına sürsün. Mutlaka şifasını bulacaktır.


10. ETKİNLİK: Grup olarak yazma yöntemini kullanarak bulunduğunuz mahallenin adının konmasıyla ilgili bir efsane oluşturunuz. Oluşturacağınız efsaneyle ilgili aşağıdaki taslağı doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

10. ETKİNLİK: Yukarıdaki taslağa göre metninizi oluşturunuz. Metninizi oluştururken yazım kılavuzunuzu kullanınız. Yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından yararlanınız. Metninize uygun bir başlık koyunuz. Yazdığınız metni okuyunuz. Bu okuma sırasında metninizde anlam bütünlüğünü bozan ifade olup olmadığına bakınız. Yazım ve noktalama hatalarınızı düzeltiniz. Metninizi sınıf panosunda sergileyiniz.
Cevap:

Serim bölümünde yazılacaklar: Bu mahallede mesleği denizci olan insanlar yaşarmış. Eskiden beri o mahallede oturan ailelerin çocukları her zaman denizci olurlarmış. Farklı meslekte olan birisi hiç olmamış.
Düğüm bölümünde yazacaklarımız: Bir gün denizciler ailelerini de alarak gemide seyahat etmek istemişler ve yola koyulmuşlar. O gün denizde fırtına çıkınca gemi alabora olmuş ve aileden hiç kimse kalmamış.
Çözüm bölümünde yazacaklarımız: Bu yüzden gemicileri tanıyanlar ve onlara saygı duyan halk, onları anmak için mahalleye denizciler ismin vermişler.


Gelecek Derse Hazırlık

• Uzun yıllar vatanından ayrı kalan büyükleriniz, akrabalarınız varsa onlara “vatan” kavramı hakkında neler düşündüklerini sorunuz.
Cevap: Vatan, sevdadır. Evlat gibidir. Evladın ayağına taş değsin istemezsin ya hani vatanında hiç bir yerine zarar gelsin istemezsin. Evladın senden ayrı olur özlersin ama iyidir diye sende mutlu olursun. Vatan, evlat gibidir.


• Vatan sevgisini anlatan şiirler bulup ezberleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.