Anasayfa Kitap Cevapları
Cevap Yaz
28 Haziran 2021, 15:17
Gülsüm Gülsüm
Üye
Konu Sayısı: 446

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Kuşların Çektiği Kağnı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 42 Ders Kitabı Cevapları

Kuşların Çektiği Kağnı
Hazırlık Çalışmaları
1. Millî Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.
Cevap: Özellikle Maraş’ın kurtuluşunda kahramanlık gösteren çocuklara yaşın küçüktür dense bile onlar “Yaşım küçüktür ama imanım büyüktür.” diyerek yılmadan savaşa katıldılar.Çocuklar cephedeki askerlere mühimmat erzak taşıyarak savaşa destek oldular.


2. “120” adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir?
Cevap: Kurtuluş savaşında cesur bir şekilde vatanını savunup bize bugünkü toprakları bırakan yiğit kahramanlarımızın anlatıldığı sinema filmidir.


3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Kurtuluş savaşında yiğit kadın kahramanlarımızdan Elif’in kağnısına kuşların yardım ettiği hayal edilerek çizilmiş resim ve ona göre yazılmış bir metin olduğunu düşünüyorum.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.
Cevap:((Bu etkinliği öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir.))

2.Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e neden “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?
Cevap: Tekin kuşlarla çok iyi anlaştığı ve sanki onların dilinden anlıyormuş gibi göründüğünden bu şekilde seslenmektedirler.


2. Tekin ve annesi ne taşımaktalar? Niçin?
Cevap: Cephedeki askerlere mermi taşımaktadırlar.


3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha çok mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?
Cevap: Vatan için şehit düşen Mehmetçiklerin acısından ve vatanın içinde bulunduğu durumun oluşturduğu acıdan bahsedilmektedir.


4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?
Cevap: Bu iş için yüreklerindeki vatan sevgisini ortaya koyarak, tüm güçlerini kullanarak kağnıyı ittiklerini anlatmak istemiştir.


5. Kağnı, bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur?
Cevap: Bir sürü kuş tırnaklarındaki iple kağnıyı kurtarmıştır.Bu olay gerçekleşmemiştir tabiki de.O zaman ki duyguyu vatan sevgisinin neler yaptırabileceğini iyi anlatabilmek için bu şekilde yazılmıştır.


6. Şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız?
Cevap: Kurtuluş savaşı yıllarını anlatmaktadır.Kurtuluş savaşı zamanında gerçekten yaşanmış bir anı olan kahraman kadınlarımızdan Elif ve onun kağnısından esinlenilerek yazıldığını düşünüyorum.


7. Millî Mücadele’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?
Cevap: Evet vardır.Ortak özelliklerin başında vatan sevgisi vardır.Vatanı için her şeyi yapabilecek yiğit çocuklardır.


8. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?
Cevap: Vatan sevgisidir.

3.Etkinlik

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.(2 tane)
Cevap:
Seferber Kuşlar
Vatan Sevgisinin Gücü


Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Seferber kuşlar başlığı; kuşların vatanı için savaşan insanlara yardım etmesi birlik olmasından bahsedildiği için bu başlığı verdim.Vatan sevgisinin gücü başlığını ise şiirin ana duygusunun vatan sevgisi olmasında dolayı verdim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

4.Etkinlik
Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

a. “Kuşların Çektiği Kağnı”metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, konu, kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.
Cevap:
Tema : İki şiirde de vatan sevgisi  ele alınmıştır.
Konu: İkisinde de yiğit Türk kadınının kahramanlığı anlatılmaktadır.
Kişiler: Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinde Elif ve Kocabaş; Kuşların Çektiği Kağnı şiirinde Tekin, Tekin’in annesi ve kuşlardır.
Olay örgüsü: İki şiirde de bir kağnı ile cephaneye mermi ve silah taşıyan kahramanlarımız anlatılmaktadır. 


b. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız.
Cevap: İki metininde aynı duygular, vatan sevgisi, ile yazılmış olmasından kaynaklanır.


c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Mücadele’de kadınlara ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir?Aşağıya yazınız.
Cevap: Şair, milli duyguların kadın, erkek, çocuk demeden hepsinde olup vatan için varlarını yoklarını ortaya koyacaklarını, bağımsızlığın atalarımız için ne kadar önemli olduğunu bu metinlerde anlatmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Ders Kitabı Cevapları

5.Etkinlik

a. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle hâline getiriniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları

Kurduğunuz cümlelerdeki ek almış isimleri ekleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıya yazınız.
Cevap: kedi-m, leylek-ler, güney-e, ev-den, anne-m-den, çocuk-lar-a, balon-u, kapı-n-ın, ön-ü-n-de, araba-y-ı

b. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Ders Kitabı Cevapları

1. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır?
Cevap: Mavi, kırmızı


2. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir?
Cevap: Yeşil


3. Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir?
Cevap: mor ve bir tane kırmızı(kaşlarına)


4. Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soru anlamı oluşturmuştur?
Cevap: Turuncu


5. Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir?
Cevap: Kırmızı


Şimdi, “Kuşların Çektiği Kağnı” metnindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.
Cevap:

köyün görmüş geçirmişleri ==> köy-ün gör-müş geç-ir-miş-ler-i
çocuğun içinde ==> çocuk-un iç-i-n-de
top mermileri ==> top mermi-ler-i
ağaran yollar ==> ağar-an yol-lar-ı
erken gülen yüz ==> erken gül-en yüz
göklerin (ilk) mavisi ==> gök-ler-in mavi-s-i
cik cik ordusunun gönülcüğü ==> cik cik ordu-su-n-un gönül-cük-ü


c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 46-47 Ders Kitabı Cevapları 2.resim

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 49 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız.
Cevap: Bu dönemde yaşamak isterdim.Çünkü o bilinçle bir kişi daha olmuş olur ve atalarıma yardım etmiş olurdum.O kahramanlık şerefine nail olmak isterdim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler?Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çektiği Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz.
Cevap:

GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Çanakkale Savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki rolü hakkında araştırma yapınız ve notlar tutunuz.
Cevap: Çanakkale savaşında komuta Mustafa Kemal Atatürk’te idi.Çok önemli bir savaş taktiği uygulayarak savaşın zaferle sonuçlanmasına sebep olmuştur.Bu savaş sonunda “Anafartalar Kahramanı” unvanını alan Atatürk, askerlerine “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.”  emrini bu savaşta vermiştir.


• Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya” şiirini bulup defterinize yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 44-45-46-47-48-49. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.