Anasayfa Kitap Cevapları Makaleler Ödevini Sor
Cevap Yaz
24 Mayıs 2021, 13:19
Selin Selin
Üye
Konu Sayısı: 276

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Ekoyay Yayınları Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100. sayfa cevapları Kanatlanın Çocuklar

Kırmızı renkli yazılar sorulardır; kırmızı renkli yazıların altındaki yeşil yazılar ise sorunun cevabıdır. Mavi yazılar hangi sayfa olduğunu gösterir geri kalan renksiz yazılar metindir. İyi dersler.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 91 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Hangi bilgisayar oyunlarını oynuyorsunuz? Bu oyunların hangi ülkede yapıldığını, karakterlerini, amacını, bölümlerini vb. ni anlatınız.
Cevap: “Crysis 1” bilgisayar oyununu oynuyorum. Bu oyun Almanya’da yapılmış. Amacı adadaki uzaylıları yok etmek.


2. Bilgisayar oyunlarını oynarken ve oynadıktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Cevap: Kazanırsam kendimi mutlu, kazanamazsam hayal kırıklığına uğrarım.


3. Sizce bilgisayar oyunları çocuklar için yararlı mıdır, zararlı mıdır?
Cevap: Eğer bağımlı değilse hayal gücünün gelişmesi için iyidir fakat bağımlıysa onun için zararlıdır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

1.Etkinlik: Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunları kendi sözlüğünüze kaydediniz. Bu kelimelerin önce anlamlarını tahmin ediniz, sonra anlamlarını Türkçe sözlükten bularak sözlüğünüze yazınız. Bu kelimelerle cümleler kurunuz. Kurduğunuz cümleleri arkadaşlarınıza söyleyiniz.
Cevap: Bu etkinliği siz yapınız.


2.Etkinlik: Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.
• Bence “Kanatlanın Çocuklar” şiirinin ana duygusu: Çocukların tekrar eskisi gibi olmalarının istenmesi.

• Ben olsaydım bu şiire şöyle bir başlık koyardım: Çocuk Oyunları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

3.Etkinlik: Metinli ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eskiye bir özlem olduğu, şiirin hangi bölümlerinden anlaşılmaktadır?
Cevap: Birinci ve ikinci dörtlükten anlaşılmaktadır.


2. “Kuş zamanlı saatler” ifadesiyle şair ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Çocukların hayal gücünün geniş olduğu vakitlerden bahsediyor olabilir.


3. Çocuk oyunlarının değiştiği hangi ifadelerle anlatılmaktadır?
Cevap:

Ansızın, tuşları geldi medeniyetin 
Oyunlar ki yıldız savaşları, kanlar, kılıçlar


4. Şiirde hangi kavramlar karşılaştırılıyor?
Cevap: Şiirde bilgisayar oyunları ve çocukların oyunları karşılaştırılıyor.


5. Şair “oyun” kavramını nasıl ele almıştır?
Cevap: Oyun kavramını soyut ifadelerle anlatmış.


6. Şair, çocuklarla ilgili umutlarını ve isteklerini şiirin hangi bölümlerinde ve nasıl ifade ediyor?
Cevap: Son bölümde ve çocukların anlayacağı bir şekilde isteklerini ifade etmiş.


7. Şiirde benzetme yapılmış mıdır? Örnekler veriniz.
Cevap: Köşeli hayaller 


8. “Kanatlanın çocuklar!” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bu ifadede çocukların eskisi gibi olmaları isteniyor.


4.Etkinlik: Günlük hayatınızda sıkça karşılaştığınız alt alan adı uzantılarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

a. Tabloda görüldüğü gibi üniversitelerde edu, devlet kurum ve kuruluşlarında ise genellikle gov uzantılı siteler kullanılır. Sizce bu kurum ve kuruluşlarda ne tür çalışmalar yapılır, ne tür hizmetler verilir?
Cevap: Devlet kurumlarına hizmet vermek amacıyla yapılır. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

b. Tabloda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki konularda hangi kaynakların diğerlerinden daha güvenilir olduğunu kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.
Cevap:
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları


İşaretlediğiniz bilgi kaynaklarının bu konularda neden daha güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Zaten bunlar bilgi kaynaklarının güvenilir olması için yapılmıştır. Bu yüzden güvenilir olduğunu düşünüyorum.

5.Etkinlik:
a. Aşağıdaki dizelerde altı çizili ve renkli yazılmış kelimelere dikkat ediniz. Soruları cevaplayınız.

• Altı çizili kelimeler hangi varlık, kavram ya da nesneleri karşılamaktadır?
Cevap: Altı çizili kelimeler isimleri karşılamaktadır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Ders Kitabı Cevapları

• Altı çizili kelimeler olmazsa bu kelimelerin karşıladığı varlık, kavram ya da nesneleri nasıl ifade edebilir, nasıl tanır ya da nasıl birbirinden ayırt edebiliriz? Açıklayınız.
Cevap: Altı çizili kelimeler olmazsa ifade edemezdik.


• Mavi renkli kelimeler hangi kelimelerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir?
Cevap: İsimlerin niteliklerini ve durumlarını belirtmektedir.


• Mavi renkle kelimeler olmadan bu kelimelerin nitelediği ya da belirttiği kelimelerin özellikleri tam olarak anlaşılabilir mi? Niçin?
Cevap: Tam olarak anlaşılamaz. Çünkü niteliğini belirtecek başka ifadeler yoktur.


• Mavi renkli kelimeler tek başına kullanıldığında altı çizili kelimeler gibi varlık ve kavramları karşılar mı?
Cevap: Karşılamaz.

b. Etkinliğin a kısmındaki altı çizili kelimeler birer isimdir. İsimler(adlar); canlı varlıkları, nesneleri, kavramları, duyguları, düşünceleri vb. karşılayan, onları anmaya ve birbirinden ayırmaya yarayan kelimelerdir. İsimler Türkçenin temel ögelerindendir. Siz de özel ve cins isimlere örnekler veriniz.
Cevap:

Özel İsimler: Ahmet bugün okula gidecek.

Cins İsimler: Bugün kitap okumalıyım.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

Siz de aşağıda istenenlere göre kutucuklara isimler yazınız.

Tekil İsim: kitap – defter

Çoğul İsim: kalemler – silgiler

Topluluk İsmi: ordu -sınıf


Okuduğunuz şiirde şair, tekil ve çoğul isimleri kullanmadan duygu ve düşüncelerini bize iletebilir miydi? Açıklayınız.
Cevap: Duygu ve düşüncelerini ifade edemezdik. Anlatmak istediklerini anlayamazdık.

Siz de okuduğunuz metinden somut ve soyut isimlere örnekler bulunuz.
Cevap:
Soyut isimlere hayal, rüya örnek verilebilir.

Somut isimlere kanat, el örnek verilebilir.


Somut ve soyut isimlerin olmadığı bir cümle kurabilir misiniz? Niçin?
Cevap: Somut isimler duyu organlarımızla algılayabildiklerimiz olduğu için kurulamaz.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

Siz de verilen cümlelerdeki altı çizili sıfatların, isimleri nasıl nitelediğini ya da belirttiğini noktalı yerlere yazınız.

a. Kırmızı kazağımı yardım kolisine ne zaman koydun?
Cevap: Kazağı renk ve soru yönünden nitelemiştir.


b. Ablam tüm kitaplarını bu şirin köy okuluna bağışladı.
Cevap: Kitapları kesin olarak değil, yaklaşık olarak nitelemiştir. Köyü de işaret yoluyla nitelemiştir.


c. Hangi insan fakirlere yardım etmeyi sevmez?
Cevap: İnsanın niteliğini soru yoluyla amaçlamıştır.


 ç. O sözüne sadıktır, altı güne kadar mutlaka gelir.
Cevap: Gün kelimesini sayı yoluyla nitelemiştir.


d. Fedakâr doktorlarımız birkaç hastayı daha ameliyat ettiler.
Cevap: Doktorların niteliğini belirtmiştir. Hasta kelimesini de yaklaşık olarak belirtmiştir.


e. Kocaman gemi, üç hafta sonra, yıkılmış limana ulaştı.
Cevap: Geminin ve limanın niteliğini belirtmiştir. Haftayı da sayı yoluyla nitelemiştir.

Sıfatlar, işlevleri ve anlamları bakımından iki gruba ayrılır: niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. İsimleri çeşitli bakımlardan (renkleri, özellikleri, durumları vb.) niteleyen kelimeler niteleme sıfatlarıdır. İsimleri soru, sayı, gösterme ya da belirsizlik bakımından belirten kelimeler ise belirtme sıfatlarıdır. Buna göre yukarıdaki sıfatların numaralarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

Niteleme sıfatları 1, 5, 8, 10, 12
Belirtme sıfatları 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11


Hiç sıfat kullanmadan hikâye, masal, şiir vb. bir metin oluşturulabilir mi? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Kullanılamaz. Çünkü isimleri niteleyecek ya da belirtecek sıfatlar yok.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

6.Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim ve sıfatları belirleyiniz. Bu isim ve sıfatların bulundukları cümlelerin (dolayısıyla metnin) anlamına nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.
Cevap:
Metindeki isimler:

  • sevgi
  • rüya
  • pah
  • göz                                 

Metindeki sıfatlar:

  • genç ağaçkakan
  • kendine gelen bir hasta
  • bu an
  • ağır ameliyat

İsim ve Sıfatların Metnin Anlamına Olan Katkısı
Cevap: Sıfatlar isimleri niteleyerek onlara anlam verdi. Zaten isimler olmadan metinler anlatılamaz.

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

8.Etkinlik: Aşağıda bir hikâyenin başı ve sonu verilmiştir. Verilenlerden yola çıkarak hikâyenin düğüm bölümünde neler yaşanmış olabileceğini tahmin ediniz. Hikâyenin düğüm bölümünü noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları
 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları
 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.