Cevap Yaz
6 Ağustos 2022, 11:54 - Sena Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 108-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 108-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 108-114-115-116-117 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 108-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

7.Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 108-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Saf Maddeler

7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

Elementler ve bileşiklerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap:

Element ve Bileşiklerin Benzer Yönleri:

– Homojenler
– Saf maddeler
– Erime ve kaynama noktaları bulunur
– Öz kütleleri vardır


Element ile Bileşiklerin Farklı Yönleri:

– Bileşikler, ısı ve elektrik enerjisi ile kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılabilirler.
– Element aynı cins atomlardan, bileşik farklı cins atomlardan oluşur.
– Elementleri sembollerle, bileşikleri formüllerle gösteririz.


7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda bazı bileşiklerin tanecik modelleri ve formülleri verilmiştir.

Her bir bileşik hangi elementlerden oluşmuştur?
Cevap:

Karbondioksit→ karbon ve su

Amonyak→ Hidrojen ve sodyum

Su→ Oksijen ve hidrojen

Hidrojen klorür→ Hidrojen ve klor

Hidrojen klorür→ Hidrojen ve klor

Tuz→ Sodyum ve klor


Hangi bileşikler molekül yapılıdır?
Cevap: Hidrojen, oksijen ve karbon elementlerinin karıştığı bileşikler molekül yapılıdır.


Her bir molekül yapılı bileşiğin bir molekülünde kaç atom bulunur?
Cevap: Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve 2 oksijen atomundan oluşur.


7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

A) Aşağıda verilen tanımların numaralarını uygun kavramların önündeki kutucuklara yazınız.

1. Yapısında tek cins atom ya da molekül bulunduran saf madde.
2. Bileşikleri kısaca ifade eden işaret.
3. Elementlerin kısaca ifade ediliş biçimidir.
4. Farklı cins atomların belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf madde.
5. Kendini oluşturan taneciklerinin hepsi özdeş olan madde.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları


B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yanda modeli verilen karbondioksit bileşiğinde molekülleri ve atomları işaretleyerek gösteriniz.
Cevap: 
7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları1


2. Formülleri verilen bileşiklerin hangi elementlerden oluştuğunu ve atom sayılarını yazınız.

CH4: Karbon ve hidrojen 5 tane

NH3: Azot ve hidrojen – 4 tane

NaF: Sodyum ve flor

C6H12O6: Karbon, hidrojen ve oksijen – 24 tane


3. Karbondioksit, kalsiyumoksit, sodyum klorür, hidrojen klorür ve kükürtdioksidin formüllerini yazınız.
Cevap:

Karbondioksit :CO2

Kalsiyumoksit: CaO

Sodyum klorür: NaCI

hidrojen klorür: HCI

Kükürtdioksidin: SO2


4. Aşağıda verilen modellere göre soruları cevaplayınız.

a) Hangisi/hangileri elemente ait modeldir? ……a-b-c…..

b) Hangisi/hangileri atomik yapılı elemente ait modeldir? ….a….

c) Hangisi/hangileri molekül yapılı elemente ait modeldir? ……b-c…..

ç) Hangisi/hangileri bileşiğe ait modeldir? …….c-d-e…..

d) Hangisi/hangileri moleküler yapıda olmayan bileşiğe ait modeldir? …..e…


C) Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan sütunlara istenen uygun ifadeleri yazınız.
Cevap: 
7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları2


7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

Ç) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yukarıdaki şekillerde tanecik modelleri verilen maddelerle ilgili
yargılardan hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve II


2. Aşağıdaki bileşik formülleri ile adları eşleştirildiğinde doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap: 
7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları


3. Yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdaki gösterimlerden hangisi bu bilgiye uygun değildir?
Cevap: D) CO


4. Aşağıdaki seçeneklerde elementler ile sembolleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Helyum → H


7. Sınıf Fen Bilimleri Yıldırım Yayınları Yayınları Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

5. Yukarıda tanecik modelleri verilen maddeler için
bilgilerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II 


6. Yukarıda verilen özellikler element ve bileşiğe ait olarak gruplandırıldığında doğru gruplandırma hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap: D) III – I, II


7. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri, adları ve kullanım alanları verilmiştir. Buna göre tabloda hangi bileşiklerle ilgili hatalı bilgi verilmiştir?
Cevap: C) 1 ve 3


7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 108-114-115-116-117. Sayfa, Saf Maddeler başlıklı konunun etkinlik çalışmalarını cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.