Anasayfa Kitap Cevapları
Cevap Yaz
16 Temmuz 2021, 16:55
Furkan Furkan
Yönetici
Konu Sayısı: 1065

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 153-154-155. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 153-154-155. Sayfa Cevapları Zihin Haritası ve
Değerlendirme

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

DEĞERLENDİRME SORULARI

A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
(Y) 1. Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk yazı örneğidir.
Doğrusu: Yazıyı ilk kez Sümerler bulmuştur ve çivi yazısı aynı şekilde Sümerlere aittir.

(D) 2. Newton’dan 500 yıl önce “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç olduğunu” söyleyen bilim insanımız Hazini’dir.
(D) 3. Günümüzde kullanılan makinelerin temeli buhar gücünün makinelerde kullanılmasına dayanmaktadır.
(Y) 4. Orta Çağ’da bilimsel çalışmalar Avrupa’daki din adamları tarafından desteklenmiştir.
Doğrusu: Orta Çağ’da bilim insanları din adamlarının söylediğini aksini söylediği için hiç bir zaman destek görememiştir.

(D) 5. Günümüzde bilgiyi depolama araçları gittikçe küçülmekte ve kâğıda olan ihtiyaç azalmaktadır.

B) Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

(Sümer, papirüs, Endülüs, matbaa, mum tablet, parşömen, pusula, İyonya)

1. Anadolu’da kurulan Bergama Krallığı parşömen kâğıdını icat etmiştir.
2. papirüs kullanılması ve taşınması zor olan kil tabletlerin yerini almıştır.
3. Orta Çağ’da skolastik düşüncenin etkisindeki Avrupa, İspanya’da kurulan Endülüs Medeniyeti’nin bilimsel çalışmalarından faydalanarak ilerlemiştir.
4. Deniz ticareti ile yeni bilgilere ulaşan İyonya özgür düşüncenin de katkısıyla bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.
5. İnsanların bilgiye kolayca ulaşmasında matbaa icadının büyük katkısı olmuştur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?

A) Parşömenin icat edilmesi
C) Kil tablet kullanılması
B) Papirüsün icat edilmesi
D) Tekerleğin icadı

Doğru cevap D şıkkıdır.


2. Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve
İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
B) İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
C) İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.

Doğru cevap D şıkkıdır.


3. -Matbaanın icadı   -Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi
-Buhar makinesinin icadı    -Kütle çekim kanunun keşfedilmesi
Yukarıda XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?

A) Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
B) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C) Dünyada savaşlar azalmıştır.
D) Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.

Doğru cevap C şıkkıdır.


4. Orta Çağ’da yaşayan bir bilim insanı olsaydınız bilimsel çalışmalar yapmak için aşağıdaki merkezlerden hangisini tercih etmezdiniz?

A) Semerkant B) Roma C) Endülüs D) Buhara

Doğru cevap B şıkkıdır.


5. I- Fenike Alfabesi II- Çivi Yazısı III- Hiyeroglif Yazı IV- Latin Alfabesi

Yukarıdaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız.
A) I-III-IV-II   B) II-I-III-IV     C) II-III-I-IV     D) I-II-III-IV

Doğru cevap C şıkkıdır.


D) Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.
Metne göre İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.

Cevap: Bilimsel gelişmeleri etkileyen en önemli faktörler İslam dininin ilim öğrenmeye ve aklı kullanmaya verdiği destek önemli rol oynar.


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.