Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 11:17 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 7. Sınıf öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatında ihtiyaç duyabileckleri konular arasında bulunan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112-113 ve 114’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap konusu içerisinde Türkiye’m, Ana Yurdum, Sebebim, Çarem konusunu cevapladık.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114. Sayfa Cevapları Türkiye’m, Ana Yurdum, Sebebim, Çarem

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Ülkenizi neden sevdiğinizi üç cümle ile açıklayınız.
Cevap: Çünkü ülkemizde bağımsız, hür, özgür bir hayat yaşıyoruz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK:

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap:

Mahzun
Tahminim: Üzülmek
Sözlük Anlamı: Üzgün, üzüntülü.

Kırkikindi
Tahminim: Art arda yağan yağmur
Sözlük Anlamı: Her ikindi vakti yağdığı için kırk ikindi yağdığı sanılan sürekli yağmurlara verilen ad.

çökelek
Tahminim: Sütle yapılan, peynire benzeyen yiyecek
Sözlük Anlamı: Yağı alınarak sütün kaynatılmasıyla yapılan peynir çeşidi.

Biteviye
Tahminim: Sürekli devam eden
Sözlük Anlamı: Aynı biçimde, hep öyle sürüp giderek, sürekli olarak.

Kağnı
Tahminim: Hayvanlara bağlanarak kullanılan bir araç
Sözlük Anlamı: İki tekerlekli, tekerlekleri tek parça, dingili tekerleklerle birlikte dönen, öküz ya da manda koşulan, genellikle dağlık yerlerde kullanılan araç.

Tandır
Tahminim: Ekmek yapılan oyuk şeklinde fırın
Sözlük Anlamı: Yere çukur kazılarak yapılan bir tür küçük fırın.

Kahır
Tahminim: Dert edinmek.
Sözlük Anlamı: Derin yaşanılan üzüntü, sıkıntı, acı durumu.

Yaylı
Tahminim: Yayı olan şey.
Sözlük Anlamı: Yayı, yayları olan.

Kerpiç
Tahminim: Tuğla
Sözlük Anlamı: Saman ve balçık karışımı ile yapılan tuğla.


2. ETKİNLİK:

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.
Cevap: Yolları tozlu, kırları yaylaları olan, akşam öten cırcır böceği ve kurbağaları olan, kerpiç evleri olan bir yerde yaşamaktadır.


2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?
Cevap: Sevgi ve hasret duyguları öne çıkmıştır.


3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?
Cevap: Çocukluk günlerine duyduğu hasret ile memleket sevgisini bir tuttuğu için beraber anlatmış olabilir.


4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır? Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.
Cevap: 50-60 yıl öncesinden bahsetmektedir. O zamanları insanlar kağnıdan arabalar kullanmaktaydılar.


5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.
Cevap: Vatan Destanı şiirinde vatana duyulan sevgi ön plandayken, Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem şiirinde eskiye, çocukluğa duyulan özlem vatan hasreti anlatılmaktadır.


6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?
Cevap: Özlem ve hasretle öve öve bitiremeden anlatırım.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 111 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK:

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu yazınız.

Teması: Vatan
Ana Duygusu: Eskiye duyulan özlem hasret ve vatan sevgisi


4. ETKİNLİK:

Şair siz olsaydınız “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirine nasıl bir başlık bulurdunuz?

Başlığım: Hasretimin Türküsü
Bu Başlığı Yazma Sebebim: Şiir boyunca vatana geçmişe duyulan özlem ve hasretten bahsedildiği için.


5. ETKİNLİK:

Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde şair ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

1- Bir peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek…
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana,
Mecnunlar gibi üstelik.
Cevap: Az şey olmasından dolayı Peygamber sofrası gibi mütevazi olması ve azla bile mutlu oldukları anlatılmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

2- Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı,
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!
Cevap: Yoksulluktan dolayı evlerinin zarar görmüş yerlerini tamir edemediklerini, yağmurun yağmasıyla da içeri su sızması ve annesinin bu duruma üzülmesi anlatılmaktadır.


3- Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!..
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler,
Her parçası yine seni çağrışır.
Cevap: Türkiye’de yaşamını zorluk içerisinde ilerletmeye çalışıyor olsa da vatanına gönülden bağlı olduğunu anlatmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 113 Ders Kitabı Cevapları

6. ETKİNLİK:

Aşağıda verilen şiirlerdeki söz sanatlarını ilgili boşluklara yazınız.

1- Öküzü Kıskanan Kurbağa⇒ Konuşturma, kişileştirme
2- Geleceğim⇒ Abartma


8. ETKİNLİK:

Ülkemizi ziyarete gelmiş bir turiste karikatürden hareketle Türkiye’yi tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap:

Üç tarafı denizlerle çevrili, tarihi eser ve doğa güzellikleriyle zengin bir ülkedir Türkiye. Her sene bir çok tatil koyu turistlerle dolup taşar. Tarihi eserleri ve doğa güzellikleriyle zengin en çok rağbet gören şehirlerimizden biride İstanbul’dur.  Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi tarihi eserleri vardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

9. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda kavram havuzunda verilen kelimelere uygun ek fiil ekleri getirerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık bulunuz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları


b) Yazdığınız şiirdeki ek fiillerin şiirin anlamına olan katkısını belirleyiniz.
Cevap: Kullanılan (-ler, -dır, -lar) ek fiiller şiirin anlamına kesinlik katmıştır. 


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bir “Dede Korkut” hikâyesi okuyarak Türklerin yaşayış tarzlarına yönelik notlar alınız.
Cevap: Türkler savaşçı ruhlulardır. Göçebe şekilde yaşarlar. Sabit bir yaşantıları yoktur. Göç ettikleri yerlerde çadırlarda kalırlar. Başlarında önderlik yapan bir Beyleri bulunur. Avlanarak geçinirler ve cesur kahramanlardır.


2. Beğendiğiniz bir “Dede Korkut” hikâyesini özetleyiniz.
Cevap:

KAZAN BEYİN OĞLU URUZ BEYİN TUTSAK OLMASI HİKÂYESİ

Kazan Bey oğlunun doğup büyüdüğü ve genç bir adam olduğu zamanlarda oğlu için henüz bir kan akıtamadığı ve isim sahibi olamadığı için üzgün olduğunu söyler. Bunun üzerine Kazan Han ve oğlu ava çıkmaya karar verirler. Ava çıktıkları sırada Kazan Han ve oğlu, düşmanları tarafından pusuya düşürülüp savaşmaya tutuşurlar. Savaş sırasında Kazan Han oğlunun arkada durmasını söyler ancak oğlu dinlemeyip gizlice savaşmaya başlar. Kazan Han ve oğlu savaş çarpışma sırasında kaybolurlar. Kazan Han bir süre meydanda oğlunu aradıktan sonra bulamayınca düşmanla savaştıkları yere geri dönerek tek başına çarpışmaya girer ve esir düşer. Bunun üzerine Kazan Han’ın beyliğinden kırk hatun ve diğer oğuz beyleriyle Kazan Han ve oğlunu kurtarmaya giderek düşmanları yener ve Oğuz yurduna döner.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 109-110-111-112-113-114. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap” 2022-2023

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.