Cevap Yaz
17 Temmuz 2022, 0:47 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 7. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115-116-117 ve 118’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap konusu içerisinde Deli Dumrul konusunu cevapladık.

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 115-116-117-118. Sayfa Cevapları Deli Dumrul

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. “Dede Korkut” hikâyelerinden bildiğiniz bir hikâyeyi özetleyerek arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: KAZAN BEYİN OĞLU URUZ BEYİN TUTSAK OLMASI HİKÂYESİ

Kazan Bey oğlunun doğup büyüdüğü ve genç bir adam olduğu zamanlarda oğlu için henüz bir kan akıtamadığı ve isim sahibi olamadığı için üzgün olduğunu söyler. Bunun üzerine Kazan Han ve oğlu ava çıkmaya karar verirler. Ava çıktıkları sırada Kazan Han ve oğlu, düşmanları tarafından pusuya düşürülüp savaşmaya tutuşurlar. Savaş sırasında Kazan Han oğlunun arkada durmasını söyler ancak oğlu dinlemeyip gizlice savaşmaya başlar. Kazan Han ve oğlu savaş çarpışma sırasında kaybolurlar. Kazan Han bir süre meydanda oğlunu aradıktan sonra bulamayınca düşmanla savaştıkları yere geri dönerek tek başına çarpışmaya girer ve esir düşer. Bunun üzerine Kazan Han’ın beyliğinden kırk hatun ve diğer oğuz beyleriyle Kazan Han ve oğlunu kurtarmaya giderek düşmanları yener ve Oğuz yurduna döner.


2. “Dede Korkut” hikâyelerinden yola çıkarak eski Türklerin yaşayışları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Türkler savaşçı ruhlulardır. Göçebe şekilde yaşarlar. Sabit bir yaşantıları yoktur. Göç ettikleri yerlerde çadırlarda kalırlar. Başlarında önderlik yapan bir Beyleri bulunur. Avlanarak geçinirler ve cesur kahramanlardır.


1. ETKİNLİK:

Metni dinlerken aşağıdaki olay örgüsü haritasında istenen bilgileri not alınız.

Dinlediğiniz Metnin Adı: Deli Dumrul

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Deli Dumrul, Yiğit, Azrail, Dumrul’un annesi, babası, karısı

Zaman ve Mekân: Geçmiş zaman, Oba

Anlatıcı: Dede Korkut


2. ETKİNLİK:

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap: Dinlediğim metin olağan üstü olaylara yer verdiği için çok beğendim. Metnin sonun kadar kim canını verecek diye merak içinde bekledim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Deyimler Sözlüğünden kontrol ederek ilgili boşluğa yazınız.

Can Bulmak
Tahminim: Canlanmak
Sözlük Anlamı: Dirilmek

Gözü Tutmak
Tahminim: Güvenmek
Sözlük Anlamı: Güvenmek

Yüz Bulmak
Tahminim: Şımarmak
Sözlük Anlamı: İ
lgi ve yakınlık görmek.

Nam Salmak
Tahminim: Ünlenmek
Sözlük Anlamı: Bilinirliğini herkese duyurmak

Meydan Okumak
Tahminim: Karşılık vermek
Sözlük Anlamı: Kendisinin daha üstün olduğu savıyla başkasını karşılaşmaya çağırmak.

Canını Almak
Tahminim: Ölmek, hayatını kaybetmek
Sözlük Anlamı: Öldürmek


b) Bu deyimlerden istediğiniz üç tanesini birer cümle içinde kullanınız.
Cevap:

– Yeni arkadaşlarını gözüm tutmadı.
– İyi niyetimden yüz buldu
– Amcam köyde nam salmış.


c) Kullandığınız deyimler cümlenin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Deyimler cümleyi desteklemektedir. Anlatılmak isteneni daha iyi ifade etmektedirler.


4. ETKİNLİK:

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Deli Dumrul canını kurtarmak için kimlerle konuşmuştur?
Cevap: Annesi, babası ve karısı ile konuşmuştur.


2. Deli Dumrul’u kendi ifadelerinizle tanımlayınız.
Cevap: Deli Dumrul; cesaretli, yiğit, savaşçı ruhlu biridir.


3. Metinden hareketle günlük hayatta değiştirebileceğiniz durumlar nelerdir?
Cevap: Günlük hayatımızda düşünerek konuşmamız gerekir. Sonucunu düşünmeden tartıp biçmeden ağzımıza ilk geleni söylememeliyiz.


4. Metinde Deli Dumrul eşinden de olumlu bir cevap alamasaydı başka kimin yanına gidebilirdi?
Cevap: İki çocuğunun yanına gidebilirdi.


5. Dinlediğiniz metnin ifade ve söyleyiş özellikleri nelerdir? Daha önce bu metne ifade ve söyleyiş özellikleri bakımından benzer bir metin okudunuz mu?
Cevap: Metinde masalsı ve şiirsel söyleyiş özellikleri vardır.


6. Zorbalıkla baş edebilmek için çözüm önerileriniz neler olabilir?
Cevap: Zorba insanlarda iletişime girmemeliyiz. İletişimde bulunduysak iletişimimizi kesebiliriz. Konuşarak güzellikle sorunu halletmeye çalışabiliriz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK:

Dinlediğiniz metne farklı bir başlık yazınız. Başlığı verme nedeninizi açıklayınız.
Cevap: 
Ben olsaydım metne Deli Dumrul’un Can Derdi başlığını verirdim.
Çünkü metinde Deli Dumrul’un can havli ile annesine, babasına, karısına gidip konuşması Allah’a yalvarmaları anlatılmaktadır.


6. ETKİNLİK:

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyarak soruları yanıtlayınız.

a) Bu bölümde ortaya konulan sorun nedir? Açıklayınız.
Cevap: Dumrul’un canını kurtarmak için kurban edecek can bulmak zorunda olması.


b) Öğretmeninizin rehberliğinde gruplara ayrılınız. Yukarıdaki bölümde ortaya konulan soruna uygun taktığınız şapkanın temsil ettiği düşünceye göre çözümler üretiniz. Ardından grup sözcüsü seçerek düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ben beyaz şapkayı takarak olaya tarafsız bakmaktayım. Çünkü Dumrul’un canını kurtarması için annesi, babası ve karısından canını istemesi doğru değil fakat oda can derdine düşmüş durumda. Canını vermek istemeyen anne babada haklıdır. Çünkü onlarda can derdine düşüyorlar Durmuş gibi. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dinlediğiniz “Deli Dumrul” metnini özetleyiniz.
Cevap: Köyün birinde Deli Dumrul adında bir zat yaşıyormuş. Köyde ölen bir yiğidin öldüğünü duyunca Azrail’e meydan okumaktadır ve Allah’ın emri ile Azrail Dumrul’un canını almaya gelir. Dumrul’un yalvarmaları üzerine Allah başka bir canın karşılığında onu affedeceğini söylemektedir. Bunu duyan Dumrul hemen ailesinin yanına giderek canlarını kendi canına karşılık ister fakat annesi ve babası da vermez. Karısı onsuz dünyanın bir şey ifade etmeyeceğini söyleyerek canını feda eder. Bunu duyan Dumrul beraber bağışlanmak ya da beraber ölmek ister. Bunun üzerine Allah’ın emri ile Azrail Dumrul’un karısı ile kendisinin canına karşılık anne ve babasının canını alır.


8. ETKİNLİK:

b) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili ekler cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olmaktadır? Yazınız.
Cevap: Altı çizili ekler cümleden çıkarıldığında cümledeki geçmiş zaman, kesinlik, ihtimal, başkasından duyma anlamları eksilir. 


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bilim insanı Marie CURIE (Mari KURİ)’nin hayatı ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap:
1867 yılının 7 Kasım tarihinde Varşova şehrinde doğmuştur. Genç yaşta annesini veremden kaybetmesi ile hayatı zorlaşmış ve kız kardeşi ile okuyabilmek için çalışmaya başlamıştır. 1895 yılında  Pierre Curie ile evlenmiştir ve eğitimine devam ederek  1897’de öğretmenlik diplomasını almıştır. Radyoloji biliminin kurucusu olmasının yanı sıra 1903’te Nobel Fizik ödülünü, 1911’de Nobel Kimya ödülünü alarak hem Nobel ödülünü alan ilk kadın hem de bu ödülü iki defa alan ilk bilim insanı olmuştur.


2. “16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızın kaynaklarını not alınız.
Cevap:
Türk tarihinde denizcilik alanında elde edilen başarılar ve zaferler ”altın çağ” olarak anılmaktadır. Yavuz Sultam Selim yönetimi ile başlayıp ardından Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat yönetiminde denizcilik tarihinin en başarılı dönemi yaşanmıştır.

Bu dönemde yaşamış ve başarılı olmuş Türk denizcileri;

– Piri Reis
– Turgut Reis
– Kemal Reis
– Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa
– Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa
– Salih Reis
– Piyale Paşa
– Oruç Reis
– Murat Reis
– Ali Macar Reis
– Seydi Ali Reis ‘ tir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap” 2022-2023

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.