Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 11:27 - Furkan Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15. Sayfa Cevapları 2. Kitap ARILARIN İLHAMI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 10 Ders Kitabı Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. “Kelile ve Dimne, Ezop Masalları veya La Fontaine (La Fonten) Masalları” kitaplarından hangilerini okudunuz? Okuduğunuz bir masalı sınıfta paylaşınız.
Cevap: La Fontaine Masalları kitabını okudum.
2. Arıların insanlara örnek olabilecek davranışları üzerinde düşününüz. Bulduğunuz davranışları aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap: Arılar çok çalışkan ve zeki hayvanlardır. Bu özellikleri sebebiyle arılar insanlara örnek olabilir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİKLER

1. Etkinlik

Aşağıdaki soruları yönergeler doğrultusunda yanıtlayınız.

a) Aşağıdaki kelimelerin metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Cümlelerden hareketle kelimeleri TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlük anlamları ile eşleştiriniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları


b) Yukarıdaki eşleştirmede boşta kalan kelimeyi tespit ederek bu kelimenin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. Kelimeyi metnin bağlamındaki anlamına uygun olarak cümle içinde kullanınız.

Kelime: Eğimli
Sözlük Anlamı: Eğimi olan bir bölge
Cümle: Dar ve eğimli patikalardan korka korka geçtik.


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Padişah, Haceste Ray’ın görüşlerine niçin çok önem verirdi?
Cevap: Haceste Ray üzerine düşen her görevi yapan, sadık, güvenilir, devlet işlerinden anlayan bilgili bir adam olduğu için çok önem verirdi.

2. Metinde arıların yaşamı ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?
Cevap: Arılar çok temiz hayvanlardır. Tüm arılar bir yöneticiye ve yardımcılar tarafından yönetilir tıpkı bir padişahın yanındaki vezir ve komutanları gibi.
3. Sosyal hayatta iş bölümünün önemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Cevap: Sosyal hayatta iş bölümü, işlerin kolaylaşmasını sağlamak için çok önemlidir.

4. Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz.
Cevap: Arılar ve insanlar iş bölümü yaparak çalışırlar. Ancak arılar daha profesyonel çalışmaktadır.

5. Bir grup çalışmasında grup üyeleri üzerine düşen görevleri yapmadığında ne gibi problemler ortaya
çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Bir grup çalışmasında grup üyelerinden en azından biri görevini yapmadığında tüm iş aksayabilir bu nedenle herkes görevini yerine getirmelidir.
6. Bir işin yapılmasında bireysel çalışma mı yoksa grup çalışması mı daha verimli olur? Tartışınız.
Cevap: Bir işin yapılmasında grup çalışması daha verimli olur. Bunu atalarımız bile sözlerinde söylemişlerdir: Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bulunuz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları


4. Etkinlik

Okuduğunuz hikâyeye üç farklı başlık da siz bulunuz.

Tek Kelimeden Oluşan Başlık: Arılar
Kelime Grubundan Oluşan Başlık: Arı ve İnsanlar
Soru Cümlesinden Oluşan Başlık: Arılar ile İnsanların Benzerlikleri Nedir?


5. Etkinlik

Görsellerde anlatılan eylemleri (fiilleri), altlarında yazan anlam özelliklerine göre cümle
içinde kullanınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

“Kütük” hikâyesinde geçen altı çizili fiilleri anlam özelliklerine göre sepetlere yerleştiriniz.

İş fiil: Bekliyorlardı, Artırıyordu.
Durum fiil: Kıvranıyordu, Kurulmuştu..
Oluş Fiil: Koyulaşıyordu, Kararıyordu, Yayıyordu.


7. Etkinlik

Metinde geçen “Bir insanın bir lokma ekmek yiyebilmesi için bin kişinin çalışması gerekir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Ekmekten kasıt üretilen herhangi bir gıdadır. Bir gıdanın üretilmesinde bir kişi değil bin kişi çalışır yani birden fazla insan çalışır. İnsanlar bu şekilde para kazanarak hayatlarını devam ettirirler.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

8. Etkinlik

“Birlik, iş bölümü, çalışmak, üretmek, insan, verimlilik” kavramlarından hareketle bir hikâye yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları
GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının konusu hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap:

Çalıkuşu Romanı Hakkında Bilgi

 

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.