Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 11:04 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 126-128-129-130-131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 126-128-129-130-131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği ve içerisinde Piri Reis Metni Cevapları konusunun bulunduğu 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 126-128-129-130-131-132-133 cevapları konusunu paylaştık. Bu sayfa içerisinde Piri Reis Metni Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 126-128-129-130-131-132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 126-128-129-130-131-132-133. Sayfa Cevapları Piri Reis Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Dünyaca ünlü bilim insanlarımızdan hangilerini biliyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: 
– Aziz Sancar
– Thomas Edison
– Albert Einstein


2. Bir bilim insanı olarak hangi konuda araştırma yapmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Bilim insanı olsaydım hastalıklar üzerinde araştırma yapmak isterdim. İnsanların hayatlarını kurtarmak, acılarını dindirmek isterdim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 128 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK:

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

SEFER
Tahminim: Yolculuk

Sözlük Anlamı: Savaşa gitmek, savaş yolculuğu.
Cümlem: Yarın uzun bir sefere çıkacağız.


KİTAB-I BAHRİYE
Tahminim: Denizcilik kitabı

Sözlük Anlamı: Harita kılavuzu
Cümlem: Kitab-ı bahriye, Piri Reis’in eseridir.


MİÇO
Tahminim: Çırak, gemi çırağı.

Sözlük Anlamı: Gemilerin güvertesinde yeni çalışan kişi, çırak.
Cümlem: Yeni gelen miço çok ufak tefek.


USTURLAB
Tahminim: Denizcilikte kullanılan alet

Sözlük Anlamı: Tarihi bir ölçüm aleti
Cümlem: Dedemin tarihi bir usturlab aleti var.


2. ETKİNLİK:

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Küçük Piri, bir denizci ve büyük bir coğrafya bilgini olma yolunda nasıl yetiştirilmiştir?
Cevap: Amcası sefere katılmadığı zamanlarda Piri Reis’i balık avlamaya götürerek denizcilik hakkında bilgi verirmiş.


2. Piri Reis’in farklı uygarlıklardan denizcilik bilgileri toplaması onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir?
Cevap: İşini severek, merakla ve ustalıkla yaptığını gösterir.


3. Metne göre denizcilerin bilmesi gereken bilgiler nelerdir?
Cevap: Metne göre denizciler matematik hesapları yapabilmeli ve haritayı okuyabilmeliler.


4. Piri Reis’in başarısının sırrı nedir?
Cevap: Azimli olması, araştırmayı sevmesi ve meraklı olması.


5. Piri Reis’in çalışmalarından hareketle bir konu hakkında bilimsel bir çalışmanın yöntemleri neler olabilir? Anlatınız.
Cevap: İlk önce bir sorun belirlemeli, sorun ile ilgili bilgi toplanmalı, toplanılan bilgiler düzenlenmeli ve insanlar ile paylaşılmalı.


6. Piri Reis çalışmalarını sadece kendi deneyimleri ile gerçekleştirebilir miydi? Bilimsel gelişmelerin insanlığın ortak mirası olması konusunda neler düşünüyorsunuz?
Cevap: Piri Reis çalışmalarını sadece kendi deneyimleri ile gerçekleştiremezdi. Çünkü bilimin doğru şekilde gelişebilmesi için herkesin katkısı, düşünceleri ve deneyimleri gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK:

Okuduğunuz “Piri Reis” adlı metinden ve aşağıdaki makaleden alıntılar yaparak “Piri Reis’in hayatı ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye” ile ilgili bilgi veriniz.
Cevap: 

Piri Reis, 1465 yılında doğmuş Osmanlı denizcisidir. Amcası Kemal Reis’in yardımı ile donanmaya girerek bilgi, beceri ve zekası ile yükselmiştir. Amcası Kemal Reis denizcilik hakkında onu eğitmiş ve bilgilendirmiştir. Donanmada görev yaptığı zamanlarda iki dünya haritası tasarlamış. Yıllarca başka denizciler ve haritalardan bilgiler toplayarak Kitab-ı Bahriye’yi yazmıştır. Bu kitap ile yıllarca denizcilere yol gösteren olmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

4. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metne göre Piri Reis, haritasını oluştururken ne tür yöntemler uygulamıştır?
Cevap: Metne göre Piri Reis, haritasını oluşturana kadar, oluşturulmuş tüm haritaları incelemiş, görevleri sırasında topladığı bilgileri derlemiştir.


b) Siz de yaşadığınız sokağın krokisini çiziniz. Bu çizimi yaparken ne tür ön çalışmalar yaptığınızı ve izlediğiniz yöntemi anlatınız.
Cevap: Mahallemizdeki önemli noktaları (cami, market, okul vb.) yerleri belirleyerek çizdim.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK:

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyerek uygun tablolara yerleştiriniz.
Cevap: 

Basit Fiiller: çıkıyorlarmış, döner, eder

Türemiş Fiiller: açılır, sürdürürler

Birleşik Fiiller: paylaşabiliriz


6. ETKİNLİK:

Bilim insanı Marie CURİE (Mari KURİ)’nin hayatını konu edinen bir sunum yapınız. Aşağıda verilen sunum hazırlık tablosunu yönerge doğrultusunda doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları
Marie CURİE
Asıl adı  Maria Skladowska’dır.  Bilim insanı olan Pierre Curie ile evlenerek Curie soy ismini almıştır. 7 kasım 1867 yılında Polonya’da doğmuştur. Radyoaktivite üzerine çalışmalar yapmıştır. 1903 Nobel Fizik Ödülü ve 1911 Nobel Kimya Ödülü almıştır. İki Nobel ödülü alan ilk bilim insanıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yukarıdaki metni okuyunuz. Ailesinin ve yakın çevresinin verdiği hediyelerin Einstein üzerindeki etkisini değerlendiriniz.
Cevap:  Einstein’a verilen hediyeler merak duyduğu alanları belirmesine yardımcı olmuştur.


b) Aşağıdaki hediyelerden hangisi geleceğinize yön verebilir? Neden?
Cevap: Amatörler için teleskobun verilmesi geleceğime yön verebilir. Gökyüzüyle, gezegenlerle, yıldızlarla, gök taşları vb. bir çok şeye ilgi duymamı ve onları araştırmamda yardımcı olur.


c) Yukarıda yaptığınız değerlendirmelerden de hareketle “meslek seçiminde ailenizin ve yakın çevrenizin önemi” konusunda duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Meslek seçiminin temelleri çocuk yaşlarda ve ergenlik dönemlerinde atılmaya başlanır. Ailede çocuklara baskı kurmadan seçmek istediği meslek hakkında bilgi vermeli, eksilerini ve artılarını anlatarak destek olmalıdır. 


8. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) “16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızı aşağıdaki yazı taslağına göre hazırlayınız.
Cevap: 

Araştırmamın konusu: 16. yüzyıl Türk denizciliği

Araştırmamın ana fikri: 16. Yüzyıl Türk denizciliği, Türk denizcilik trihinde çok önemli bir yere sahiptir.

Giriş bölümü: Ünlü Türk denizci Barbaros Hayrettin Paşa’dan bahsedilmiştir.

Gelişme bölümü: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı Devletinde yaptığı faaliyetlerden bahsedilmiştir.

Sonuç bölümü: Yüzyılın en önemli ve en büyük deniz savaşından bahsedilmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 133 Ders Kitabı Cevapları

b) “16. yüzyıl Türk denizciliği” konulu bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap: 

16. yüzyılda Osmanlı Devleti karada olduğu gibi denizlerde de tarihin gördüğü en başarılı amirallerinden olan Barbaros Hızır Hayrettin Paşa ile beraber denizlerinde hakimi olmuştu. Barbaros Hayrettin Paşa’nın Kaptan-ı Deryalık makamına getirilmesiyle beraber hızla denizlerde fetihler yapılmış, adalar ele geçirilmiş ve Osmanlı Ordusu’na denizden destek vermiştir. Zamanının en büyük deniz savaşı da bu yüzyıla denk gelmektedir.

Günümüzde Yunanistan’ın batısında kalan İyon Denizi’nde meydana gelen Preveze Deniz Muharebesi’nde Osmanlı Ordusuna karşın sayıca ondan kat ve kat üstün bir haçlı donanma ordusu savaşa tutuşmuştur. Sayıca üstün olmasına rağmen Haçlı Donanma Ordusu mağlup edilmiş ve Osmanlı’nın denizlerdeki hakimiyeti kesinleşmiştir.


c) Yazınızda faydalandığınız kaynakları aşağıda verilen “kaynak gösterme kurallarına” göre düzenleyiniz.
Cevap: https://www.forumsinif.com/16-yy-turk-denizciligi.html/ (Erişim Tarihi: 14/12/2021)


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Uzay ve uzay yolculukları hakkında basılı ve görsel medya kaynaklarından bir araştırma yapınız.
Cevap: Uzay, dünyanın da içerisinde bulunduğu, yıldızları, gezegenleri gök taşlarını barındıran boşluğa denmektedir.
Uzay yolculuğu, Dünya’dan atmosfer dışına yapılan yolculuğa denmektedir. Bu yolculuklar insanlı veya insansız uzay araçları ile gerçekleştirilir.


2. Çevrenizdeki büyüklerden son 20 yıldaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi toplayınız.
Cevap:

– Akıllı cihazlar
– Drone Teknolojisi
– İnsanız Hava Araçları

– Enerji tasarruflu ev aletleri
– Roket geliştirilmeleri
– Elektrikli arabalar
-İleri Düzey Askeri Teknolojiler


7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 126-128-129-130-131-132-133. Sayfa, Piri Reis Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.