Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 11:00 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Cahit Arf Metni Cevapları konusunun bulunduğu 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 152-153-154-155-156-157 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Cahit ARF

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar nelerdir?
Cevap: 
– Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
– Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
– Türk Dil Kurumu(TDK)
– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
– Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
– Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
– Türk Deniz Araştırmaları Vakfı


2. “Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri” konulu araştırmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri:
1- Riyazi
2- Harizmi
3- Ali Kuşçu
4- Molla Lütfi
5- Ömer Hayyam
6- Ahmet Fergani
7- Uluğ Bey
8- Gelenbevi İsmail Efendi
9- Hüseyin Tevfik Paşa
10- Kerim erim


1. ETKİNLİK:

Aşağıdaki soruları videoyu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit ARF” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
Cevap: 

Evrende meydana gelmiş her olaya ….”Neden?”….. diye sorabilen bir bilim adamıdır.

Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı ….Selanik’te….. doğmuştur.

İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği ……geometri…. ile tanıştırdı.

1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak ….Fransa’ya….. gitti.

Paris’teki yıllarında ….fotoğrafçılığa…… da merak saldı.

….İstanbul Üniversitesi’nin….. kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.

1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte ….TUBİTAK’ı….. kurdu.

26 Aralık ….1997….. tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.


2. ETKİNLİK:

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle yanıtlayınız.

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?
Cevap: Cahit Arf derslerine ilgisiz, dalgın ama zeki bir öğrencidir.


2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.
Cevap: 

1- İzmir Lisesinde okurken geometriye ilgi duyması.
2- Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavla burs kazanarak Fransa’ya gitmesi. 
3- İstanbul Üniversitesi’nde ders vermesi.
4- Almanya’ya taşınıp buradaki Göttingen Üniversitesinde çalışması.
5- Dünyaca ünlü Arf halkaları teorisini burada ortaya çıkarması.


3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?
Cevap: Babasının mesleğinden dolayı sürekli taşınmaları ve okul değiştirmesi ile açıklanabilir.


4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir Açıklayınız.
Cevap: Evet etkilidir. Derslere olan ilgi ve alakamız meslek seçimimizde sevdiğimiz ilgi duyduğumuz alana göre belirlenir.


5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.
Cevap: Hayır olmayabilirdi. Çünkü geometri ile tanıştığında asıl ilgi alanını bulmuş ve bu sayede matematiğe de ilgi duymuştur.


6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.
Cevap: İlgi duydukları şeyler ve hobileri belirlenir daha sonra ilgi alanlarını kapsayan dersler görerek yetenek ve eğilimleri ortaya çıkarılır.


7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?
Cevap: Cahit Arf’in değerinin bilinmemesine yorumlarım.


3. ETKİNLİK:

İzlediğiniz videonun konusu nedir?
Cevap: Cahit Arf’in hayatı ve bilime katkısı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

4. ETKİNLİK:

İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız.
Cevap: 

1- 11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğmuştur.
2- Ailecek İstanbul’a taşınmıştır.
3- İstanbul’da ana sınıfına başlamış ve okumayı herkesten önce çözmüştür.
4- Lise sonda geometri ile tanıştı.
5- 1928’de burs kazanarak Fransa’ya gitmiş.
6- İstanbul Üniversitesi’nde ders vermeye başlamış.
7- Almanya’ya taşınmış, Göttingen Üniversitesi’nde çalışmıştır ve doktorasını yapmıştır.
8- 1963’te bilim insanlarıyla TUBİTAK’ı kurmuştur.
9- 26 Aralık 1997’de Cerrah Paşa Hastanesinde vefat etmiştir.


5. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları


b) İzlediğniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları1


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

6. ETKİNLİK:

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK:

Aşağıdaki İnternet sitesinde verilen blog metnini ve yorumlarını inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?
Cevap: ATIKLAR VE ZARARLRI


b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Katı atık maddelerinin yok olma süreleri düşündüğümden daha uzunmuş ve çevremdeki gördüğüm çöplerin bu denli uzun ömürlü oluşu doğanın sağlığı açısından beni tedirgin etti.


c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?
Cevap: ”gov” uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. ”edu” uzantılı siteler eğitim kuruluşlarına aittir. 


d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?
Cevap: Çok güzel düşünmüşsün Utku bende bu projeye katılmak ve elimden geleni yapmak isterim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 156 Ders Kitabı Cevapları

8. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?
Cevap: Dilekçenin yazılma amacı çevremizi korumak ve temiz tutmak amacıyla kurulan proje için yardım istemek.


b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Her atık için ayrı kutular kullanılarak dolan kutuları gerekli kuruluşlara gönderilebilir. Çevrede gördüğümüz uzun süre yok olmayacak atıkları toplayabiliriz.


9. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.
Cevap: Karikatürlerde kaynaklarımızı israf etmeden kullanmamamız gerektiği aksi takdirde dünyamızın susuz kurak, bir çöpe döneceği anlatılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. “Okumak Deyince” metnine hazırlık yapmak amacıyla 9. etkinlikte yer alan kitap okuma formunu inceleyiniz. Forma uygun notlar alınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Ders Kitabı Cevapları


7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 152-153-154-155-156-157. Sayfa, Cahit Arf Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlardan yazarak bildirin.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.