Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 10:54 - Betül Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Divanu Lügati-t Türk’ün Bulunuş Hikayesi Metni Cevapları başlıklı konunun da bulunduğu 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 172-173-174-175-176-177-178-179-180 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa Cevapları Divanu Lügati-t Türk’ün Bulunuş Hikayesi

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 172 Ders Kitabı Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın sözlü edebiyatını, geleneklerini, törenlerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını kısacası kültür ürünlerini incelemenin ve araştırmanın ne tür faydaları olabilir? Tartışınız.
Cevap:  O ülkedeki ve bölgedeki  yaşayan insanları daha iyi tanırız. Neye nasıl tepki vereceğini, düşüncelerini biliriz. Bu yüzden bir bölgenin gelenek ve göreneklerini bilmemiz önemlidir.


2. Dîvânu Lugâti’t-Türk hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

– Kaşgarlı Mahmut tarafından oluşturulmuştur.
– Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk dilinin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
– Türkçe’nin Arapça’dan üstün olduğunu göstermek amacı ile yazılmıştır.
– İçeriğinde, Türk yazı dilinin, dil özellikleri ve söz varlıkları bulunur.
– Özel adlar, atasözleri, deyimler, manzum metinler, cümle örnekleri bulunmaktadır.
– Arapça – Türkçe sözlük olma özelliği taşır.
– Zenginleştirilmiş bir ansiklopedi olma özelliği de taşır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 175 Ders Kitabı Cevapları

ETKİNLİKLER

1. ETKİNLİK

Metni okurken hikâye haritasında istenenleri not alınız.
Cevap:

Anlatıcı: 3. Kişi

Yer: Sahaflar çarşısında olan kitapçı dükkanı

Zaman: 1914 yılı

Kişiler: Nazif Bey, Kadın, Burhan Bey, Emrullah Efendi, İlmiye Encümeni, Ali Emiri Efendi, Faik Reşat Bey.

Olay örgüsü: Nazif Beyin bir kadına Divanu Lügati’t Türk’ü vermesiyle başlar. Kadın zor durumda kalınca kitabı bir kitapçıya satmaya götürür ve adam kitabı değersiz görür. Sonra kadına satmaya çalışacağını söyler ve Ali Emiri Efendiye götürür. Ali Emiri Efendi bu kitabın Divanu Lügati’t Türk olduğunu anlar ve buna 30 tl değil 30 bin tl bile verilebileceğini düşünür ve kitabı satın alır. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap: 

cevahir
Tahminim: Değerli taş.
Sözlük Anlamı: Mücevher.

kâfi
Tahminim: Yeterli.
Sözlük Anlamı: Yeterli ölçüde.

bahşiş
Tahminim: Para üstü.
Sözlük Anlamı: Yapılan hizmete ödenen ücretten ayrı olarak verilen para.     

rivayet
Tahminim: Söylenti.
Sözlük Anlamı: Kesinlik kazanmayan haber.

ihtimal
Tahminim: Olasılık.
Sözlük Anlamı: Bir şeyin olabilme durumu.

sahaf
Tahminim: Kitapçı.
Sözlük Anlamı: Eski kullanılmış kitapları satan kitapçı.

nüsha
Tahminim: Sayfa.
Sözlük Anlamı: Birbirinin aynısı olan yazılı şeylerin her biri.

rastlantı
Tahminim: Denk gelmek.
Sözlük Anlamı: Karşılaşma, tesadüf.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değerini bilmeyen kişiler kimlerdir?
Cevap: Nazif Bey, kadın, Sahaf, Burhan Bey, Emrullah Efendi, ilmiye encümeni Divanu Lugati’t Türk’ün değerini bilmeyen kişilerdir.

2. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değerini ve önemini hemen kavrayan Ali Emîrî Efendi kimdir?
Cevap: Divanu Lugati-t Türk’ün  değerini ve önemini hemen kavrayan Ali Emiri Efendi kitapları seven ve değer veren bütün servetini kitaplara harcayan, haftada birkaç gün Sahaflar çarşısına uğrayıp kitap arayan kişidir.

3. Dîvânu Lugâti’t-Türk neden önemli bir eserdir?
Cevap: Türk toplumunun dilini ve yaşayışını içinde barındırır.

4. Bir kitabın değerli ve özel olduğuna kimler karar vermelidir?
Cevap: Bir kitabın değerli ve özel olduğuna kitabın konusunda uzmanlaşan kişi karar vermelidir.

5. Bir kitabın değerini belirleyen tek nüsha olması mıdır, içeriği midir? Tartışınız.
Cevap:  Bir kitabın değerini belirleyen tek nüsha olması değil içeriğidir. İçerikte nelerden bahsedildiği, verilen bilgilerin ne kadar kıymetli olduğudur.

6. Çok değerli olduğuna inandığınız el yazması bir eser bulursanız ne yaparsınız?
Cevap:  Bir büyüğüme danışırım ve müzede saklanması için en yakın kültür ve turizm müdürlüğüne götürürdüm.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu sözcüklerin altını örnekteki gibi çiziniz.
Cevap:

Derginize kılı kırk yaracak şekilde bir göz attım.

Aşağı yukarı tam üç yıldır görüşemiyoruz.

Beyza kesinlikle haftaya gelebilir.

Sanırım o işi mutlaka kabul edecektir.

Eminim bu saatte İzmir’e varmış olmalı.

Okulumuzun takımı şüphesiz bu maça iyi hazırlanmış olmalı.


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cümlelerin doğru şeklini örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 

İnşaata izinsiz girilmez.
Bu çorba dışarıda fazla kaldığı için bozulmuş.
Eve yeni girdim ki sen aradın.
Yirmi altı oya karşı otuz iki oyla sınıf başkanı seçildim.
Kulak ağrısız delinir.
Kazağımı yeni giymiştim ki kapının zili çaldı.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlam belirsizliğinin nedenini cümlelerin karşısına, cümlenin doğru şeklini ise verilen boşluğa yazınız.
Cevap:

7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-Sayfa-177-Cevaplari-MEB-Yayinlari-1

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Altı çizili kelimelerin cümlenin anlamını nasıl etkilediğini açıklayınız.
Cevap:  Altı çizili kelimeler geçiş kelimeleridir. Cümlenin gidişatını değiştirir, olumlu veya olumsuz anlam katarlar.


b) Siz de bu ifadeleri kullanarak birer cümle yazınız.
Cevap:

  • Hep birlikte gidelim mi? Ne dersiniz?
  • Her insan yüreğinde iyilik barındırmalı ki kalbinin ekmeğini yiyebilsin , başka bir deyişle iyilik edersen iyilik bulursun.
  • Özellikle benimle görüşmek istediğini söyledi.
  • Senden sonra ilk olarak Mehmet’in notlarını okudu.
  • Son olarak sınava çok iyi çalışmayı unutmayın.

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden öznel olanlara (Ö), nesnel olanlara (N) yazınız.
Cevap:
7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-Sayfa-178-Cevaplari-MEB-Yayinlari

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

9. ETKİNLİK

Ali Emîrî Efendi’nin Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değeri ile ilgili Hz. Yusuf’a atıfta bulunarak yaptığı benzetmeyi değerlendiriniz. Ali Emîrî Efendi neden Dîvânu Lugâti’t-Türk ile Hz. Yusuf arasında bir benzerlik kurmaktadır? Yorumlayınız.
Cevap: Hz. Yusuf’u kardeşleri onu hor görerek kuyuya atmışlardır. Hz. Yusuf’ta aynı Divanu Lugati-t Türk gibi onları anlamayanlar tarafından değeri bilinmemiştir. Fakat sonradan Peygamber olmuştur.


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Yönerge doğrultusunda konuşmanızı hazırlayınız.
Cevap:  Türkçenin diğer dillerden etkilenerek unutulmaması için   farklı kelimelerin kullanılmaması önemlidir. Türkçede tüm yabancı kelimelere karşılık gelecek kelimeler bulunmaktadır. Türkçenin diğer dillerle karışmaması için herkes bu duruma özen göstermeli ve yabancı kelimeler kullanmamalıdır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yukarıdaki gazete haberini okuyunuz. Siz “drone” cihazına Türkçe karşılık olarak hangisini uygun buluyorsunuz? Niçin ?
Cevap: Bence en uygunu Uçangöz’dür. Çünkü hem uçuyor hem de bizlerin göremeyeceği yerdeki görüntüleri kaydediyor. Bizlerin göremediği yerleri görebildikleri için Uçangöz denmelidir.


b) Bu seçenekler dışında sizin de bir öneriniz var mı? Sebepleriyle birlikte açıklayınız?
Cevap: Gökkuş olarak önerirdim. Çünkü hem kuşlar gibi uçabiliyor hem de her yere gidebiliyor.


c) Alışveriş merkezlerinden hastanelere, lokantalardan apartman ve site isimlerine kadar kullandığımız kelimelerin neredeyse tamamı yabancı kelime istilasına uğradı. Dilimizdeki yabancı kelime istilasına  dikkat çekmek için yakın çevrenizde karşılaştığınız bir örnekten hareketle kısa bir haber metni yazınız. Haber metninizde 5N1K sorularının cevaplarını vermeyi unutmayınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Kitap okumayla ilgili özdeyişler araştırarak beğendiklerinizi sınıfa getirmek üzere yazınız.
Cevap: 

  • Yasalar ölür, kitaplar ölmez. (Victor Hugo)
  • Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.(Gellius)

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 172-173-174-175-176-177-178-179-180. Sayfa, Divanu Lügati-t Türk’ün Bulunuş Hikayesi Metni Cevapları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.