Cevap Yaz
1 Şubat 2022, 13:59 - Betül Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-199-200-201-202. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-199-200-201-202. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İlk Kar Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 198-199-200-201-202 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-199-200-201-202. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

7.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 198-199-200-201-202. Sayfa Cevapları İlk Kar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Kış mevsimi sizde hangi kavramları çağrıştırmaktadır?
Cevap: Kış mevsimi soğuk havayı, kardan adamı, karı, yağmuru çağrıştırmaktadır.

2. Yaşadığınız olayları günü gününe yazmanın ne gibi faydaları olabilir?
Cevap: Yaşadığın olayları günü gününe  yazarak  anılarını unutmazsın, onlara baktıkça yaptığın hataları görüceksin ve aynı hataları yapmaktan kaçınacaksın.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazarak anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap: 

Şakak
Tahminim: Başın sağ ve sol tarafı
Sözlük Anlamı: Elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge.

Beniz
Tahminim: Yüz.
Sözlük Anlamı: Yüz

omnibüs
Tahminim: Araba 
Sözlük Anlamı: Şehirlerde yolcu taşıyan atlı araba.

Müstahdem
Tahminim: Odacı
Sözlük Anlamı: Odacı

Keşmekeş
Tahminim: Kargaşa
Sözlük Anlamı: Karışıklık

Pervasız
Tahminim: Çekinmez
Sözlük Anlamı: Korkusuz


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metnin birinci kısmına göre ilk kar düşmesine çocukların ve yetişkinlerin tepkileri nelerdir?
Cevap: İlk kar düşmesine çocukların ve yetişkinlerin tepkisi tam bir keyifti.

2. Metnin ikinci kısmında anlatılan kışın sefalete dönüşmesinin nedenlerini belirtiniz.
Cevap: Metnin ikinci kısmında anlatılan kışın sefalete dönüşmesinin nedeni karda sefillik çeken öğrencilerden bahsedilmiş olmasıdır.

3. Kış aylarında çevrenizde yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için neler yapabilirsiniz?
Cevap: Onlara yuvalar yapmaya çalışırdım. Kaplara su ve yiyecek bir şeyler bırakırım.

4. İlk düşen kar tanelerine dehşet içinde bakanların yanı sıra bu durumu kutlayanların da olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Her insanın bakış açısı farklıdır çünkü kimisi için soğuk insanlar için sefaletken kimisi için sadece bir keyif.

5. Kışı güven içinde yaşayanların, kıştan zarar görenleri düşünmeden kutlama yapmaları duyarsızlık mıdır?
Cevap: Kışı güven içinde yaşayanların, kıştan zarar görenleri düşünmeden kutlama yapmaları duyarsızlıktır. Kıştan zarar gören insanlara durumu iyi olanların yardım etmesi bir duyarlılıktır. 

6. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yaşayan bir çocuk ile sizi buluşturan ortak insani değerler neler olabilir? Belirtiniz.
Cevap: Sevgi, mutluluk, merhamet, huzur, barış, saygı gibi değerler bizleri diğer çocuklarla buluşturan ortak insani değerlerdir.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili iki soru da siz hazırlayıp bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.
Cevap:

Müstahtem ve bekçiler neden eve gidin diye bağırıyorlar?
Öğretmen neden ellerini ovuşturuyordu?


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Bir gün okulda kar yağar, kar yağarken öğrencilerin çoğu sevinirken çocuklardan bir tanesinin üzüldüğü fark edilir. Karın keyfini süren çocuklara bekçiler ve öğretmenler bir an önce evinize gidin der ama bir yandan da bu sevinçleri onları da mutlu eder. Karın keyfini süren çocuklar olduğu gibi bu karın sefaletini çeken çocuklarda var. Elleri kan içinde kalan, soğukta dışarıda kalmak zorunda kalan. Karın keyfini sürerken böyle çocukların varlıklarını da unutmamak lazım.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK

Metinden alınmış bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Cümleleri ifade ettiği duygularla eşleştiriniz.
Cevap: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları2


6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metinleri karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz.
Cevap:

Farklı Yönleri:
Birini metinde tarih varken ikinci metinde tarih yoktur.
Birinci metinde yazar gördüklerini yazarken, ikinci metinde yazar düşündüklerini  yazmıştır.

Benzer Yönleri: 
Her iki yazarda yaşadıkları olayları anlatmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 201 Ders Kitabı Cevapları

b) Tespit ettiğiniz farklılıklardan yola çıkarak “İlk Kar” metninin türünü sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap:  İlk kar metninin türü günlüktür. Tarih yazılarak gün içinde olanlar anlatılmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlatımla ilgili bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataları bulup örnekteki gibi düzeltiniz.
Cevap:

Yeni makinemle kardeşimin resmini çekeceğim.
Resim yerine fotoğraf gelmelidir.

Olmuş olayları tüm seyirciler izlemişti.
Olmuş kelimesi cümleden çıkartılmalı.

Yeni senaryoyu ayrıntı ve detaylarıyla inceliyorum.

Ayrıntı ya da detay kelimesi cümleden çıkartılmalı.

İlk olayı duyduğunda tepkisi ne olmuştu?
İlk ve olay kelimesi yer değiştirmeli.

Ünlü yazarın doğumunun 100. yılını törenle andık.

Andık kelimesi yerine kutladık kelimesi kullanılmalı.

Babası 800’e karşı 756 oyla muhtar seçildi.
800’e ile 756 sayıları yer değiştirmeli.

Komşularını sever, onlara dil uzatırdı.
Dil kelimesi yerine elini kelimesi yazılmalıdır.

İtirazlarına daha henüz bir cevap veremedik.
Daha kelimesi cümleden çıkartılmalı.

Hırsız, adamın çantasını zorla çaldı.
Zorla kelimesi cümleden çıkartılmalı.

Hazırlıklar mutlaka bitmiş olmalı.
Mutlaka kelimesi cümleden çıkartılmalı.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını bularak sebebini örnekteki gibi boşluğa yazınız.
Cevap:

Eminim kupayı aldığımızı sınıf arkadaşlarımız duymuş olmalı.
Anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılmasından dolayı anlatım bozuktur.

Bugün komşumuzun burnundan düşen bin parçaydı.
Deyim yanlış kullanılmıştır.

Yapışık binalarda oturmak insanı mutsuz ediyor.
Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

Sisli havalarda kaza yapma şansımız artar.
Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

Size verilen ücreti küçümsemeniz doğru mu?
Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

Başarı için sürekli çalışmak gerekir.
Gereksiz sözcük kullanılmıştır.

Öğrencilere yeni ders programını hatırlatacağım.
Sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır.

Annemle babamın çok benzer ve ortak yönleri vardı.
Gereksiz sözcük kullanımı vardır.

Anahtarlarını masanın üzerinde bulamamış.
Gereksiz sözcük kullanımı vardır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 202 Ders Kitabı Cevapları

9. ETKİNLİK

Kışı sokakta geçiren insanları gördüğünüzde hangi duyguları hissedersiniz? Bu durumdaki insanların yaşam şartlarının düzeltilmesi için neler yapılabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. Sorular sorarak konuşmanıza arkadaşlarınızı da dâhil ediniz.
Cevap: Kışı sokakta geçiren insanları gördüğümde bir an olsun kendimi onların yerine koyduğumda ne zorluklarla baş ettiklerini anlıyorum. Her insan doğuştan şanslı olamıyor. Onlara yardım edemediğim zamanlarda kendimi çok kötü hissediyorum. Keşke onlar için elimizden bir şeyler gelse, onlara ellerimizi uzatabilsek.


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Öğretmeniniz rehberliğinde belirlediğiniz bir gün sonunda aşağıdaki şablona bir günlük tutunuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 202 Ders Kitabı Cevapları


7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 198-199-200-201-202. Sayfa, İlk Kar Metni Cevapları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.