Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 16:37 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 180-181-182-183-184. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 180-181-182-183-184. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Yeniden Sarsılan Dünya konusunun da bulunduğu 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı sayfa 180-181-182-183-184 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 180-181-182-183-184. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 180-181-182-183-184. Sayfa Cevapları Yeniden Sarsılan Dünya

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

7.3.1. Yeni Bir Savaşın Ayak Sesleri

1. Atatürk dünyadaki durumu neden “ateşkes dönemi” olarak tanımlamıştır?
Cevap: Atatürk 1. Dünya Savaşı’nda Almanya’ya imzalatılan Versay Antlaşması zorla imzalatılmış ve Almanya’nın düşmanları açıkça kinlerini kusmuştur. Bu nedenle bu antlaşmaya Almanya’nın bu antlaşmaya bağlı kalacağına ihtimal vermemiştir.

2. I. ve II. Dünya Savaşları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap:  I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan devletler istediğini alamayınca II. Dünya Savaşı’nda istediklerini almaya çalışmışlardır. Yani II. Dünya Savaşı’nın çıkma sebebi I. Dünya Savaşı’dır.

3. Adolf Hitler’in Almanya’da kısa sürede güçlenmesini nasıl açıklayabiliriz?
Cevap: Adolf Hitler, milliyetçi politikalar sergileyip Almanya’yı yerle bir eden Versay Antlaşması’na karşı çıkarak bu antlaşmayı tanımayacaklarını bildirmesi ve ekonomiyi düzeltme çalışmaları ile kısa sürede güçlenmiştir.

4. Milletler Cemiyetinin tutumunun, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki etkisi ne olmuştur?
Cevap: Milletler Cemiyeti tarafsız bir tutum sergileyerek orta yolu bulması gerekirken İngiltere’nin çıkarlarını gözettiği için II. Dünya Savaşı’nı önleyecek hiç bir çaba gösterememiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

7.3.2. Savaşa Girmeyen Galip Devlet: Türkiye

Aşağıdaki metinde II. Dünya Savaşı’na giden süreçle ilgili Atatürk’ün görüşleri verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Metinden, Atatürk’ün hangi kişilik özelliklerini çıkarabiliriz?
Cevap: Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü, liderlik vasfını ve barışçıl özelliklerini çıkartabiliriz.

2. Atatürk, yeni bir dünya savaşı karşısında Türkiye’nin güvenliğini tehdit edebilecek hangi duruma dikkat çekmiştir?
Cevap:

3. Atatürk’ün görevini yapmadığını söylediği teşkilat hangisidir? Bu teşkilat ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştu?
Cevap: Atatürk Milletler Cemiyeti’nin görevini yapmadığını ifade etmiştir. Bu teşkilat I. Dünya Savaşı’ndan sonra devletler arası barışı sağlamak ve yeni bir savaşın çıkmasını önlemek adına kurulmuştur.

4. Atatürk, çıkması muhtemel bir savaşta Türkiye’nin nasıl hareket etmesini istemiştir?
Cevap: Atatürk çıkabilecek bir savaşta tarafsız kalıp hiç bir devletle ters düşmeden sakince bu savaştan çıkabilmesini tavsiye etmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

Sınıf içinde dörder kişilik gruplar oluşturunuz. Grup içinde oylama yaparak bir cumhurbaşkanı seçiniz. Cumhurbaşkanı öncülüğünde hazine ve maliye, millî savunma ve dışişleri bakanlarını belirleyiniz. Böylece kritik dönemde ülkeyi yönetecek hükûmetinizi kurunuz. Hükûmet olarak aşağıda izah edilen durumu inceleyiniz ve ifade edilen sorunlara çözüm önerileri üretip sınıfta paylaşınız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda yürüttüğü dış politikasına ilişkin metinler verilmiştir. Metinlerden hareketle soruları cevaplayınız.
Cevap:

1. Türkiye’nin millî çıkarlarına göre hareket ettiğine dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Türkiye her iki savaş grubuyla da eşit miktarda diplomatik ilişkiler kurup seviyeli yaklaşmıştır. Yoğun baskılara rağmen kendisini savaştan uzun bir süre uzak tutmuştur. Yine Türkiye kendi çıkarlarını gözeterek ve çok büyük bir silah yardımı yapılması karşılığında kağıt üzerinde savaşa girmeyi kabul etmiştir. Böylece çeşitli uluslararası kuruluşlara kurucu üye olarak katılma hakkı kazanmıştır.

2. Türkiye’nin bağımsız bir devlet olarak egemenlik haklarını koruduğuna dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Türkiye, Balkanlardaki hava sahasını Müttefik Devletlerin talebi üzerine açmaması ve tarafsızlığını koruması egemenlik haklarını koruduğunu göstermektedir.

3. Türkiye’nin barıştan yana olduğuna dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Türkiye savaşın sonlanması için uluslararası alanda atılan adımlarda her zaman katılım göstermiş ve barışı sağlayacak kuruluşlara kurucu üye olarak katılım göstermiştir.

4. Türkiye’nin akılcı ve gerçekçi davrandığına dair kanıtlar nelerdir?
Cevap: Türkiye kendi milli hedeflerini koruyarak savaşa girmemiş, taraf devletlerle eşit seviyede yakınlaşmıştır. Yoğun baskılar olmasına rağmen yine kendi çıkarlarını düşünerek savaşa kağıt üzerinde girmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıdaki fotoğrafta Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının oluşturduğu yıkım görülmektedir. Fotoğraftan hareketle soruları cevaplayınız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevaplarıı

1. Yukarıdaki fotoğraf sizde hangi duyguları uyandırıyor?
Cevap: Yukarıdaki fotoğraf bende hüzün duygularını uyandırıyor. Savaşın yıkıcı ve mahvedici bir olay olduğunu hatırlatıyor.

2. Dünyanın bir daha böyle bir felaketle karşılaşmaması için ne gibi tedbirler alınabilir?
Cevap: Uluslararası alanda barışı sağlayan Birleşmiş Milletler’in günümzüde tamamen tarafsız bir tutum sergileyip dünya barışını sağlamaları gerekmektedir.


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 180-181-182-183-184. Sayfa, Yeniden Sarsılan Dünya 2021-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.