Cevap Yaz
19 Mayıs 2022, 3:10 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 37. Sayfa Cevapları Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Hazırlık Çalışmaları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 37 Ders Kitabı Cevapları

ÜNİTE KAVRAMLARI

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

meclis hükûmeti sistemi: Yasama ve yürütme yetkisinin meclis tarafından yönetildiği bir kuruldur.


antlaşma: İki yada daha fazla ülkenin bir araya gelip ilkeleri bulunan anlaşmayı yapması ve tüm tarafların onayladığı belgedir.


Panslavizm: Çarlık Rusya’nın uyguladığı bir politikadır. Tüm Slav ırkından olan insanları himayesi altına almasıdır.


Millet-i Sadıka: Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Ermeni kişilere verilen ünvandır. Sadık millet anlamına gelir.


Önerge: Mecliste bir grubun, bir görüş yada konu hakkında öneride bulunmak amacıyla meclis başkanına vermek üzere hazırladığı resmi kağıttır.


İskan: İnsanları bir bölgeye yerleştirme, yurt edinmelerini sağlamak demektir.


Asayiş: Bir yerin güvenli ve düzen içerisinde bulunduğunu belirten kelimedir.


Protesto: Bir hareketi, uygulamayı, kanunu veya bir düşünceye muhalefet edip yererek karşı çıkmak ve bunu açıkça belirtmektir.


Genelge: Yeni hazırlanmış yasa ve tüzük gibi yönetmelikleri ilgili makamları bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla gönderilen yazıdır.


Hazırlık Çalışmaları

1. Devletler arası ilişkilerde çıkarlar çatışırsa ne olur?
Cevap: Devletler arası ilişkilerde çıkarlar çatışırsa dostluklar her an bozulabilir, düşmanlıklar dosta ve barışa dönüşebilir.

2. Osmanlı Devleti, XX. yüzyılın başlangıcından I. Dünya Savaşı’nın çıktığı tarihe kadar hangi toprakları kaybetmiştir?
Cevap: Osmanlı Devleti 20. yüzyılın başlangıcından 1. Dünya Savaşı’nın çıktığı tarihe kadar Trablusgarp, Hicaz, Balkanlar, Suriye, Filistin, Irak ve daha bir çok bölgeyi kaybetmiştir.

3. Çanakkale Savaşlarında “kaderin adamı” olarak tanımlanan kişi kimdir?
Cevap: Çanakkale Savaşı2nda Kaderin Adamı olarak tanımlanan kişi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

4. Kuvâ-yı Millîye ruhu nasıl doğmuştur?
Cevap: Kuva-yı Milliye vatanını koruma uğruna ölmeye hazır olan nice yiğitler ile doğmuştur.

5. Millî Mücadele sürecinde hangi kongreler düzenlenmiştir?
Cevap: Milli Mücadele döneminde Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Balıkesir Kongreleri, Sivas Kongresi ve daha bir çok kongre düzenlenmiştir.

6. Uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi nasıl gerçekleşmektedir?
Cevap: Uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girmesi o antlaşmanın diğer ülkeler tarafından da tanınmasıyla gerçekleşmektedir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.