Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 16:19 - Selin Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73-74. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73-74. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 72-73-74. Sayfa Cevapları 2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Osmanlı Devleti ….Mondros… Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.

2. Çukurova bölgesini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak için ….Kilikyalılar…. Cemiyeti kurulmuştur.

3. Millî cemiyetler, Sivas Kongresi’nde ….Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk…. Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

4. Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için ….Hiyanet-i Vataniye…. Kanunu çıkarılmıştır.

5. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için ….Kanal…. Cephesi açılmıştır.


B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

1. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan temel neden nedir?
Cevap: Temel nedeni, ham madde ve sömürge arayışıdır.


2. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri nelerdir?
Cevap: Son zamanlarda kaybedilen toprakları geri almak, kapitülasyonları kaldırmak ve dış borçlardan kurtulmak savaşa girme nedenleridir.


3. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Açıklayınız.
Cevap: İtilaf Devletleri boğazı ele geçirerek hem ekonomik yönden zor durumda olan Rusya’ya yardım edecekti hem de İstanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devletini savaş dışı bırakacaktı.


4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere halkın tepkisi ne olmuştur?
Cevap: Türk milleti işgallere karşı cemiyetler kurdu. Bu cemiyetler, işgalleri kınayan, protesto ve mitingler düzenleyerek halkın işgallere karşı örgütlenmesini sağladı.


5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele açısından önemi nedir?
Cevap: Önemi İstanbul Hükümeti ile Temsil Kurulunun ilk yakınlaşması ve Temsil Heyeti’nin varlığının İstanbul Hükümeti tarafından resmen kabul edilmesidir. 


6. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
Cevap: Savaş sonunda imparatorluklar yıkıldı, yeni devletler kuruldu, Milletler Cemiyeti kuruldu, savaşı İtilaf Devletleri kazandı.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sorunun Cevabı D) Kafkas
2. Sorunun Cevabı C) Çanakkale
3. Sorunun Cevabı C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak
4. Sorunun Cevabı B) Kapitülasyonlara
5. Sorunun Cevabı A) Ulusal egemenlik
6. Sorunun Cevabı B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı
7. Sorunun Cevabı A) Halifenin gücünden yararlanmak
8. Sorunun Cevabı D) Millî iradeye
9. Sorunun Cevabı B) Manda ve himaye

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

10. Sorunun Cevabı C) Bölgede bir Ermeni Devleti kurmayı 

11. Sorunun Cevabı D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

12. Sorunun Cevabı D)Kilikyalılar Cemiyet

13. Sorunun Cevabı A) Liderliği

14. Sorunun Cevabı B) Fahrettin Paşa

15. Sorunun Cevabı A) Irak Cephesi 

16. Sorunun Cevabı A) Büyük Millet Meclisinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.


Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.
Cevap:

27 Mayıs 1915 : Sevk ve İskan Kanunu
29 Nisan 1916 : Kut’ül Amâre Zaferi
30 Ekim 1918 : Mondros Ateşkes Antlaşması
28 Mayıs 1919 : Havza Genelgesi
4 Eylül 1919 : Sivas Kongresi
28 Ocak 1920 : Misak-ı Millî
23 Nisan 1920 : Büyük Millet Meclisinin Açılması

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.