Cevap Yaz
13 Ocak 2022, 0:50 - admin Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin günlük ve okul hayatlarında en çok ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı cevapları sayfalarını paylaşmış bulunuyoruz. Kitap içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları konusu içerisinde öğrencilerimizin yakın Türk tarihi hakkında detaylı bilgilere yer verdiğimiz 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları konusu içerisinde öğrencilerimizin yararı gözetilerek müfredat ve sınıf seviyesi baz alınarak hazırlanan bir takım cevaplar paylaşılmıştır. Bu cevaplar içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsin.z

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8.-Sinif-Inkilap-Tarihi-Ders-Kitabi-Cevaplari-Bir-Yay-Yayinevi 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınları Cevabını görüntülemek istediğiniz etkinlik ismine veya sayfa numarasına tıklayarak dilediğiniz cevabı anında görüntüleyebilirsiniz. Öğrencilerimiz sayfa içerisinde daha rahat gezinebilsin diye bağlantıları ünite ünite ayırdık ve maddeler halinde listeledik. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları konusunda eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda yukarıdaki paragraflarda anlattığımız gibi bunu yorumlar bölümünden bize bildirebilirsiniz.


Yukarıdaki kapak sizin kitabınızla uyuşmuyorsa aşağıda bulunan sizin elinizdeki kitaba uygun kapağa tıklayıp doğru kitabın cevaplarını görüntülemeye başlayabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları —– 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 2


İçindekiler

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

 • Avrupa’da Yaşanan Değişim Etkinliği Sayfa 12-13 Cevapları

 • Osmanlı Devleti’nde Yeniden Yapılanma Etkinliği Sayfa 14-15-16-17 Cevapları

 • Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı Etkinliği Sayfa 18-19-20-21-22-23-24 Cevapları

 • Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Etkinliği 26-27-28 Cevapları

 • 1. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 29-30 Cevapları

 

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

 • Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum Etkinliği Sayfa 32-33-34 Cevapları

 • Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Etkinliği Sayfa 40-41-42-43-44-45-46 Cevapları

 • Bağımsızlık Düşüncesi ve Cemiyetler Etkinliği Sayfa 47-48-49-50-51 Cevapları

 • Adım Adım Bağımsızlık Etkinliği Sayfa 52-53-54-55-56-57-58 Cevapları

 • Adım Adım Bağımsızlık 2. Bölüm Etkinliği Sayfa 59-60-61-62-63-64-65-66 Cevapları

 • 2.Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 68-69-70 Cevapları

 

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

 • Doğu ve Güney Düşmana Direniyor Etkinliği Sayfa 72-73-74-75-76 Cevapları

 • Düzenli Ordunun Kurulması Etkinliği Sayfa 77-78-79-80-81-82-83 Cevapları

 • Kütahya – Eskişehir Savaşları ve Eğitim Ordusu Etkinliği Sayfa 84-85-86 Cevapları

 • Sakarya’da Direnen Ulus Etkinliği Sayfa 87-88-89-90-91-92-93 Cevapları

 • Sakarya’da Direnen Ulus 2. Bölüm Etkinliği Sayfa 94-95-96-97-98-99 Cevapları

 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Etkinliği Sayfa 100-101-102-103 Cevapları

 • 7. Milli Mücadele’nin Sanata Ve Edebiyata Yansımaları Etkinliği Sayfa 104-105-106-107 Cevapları

 • 3.Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 108-109-110 Cevapları

 

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

 • Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri Etkinliği Sayfa 111-112-113-114-115-116-117-118 Cevapları

2. SİYASİ ALANDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Etkinliği Sayfa 119 Cevapları

 • Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) Etkinliği Sayfa 120-121 Cevapları

 • Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923) Etkinliği Sayfa 122-123 Cevapları

 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Etkinliği Sayfa 124 Cevapları

 • Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin Kaldırılması (3 Mart 1924) Etkinliği Sayfa 124 Cevapları

 • 1924 Anayasası (20 Nisan 1924) Etkinliği Sayfa 125-126 Cevapları

 • 3. HUKUK ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER Etkinliği Sayfa 127 Cevapları

 • Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926) Etkinliği Sayfa 128-129 Cevapları

4. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANLARINDA YAPILAN İNKILAPLAR VE BU ALANLARDAKİ GELİŞMELER

 • Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar ve Bu Alandaki Gelişmeler Etkinliği Sayfa 130-131-132-133-134-135-136-137-138 Cevapları

5. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR VE BU ALANDAKİ GELİŞMELER

 • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar ve Bu Alandaki Gelişmeler Etkinliği Sayfa 140-141-142-143 Cevapları

6. EKONOMİ ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

 • Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) Etkinliği Sayfa 145-146 Cevapları

 • Tarımda Modernleşme ve Atatürk Orman Çiftliği Etkinliği Sayfa 147-148-149 Cevapları

 • Sanayi ve Ticaret Alanında Yaşanan Gelişmeler Etkinliği Sayfa 150 Cevapları

 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) Etkinliği Sayfa 151 Cevapları

 • 7. Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler Etkinliği Sayfa 152-153 Cevapları

8. HEDEFİMİZ ÇAĞDAŞ UYGARLIK

 • Nutuk Etkinliği Sayfa 154 Cevapları

 • Onuncu Yıl Nutku Etkinliği Sayfa 155 Cevapları

 • Cumhuriyet’in Sağladığı Kazanımlar Etkinliği Sayfa 156 Cevapları

 • Kişilik Özellikleriyle Atatürk Etkinliği Sayfa 157 Cevapları

 • 9. Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar Etkinliği Sayfa 158-159-160-161-162 Cevapları

 • 4.Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 163-164-165-166 Cevapları

 

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

 • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri

 • Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923) Etkinliği Sayfa 168 Cevapları

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924) Etkinliği Sayfa 169 Cevapları

 • Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930) Etkinliği Sayfa 170-171-172 Cevapları

 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Etkinliği Sayfa 173-174 Cevapları

 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Etkinliği Sayfa 175-176 Cevapları

 • 5.ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 177-178-179-180 Cevapları

 

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 • 1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Ve Amaçları Etkinliği Sayfa 182-183 Cevapları

 • 2. Atatürk Döneminde Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler Etkinliği Sayfa 184 Cevapları

 • Yabancı Okullar Sorunu Etkinliği Sayfa 185 Cevapları

 • Dış Borçlar Sorunu Etkinliği Sayfa 185 Cevapları

 • Musul Sorunu Etkinliği Sayfa 186 Cevapları

 • Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi (Değişimi) Etkinliği Sayfa 186 Cevapları

 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi (18 Temmuz 1932) Etkinliği Sayfa 187 Cevapları

 • Balkan Antantı (9 Şubat 1934) Etkinliği Sayfa 187 Cevapları

 • Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Etkinliği Sayfa 188 Cevapları

 • Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) Etkinliği Sayfa 188 Cevapları

 • Hatay’ın Türkiye’ye Katılması Etkinliği Sayfa 189 Cevapları

 • 6.Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 190-191-192-193 Cevapları

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

 • Atatürk Son Yolculuğunda Etkinliği Sayfa 194-195 Cevapları

 • En Büyük Eser Etkinliği Sayfa 196-197 Cevapları

 •  İkinci Dünya Savaşı Etkinliği Sayfa 198-199 Cevapları

 • İkinci Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri Etkinliği Sayfa 200-201-202 Cevapları

 • Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Etkinliği Sayfa 203-204 Cevapları

 • 7. Ünite Değerlendirmesi Etkinliği Sayfa 205-206-207-208 Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 8. Sınıf Öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri, içerisinde Avrupa’da Yaşanan Değişim ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı konularınında yer aldığı 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-12-13-14-15-16-17.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Avrupa’da Yaşanan Değişim ve XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları

1. AVRUPA’DA YAŞANAN DEĞİŞİM VE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Hazırlık Çalışmaları

1. Sanayi İnkılabı ile yaşanan değişimi ve bu değişimin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız.
Cevap: Sanayi İnkılabı ile birlikte Avrupa ülkeleri hızla gelişmeye başlamış, sömürge yarışları hız kazanmıştır. Bunun soncunda bu gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı Devleti gerileme dönemine girmiştir.

2. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmelerin neler olduğunu araştırınız.
Cevap: XIX yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yayınlanmış, Meşrutiyet ilan edilmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur? Söyleyiniz.
Cevap: Bu yıllarda gerçekleşen demokratikleşme hareketleri Fransız İhtilali’nin bir sonucudur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Tartışınız.
Cevap: Osmanlı Devleti’nin gerilemesiyle birlikte ülkenin tekrardan toparlanabilmesi ve eski gücüne kavuşabilmesi amacıyla yeni düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Her bir düşünce akımı kendi fikrini savunup ülkenin eski günlerine kavuşabilmesi için kendi fikrinin gerçekleşmesi gerektiğini savunmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileccekleri 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22-23-24’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-18-19-20-21-22-23-24.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

2. MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE ÖĞRENİM HAYATI

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği Balkan Yarımadası’nın toplumsal ve kültürel yapısı hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Balkan Yarımadasında Osmanlı’nın hakimiyeti bulunuyordu. Bu bölgelerde bir çok farklı etnik kökenden insan vardı. Yunan, Rum, Türk, Arap, Trakyalı, Macar, Sırp, Boşnak ve daha bir çok ırk bulunmaktaydı.

2. Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü okullar ve şehirlerin kişisel gelişimine etkileri hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecekteki ideallerine ulaşabilmesi için ufkunu açmış, onu hayatında yönlendirmişlerdir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda ortaya çıkan karışıklıklar, Mustafa’nın meslek seçiminde etkili olmuş olabilir mi? Tartışınız.
Cevap: Evet olmuş olabilir. Osmanlı Devleti son zamanlarda çıkan isyanlarda sürekli olarak askeri güç kullanmaktaydı. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk bu askerlere özenmiş ve onlardan ilham almış olabilirler.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Aşağıda yer alan görseller ve ders kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı” bölümü dikkate alınarak Selânik kentinin ekonomik durumu hakkında neler söylenebilir?
Cevap: Selanik konumu itibari ile önemli bir liman kent olma ihtimali vardır. Çünkü Çanakkale ve İstanbul Boğazı’na çok yakın bir noktada bulunuyor. Ayrıca bir çok noktada köprü görevi olduğu için askeri alanda da oldukça gelişmiş bir kent olma ihtimali vardır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları

3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATINI ETKİLEYEN OLAYLAR VE KİŞİLER

Hazırlık Çalışmaları

Mustafa Kemal’in düşüncelerini etkileyen yerli ve yabancı fikir adamlarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ü etkileyen en önemli düşünür Jean-Jacques Rousseau’dur. Monarşi yanlısı Montesquieu’dan da etkilendiği bilinmektedir. Öğrencilik yıllarında Ziya Göklap, Ömer Naci, Naım Kemal ve Tevfik Fikret ve Tevfik Bey’den etkilendiği bilinmektedir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 8. Sınıf öğrencilerimizin işine yarayacak, içerisinde Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı’nı konu alan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 26-27 ve 28’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

4. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin askerî başarılarına etkisini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Mustafa Kemal kişilik olarak liderlik vasfına sahip, askeri disiplini bulunan, akılcılığa önem veren zeki bir insandı. Bu başarısını en çok Çanakkale Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda ispatlamıştır.

2. Mustafa Kemal, Millî Mücadele’ye kadar geçen süre içerisinde hangi görevlerde bulunmuştur? Bu görevler Millî Mücadele’nin liderliğini yürütmesinde nasıl etkili olmuştur? Araştırınız.
Cevap: Mustafa Kemal Milli Mücadeleye kadar şu görevlerde bulunmuştur:

 • Şubat 1905’te Kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Orduya atanması.
 • Ekim 1905’te Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.
 • Ekim 1907 İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olması.
 • Nisan 1909’da İsyanı bastırmakla görevli hareket ordusunda görev alması.
 • Ekim 1911 Trablusgarp’a gitmesi.
 • Mart 1912 Derne Komutanlığı’na atanması ve İtalyan işgaline karşı mücadelesi.
 • Ekim 1912 Balkan savaşlarının başlamasıyla birlikte İstanbul’a hareket etmesi.
 • Bundan sonra 1. Dünya Savaşında çeşitli noktalarda görev almıştır

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Aşağıda Mustafa Kemal’e ait çeşitli kişilik özellikleri ve metinler verilmiştir. Metinleri inceleyerek ilgili kişilik özelliğini boş bırakılan yerlere yazınız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 26-27-28. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 29-30. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 1. Ünite Değerlendirme Çalışmalarının cevapları bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 29 ve 30’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-29-30.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 29-30. Sayfa Cevapları 1. Ünite Değerlendirmesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

1. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Trablusgarp Savaşı
2. Sofya
3. Selânik
4. Fransa
5. İstanbul
6. Manastır


B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. D
2. D
3. D
4. Y


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Sorunun Cevabı C) şıkkıdır.
2. Sorunun Cevabı C) şıkkıdır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

3. Sorunun Cevabı D) şıkkıdır.
4. Sorunun Cevabı C) şıkkıdır.


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen önemli olaylar ve sonuçları nelerdir?
Cevap: 1789 yılında Fransa’da başlayan ve monarşik yönetime karşı başlatılmış bir ihtilaldir. Bu ihtilalin sonucunda tüm dünyada Milliyetçilik akımları yaygınlaşmaya başlamıştır.

2. Osmanlı Devleti’ni bir arada tutma amacını taşıyan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yaşanan gelişmeler nelerdir?
Cevap: Meşrutiyet döneminin kısa sürmesi ve isyanların çıkması sebebiyle Osmanlıcılık hakımı geçerliliğini yitirmiştir.

3. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Selânik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Mustafa Kemal’in çocukluğunu geçirdiği Selanik yani balkanlarda iç karışıklıklar baş göstermiş ve huzursuzluklar çıkmaya başlamıştı. Selanik şehri genel olarak bir ticaret şehri olmasının yanı sıra Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına yakınlığı sebebiyle liman kent olma değerinide gösteriyordu.

4. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı süresince okuduğu okulları ve bu okulların bulunduğu şehirleri kronolojik olarak yazınız.
Cevap:

 • Mahalle Mektebi (Selanik)
 • Şemsi Efendi Okulu (Selanik)
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Selanik)
 • Selanik Askeri Rüştiyesi 1893-1895 (Selanik)
 • Manastır Askeri İdadisi 1895-1899 (Manastır / Makedonya)
 • Harp Okulu 13 Mart 1899 – 10 Şubat 19020 (İstanbul)
 • Harp Akademisi 1902 – 11 Ocak 1905 (İstanbul)

5. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan yabancı ve yerli düşünürler hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ü etkileyen en önemli düşünür Jean-Jacques Rousseau’dur. Monarşi yanlısı Montesquieu’dan da etkilendiği bilinmektedir. Öğrencilik yıllarında Ziya Göklap, Ömer Naci, Naım Kemal ve Tevfik Fikret ve Tevfik Bey’den etkilendiği bilinmektedir.

6. Mustafa Kemal’in askerî başarılarını ve bu başarılara ulaşmasında etkili olan kişilik özelliklerini ilişkilendiriniz.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk ileri görüşlülüğü, liderik vasfı, çok yönlülüğü, askeri disiplini sayesinde pek çok savaşta yer almış ve komutanlık yapmıştır. Bu başarıları doğrudan komuta ettiği birliklere yansımış ve başarı kaçınılmaz olmuştur. Yaptığı savaşlardan sadece bir kaç bunlardır:

 • Trablusgarp Savaşı
 • Çanakkale Savaşı
 • Kurtuluş Savaşı

7. Şemsi Efendi Okulunda uygulanan eğitimin Mustafa Kemal’e katkıları hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Şemsi Efendi Okulunda yeni eğitim teknikleriyle eğitim verilmekteydi. Buna göre bu okuldaki öğrenciler diğer öğrencilere göre daha iyi yazabilir, okuyabilir, matematik problemlerini daha kolay çözebilir ve coğrafya haritalarını istediği gibi kullanabilirdi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 29-30. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 32-33 ve 34’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-32-33-34.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 32 Ders Kitabı Cevapları

1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ

Hazırlık Çalışmaları

1. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve askerî durumu hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Birincci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin etkisiyle başlayan milliyetçilik akımıyla boğuşuyor bu akım yüzünden devletinin pek çok noktasında çıkan isyanlarla uğraşıyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan öncesinde girmiş olduğu Rus Harbi ve Balkan Savaşlarıyla birlikte askeri ve ekonomik olarak hayli kötü durumdaydı.

2. Avrupalı devletler açısından Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu toprakların önemini araştırınız.
Cevap: Osmanlı Devleti, Avrupa’nın neredeyse yarısından biraz daha azını ele geçirmiş durumda olduğu için Avrupa Devletleri eski gücüne kavuşmanın yolunu bu toprakları geri almakta görüyordu. Bu nedenle Avrupa için bu toprakları geri almak çok önemliydi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

Osmanlı Devleti’nin dostu olarak görünen Almanya’nın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Osmanlı’nın dostu olarak görünen Almanya aslında Osmanlı’nın hilafet gücünü kullanmak amacıyla savaşta kendi tarafına çekmiştir. Bu nedenle tamamen çıkar anlaşması üzerine kurulu bir anlaşmadır diyebiliriz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 32-33-34. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği ve içerisinde 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti konusunun yer aldığı 8. Sınıfı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45 ve 46’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45-46. Sayfa Cevapları 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 40 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Oklarla gösterilen kutuların üst kısmına Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerin adlarını yazınız. Kutuların iç kısmına ise aynı cephelerin açılma nedenlerini belirtiniz.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 35 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 43 Ders Kitabı Cevapları

İtilaf Devletleri bu işgali Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddelerine dayandırmıştır? Sınıfta nedenleriyle tartışınız.
Cevap: Mondoros Ateşkes Antlaşması’nın neredeyse hepsi bu işgalin sebebi olarak dayatılmıştır. 7. Madde, 24. Madde bunlardan sadece bir tanesidir. Mondoros Ateşkes Antlaşması tamamen Osmanlı’nın aleyhine işleyen, Anadolu’nun işgalini resmileştiren bir antlaşmadır bu nedenle BMM bu antlaşmayı tanımamaktadır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları

İşgaller karşısında Mustafa Kemal’in, halkın ve Osmanlı yönetiminin tutumlarını karşılaştırarak değerlendiriniz.
Cevap: İşgaller karşısında halk tamamen ayakalnmış, düşmanlara karşı durmuş ve işgalleri durdurmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’te bununla ilgili ülke genelinde çalışmalar başlatmış, kongreler ve genelgelere katılmış milli mücadelenin başlatılmasını sağlamıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45-46. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 47-51. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 47 ve 51’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik yada hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 47-51. Sayfa Cevapları Bir-Yay Yayınevi konusunda Bağımsızlık Düşünesi ve Cemiyetler konusunu işledik.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 47-51. Sayfa Cevapları Bağımsızlık Düşüncesi ve Cemiyetler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

2. BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİ VE CEMİYETLER

Hazırlık Çalışmaları

1. “Kuva-yı Millîye ruhu” kavramının ne anlama geldiğini araştırınız.
Cevap: Kuva-yı Milliye Ruhu topyekün mücadele anlamına gelmektedir. Çok güçlü düşmanlara karşı elimizde neyimiz var neyimiz yok yedisinden yetmişe tüm millet mücadeleye tutuşması anlamına gelir.

2. Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir? Araştırınız.
Cevap: Milli Mücadele döneminde kurulan bazı cemiyetler milli varlığa düşman ve bölücülük yapmak için kurulmuştur. Bazı Milli cemiyetler ise milli varlığın bütünlüğünü korumak, millete hizmetk etmek amacıyla kurulmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda ulusal varlığa yararlı cemiyetlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bilgileri içeren kutuların karşısındaki boşluğa uygun cemiyetin adını yazınız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 47-51. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanan ve ortaokulun son sınıfında bulunan 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 52-53-54-55-56 ve 57’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Adım Adım Bağımsızlık konusunu işledik.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57. Sayfa Cevapları Adım Adım Bağımsızlık

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

3. ADIM ADIM BAĞIMSIZLIK

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in, halkı Millî Mücadele’ye yönlendirmek ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları araştırınız.
Cevap: Mustafa Kemal halkı Milli Mücadeleye yönlendirmek ve ulusal egemenliğimizi sağlamak amacıyla Anadolu’nun dört bir yanında genelgeler ve toplantılar yaparak Milli Mücadele’nin önemini vurgulamıştır.

2. Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin örgütlenme aşamasında ne gibi güçlüklerle karşılaşmıştır? Karşılaştığı bu güçlüklere hangi çözüm yollarını bulmuştur? Araştırınız.
Cevap: Mustafa Kemal, Milli Mücadele de örgütlenme yaptığı sırada Osmanlı Hükümeti tarafından vatan haini ilan edilip hakkında idam kararı çıkartıp aranma kaydı çıkartmışlardı buna rağmen Atatürk kaçmamış ve doğru bildiği yoldan ilerlemeye devam etmiştir.


Padişah’ın Karadeniz’de güvenliği sağlamakla ilgili Mustafa Kemal’e verdiği görev ile, Mustafa Kemal’in düşündüğü güvenliği sağlama planları aynı mıdır? Tartışınız.
Cevap: Hayır, planlar aynı değildir. Padişah, Karadenizdeki Türklerin zorunlu olarak kendilerini savunmak için kurdukları çeteleri bitirmek üzere göndermiş olsada Mustafa Kemal burada Türklerin haksızlığa uğradığını ve Rum çetelerinin haddini aşıp İngilizlerin burayı işgal ettiğini görünce düşmanlara karşı direnişe geçmiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları

• Amasya Genelgesi’nin millî beraberliğin sağlanmasındaki rolü nedir? Tartışınız.
Cevap: Amasya Genelgesi ile birlikte Milli Mücadele’nin ilk kez amacı, gerekliliği ve yöntemi konuşulup belirlenmiştir. Bu genelge ile birlikte millet iradesiyle birlikte yeni bir devlet kurulma yoluna gidildiği görülmüştür.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 55 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 57 Ders Kitabı Cevapları

Coğrafyanın “vatan”, kalabalıkların “millet” olması ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bu şekilde milli değerlere sahip çıkılmıştır. İnsanların bu şekilde uğruna kendini feda edecekleri değerlerin tekrardan canlanması anlamında çok iyi olmuş.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları

LGS sınavına hazırlanan ve bu süreçte eğitim-öğretim hayatlarındaki başarılarını devam ettirmesi gereken ortaokulun son sınıf öğrencileri olan 8. Sınıf öğrencilerimizin bu günlerde başarıdan başarıya koşması ve hatalarını düzeltmesi gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyacağı şey ders kitaplarıdır. Ders kitapları onlara yol gösterici olacak ve cevaplarını bulmaları yönünde yardımcı olacaktır. Ders Kitabı Cevaplarında hata yaptıkları zaman bunların farkına varmalı ve doğrularını an ve an öğrenmelidir. Bu nedenle “8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 52-53-54-55-56-57. Sayfa Cevapları Bir-Yay Yayınevi” 2021-2021 konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Konu içerisinde 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları bulunmaktadır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64-65-66.. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde ortaokulun son sınıflarında yer alan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63-64-65 ve 66’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Adım Adım Bağımsızlık başlıklı konuların içindeki soruları cevaplamış bulunuyoruz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları Adım Adım Bağımsızlık

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları

İstanbul Hükûmeti tarafından neden böyle bir açıklama yapılmıştır? Millî Mücadele açısından değerlendiriniz.
Cevap: İstanbul Hükümeti, Anadolu topraklarındaki halkın Mustafa Kemal’e olan saygısını ve değer verdiğini bildiği için yanlış anlaşılmalardan kaçınıp kendisine karşı nefret beslenilmesini istemediği için böyle bir açıklama yapmış olabilir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisinin dağıtılması, Mustafa Kemal’in hangi düşüncesini doğrulamıştır? Tartışınız.
Cevap: Mustafa Kemal, İstanbul’da yapılacak olan toplantının çok tehlikeli olduğunu ve şehrin güvenilir olmadığını daha öncesinde savunmuştur ancak hükümete söz dinletemediği için bu konuda geçte olsa haklı çıkıp meclisi basmışlardır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 64 Ders Kitabı Cevapları

Hıyanet-i Vatanîye Kanunu’nun çıkarılma nedeni nedir?
Cevap: BMM, Anadolu’daki Türk ulusunu destekleyen en üstün kuruluş olduğu için söz ve hareketlerle yapılacak olan tüm saldırılar vatana ihanet kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle ulusun güvenliğini sağlamak amacıyla bu kanun çıkarılmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 65 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde, Millî Mücadele’nin örgütlenme dönemine ait olaylar, alt bölümünde ise bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi özelliğin hangi olaya ait olduğunu bulunuz. Baş tarafındaki boşluğa ilgili olayın numarasını yazarak eşleştiriniz.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 65 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 66 Ders Kitabı Cevapları

4. UYGULANMAYAN BİR ANTLAŞMA: SEVRES (SEVR) (10 Ağustos 1920)

Hazırlık Çalışmaları

Sevres (Sevr) Barış Antlaşması’nın maddelerini okuyunuz. Bu antlaşmanın uygulamaya girmemesinin nedenlerini araştırınız
Cevap: Sevr Barış Antlaşması kabul edilmez bir antlaşmadır. Bir ülkenin adeta canlı canlı ameliyat edilip içerisindeki bütün organlarını çıkratmaktan farksızdır. Bu antlaşma ülkeyi ve içerisindeki milleti bölüp yokedecek bir anlaşmadır. Bu nedenle BMM bu antlaşmayı kabul etmeyip imzalayan kişileri vatan haini ilan etmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları

LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimizin başarıya ulaşmasının yolu Ders Kitaplarından geçmektedir. LGS sınavındaki en önemli derslerden olan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabında içerisinde bir çok temel bilgi barındırmaktadır. Bu bilgiler ile ilgili yaptığımız etkinlik ve çalışmaların doğru olması önemlidir. Cevaplarınızın doğru olup olmadığını bu sayfa üzerinden kontrol edebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde eksik veya hata bulmanız halinde bu durumu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 68-69-70. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 68-69 ve 70’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 68-69-70. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde 2. Ünite Değerlendirme Çalışmalarındaki soruları cevapladık.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-68-69-70.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 68-69-70. Sayfa Cevapları 2. Ünite Değerlendirmesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları

2. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerde özelliği verilen devletlerin hangisi olduğunu kutudan bularak cümlenin sonundaki noktalı yere yazınız.

1. ….İngiltere….
2. ….Rusya….
3. ….Almanya….
4. ….Fransa….
5. ….İtalya….
6. ….Osmanlı Devleti….


B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. ….Çanakkale Cephesi….
2. ….Amasya Genelgesi….
3. ….Redd-i İlhak….
4. ….Sivas….
5. ….Damat Ferit Paşa….

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletlerini kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu. (D)

2. Adana ve çevresinde, Fransızlarla, Ermenilerin işgallerine karşı koyan cemiyet Redd-i İlhak Cemiyetidir. (Y)

3. İşgallere karşı Anadolu’nun dört bir tarafında zaman zaman mitingler zaman zaman da silahlı savunma eylemleriyle kendini gösteren millî direnişe Kuva-yı Millîye denir. (D)

4. Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır. (Y)

5. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez Havza Genelgesi’nde söylenmiştir. (Y)

6. Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. (D)

7. Amasya Görüşmeleri’nde Misak-ı Millî kararları onaylanarak dünyaya duyuruldu. (Y)


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Sorunun Cevabı C) Şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı D) Şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 70 Ders Kitabı Cevapları

4. Sorunun Cevabı B) Şıkkıdır.

5. Sorunun Cevabı C) Şıkkıdır.

6. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.

7. Sorunun Cevabı D) Şıkkıdır.


D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Misak-ı Millî kararlarının Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.
Cevap: Misak-ı Milli karaları bir devletin kanunları niteliğinde denilebilir. Bir devletin kurulması için bütün adımlar atılmıştır bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nda savaşan bütün halka umut olmuştur.


2. BMM’nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.
Cevap: BMM, Osmanlı’nın dört bir yandan işgal edildiği dönemlerde kurulmuştur. Türk insanının, İstanbul Hükümeti’nden değerli olduğu, milli irade sonucu ortaya çıkan bir kurumdur. Bu kurum milli irade ile hareket edip düşmanlara yurttan atmayı amaçlamıştır.


3. BMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak Kurtuluş Savaşı’na etkisini değerlendiriniz.
Cevap: BMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar Kurtuluş Savaşı’nı geciktirmiş ve BMM’nin elindeki teçhizatı tüketmiştir. Bu nedenle büyük ölçüde meclisi zayıflatmıştır.

 • Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları
 • Çopur Musa Ayaklanması
 • Koçgiri Ayaklanması
 • Delibaş Mehmet Ayaklanması
 • Çapanoğulları Ayaklanması
 • Milli Aşireti Ayaklanması
 • Cemil Çeto Ayaklanmas
 • Ali Batı Ayaklanması
 • Anzavur Ayaklanması
 • Kuva-yı İnzibatiye (Halife Ordusu)
 • Rumların Çıkardığı Ayaklanmalar (Pontus)
 • Ermenilerin Çıkardığı Ayaklanmalar
 • Ethem Ayaklanması
 • Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

4. Sevres (Sevr) Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.
Cevap: Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’ni neredeyse tamamen bölüp yokedecek kadar kötü bir anlaşmaydı. Osmanlı’nın bütün toprakları sömürge devletler arasında paylaştırılmış, askerleri kısıtlanmış, teçhizatları kıstılanmış, ekonomik özgürlüğünü kaybetmiş bir devlet haline gelicekti.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 68-69-70. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular içerisinde 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75 ve 76’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Doğu ve Güney Düşmana Direniyor başlıklı konunun sorularını cevapladık.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları Doğu ve Güney Düşmana Direniyor

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

1. DOĞU VE GÜNEY DÜŞMANA DİRENİYOR

Hazırlık Çalışmaları

1. Kurtuluş Savaşı’nda açılan Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde kimlere karşı savaşılmıştır? Araştırınız.
Cevap: Kurtuluş Savaşı’nda doğu cephesinde Ermenilere karşı, Güney Cephesinde Fransızlara ve İtalyanlara karşı, Batı cephesinde Rumlarla savaşmışlardır.

2. Türk halkının işgaller karşısında tepkisi ne olmuştur? Araştırınız.
Cevap: Türk halkı işgallere karşı her zaman ulusal egemenlik ve bağımsızlıklarını korumuşlar ve bunun için çabalamışlardır. En sonunda Mustafa Kemal’in önderliğinde kurtuluş savaşını başlatacak ordular kurulmasını sağlamıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 73 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal’in sözlerinden yola çıkarak Ermenilere karşı açılan cephenin nedenlerini söyleyiniz.
Cevap: Mustafa Kemal, Ermeni’lerin Türk halkını sürekli olarka çeteler aracılığı ile katlettiği için böyle bir karar alınmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Doğu Cephesi ile ilgili soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı soruların altında yer alan kutulara yazınız.

Doğu Cephesi’nin açılmasında Mondros Ateşkes Antlaşması’nın etkisi nedir?
Cevap: Doğu Cephesi’nde Ermeniler Türk halkına karşı soykırım yaptıkları için Doğu Cephesi Mondoros Ateşkes Anltaşması gereğince açılmıştır.

Doğu Cephesi’ndeki savaşı sona erdiren antlaşmanın adı nedir? Bu antlaşma ile hangi yerler geri alınmıştır?
Cevap: Doğu Cephesinde Gümrü Antlaşması savaşı bitirmiştir. Bu Antlaşma ile birlikte Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır toprakları Türkiye’ye bırakılmıştır.

Doğu Cephesi’nde kazanılan başarı BMM’ye ulusal ve uluslararası düzeyde neler kazandırmıştır?
Cevap: Doğu Cephesinde kazanılan bu başarı sayesinde Ermenistan BMM’yi tanımış oldu. Bu sayede BMM ilk kez diğer devletler tarafından tanınmış oldu. Bu BMM’ye siyasi bir güç tanımış oldu.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

İtalyanların yöre halkına karşı böyle bir tutum içine girme nedenleri neler olabilir?
Cevap: İtalyanlar, Türk halkına iyi davranarak onları kendilerine karşı isyan etmesini engellemiş ve kendilerine bağlı hale getirmeyi amaçlamış olabilirler.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 72-73-74-75-76. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı sayfa 77’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusunda Batı Cephesi’nde Türk Halkının Mücadelesi ve Düzenli Ordunun Başarıları başlıklı konunun etkinlik çalışmalarını cevapladık.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları Batı Cephesi’nde Türk Halkının Mücadelesi ve Düzenli Ordunun Başarıları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

2. BATI CEPHESİ’NDE TÜRK HALKININ MÜCADELESİ VE DÜZENLİ ORDUNUN BAŞARILARI

Hazırlık Çalışmaları

1. “Topyekûn mücadele, düzenli ordu” kavramları ne demektir? Araştırınız.
Cevap:

Topyekün mücadele elimizde neyimiz var, neyimiz yok, yediden yetmişe her bireyin mücadale etmesi anlamına gelmektedir. Bütün gücüyle mücadele etmektir.

Düzenli ordu içerisinde tecrübeli askerlerin olduğu, hiyerarşinin olduğu, rütbe sisteminin işlediği bir ordu grubuna verilen isimdir.


2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra gerçekleşen işgallere karşı Türk halkı hangi yöntemlerle mücadele etmiştir? Araştırınız.
Cevap: Ateşkes Antlaşmasından sonra işgallere karşı halk ayaklanma göstermiş ve düşmanlara karşı her fırsatta saldırıda bulunmuşlardır.


Kuva-yı Millîye birliklerinin yetersiz kalmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Kuva-yı milliyenin başarısız olmasının sebebi düzenli ordu olmayışından dolayıdır. İçerisinde deneyimsiz ve emir-komuta zincirinin zayıf olduğu bir ordudur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyacağı şey başarıdır. Başarının yolu öğrencilerimizin ellerindeki Ders Kitaplarından geçmektedir. Ders Kitapları içerisinde çeşitli bilgilerin olduğu bir kitaptır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabıda ağır bir bilgi içerikli ders olduğu için bu konuları anlamak güçtür. Öğrencilerimiz bu kitaptan en doğru şekilde faydalanabilmeleri için bütün çalışmaları doğru yapmaları gerekir. Bunun içinde “8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 77. Sayfa Cevapları Bir-Yay Yayınevi” 2022-2023 konusunu paylaşmış bulunuyoruz. İçerisindeki çalışmaları inceleyip kendi ödevinizle karşılaştırabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 84-85 ve 86’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Küthaya-Eskişehir Savaşları ve Eğitim Ordusu başlıklı konuları cevapladık.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-84-85-86.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları Kütahya-Eskişehir  Savaşları ve Eğitim Ordusu

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

3. KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞLARI VE EĞİTİM ORDUSU

Hazırlık Çalışmaları

Batı Cephesi’nde oldukça zor koşullarda bir savaş yaşanırken Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’ni toplamasının nedeni nedir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Çünkü savaş devam etse bile eğitimin bir şekilde devam etmesi, duraksamaması gerekmektedir. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Maarif Kongresini toplamıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

• Cahillik ve geri kalmışlıkla mücadele etmenin, en az düşmanla mücadele etmek kadar önemli olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Çünkü cahillik ve geri kalmışlık bir topluma gerçek bir düşmandan daha fazla zarar vermektedir. Günümüzde bile bu sorun devam etmektedir. Eğitimsiz, cahil insanlarla konuşmak, doğruyu göstermek imkansıza yakındır.

• Mustafa Kemal, yeni Türkiye’nin nasıl bir eğitim anlayışına sahip olması gerektiğini düşünüyordu?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk, yeni Türkiye’de eğitimin bilim ve teknolojiyi takipm etmesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye’yi modern eğitim anlayışına sahip bir eğitim sistemine sahip bir milli eğitim sistemi olması gerektiğini düşünüyordu. Herkesin eğitime ulaşabili olması ve eğitimin karma yapılması gerektiğini söylerdi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 84-85-86. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için özenle soru cevapları paylaşılmıştır. Eksik veya hatalı olması durumunda lütfen bu durumu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirin.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı konusu içerisinde Sayfa 87-88-89-90-91-92 ve 93’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Sakarya’da Dirilen Ulus başlıklı çalışmaları cevaplandırdık.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Sakarya’da Dirilen Ulus

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

4. SAKARYA’DA DİRİLEN ULUS

Hazırlık Çalışmaları

1. “Tekâlif-i Millîye, başkomutan, gazi, mareşal ” kavramları ne anlama gelmektedir? Araştırınız.

Tekalif-i Milliye: Kurtuluş Savaşı sırasında Büyük Millet Meclisi’nin işgalci kuvvetlerle savaşabilmek amacıyla Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, ordudaki askerlerin ihtiyacını karşılamak amacıyla istediği taleplerdir. Bu talepler halkın elindeki silahların ve mühimmatların orduya teslim edilmesi, erzaklarının ve kıyafetlerinin bir kısmını teslim etmesi gibi talepleri içeriyordu.

Başkomutan: Bir savaş sırasında devletin bütün ordularını yönteen en büyük komutan.

Gazi: Savaşta bulunmuş kimse.

Mareşal: İki meydan savaşından zafer ile dönen, birçok cepheyi aynı anda idare ederek zafer kazanmış, denizde ve hava alanında aynı başarıyı gösterebilen, TSK için en az Orgeneral veya Oramiral rütbesindeki askerlere TBMM tarafından verilir.


2. Türk milletinin, ordusunu daima desteklemesi ve ona yardımcı olmasını millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu açısından değerlendiriniz.
Cevap: Türk milleti ordusunu desteklemesi sayesinde bu savaşları kazanmıştır. Türk milleti Tekalif-i Milliye emirleri yayınlanırken devlete karşı isyan etmemiştir. Milli Beraberlik ve Dayanışma ruhu içerisinde elinde neyi var neyi yoksa feda ederek vermiştir. Bu tarihte eşi benzerine rastlanılmamış bir örnektir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 88 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal’in halktan böyle bir fedakârlık istemesinin nedeni nedir?
Cevap: Mustafa Kemal, bu ulusun bekasını düşünerek ve varlığını devam ettirebilmek için böyle bir fedakarlık istemiştir. Bu savaşa hazırlıklı giremesydik belkide kaybedecek böylece Kurtuluş Savaşı başarısız olacaktı.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 89 Ders Kitabı Cevapları

Resmi inceleyiniz. Resimde Türk ulusunun hangi özellikleri yansıtılmıştır?
Cevap: Resimde Türk ulusunun fedakarlık ve çalışkanlık özellikler yansıtılmıştır. Türk ulusu Atanın emrini yerine getirip düşmanla ordunun savaşması için varını yoğunu devlete vermektedir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 92 Ders Kitabı Cevapları

Askerî başarılardan sonra diplomatik başarıların gelme nedenleri nelerdir? Kurtuluş Savaşı’ndan örnekler vererek tartışınız.
Cevap: Çünkü askeri olarak orduyu durduramazlarsa o ordu gidebildiği kadar gider ve topraklarını geri alır. Bu orduyu durdurmak her iki tarafında işine gelir bu nedenle masada diplomasi yapılır. Diplomasi masasında güçlü ordunun isteği kararlar çıkmazsa anlaşmayı kabul etmeyip ilerlemesini sürdürebilir bu nedenle karşı tarafın güçlü olan tarafa biraz daha imtiyaz tanıması gerekir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 93 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Aşağıda Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşlarında yaşanan güçlükler ve bu savaşların kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü ile ilgili örnekler verilmiştir

Verilenlerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi örneklerin altında yer alan bölüme yazınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk sorunlara karşı çözüm bulmada yetenekli, sorumluluk üstlenebilen ve liderlik vasfını üstlenebilecek bir karakterde insandı. Büyük bir ulusun geleceğini etkileyecek olan bu sorumluluğu sırtlanıp başarıyla savaşı yönetmeyi amaçlamıştır. Askeri bir deha olan Atatürk ordunun moralini yüksek tutmak içinde pek çok yöntem uygulamıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 94-95-96-97-98-99. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98 ve 99’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 94-95-96-97-98-99. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı başlıklı konuları cevapladık.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 94-95-96-97-98-99. Sayfa Cevapları Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

5. BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI

Hazırlık Çalışmaları

1. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’da Türk ordusunun komutanlığını Mustafa Kemal’in yapmasının, bu savaşların kazanılmasındaki etkisi nedir? Araştırınız.
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz sırasında Atatürk’ün komutanlık yapması sayesinde bir çok olumlu etken Türk ordusunun lehine dönmüştür. Savaş öncesinde Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlayarak orduyu güçlendirmiş ve savaş sırasında stratejik kararlar almıştır.

2. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında rol oynayan asker veya sivil kişilerle ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Bomacı Ahmet

Bombacı Ahmet, Fransızların Maraş’ı işgal ettikleri zamanlarda ailesi izin vermese bile küçük yaşta Milli Mücadeleye katılmıştır. 17 yaşlarında vefat ettiği biliniyor. Bombacı Ahmet’in cephedeki görevlerinden birisi eğer yakalayabilirse cepheye gelen bombaları tekrardan karşı tarafa fırlatmaktı.


Fethi Okyar’ın raporundan yola çıkarak Türk ordusunun neden taarruz kararı aldığını söyleyiniz.
Cevap: Ulusal amaçları elde edebilmek amacıyla askeri hareket kaçınılmaz olmuştur bu nedenle taaruz kararı alınmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

Türk ve Yunan ordularının asker sayısını karşılaştırınız. Bir savaşı kazanmak için rakamsal üstünlük yeterli midir? Değerlendiriniz.
Cevap: Türk ordusu Yunan ordusuna göre çok ama çok geri durumdaymış. Buna rağmen Türk ordusu Yunan ordsunu yenmiştir. Bu nedenle savaşı kazanmak için rakamsal üstünlük yeterli değildir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 95 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal’in sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösterir?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk bu sorulara karşı verdiği cevaplara göre azimli, kararlı ve zeki birisi olduğunu gösterir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

Başkomutan Trikupis’in esir alınışı, Yunan askerleri üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır?
Cevap: Ordunun en büyük komutanının düşmanlar tarafından esir alınması o orduyu mahveder. Çünkü o komutandan daha kıdemlisi yoktur ve bu büyük bir hakarettir. Bu nedenle Yunan askerlerinin morali çok yüksek oranda bozulmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’ne ait olaylar, alt bölümünde de bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi olayın, hangi özellikle ilgili olduğunu bulunuz; numarasını özelliğin baş tarafındaki boşluğa yazarak eşleştiriniz.

Bu olaylardan yola çıkarak, Batı Cephesi’nin Milli Mücadele içindeki önemini sayfa sonunda ayrılan bölüme yazınız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları


Batı Cephesi, Anadolu’daki toprak bütünlüğünün sağlanması ve topraklarımızdan düşman kuvvetlerini defedip Boğazların kontrolünü sağlamak için çok önemli bir cephedir. Batı’da başarısız olsaydık Anadolu’nun güvenliğini sağlamak günümüze kadar mümkün olmazdı.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 94-95-96-97-98-99. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 ve 103’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Bağımsızlığın Teminatı: Lozan Barış Antlaşması başlıklı konunun içindeki soruları cevaplamış bulunuyoruz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Bağımsızlığın Teminatı: Lozan Barış Antlaşması

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

6. BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI: LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Hazırlık Çalışmaları

Sevr Antlaşması’nı kabul eden Osmanlı Heyeti ile Lozan’a giden TBMM Heyeti’nin İtilaf Devletleri karşısındaki durumlarını karşılaştırınız. Aralarında bulunan farkları söyleyiniz.
Cevap: Sevr Antlaşmasına giden Osmanlı Heyeti masada ve askeri alanda oldukça zayıf ve her türlü şartı kabul edebilecek düzeyde bir güçsüzlüğe sahipti.

TBMM heyeti ise masada kendini Ermenistan’a tanıtarak siyasi güç kazanmış, askeri alanda bir çok ülkeyle savaşıp Anadolu’yu işgal altından kurtarıp dahada ilerleme durumuna gelmiş, oldukça güçlü bir şekilde masaya oturmuşlardır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

İsmet Paşa’nın yukarıdaki tavrının nedeni nedir?
Cevap: İsmet Paşa kendi dilinin konuşulmasını isteyerek diline olan bağlılığını ve temsil ettiği ulusun saygınlığını korumak için bu tavrı kullanmıştır.

İsmet İnönü Lozan Konferansı’nda neden böyle bir cümle kurmuştur?
Cevap: Çünkü Mondoros Antlaşması’nı TBMM heyeti tanımamaktadır. TBMM heyeti Mudanya Antlaşmasını tanımaktadır. Mondoros Antlaşması kabul edilebilir bir antlaşma değildir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 103 Ders Kitabı Cevapları

Lozan Barış Antlaşması’nın kazanımlarını, Misak-ı Millî hedefleri ile karşılaştırınız.
Cevap: Misak-ı Milli hedeflerinde olan topraklarımızdan, Batum, Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Hatay, Musul ve Kerkük toprakları Lozan Barış Antlaşması’nda çıkan Türk sınırları içerisine dahil edilmemiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

LGS sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği ve içerisinde en çok bilgiye dayalı soru olan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı’nda başarıya ulaşmak çok önemlidir. Bu kitapta elde edilecek olan başarı, LGS sınavında da etkili olacaktır. Bu nedenle ders kitapalrı çok önemlidir. Ders kitaplarının içerisinde bulunan sorular cevaplanmalı ve etkinlikler yapılmalıdır. Bunlarda hata olması durumunda düzeltilerek hatalar kontrol edilmelidir. Bunun için “8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 konumuzu paylaşmış bulunuyoruz. Eksiklerinizi, hatalarını konumuzu inceleyerek giderebilir ve yorum yazabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 104-105-106 ve 107’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde Milli Mücadele’nin Sanata ve Edebiyata Yansımaları konusunu işledik.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları Milli Mücadele’nin Sanata ve Edebiyata Yansımaları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

7. MİLLÎ MÜCADELE’NİN SANATA VE EDEBİYATA YANSIMALARI

Hazırlık Çalışmaları

1. Halide Edip Adıvar’ın yaşam öyküsünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: Türk siyasetçi, akademisyen, öğretmendir. Halide Edip Adıvar 1882 yılında dünyaya gelmiştir. Bazı kaynaklara göre bu tarih 1884’tür. Halide Edip Adıvar, Halide Onbaşı olarakta bilinmektedir.

1919 yılında İstanbul’un işgali sırasında halkı ulusun işgaline karşı harekete geçirmek amacıyla yapmış olduğu büyük konuşmalardan tanınır. Kurtuluş Savaşı sırsaında, Atatürk’ün yanında görev almış ve sivil olmasına rağmen savaş kahramanlığı almıştır.

Savaş zamanında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol oynayarak bu ajansta gazetecilik görevlerini üstlenmiştir.

2. Doğu, Güney ve Batı Cephelerini konu alan resim, öykü, karikatür ya da makale çalışmaları yapınız. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Doğu, Güney ve Batı Cephelerini ile ilgili karikatür (1)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 105 Ders Kitabı Cevapları

Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanlar okudunuz mu? Bu romanların işledikleri temaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ateşten Gömlek isimli kitabı okumuştum. Kitap Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiştir. Tema olarak vatan topraklarının düşmanın elinden kurtulup, kadın-erkek demeden bütün memleketin mücadele etmesidir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 107 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Aşağıda Batı Cephesi’nde yaşanan savaşlar ve bu savaşların etkileri yer almaktadır. Savaşların yarattığı etkileri seçiniz. İlgili savaş adının yer aldığı kutulara bu etkilerin başındaki numaraları yazınız.

BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI: 5 – 7 – 9 – 12

İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI: 1 

KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞI: 3 

SAKARYA SAVAŞI: 4 – 8 – 11 -2

BÜYÜK TAARRUZ: 6

“8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

LGS sınavına hazırlanan ve ortaokulun en son sınıfında yer alan 8. Sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği “8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 108-109 ve 110’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde 3. Ünite Değerlendirmesi başlıklı çalışmaları cevaplandırdık.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-108-109-110.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirmesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

3. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. …Halide Edip Adıvar… tarafından yazılan “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eser Millî Mücadele’yi yansıtan önemli yapıtlardandır.

2. Sovyet Rusya, …Brest-Litovsk… Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.

3. BMM Hükûmeti tarafından On Beşinci Kolordu Komutanı … Kazım Karabekir… Paşa Doğu Cephesi Komutanlığına atandı ve yetkileri artırıldı.

4. …Gümrü… Antlaşması, BMM Hükûmeti’nin uluslararası alandaki ilk diplomatik başarısıdır.

5. Misak-ı Millî’den ilk ödün …Moskova… Antlaşması ile verilmiştir.

6. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi …Sakarya Savaşı… öncesinde verilmiştir.


B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. ( D )
2. ( D )
3. ( Y )
4. ( Y )
5. ( Y )
6. ( D )
7. ( D )
8. ( Y )
9. ( D )

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Sorunun Cevabı B) Şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı C) Şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı D) Şıkkıdır.

4. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

5. Sorunun Cevabı C) Şıkkıdır.

6. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.

7. Sorunun Cevabı B) Şıkkıdır.


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralamaya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız.
Cevap:

 • Doğu Cephesi’nde 2 Aralık 1920 günü Gümrü Antlaşması ile imzalanan kesin Türk zaferi. Bu Antlaşma ile birlikte TBMM ilk defa bir devlet tarafından tanınmış oldu.
 • 6-11 Ocak 1921 Batı Cephesi’nde Yunanistan’a karşı yapılan I. İnönü Savaşı kesin Türk zaferiyle sonuçlandı. Bu savaş ile birlikte TBMM uluslararası alanda siyasi güç kazandı.
 • 23 Mart-1 Nisan 1921’de İtalyan’lara karşı yapılan II. İnönü Savaşı kesin Türk zaferiyle sonuçlandı. İtalyan’lar geri çekildi ve TBMM siyasi güç kazanmış oldu.
 • 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi kesin bir Türk zaferi ile sonuçlanmış ve bu savaştan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanarak neredeyse bütün İtilaf Devletleri tarafından TBMM tanınmış oldu ayrıca diğer savaşlarda olduğu gibi kat ve kat siyasi güç kazandı.

2. Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nın değeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Mehmet Akif Ersoy TBMM tarafından yapılan para ödüllü Marş yarışmasına ilk başta para ödülü olduğu için katılmamış ardından yoğun ısrarlar üzerine yazmaya başlamıştır. O zamanlar büyük yokluk ve fakirlik içerisinde yaşayan Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı yazarak elindeki kağıtlar bittiği için marşı duvalara kazıyarak yazmıştır. Bu marş TBMM’de Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Verilen para ödülü kabul etmemiş ve devlete tekrar bağışlamıştır.

Marşın her dizesinde Türk milletinin ayrı bir mücadelesini ve çektiği sıkıntıları konu almaktadır.


3. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolünü örneklerle açıklayınız.
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz sırasında zaman zaman askerimiz geri düşsede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ümitsizliğe düşmemiztir. Askeri dehasını kullanarak savaşa tedbirli giren Atatürk savaştan önce Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlamış, orduyu yenilemiştir.


4. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerleri yazınız.
Cevap: Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Çanakkale Boğazları alınmıştır.  Savaş yapılmadan önce Anadolu topraklarında bulunan Batı Cephesi’ndeki Ege topraklarının büyük kısmı geri alınmıştır.


5. Sevres (Sevr) ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini karşılaştırınız.
Cevap:

 • Sevr Antlaşması’nda bütün İtilaf Devletleri kapitülasyonlardan yararlanabilecekken Lozan’da kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
 • Sevr’de Azınlıklara geniş ayrıcalıklar tanınacakken Lozan’da bütün insanlar Türk vatandaşı sayılıp kanun önünde eşit sayılacaktır.
 • Sevr’de Doğu Anadolu’da yeni bir devlet kurulacaktı, İzmir ve Ege’nin Büyük kısımı Yunanistan’a bırakılmıştı, Afyon, Kayseri gibi topraklar İtalya’nın olacak; Antep, Urfa, Mardin ve Suriye Fransa’nın olacaktır.Lozan Antlaşmasına göre Yunanistan ile Türkiye sınırı meriç ırmağı olarak kabul edilmiştir. Gökçeada, Bozcaada Tükiye’ye, Ege Adaları silahsız kalmak şartıyla Yunanistan’a verildi. On iki ada İtalyan’lara bırakıldı. Suriye sınırı çizildi ve Fransa ile Ankar Antlaşması imzalandı. Irak sınırı ve Musul sorunu çözülmedi.
 • Sevr’e göre boğazlar bütün devletlere açık olacak. Lozan’a göre başkanlığını Türkiye’nin yöneteceği bir boğazlar komisyonu kurulması, iki yakanında silahsızlandırması ve sadece ticaret gemilerin geçişi şartıyla izin verildi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 8. Sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 108-109 ve 110’daki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları konusu içerisinde 3. Ünite Değerlendirmesi başlıklı çalışmaları cevaplandırdık.

8.-Sınıf-İnkılap-Tarihi-Ders-Kitabı-108-109-110.-Sayfa-Cevapları-Bir-Yay-Yayınevi

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirmesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

3. Ünite Değerlendirmesi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. …Halide Edip Adıvar… tarafından yazılan “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eser Millî Mücadele’yi yansıtan önemli yapıtlardandır.

2. Sovyet Rusya, …Brest-Litovsk… Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.

3. BMM Hükûmeti tarafından On Beşinci Kolordu Komutanı … Kazım Karabekir… Paşa Doğu Cephesi Komutanlığına atandı ve yetkileri artırıldı.

4. …Gümrü… Antlaşması, BMM Hükûmeti’nin uluslararası alandaki ilk diplomatik başarısıdır.

5. Misak-ı Millî’den ilk ödün …Moskova… Antlaşması ile verilmiştir.

6. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi …Sakarya Savaşı… öncesinde verilmiştir.


B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

1. ( D )
2. ( D )
3. ( Y )
4. ( Y )
5. ( Y )
6. ( D )
7. ( D )
8. ( Y )
9. ( D )

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Sorunun Cevabı B) Şıkkıdır.

2. Sorunun Cevabı C) Şıkkıdır.

3. Sorunun Cevabı D) Şıkkıdır.

4. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

5. Sorunun Cevabı C) Şıkkıdır.

6. Sorunun Cevabı A) Şıkkıdır.

7. Sorunun Cevabı B) Şıkkıdır.


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralamaya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız.
Cevap:

 • Doğu Cephesi’nde 2 Aralık 1920 günü Gümrü Antlaşması ile imzalanan kesin Türk zaferi. Bu Antlaşma ile birlikte TBMM ilk defa bir devlet tarafından tanınmış oldu.
 • 6-11 Ocak 1921 Batı Cephesi’nde Yunanistan’a karşı yapılan I. İnönü Savaşı kesin Türk zaferiyle sonuçlandı. Bu savaş ile birlikte TBMM uluslararası alanda siyasi güç kazandı.
 • 23 Mart-1 Nisan 1921’de İtalyan’lara karşı yapılan II. İnönü Savaşı kesin Türk zaferiyle sonuçlandı. İtalyan’lar geri çekildi ve TBMM siyasi güç kazanmış oldu.
 • 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi kesin bir Türk zaferi ile sonuçlanmış ve bu savaştan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanarak neredeyse bütün İtilaf Devletleri tarafından TBMM tanınmış oldu ayrıca diğer savaşlarda olduğu gibi kat ve kat siyasi güç kazandı.

2. Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nın değeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Mehmet Akif Ersoy TBMM tarafından yapılan para ödüllü Marş yarışmasına ilk başta para ödülü olduğu için katılmamış ardından yoğun ısrarlar üzerine yazmaya başlamıştır. O zamanlar büyük yokluk ve fakirlik içerisinde yaşayan Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı yazarak elindeki kağıtlar bittiği için marşı duvalara kazıyarak yazmıştır. Bu marş TBMM’de Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Verilen para ödülü kabul etmemiş ve devlete tekrar bağışlamıştır.

Marşın her dizesinde Türk milletinin ayrı bir mücadelesini ve çektiği sıkıntıları konu almaktadır.


3. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolünü örneklerle açıklayınız.
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz sırasında zaman zaman askerimiz geri düşsede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ümitsizliğe düşmemiztir. Askeri dehasını kullanarak savaşa tedbirli giren Atatürk savaştan önce Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlamış, orduyu yenilemiştir.


4. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerleri yazınız.
Cevap: Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Çanakkale Boğazları alınmıştır.  Savaş yapılmadan önce Anadolu topraklarında bulunan Batı Cephesi’ndeki Ege topraklarının büyük kısmı geri alınmıştır.


5. Sevres (Sevr) ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini karşılaştırınız.
Cevap:

 • Sevr Antlaşması’nda bütün İtilaf Devletleri kapitülasyonlardan yararlanabilecekken Lozan’da kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.
 • Sevr’de Azınlıklara geniş ayrıcalıklar tanınacakken Lozan’da bütün insanlar Türk vatandaşı sayılıp kanun önünde eşit sayılacaktır.
 • Sevr’de Doğu Anadolu’da yeni bir devlet kurulacaktı, İzmir ve Ege’nin Büyük kısımı Yunanistan’a bırakılmıştı, Afyon, Kayseri gibi topraklar İtalya’nın olacak; Antep, Urfa, Mardin ve Suriye Fransa’nın olacaktır.Lozan Antlaşmasına göre Yunanistan ile Türkiye sınırı meriç ırmağı olarak kabul edilmiştir. Gökçeada, Bozcaada Tükiye’ye, Ege Adaları silahsız kalmak şartıyla Yunanistan’a verildi. On iki ada İtalyan’lara bırakıldı. Suriye sınırı çizildi ve Fransa ile Ankar Antlaşması imzalandı. Irak sınırı ve Musul sorunu çözülmedi.
 • Sevr’e göre boğazlar bütün devletlere açık olacak. Lozan’a göre başkanlığını Türkiye’nin yöneteceği bir boğazlar komisyonu kurulması, iki yakanında silahsızlandırması ve sadece ticaret gemilerin geçişi şartıyla izin verildi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 108-109-110. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları” 2022-2023

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 111-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin Cumhuriyet Dönemi ve öncesi hakkında detaylı bilgilere yer verilen ve içerisinde Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri konusunun bulunduğu 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları sayfa 111-115-116-117-118 cevapları konusunu paylaştık. Bu konular ve sayfalar içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Çağdaş Türkiye’nin Temeli  Atatürk İlkeleri

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Atatürk ilkelerini ve bu ilkelerin oluşum sürecini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:   Atatürk ilkeleri Türk ulusunun ve toplumun ihtiyaçlarından çıkmış, çağdaşlaşmanın gerek duyduğu toplumsal ilkelerdir.Atatürk ilkeleri halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devrimcilik,laiklik ilkelerinden oluşmaktadır.

 

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

Devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki ulusal ve uluslararası etkenler nelerdir?
Cevap:
-Fransız ihtilali’nin yaşanması çağın değişmesi ve milliyetçilik akımının dünyaya hakim olması.
-Rus ihtilali
-Birinci dünya savaşı
-Devlet olma ve kurma isteği.
-Başa bağlılık ve bir olma gereksinimi.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

Laiklik ilkesi doğrultusunda yaşanan gelişmeleri alanlarına göre gruplandırarak ilgili olduğu bölüme yazınız.
Cevap: 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları     

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda inkılapçılık ilkesinin kazandırdıkları verilmiştir. Bu kazanımların karşısına yapılan inkılap ve yaşanan gelişmelerden örnekler veriniz
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları     

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıda Atatürk ilkelerinin temel özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile ilgili olduğunu yanıtlayınız. Yanıtlarınızı ilgili boşluklara yazınız.
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları      (1)

B. Atatürk ilkelerinin amaçlarını, ortaya konuş gerekçelerini dikkate alarak ortak özelliklerini belirleyip aşağıdaki bölüme yazınız.
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları     2


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 111-115-116-117-118. Sayfa, Biryay Yayınları, Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri konusu içerisinde eksik veyahut hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin Cumhuriyet Tarihi öncesi ve kuruluşu ile ilgili detaylı bilgilere yer verilen ve içerisinde Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler konusunun da bulunduğu 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı 119-120-121-126 cevapları konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Bu konular içerisinde eksik veya hatalı bir kısımla karşılaşmanız durumunda bize yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 119 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Tek kişi egemenliğine dayalı yönetim ile millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışlarını araştırınız. Bu yönetim anlayışlarını karşılaştırarak sınıfta tartışınız.
Cevap: Tek kişi egemenliğine dayalı yönetim ile   halkın kararları alınır fakat yönetenin kararları uygulanır.Milli egemenliğe dayalı yönetimde ise halkın kararları geçerlidir. Devlet yöneticileri tek kişi egemenliğinden yargılanmadığı için adalet eksik kalabilir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları

Ziya Gökalp’ın dizelerinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir?
Cevap: Ziya Gökalp’ın dizelerinde anlatılmak istenen ana düşünce  vatan yönetenin değil halkındır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 121 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal’e göre, İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenleri nelerdir?
Cevap:  Ankara’nın coğrafi konumu ve stratejik durumu ,batı cephesine yakınlığı ve ulaşım imkanları nedeniyle Ankara başkent yapılmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

1921 Anayasası’nın eksik yönlerini yazarak, 1924 Anayasası’nda yapılan düzenlemeler ile karşılaştırınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir-Yay Yayınevi Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 119-120-121-126. Sayfa, Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilir ve düzeltilmesine ön ayak olabilirsiniz.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimiz için özenle hazırladığımız 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı 127-128-129 cevapları konusunu paylaştık. Bu sayfalar içerisinde Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler başlıklı konuların cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

Hukuksal alanda yapılan yenilikleri araştırınız.
Cevap:
– İlk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi.
– Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi.
– Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı.
– Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı.
– Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.
– 8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu -İsviçre’den
– 10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu–Almanya’dan
– 1Temmuz 1928’de Ceza Kanunu – İtalya’dan alınarak ilan edildi.

Bu alanda yapılan yenilikler Türk aile yapısı ve kadının toplum içindeki yerini nasıl etkilemiştir? Sınıfta tartışınız.
Cevap: Bu alanda yapılan yenilikler kadına toplumda söz hakkı verilmesini ve değer görmesini sağlamıştır.


Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre hukuk sistemi hangi özellikleri taşımalıdır?
Cevap: Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre hukuk sistemi; adaleti sağlamalı, kanunları uygulamalı, toplumun tüm dünya ile temasını zaruri kılmıştır.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 129 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

A. TÜRK KADINI HAYATIN HER ALANINDA ERKEKLERLE BERABER
Aşağıda hayatın çeşitli alanlarında ilk olmayı başarmış Türk kadınlarından örnekler verilmiştir. Bu kadınların isimlerini araştırarak boşluklara yazınız.
Cevap:

1926 – İlk kadın diş hekimi › Ferdane Bozdoğan
1929 – İlk kadın yargıç › Suat Berk
1933 – İlk kadın muhtar › Gül Esin
1934 – İlk kadın opera sanatçısı › Semiha Berksoy
1936 – Dünyanın ilk kadın savaş pilotu › Sabiha Gökçen
1950 – İlk kadın belediye başkanı › Sadiye Hanım
1991 – İlk kadın vali ›  Lale Aytaman
1993 – İlk kadın başbakan › Tansu Penbe Çiller


B. Türk Medeni Kanunu’nun Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri aşağıdaki bölüme yazınız.
Cevap: Türk Medeni Kanunu kadına söz hakkı, boşanabilme, seçme seçilme, mirastan alma hakkı, Türk ile yapısında kadınlara adaletli ve eşit davranılan bir imkan sağlamıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 127-128-129. Sayfa, Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler başlıklı çalışmaları cevapladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 130-131-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı 130-131-132-133-134-135-136-137-138 cevapları konusunu işledik. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 130-131-132-133-134-135-136-137-138. Sayfa Cevapları Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

Kültür nedir? Açıklayınız. Kültürel değerlerin yaşatılabilmesi ve millî kimliğin oluşturulması için Atatürk’ün kurduğu kurumları ve bu kurumların çalışmalarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kültür nesilden nesle aktarılan toplumun tarihsel ve toplumsal olarak yaşayışının, düşüncelerinin ve sanatının değişip gelişmesidir.

Atatürk’ün kurduğu kurumlar;
– Türk Dil Kurumu
– Türk Tarih Kurumu
– Anadolu Ajans Ve Halk Evleri


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

TEVHİT-İ TEDRİSAT KANUNU

Aşağıda verilen kutulara Tevhit-i Tedrisat Kanunu çıkarılmadan önce eğitim alanındaki durumu ve kanunun çıkarılmasıyla yaşanan değişimleri yazınız.
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 133 Ders Kitabı Cevapları

Millet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefine katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.
Cevap: Millet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefinde modern eğitim esas alınarak modern bir yapıya ulaştırmak amaçlanmıştır.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak ve gelişmesini sağlamak için Cumhuriyet’in ilk yıllarında hangi çalışmalar yapılmıştır? Bugün aynı dil bilinciyle bu konuda bize düşen görevler nelerdir?
Cevap: Türk Dil Kurumu (TDK) kurulmuştur. Bize düşen görevde dilimizi yabancı kelimelerden korumaktır.


Üniversite reformunun amaçları nelerdir? Tartışınız.
Cevap: Çağdaş ve modern eğitimi amaçlayan reform hareketidir. Batılı eğitimin benimseyerek daha lüks bir eğitim alma amacı güdülerek kurulmuştur.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı neden alnında ışığı ilk hisseden insan olarak tanımlamıştır?
Cevap: Sanatçılar yeteneklerini görebilen bunları geliştirerek insanlara ışık tutan kişiler olduğundan dolayı Mustafa Kemal ”alnında ışığı ilk hisseden insan” olarak tanımlamıştır.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal yukarıdaki açıklamasıyla hangi tutumu eleştirmektedir?
Cevap: Sanatın dine aykırı olduğunu iddia edenleri eleştirmiştir. Çünkü milletin gelişmiş ve medeni olabilmesi için sanat şarttır.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

Sizce İdil Biret, Suna Kan ve Leyla Gencer gibi dünyaca ünlü kadın sanatçılarımızın yetişmesinde Mustafa Kemal’in bu tutumu etkili olmuş mudur? Değerlendiriniz.
Cevap: Etkili olmuştur. Çünkü ”kadının bir süs değil ulusun bin bir noktadan temelidir” düşüncesiyle kadın erkek eşitliğini savunmuştur.


Mustafa Kemal’e göre Türk ulusunun amaçlarına ulaşabilmesinde edebiyatın rolü nedir?
Cevap: Türk çocuğunun kendini ifade ediş ve anlatış şekli, yazarken ki üslubu ve kendisini dinleyen veya yazısını okuyanları peşine takarak izinden yürütebilecek kabiliyette olması için edebiyatın yeri büyüktür.


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 130-131-133-134-135-136-137-138. Sayfa, Eğitim Ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar etkinliği içerisinde eksik veya hatalı bir durumla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 140-141-143. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı 140-141-143 cevapları konusunu işledik. Bu konular içerisinde Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar ve Bu Alandaki Gelişmeler başlıklı çalışmaları yanıtladık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alandaki Gelişmeler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 140 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yenilikleri araştırınız. Bu yenilikleri millî kimliğimizin kazanılması ve çağdaşlaşma açısından değerlendiriniz.
Cevap: Bu yenilikler ile toplum eski görüşlerden kurtularak daha çağdaş ve modern millet olma yolunda ilerlemiştir.

– Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar.
– Şapka ve Kılık – Kıyafet Kanunu’nun Kabulü
– Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
– Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik.
– Soyadı Kanunu’nun Kabulü
– Kadınlara Siyasi Haklarının Verilmesi.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 141 Ders Kitabı Cevapları

Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma açısından önemi nedir? Değerlendiriniz.
Cevap: Şapka ve Kıyafet İnkılabı ile modern bir görüntüde olmak amaçlanmıştır. Din ve tarikatçı kimliğine bürünen şahsiyetlerin toplumu kandırması engellenmiştir.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Aşağıda yer alan inkılapların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 140-141-143. Sayfa Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Ve Bu Alandaki Gelişmeler başlıklı konunun cevaplarını paylaştık. Bu konu ve sayfaya ait eksik veya hatalı olabileceğini düşündüğünüz kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 145-149-151. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler konusununda bulunduğu 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı sayfa 145-149-151 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 145-149-151. Sayfa Cevapları Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 145 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Ekonomik bağımsızlık neden önemlidir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ekonomik bağımsızlığı olan ülke hiç bir ülkeye bağlı değildir ve kendine yetecek gücü vardır. Hiç bir devlete bağlı olmadan yaşayabilmek bizlere sınırlarımızda özgürlüğümüzü sağlar.

Kazım Karabekir’in ifadelerini ekonomik bağımsızlık açısından değerlendiriniz.
Cevap:   Kazım Karabekir’in ifadeleri ekonomide dışarıdan alınan her şeyin bizi dışarıya bağımlı yapacağını ve paranın dış ülkelere akıp gideceğini söylemiştir. Eğer ekonomik olarak bağımsız olmak istiyorsak dışarıdan alınan şeyleri durdurup kendi mallarımızı kullanmalıyız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

Etkinlik

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi politikalarına yön veren kavramları alt tarafta yer alan açıklamaların üstündeki boşluklara yerleştiriniz.
Cevap:

 • Özel girişimcinin yapamadıklarını devlet yapmalıdır: Devletçilik
 • Fabrika üretimine geçilmelidir: Sanayileşme
 • Çalışanların yaşam koşulları iyileştirilmelidir: Sosyal Devlet
 • Yerli malı kullanılmalıdır: Ekonomik bağımsızlık
 • Türkiye halkı vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar: Tasarruf Bilinci
 • Özel girişimci desteklenmelidir: Liberal Ekonomi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

Sanayi için gerekli olan ham maddenin ülke içinden karşılanmasının millî ekonomiye katkıları nelerdir? Tartışınız.
Cevap: Dışa bağımlılık azalır, ekonomik bağımsızlığımız olur, iş olanakları artar.


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 145-149-151. Sayfa, Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 152-153-154-156. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler konusunun bulunduğu 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı sayfa 152-153-154-156 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 152-153-154-156. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 152-153-154-156. Sayfa Cevapları  Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

Sağlık alanında devletin temel görevlerinin neler olduğunu araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

 • Halk sağlığının korunması,
 • Tedaviler için sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlıkta eğitimin ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi devletin görevlerindendir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında ve sosyal alanda yapılan çalışmalara bakarak devletin bu konulara nasıl yaklaştığını söyleyiniz.
Cevap:

 • Sağlık Bakanlığı Kurulmuştur.
 • Numune Hastaneleri Açıldı .
 • Modern Sağlık  Personeli.
 • Hıfzıssıhha Enstitüsü Kuruldu
 • Serum İmalatı Başladı
 • Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Edildi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal “Nutuk” adlı eseri neden yazmıştır? Bu eserin yazılış gerekçelerini araştırınız.
Cevap:  Nutukta geçmiş tarih ve gelecek hakkında yazılar yazılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bizlere hem geçmişi göstermiş hem de geleceğimiz hakkında yapabileceklerimizden bahsetmiştir.

2. Cumhuriyet’in varlığını sürdürebilmesi için neler yapılmalıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:  Cumhuriyet’in varlığının sürdürülebilmesi için akla ve bilime önem verilmeli, çağa ayak uydurulmalı, hürriyet korunmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk, “Nutuk”u “Gençliğe Hitabe” ile bitirmiştir. Bu durumun nedeni  nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:  Çünkü devleti gençler kurtaracaktır, gençler geleceğin umududur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 156 Ders Kitabı Cevapları

Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna kazandırdığı değerleri tartışınız.
Cevap:  Cumhuriyet yönetimi adalet, düşünce özgürlüğü, eşitlik gibi değerler kazandırmıştır.


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 152-153-154-156. Sayfa, Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 158-160-161-162. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Atatürk İlke Ve İnkilaplarını Oluşturan Esaslar konusununda bulunduğu 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı sayfa 158-160-161-162 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 158-159-160-161-162. Sayfa Cevapları Biryay Yayınları

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 158-159-160-161-162. Sayfa Cevapları Atatürk İlke Ve İnkilaplarını Oluşturan Esaslar

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 158 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Çağdaş Türkiye Devleti’nin kurulmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının rolü nedir? Araştırınız.
Cevap: Atatürk ilke ve inkılapları ülkeyi çağın seviyesine getirip dahada ileriye götürebilmesi için ön ayak olmuştur.

2. Atatürk ilke ve inkılaplarının devamlılığını sağlamada Türk gençliğine düşen görevler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Atatürk ilke ve inkılaplarının devamlılığını sağlamada Türk gençliğine düşen görevler çağa ayak uydurmaları ve akla, bilime uygun hareket etmeleridir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Milliyetçilik Atatürk ilkelerinin ortak özelliğidir.İlkeler akla ve bilime uygundur bunun dışında Atatürk Türk milletini ilkelerle  diğer medeniyetlerin seviyesine çıkarmaya çalışmıştır.

Gençliğe Hitabe’de geçen hangi sözler, Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini vurgular?
Cevap: Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiği söz Ey Türk Gençliği! 1.vazifen Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza etmektir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda verilen örneklerden yola çıkarak boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
Cevap:
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 162 Ders Kitabı Cevapları

Aşağıda, modern Türkiye’nin kuruluş ve gelişimi için yapılan inkılaplara ve yaşanan gelişmelere ait çeşitli başlıklar verilmiştir. İlgili başlığın altındaki kutulara yapılan inkılaplardan ve yaşanan gelişmelerden örnekler yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevaplar 158-160-161-162. Sayfa, Atatürk İlke Ve İnkilaplarını Oluşturan Esaslar 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8.Sınıf Bir-Yay Yayınevi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 163-164-165-166. Sayfa Cevapları  4.Ünite Değerlendirmesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 163 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Cevap:
1. ……Atatürkçülük………………….akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik toplumsal bir dönüşüm ve gelişim hareketidir.
2. …İnkılap……………. var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumları kaldırmak, bunların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler getirmektir.
3. Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngören; birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmeyen Atatürk ilkesi ……halkçılıktır………………….. tır.
4. …Tevhid-i Tedrisat………………….. Kanunu ile öğretim birliği sağlanarak laik ve ulusal eğitime geçişte önemli bir adım atılmıştır.
5. ……Laiklik…………………….. devletin bütün dinler karşısında tarafsız kalmasıdır. Dinsel farklılıklara göre ayrım yapılmadan, kişilerin kanun önünde eşit olmasıdır.

 

B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
Cevap:
1. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin Türk devletine ait olması sağlanmıştır. (D)
2. Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkındaki en önemli kaynak “Nutuk”tur. (D)
3. Yeni harfleri halka öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Halk Evleri açılmıştır. (Y )
4. Türklerin Orta Asya’dan başlayan geçmişini, dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkartan çalışmalar yapmak amacıyla “Türk Tarih Kurumu” kurulmuştur. (D)
5. Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir hastalığın tanımı yapıldı. Hulusi Behçet tarafından tanımlanan bu hastalığa “Behçet Hastalığı” denerek onun adı verildi. (D)
6. Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929’da başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’dır. (Y)

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1. I . TBMM’nin açılması
II . Saltanatın kaldırılması
III . Cumhuriyet’in ilanı
IV . Türk Dil Kurumunun kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri, ulusal egemenliğin gerçekleşmesine yönelik olan gelişmelerdendir?
Cevap: D) I, II ve III

2. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar arasında yer almaz?
Cevap: D) Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi

3. “Siyasal, askerî başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar ekonomik başarılarla taçlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve daha sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yukarıda verilen ifadesi doğrultusunda yaşanan gelişmelerdendir?
Cevap:D) Limanların millileştirilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte gerçekleşen durumlar arasında yer alır?
Cevap: A) Devlet başkanlığı makamının oluşturulması

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 165 Ders Kitabı Cevapları

5. I . Halifeliğin Kaldırılması
II . Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III . Erkân-ı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması
IV . Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
Yukarıda 3 Mart 1924 tarihli kanunlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu kanunların çıkarılması ile sağlanan kazanımlardan biri değildir?
Cevap: B) Güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması

6. Aşağıda verilenlerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna kazandırdıkları arasında yer alır?
Cevap: A) Egemenlik haklarının millete ait olması

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, yapılan inkılap ve gerçekleşen değişimler amaçları ile doğru eşleştirilmiştir?
Cevap: C) Türk Medeni Kanunu – Kişilerarası ilişkilerin çağdaş ve eşitlikçi olarak düzenlemesi

8. I . Türk Tarih Kurumunun kurulması
II . Türk Dil Kurumunun kurulması
III . Kabotaj Kanunu’nun kabulü
Yukarıda verilenlerden hangileri, toplumun millî kimlik kazanması amacıyla yapılan düzenlemelerdendir?
Cevap: B) I ve II

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Biryay Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk döneminde tarımın gelişmesine hizmet eden çalışmalardan biri değildir?
Cevap: D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.” Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre,
Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği

11. I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
Cevap: B) I ve IV

Ç. Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.
1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.
Cevap: “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.” sözüyle sanata verdiği önemi anlatmıştır.Sanatçı ve sporcuları bizzat köşkünde ağırlamış, bir çok sanatçıyı’da eğitim alması için Avrupa ülkelerine göndermiştir.

2. Atatürk Dönemi’nde kadınlara verilen sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslayınız.
Cevap:
Atatürk  Dönemi’de Cumhuriyetle birlikte kadınlara bir çok sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. Bir çok gelişmiş ülkelere göre ülkemizde kadınlara daha önce ve daha çok değer verilmiştir.Kadınlara verilen haklar; Eğitim öğretim hakkı, seçme seçilme hakkı verilmiştir.

3. “Büyük Nutuk”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.
Cevap: Büyük Nutuk’un söyleniş amaçları olarak  geçmişimizi bilmek ve geleceğimize yön verebilmek için yazılmıştır. Hem geçmişi anlatan hem de geleceğe ışık tutan bu eser tarih açısından büyük önem arz etmektedir.

4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.
Cevap:
Salgın hastalıkların ortaya çıkması, eğitimsiz hastane personelinin yetersiz sağlık kurumu ve merkezi bir sağlık teşkilatının olmaması nedeniyle cumhuriyetin ilk zamanlarında sağlık alanında problemler meydana gelmiştir.

5. Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde temel aldığı ölçütleri yazınız.
Cevap: Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde  temel aldığı ölçütler   devletin çıkarları, güven, saygı, eşitlik, adalet, haksızlık yapılmamasıdır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.