Anasayfa Kitap Cevapları Makaleler Ödevini Sor
Cevap Yaz
26 Kasım 2019, 23:01
Gülsüm Gülsüm
Üye
Konu Sayısı: 453

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. sayfa cevapları 3. Tema Bilim ve Teknoloji: Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar

Kırmızı renkli yazılar sorulardır; kırmızı renkli yazıların altındaki yeşil yazılar ise sorunun cevabıdır. Mavi yazılar hangi sayfa olduğunu gösterir geri kalan renksiz yazılar metindir. İyi dersler.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 80 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.
Cevap: Sürekli teknolojik aletlerle iç içe olunması, zararlarını fark edemeyecek kadar kendini kapatması ve teknolojik alet olmadan hayatın devam ettiğini hissedememesi gibidurumlar aklıma geliyor.

2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?
Cevap: Cep telefonu başında yada bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmiyorum. Bu süre bence 1 yada 2 saati geçmemelidir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK: Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
Cevap: 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları


2.ETKİNLİK: “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: İnternet teknolojisinin gelişim gösterip akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıdır.

2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?
Cevap: Teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet, cep telefonu, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığını kapsamaktadır.

3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?
Cevap: Phubbing’dir. Bireyler asosyal olup toplumdan uzaklaşırlar.

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.
Cevap: Doktora gitmeden her sağlık problemini internetten araştırmaktadırlar.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.
Cevap: Teknolojik aletlerin temel bir gereksinim olmadığını ve ne kadar zaman kaybettiklerini anlamaları gerekir. Bu anlayış oluştuktan sonra daha kolay kurtulabilirler.

6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?
Cevap: Cep telefonu çalmadığı halde çaldığını ya da titreştiğini düşünerek çantalarını aramalarına denir. Evet, var.


3.ETKİNLİK: Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.
Cevap:

( ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
( ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
(X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
(X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
( ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
(X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.


4.ETKİNLİK: “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?
Cevap: E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon. Bu kelimeler dikkat çekmek amacıyla farklı yazı karakteri kullanılmıştır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK: Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.
Cevap:

Yazar ……..fıkra(köşe yazısı)……. türünde yazılar yazmaktadır.


6.ETKİNLİK: b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.

(Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.

(D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK: Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

 

 

 

 


1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?
Cevap: Teknoloji bağımlılığı sorunundan bahsedilmiştir.

2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.
Cevap: Önce bize teknolojinin zararlarını anlamamızı sağlar. Sonra bizi de ikna ederek teknolojik aletleri kullanımımıza sınır getirebilir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

8.ETKİNLİK: Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara
ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz.
Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya
çalışınız.
Cevap: ((Bu etkinlik öğrenci tarafından yapılması gerekmektedir.))

9.ETKİNLİK: Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.
Cevap: Resme baktığımda özgür olması gerekenlerin değil de özgür olmaması gerekenlerin özgür kaldığını görüyorum. Teknolojiyi bağımlı olacak kadar kullanarak özgürlüğümüzü, yaşam enerjimizi kısıtlamamamız gerekir. Her şeyin azı karar çoğu zarardır. İrademize hakim olup sorumluluklarımızı baz alarak teknolojiyi kullanmamız gerekir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

10.ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.
Cevap:

• Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.
Özne: Bireyler
Yüklem: gelmişlerdir.

• Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.
Özne: Dijital bağımlılık
Yüklem: içermektedir

• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar.
Özne: Onlar(gizli özne)
Yüklem: uğraşırlar

• Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.
Özne: elektronik uykusuzluk
Yüklem: Birçok kullanıcının yakalandığı hastalıktır

• Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.
Özne: Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar
Yüklem: önemsememektedirler

Gelecek Derse Hazırlık

Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.
Cevap:


Hulusi Behçet 

Hulusi Behçet, 1889 yılında İstanbul’da doğan Hulusi Behçet bir çok hastalığın tedavisini bulmuştur. Ayrıca Türk literatüründe “Profesör” ünvanını alan ilk doktordur.


Gazi Yaşargil

Gazi Yaşargil, 1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğmuştur. ABD’de yaptığı çalışmalar, icat ettiği tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemlerinden dolayı “Yüzyılın Beyin Cerrahı” seçilmiştir.

Afet İnan

Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk’ün mânevî kızlarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın profesörlerindendir. Türk tarihi ile ilgili onlarca kitabı, tezi ve makalesi mevcuttur. Cumhuriyet dönemindeki tarih anlayışınının temellerini atan önemli tarihçilerimizdendir.


Oktay Sinanoğlu

Oktay Sinanoğlui bir başkonsolosun oğlu olduğu için İtalya’da doğmuştur. 2. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından Türkiye’ye döndüler. Lise öğrenimini Türkiye’de bitiren Sinanoğlu daha sonra ABD’deki Kaliforniya Üniversitesinden kimya mühendisi olarak mezun oldu. Massachusetts Teknoloji Enstitütüsünüde bitirerek Yüksek Lisans yaptı. Yüksek Lisans yaptığı yıl Sloan Ödülü’nü kazandı.


Sabiha Gökçen

Sabiha Gökçeni Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızlarından biridir. Dünya tarihinin ilk kadın savaş pilotudur. Kariyerinde 8.000 saat uçuş gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1934 yılında Soyadı kanunu çıktığı zaman Mustafa Kemal Atatürk tarafından Gökçen soyadı verilmiştir.


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 76-77. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.