Cevap Yaz
24 Şubat 2024, 19:03 - Furkan Yazdı

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 107-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 107-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 3. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği ve yabancı dilden dolayı en çok zorlanabileceği konulardan olan ve içerisinde My House ünitesinin bulunduğu 3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107-109-110-111-112 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 107-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

3.Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders Kitabı 107-109-110-111-112. Sayfa Cevapları My House

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Yıldırım Yayınları

ACTIVITY F

F1 Choose a room. Draw its picture.
Çeviri:  Bir oda seçin. Resmini çizin.
Cevap:


F2 Work with your partner. Ask and answer about each other’s rooms.
Çeviri: Partnerinizle birlikte çalışın. Birbirinizin odaları hakkında soru sorun ve cevaplayın.
Cevap:


F3 Look at your room in F1 and describe it to your classmates.
Çeviri: F1’deki odanıza bakın ve sınıf arkadaşlarınıza anlatın.
Cevap:

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Yıldırım Yayınları


F3 Look at your room in F1 and describe it to your classmates.
Çeviri: F1’deki odanıza bakın ve sınıf arkadaşlarınıza anlatın.

Cevap: My room is a small, living room. There is a sofa and TV in my room. There is a carpet on the floor. (Benim odam küçük, oturma odası. Odamda bir kanepe ve televizyon var. Yerde bir halı var.)

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Yıldırım Yayınları

LET’S PRACTICE

A) Number the parts of the house.
Çeviri: Evin bölümlerini numaralandırın.
Cevap:

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Yıldırım Yayınları

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Yıldırım Yayınları

B Tick the names of the rooms.
Çeviri: Odaların isimlerini işaretleyin
Cevap:

1. living room __✓__
2. bedroom _✓___
3. chair ____
4. kitchen __✓__
5. kite ____
6. bathroom __✓__
7. ball ____
8. cupboard ____
9. playroom __✓__


C Look at the pictures and fill in the blanks with “in, on, under”.
Çeviri: Resimlere bakın ve boşlukları “in, on, under” ile doldurun.
Cevap:

1. Where’s the pencil?
It’s __in__ the pencil case.

2. Where is the ruler?
It’s __in__ the schoolbag.

3. Where is the teddy bear?
It’s __under__ the bed.

4. Where is the schoolbag?
It’s __on__ the wardrobe.

3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Yıldırım Yayınları

D Listen and fill in the blanks with the words below.
Çeviri: Dinleyiniz ve aşağıdaki boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurunuz.
Cevap:

Her name is Melis. This is her bedroom. There is a  __bed__ and a __wardrobe__ in her bedroom. She has got a bookcase and some __books__. Her __computer__ is on the desk and her __schoolbag__ is under the desk.


E Read the paragraph in D again. Answer the questions.
Çeviri: D’deki paragrafı tekrar okuyun. Soruları cevapla.
Cevap: 

1) Has Melis got a bookcase? __Yes, she has.__
2) Has she got a TV? __No, she hasn’t.__
3) Has she got a schoolbag? __Yes, she has.__
4) Has she got a sofa?__No, she hasn’t.__


F Work with your partner. Describe your imaginary bedroom as in activity D to your partner.
Çeviri: Partnerinizle birlikte çalışın. Partnerinize D etkinliğindeki hayali yatak odanızı anlatın.
Cevap:

My name is __Arif__. I have got a lovely bedroom.
My bed is __near the desk__. I have got __my toys in a box__.
I haven’t got __a computer and a book case__.


3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 Yıldırım Yayınları

SELF CHECK

I can describe sizes and shapes. (Boyutları ve şekilleri tanımlayabilirim.)
(It is big.) ((Bu büyük.))


I can make simple questions. (Basit sorular yapabilirim.)
(Where is …….?) ((Nerede …….?))


I can talk about the locations of things. (Eşyaların yerleri hakkında konuşabilirim.)
(It is in the bathroom.) ((Banyodadır.))


I can talk about possessions. (Mülkiyet hakkında konuşabilirim.)
(She has got a lovely room.) ((Güzel bir odası var.))


3.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 107-109-110-111-112. Sayfa, My House Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.