Cevap Yaz
1 Haziran 2024, 20:32 - Sena Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 54-55-56-57. Sayfa Cevapları Hecce Yayıncılık

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 54-55-56-57. Sayfa Cevapları Hecce Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 54-55-56-57 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 54-55-56-57. Sayfa Cevapları Hecce Yayıncılık

4.Sınıf Hecce Yayıncılık İnsan Hakları Ders Kitabı 54-55-56-57. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Hecce Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1. İnsanlar birbirlerinden .…farklı… özelliklere sahiptir.
2. İnsanların eşit şartlarda yaşamını sürdürebilmesi için herkese ……eşit… şartlar sağlanmalıdır.
3. Fiziksel ve zihinsel farklılıklarımıza rağmen tüm insanlar …yasa….. önünde eşit haklara sahiptir.
4. İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için devletin eşit ve ….adalet…… bir düzen kurması gerekir.
5. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda insanlar .…mutlu… yaşarlar.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Hecce Yayıncılık


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. İnsanların özellikleri birbirinden farklıdır, bu nedenle her insan farklılıkları ile güzeldir. İnsanlar aynı özelliklere sahip olsalardı dünya nasıl bir yer olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: İnsanlar aynı özelliklere sahip olsalardı dünya sıradan, renksiz, heyecansız ve monoton bir yer olurdu. 


2. Eşitlik ve adalet tüm insanlar için önemlidir. Ülkemizde eşitlik ve adaleti sağlayan kurum ve kuruluşlar vardır. Eşitlik ve adaleti sağlayan kurum ve kuruluşlar nelerdir? Araştırınız.
Cevap: Eşitlik ve adaleti sağlayan kurum ve kuruluşlar;

  • Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
  • Sağlık Bakanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
  • TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. 
  • İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları Birimleri. 
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. 
  • Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı .

3. İnsan olarak hak ve özgülüklerimiz kısıtlandığında haklarımızı aramak için yasalara başvururuz. Hak ve özgürlükleri kısıtlanan bireyler, hangi anayasa maddesine dayanarak hak ve özgürlüklerini arayabilirler? Araştırınız.
Cevap: Hak ve özgürlükleri kısıtlanan bireyler, anayasanın 13. maddesine
”(Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.)” dayanarak hak ve özgürlüklerini arayabilirler. 


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.

Sevgi: İnsanların birbirine değer vermesi, önemsemesi, değer vermesi.

Saygı: Başka canlıların yaşama haklarına, değerlerine, kültürlerine olgunlukla yaklaşmak.

Adalet: Toplum içerisinde din, dil, ırk ayrımı yapılmadan herkese eşit davranılması.

Eşitlik: Her bireyin aynı hak ve fırsatlara sahip olması.

Toplum huzuru: Toplumun birlik, beraberlik, sevgi ve saygı içerisinde eşit ve adalet içerisinde yaşamasıyla gerçekleşir.

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Bir toplumda yaşayan insanlar, dış görünüş ve düşünce olarak birbirinden farklı özelliklere sahiptir. İnsanların farklı özelliklere sahip olması toplumu nasıl etkiler?
Cevap: D) Toplum farklı yönlerden zenginleşir. 


2. Bir toplumda yaşayan bireylerin eşit haklara sahip olduğunu kanıtlayan ve bu hakları garanti altına alan en önemli belge hangisidir?
Cevap: A) Anayasa 


3. Bir toplumda bireyler arasında adaletin sağlanması çok önemlidir. Toplumda adaletin sağlanması için ne yapılmalıdır?
Cevap: A) Herkesin eşit olduğu kabul edilmelidir. 


4. Eşitlik ve adaletin sağlanması, toplum yaşamı için çok önemlidir. Eşitlik ve adaletin sağlandığı ülkede aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
Cevap: D) Toplumda düzensizlik vardır. 


5. Güçlülerin güçsüzler üzerinde hâkimiyet kurduğu ülkelerde insanlar nasıl bir hayat sürer?
Cevap: C) İnsanlar kendini güvende hissetmez. 


6. I. Ten rengi
II. Saç rengi
III. Göz rengi
IV. Boy uzunluğu
V. Kilo
VI. Yüz şekli

Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi insandan insana değişen özelliklerdendir?
Cevap: D) 6


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Hecce Yayıncılık

7. “Yasalar karşısında insanların bedensel ve düşünsel farklarına bakmaksızın toplumsal ve siyasal haklar bakımından ayrım yapılmamasıdır.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Eşitlik 


8. İnsanlar, eşitlik ve adaletin olmadığı bir toplumda nasıl davranırlar?
Cevap: C) Kaygılı 


9. I. İnsan hak ve özgürlükleri zarar görür.
II. Toplum içerisinde düzen sağlanamaz.
III. İnsanlar huzur içinde yaşar.
Yukarıda verilen durumlardan hangileri eşitlik ve adaletin olmadığı toplumlarda yaşanır?
Cevap: C) I-II 


10. Aşağıdakilerden hangisi adil bir insanın özelliği değildir?
Cevap: A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak 


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Hecce Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.