Cevap Yaz
29 Mayıs 2024, 21:25 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219-220-221 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219-220-221. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219-220-221. Sayfa Cevapları 7. Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

7. ÜNITE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (Y) Bir deneyde bağımsız değişken pil sayısı ise bağımlı değişken ampul sayısıdır.
2. (D) Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel bir dil oluşturur.
3. (D) Devre elemanları için kullanılan semboller her ülkede aynıdır.
4. (D) Devre elemanlarının sembolleri kullanılarak yapılan çizime “devre şeması” denir.
5. (Y) Devre elemanlarından pilin sembolü şeklindedir.
6. (D) Devrede ampul sayısı sabitken pil sayısı artırılırsa ampul parlaklığı artar.
7. (Y) Devre elemanlarını sembollerle göstermek fazla zaman alır.
8. (Y) Bir elektrik devresinde ampul parlaklığı sadece ampul sayısına bağlı olarak değişir.
9. (D) Devre şemasına bakılarak elektrik devresinin hatalı olup olmadığı anlaşılabilir.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

1. Basit bir elektrik devresinde ampul, pil, anahtar ve __bağlantı kablosu__ bulunur.
2. Bilim insanları her bir devre elemanını kolay çizilen bir __sembol__ ile göstermişlerdir.
3. Bir elektrik devresinde pil sayısı sabit tutulup ampul sayısı artırıldığında ampul parlaklığı __azalır__
4. Deneyde bağımsız değişkenden etkilenen değişkene __bağımlı__ değişken denir.
5. Devrede ampul parlaklığını etkileyen faktörler ampul ve __pil__ sayısıdır.
6. Sadece ampul sayısının değiştirildiği devrelerde ampul sayısı __bağımsız__ değişkendir.
7. Bir devrede ampul sayısı değiştirilmeden pil sayısı artırılırsa ampul daha __parlak__ yanar.
8. Devre şemasında açık ve kapalı olmak üzere iki __anahtar__ sembolü kullanılır.
9. Elektrik devresini oluşturan her parçaya __devre elemanı__ denir

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Beyza Öğretmen, öğrencisi Elif’ten aşağıda verilen malzemelerle bir elektrik devresi kurmasını ve kurduğu devrenin şemasını çizmesini istemiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Beyza Öğretmen, öğrencisinin çizdiği devre şemasını incelemiş ve şemada bir ampulün fazla olduğunu görmüştür.

Buna göre Elif’in çizdiği devre şeması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A)

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

2. Yandaki basit elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisi kullanılmamıştır?
Cevap: C) Anahtar


3. Hipotez, bir deneyden elde edilecek olası sonuçlardır..
Hipotez 1: Pil sayısı artırılırsa ampul parlaklığı artar.
Hipotez 2: Ampul sayısı artırılırsa ampul parlaklığı azalır.

Ferhat, yukarıda verilen hipotezleri test etmek istiyor. Bu nedenle özdeş malzemeler kullanarak birbirinden farklı 4 elektrik devresi kuruyor. Daha sonra kurduğu devrelerin şemalarını defterine çiziyor. Ferhat’ın çizdiği devre şemaları aşağıda verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

Ferhat, hipotezlerin doğruluğunu test etmek için yukarıdaki devre şemalarından hangilerini karşılaştırmalıdır?
Cevap: B) I ve IV  / / / \ \ \ II ve IV

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

4. Aşağıdaki grafikte, bir elektrik devresinde yapılan değişiklik sonucu devredeki ampullerin parlaklığındaki değişim gösterilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

Grafiğe göre devre üzerinde yapılan değişiklikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C) Devredeki pil sayısı artırılmıştır. 


5. Devre elemanlarının görselleri kullanılarak elektrik devresi kurulabilir. Kurulan bu devrenin kâğıt üzerinde gösterilmesi, devreyi kurmaktan daha çok zaman alabilir. Devre elemanlarını çizerken hem daha çok zorlanılır hem de doğru bir çizim ortaya çıkmayabilir. Bilim insanları elektrik devrelerinin gösteriminde karşılaşılan bu zorluğu aşmak için ortak bilimsel bir dil geliştirmişlerdir.

Buna göre her bir devre elemanı kolay çizilebilen bir sembolle gösterilmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi ortak bilimsel bir dil oluşturur. 


6. Farklı sayıda özdeş pil ve ampullerden oluşan basit bir elektrik devresi kurulacaktır. Pil ve ampul sayıları sırasıyla hangi seçenekteki gibi olursa devredeki ampul parlaklığı daha fazla olur?
Cevap: D) 3-1

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

7. Farklı sayıda özdeş ampuller ve eşit sayıda özdeş piller kullanılarak 4 adet elektrik devresi kurulmuştur. Devrelerdeki ampul sayılarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

Grafiğe göre ampul parlaklığının en fazla olduğu devre aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) I


8. 5. sınıf öğrencisi Tarık, fen bilimleri dersi ödevi için elektrik devre elemanları ile ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Ancak tabloyu hazırlarken bazı hatalar yapmıştır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

Tarık’ın hazırladığı tablodaki hata aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) İletken tel ile anahtarın sembollerini karıştırmıştır. 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

9. Arif, özdeş pil ve ampuller kullanarak ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini incelemek istiyor. Bu nedenle Arif, pil sayısını sabit tutup ampul sayısını değiştirdiği bir deney düzeneği hazırlamıştır.

Buna göre Arif’in deneyindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B) Ampul sayısı / Ampul parlaklığı / Pil Sayısı


10. Pınar, bir soruya cevap bulmak amacıyla özdeş devre elemanları kullanarak aşağıdaki devreleri kurmuştur.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre Pınar’ın cevap aradığı soru aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi? 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Elektrik devre elemanlarının sembollerle gösterilmesinin nedeni nedir? Yazınız.
Cevap: Devre elemanalrının görsellerini çizmek çok zordur bu yüdzen bu işle uğraşan bilim insanları dünyanın her yerinde geçeri olabilecek yapay bir dil geliştirmişlerdir. Bu dilin alfabesi oldukça basittir ve dünyanın her yerinde geçerlidir.


2. Aşağıdaki boşluğa 1 pil, 2 ampul, 1 kapalı anahtar ve iletken telden oluşan bir devre şeması çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları MEB Yayınları


3. Ayla, özdeş üç pil ve özdeş üç ampulden oluşan elektrik devresi kurar. Anahtarı kapatarak ampullerin parlaklıklarını gözlemler. Ayla, bu devreye özdeş bir ampul daha ekler.

a) Ampullerin parlaklığında nasıl bir değişiklik olur? Yazınız.
Cevap: Ampullerde parlaklık azalacaktır.

b) Ayla’nın yaptığı bu deneyin bağımlı değişkeni, bağımsız değişkeni ve kontrol değişkeni nedir? Yazınız.
Cevap:

Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı,
Bağımsız değişken: Ampul sayısıdır.
Kontrol değişkeni: Pil sayısı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.