Cevap Yaz
13 Mayıs 2024, 20:44 - Betül Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 104-105-106-107. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerileriniz iyorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları 4.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

1. (D) Kur’an-ı Kerim’in ilk emri, Müddessir suresinin birinci ayeti olan “Kalk ve uyar!”dır.
2. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de ilk cuma namazını Rânûnâ Vadisi’nde kıldırmıştır.
3. (Y) Hudeybiye Antlaşması, Mekkelilerin antlaşma maddelerine uymaması sonucu bozulmuştur.
4. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’yi fethettikten sonra müşrikleri toptan cezalandırmıştır.
5. (D) Medine Dönemi’nin sonlarına doğru indirilen Nasr suresi üç ayetten meydana gelir.


B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.

1. Hz. Hatice ve Ebu Talib’in vefat ettikleri seneye __hüzün__ yılı denilmiştir.
2. Farklı inanç gruplarına din ve vicdan hürriyeti, __Medine__ Sözleşmesi ile tanınmıştır.
3. 628 yılında Mekkelilerle __Hudeybiye__ Antlaşması imzalanarak genel barış sağlanmıştır.
4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaptığı son hacdaki konuşmasına __Veda__ Hutbesi denilir.
5. Nasr suresinde, Allah’ın (c.c.) yardımı, fetih, hamt, tespih ve __tevbe__ kavramları kullanılmaktadır.


C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
I. 571 yılında vahyedilmiştir.
II. Kadir Gecesi indirilmiştir.
III. Ramazan ayında vahyedilmiştir.
IV. Müddessir suresinin ilk ayetleridir.
1. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen sure ve ayetleriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
Cevap: D) II ve IV

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

2.
(İsrâ suresi, 91-95. ayetler.)”

Verilen ayetlerden hareketle müşrikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C) Hz. Peygamber’e, gökyüzüne çıkarsa ve bir kitap getirirse inanacaklarını söylemişlerdir.


3.
I. İslam dininin Medine’de yayılmaya başlaması
II. Müslümanlara yapılan boykotun ortadan kalkması
III. Müslümanların can ve mal güvenliğinin sağlanması
IV. Müslümanların din ve ibadet özgürlüğünün sağlanması

Numaralanmış ifadelerden hangileri Medine’ye hicretin sonuçlarındandır?
Cevap:  C) II ve IV


4. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın maddelerinden biri değildir?
Cevap:  A) Her iki taraf da Arap kabilelerinden istedikleriyle antlaşma yapabilecektir.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

5.
I. Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir.
II. Üç ayetten meydana gelmektedir.
III. Medine Dönemi’nde nazil olmuştur.
IV. Hz. Peygamber’e verilen Kevser’den bahsedilmektedir.

Nasr suresi hakkında numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: D) III ve IV


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy nasıl gelmiştir? Kısaca bilgi veriniz.
Cevap: İlk vahiy Hira mağarasında gerçekleşmiştir. Hira mağarasında Peygamber Efendimiz dinlenirken gelmiştir. 

2. Mekke Dönemi’nde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam dinine davet için yaptığı çalışmaları maddeler hâlinde özetleyiniz.
Cevap:
Kuranın ayetlerini insanlara tebliğ etmek.

İslam’ın temel inançlarını ve öğretilerini insanlara anlatmak.
Müslümanlara maddi manevi destek olmak.

3. Habeşistan’a ve Medine’ye yapılan hicretlerin nedenlerini yazınız.
Cevap: Mekke’ deki tehditlerin ve zulümlerin artması nedeniyle hicretler gerçekleşmiştir.

4. Medine’de toplumsal barışın sağlanması için Hz. Muhammed’in (s.a.v) yaptığı çalışmaları maddeler hâlinde yazınız.
Cevap:
Medine sözleşmesinin imzalanması.

Adalet ve eşitliğin korunması.
Birlik ve beraberliğin sağlanması.

5. Mekke’nin Fethi’ni ve Veda Hutbesi’ni, toplumsal barışın korunması açısından değerlendiriniz.
Cevap: Mekke’nin Fethi’ni ve Veda Hutbesi barış içinde yaşamaya örnektir. Fetih barışın sağlanmasına katkıda bulunmuştur. İslam’ın barışçıl ilkelerinin yayılmasına ve korunmasına katkıda bulunmuşlardır. 

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

E. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.
Cevap:
6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.