Cevap Yaz
7 Şubat 2024, 15:31 - Sena Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29-30-31 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 29-30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 29-30-31. Sayfa Cevapları 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
Cevap:

1. (Y) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri de Hz. Lokman’dır.
2. (D) Sıdk, peygamberlerin doğru sözlü ve dürüst olmaları anlamına gelir.
3. (D) Nemrut tarafından atıldığı ateş Hz. İbrahim’i yakmamıştır.
4. (Y) Hz. İsa’ya verilen kutsal kitabın adı Zebur’dur.
5. (D) Yüce Allah, Hz. Âdem’in tövbesini kabul etmiştir.


(sabah, Hz. Âdem, Hz. İsa, ismet, yirmi üç, Hz. Musa, vitir, fetanet, yirmi beş)
B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

1. Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş peygamberin adı geçer.
2. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarını ifade eden sıfatlarına fetanet denir.
3. Tevrat, Hz. Musa peygambere gönderilen ilahi kitaptır.
4. İlk insan ve ilk peygamber, Hz. Adem ’dir.
5. Hanefi mezhebine göre vitir namazında Kunut dualarının okunması vaciptir.


C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisinde peygamberlik anlamına gelen iki kavram birlikte verilmiştir?
Cevap: C) Risalet ve Nübüvvet


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın vahiy göndermesinin amaçlarından biri değildir?
Cevap: B) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi vermek


3. İsmi, “kitap ve mektup” gibi anlamlara gelir. Dili İbranicedir. Yeni dinî hükümler getirmemiştir. Allah’a (c.c.) övgü ve şükran duyguları ile hikmetli sözler, ahlaki öğütler ve ilahilerden oluşan kitap; Hz. Davud’a gönderilmiştir.
Hakkında bilgi verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Zebur


4. “Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayan üzerinde, beyazın siyah üzerinde, siyahın da beyaz üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir…” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 4, s. 252.)
Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’ndeki bu sözlerinden hareketle,
I. Hz. Âdem insanlığın atasıdır.
II. İnsanların birbirlerine üstünlük taslaması yanlıştır.
III. Allah (c.c.), bazı toplumları diğerlerinden daha seçkin yaratmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: B) I ve II


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları MEB Yayınları

5. Zor durumda kalan kulun, derdini dua ederek Yüce Allah’a açması ve O’ndan yardım dilemesidir. Yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekâtında tekbir alındıktan sonra okunur. Bu dualar, Hz. Peygamber’den öğrendiğimiz dualardandır.
Hakkında bilgi verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Kunut


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de yer alan yirmi beş peygamberin isimlerini yazınız.
Cevap: 

1. Hz. Adem (a.s)
2. Hz. Idris (a.s)
3. Hz. Nuh (a.s.)
4. Hz. Hûd (a.s)
5. Hz. Salih (a.s)
6. Hz. Ibrahim (a.s)
7. Hz. Ismail (a.s)
8. Hz. Lût (a.s)
9. Hz. Ishak (a.s)
10. Hz. Yakûb (a.s)
11. Hz. Yusuf (a.s)
12. Hz. Eyyûb (a.s)
13. Hz. şuayb (a.s)
14. Hz. Musa (a.s)
15. Hz. Harun (a.s)
16. Hz. Davut (a.s)
17. Hz. Süleyman (a.s)
18. Hz. Zülkifl (a.s)
19. Hz. İlyas (a.s)
20. Hz. El- Yesâ (a.s)
21. Hz. Yunus (a.s)
22. Hz. Zekeriya (a.s)
23. Hz. Yahya (a.s)
24. Hz. Isa (a.s)
25. Hz. Muhammed (s.a.v)


2. Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Peygamberler güler yüzlü, hoşgörülü, merhametli, adaletli, doğru sözlü ve güvenilir insanlardır.


3. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden üçünün bizler için örnek olan yönlerini kısaca yazınız .
Cevap: Kuran’ı Kerimde ismi geçen peygamberlerden Hz. Muhammed güvenilirliği ile, Hz. İbrahim teslimiyetiyle ve Hz. Eyüp sabrıyla bizlere örnek olmaktadır.


4. Vahiy nedir? Vahyin gönderiliş amaçları nelerdir? Kısaca anlatınız.
Cevap: Vahiy, Allah tarafından Peygamberlere gönderilen bildirilerdir. Vahyin gönderiliş amacı insanlara doğruyu ve yanlışı göstererek ebedi dünyaya hazırlamaktır.


5. Dört ilahi kitabı ve gönderildikleri peygamberleri yazınız.
Cevap: 

  • Tevrat – Hz. Musa
  • Zebur – Hz. Davud
  • İncil – Hz. İsa
  • Kuran’ı Kerim – Hz. Muhammed
Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.