Cevap Yaz
23 Nisan 2024, 22:05 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 176-177-178-179-180-181. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 176-177-178-179-180-181. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Neler Öğrendik Neler? konusunun yer aldığı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 176-177-178-179-180-181. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 176-177-178-179-180-181. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik Neler?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

NELER ÖĞRENDİK NELER?

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

1. Ses, madde taneciklerinin titreşimi ile oluşur. [D]
2. Katılar, gazlara ve sıvılara göre sesi daha iyi iletir. [D]
3. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekli değildir. [Y]
4. Aynı kaynaktan çıkan ses, su ve hava ortamlarında aynı duyulur. [Y]
5. Serçe ve karganın çıkardığı seslerin farklı işitilmesi, bu seslerin farklı ortamda yayılmalarından kaynaklanır. [Y]
6. Ses, dalgalar hâlinde yayılır. [D]
7. Farklı ortamlarda sesin sürati farklıdır. [D]
8. Sert ve az pürüzlü yüzeyler sesi iyi yansıtır. [D]
9. Ses yalıtımında, sesi az soğuran malzemeler kullanılır. [Y]
10. Ses boşlukta yayılabilir. [Y]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

1. Ses, madde taneciklerinin __titreşmesi__ sonucu oluşur.
2. Sesin yayılması için __maddesel__ ortama ihtiyaç vardır.
3. Su altı arama çalışmalarında __sonar__ adı verilen cihazlar kullanılır.
4. Aynı kaynaktan çıkan sesler farklı ortamlarda __farklı__ duyulur.
5. Ortam değiştiren sesin yayılma __sürati__ de değişir.
6. Alçaktan uçan uçakların pencere camını kırması sesin bir __enerji__ türü olduğunu gösterir.
7. Modern ve kültürel mimaride yapılan __akustik__ uygulamaları sayesinde sesin
yankılanması engellenir.
8. Sesin yayılması taneciklerin hareketine bağlı olduğundan taneciklerin bulunmadığı __boşlukta__ ses yayılamaz.
9. Sesin bir engelden yansıyıp bir süre sonra tekrar duyulmasına __yankı__ denir.
10. Sesi iyi soğuran maddeler, ses __yalıtım__ malzemesi olarak kullanılır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir ortamda sesin yayılabilmesi için o ortamın hangi özelliğe sahip olması gerekir?
Cevap: Bir ortamda sesin yayılabilmesi için o ortamda maddesel özelliğe sahip olması gerekir, boşlukta ses yayılmaz.

2. Ormanda yürüyüş yaparken kuş sesini duyan Efe, sesin hangi ortamda yayılması sayesinde bu sesi duyabilmiştir?
Cevap: Efe, kuş sesinin havada yayılmasıyla duymuştur.

3. Işık ve sesin hava ortamında yayılma süratleri karşılaştırılırsa hangisinin daha süratli olduğu söylenebilir?
Cevap: Işık, sesten daha süratlidir.

4. Yumuşak ve gözenekli bir madde olan sünger ile sert ve az pürüzlü bir madde olan çelik levhadan hangisi, sesin soğurulması bakımından ses yalıtımında kullanılmaya daha uygundur?
Cevap: Sünger, çelik levhadan daha çok sesi soğuracağı için ses yalıtımı bakımından sünger daha çok kullanılır.

5. Akustik uygulamalarında sesin hangi özelliklerine dikkat edilir?
Cevap: Sesin yansıması, iletilmesi gibi özelliklere dikkat edlir.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?
Cevap: C) Madde tanecikleri arasındaki boşluk arttıkça sesin iletim sürati azalır. 


2. Farklı kaynakların ürettiği seslerin farklı algılanmasının sebebi kaynakların titreşimlerinin farklı olmasıdır.

Buna göre;
l. Sınıfta çalınan gitar ve flüt seslerinin farklı işitilmesi
ll. Uçak sesinin su içinde ve su dışında farklı işitilmesi,
lll. Konser salonunda davul sesi ile zurna sesinin farklı işitilmesi
ifadelerinden hangileri sözü edilen duruma örnek örnektir?
Cevap: C) I ve III

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

3. Sesin bazı maddelerdeki yayılma sürati aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo verilerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Ses, 100 0 C sıcaklığındaki K ortamında, 0 0 C sıcaklığındaki L ortamına göre daha süratli yayılır.


4. Ses, taneciklerin titreşmesi sonucu oluşan ve bir tanecikten diğerine aktarılarak yayılan bir enerji türüdür.

Buna göre ses ile ilgili,
l. Kaynaktan çıkan ses, sadece tek bir yönde yayılır.
ll. Ses, gazlarda sıvı ve katılara göre daha yavaş yayılır.
lll. Ses, katı ortamlardan geçemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) Yalnız II


5. Sesin belirli bir seviyenin üzerinde olması insan sağlığını ve konforunu olumsuz etkiler. Bu yüzden kapalı ortamlarda ses seviyesinin belirli bir düzeyde olması önemlidir. Bunun için çeşitli yöntemlerle ses yalıtımı sağlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımının faydalarından değildir?
Cevap: D) Yol kenarlarına yapılan ses bariyerleri araçların yakıt tüketimini azaltabilir. 


6. Sıcaklığı aynı olan bazı ortamlarda sesin iletim sürati aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre,
I. K ortamı su ise L ortamı mermer olabilir.
ll. M ortamındaki madde tanecikleri K ortamındakilere göre birbirlerine daha yakındır.
lll. L ortamı çelik ise M ortamı hava olabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

7. Bir deney için yan yana K, L ve M ortamları hazırlanıyor. K ortamına ses kaynağı, M ortamına ise ses algılayıcısı konuluyor. L ortamında dört farklı değişiklik yapılarak K ortamında çıkarılan sesin M ortamında algılanma düzeyi ölçülüp aşağıdaki grafik çiziliyor.

Buna göre I, II, III ve IV. durumlarda L ortamının içi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: B) Hava Boşluk Su Beton 


8. Aynı kaynaktan çıkan seslerin farklı ortamlarda farklı duyulup duyulmadığını test etmek isteyen öğrenci aşağıdaki düzenekleri hazırlamıştır.

Buna göre öğrencinin amacına ulaşması için hangi düzenekleri kullanması yeterli olacaktır?
Cevap: A) I ve II

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

9. (…)

Buna göre Aslı’nın sunumu sonrasında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Cevap: D) Bu deneyle “aynı kaynaktan çıkan sesin farklı ortamlarda farklı işitilmesi”ni ispatlamak istediğini düşünüyorum. 


10. (…)

Bu deney ve gözlem sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) Maddenin fiziksel hâlinin özelliği sesin farklı duyulmasını etkilemediği için ses aynı duyulur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

11. Bir öğrenci; duvarlarına strafor, cam yünü ve yumurta kolisi malzemelerini yerleştirdiği aşağıdaki maket evleri tasarlamıştı.

Öğrenci maket evlerin içine yerleştirdiği özdeş çalar saatlerden çıkan sesleri dinlemiş ve saatlerden çıkan sesin duyulma şiddetini “I>II>III” olarak belirlemiştir.

Bu deneyle ilgili,
l. Sesin yayılmasını 3. maket ev, diğer maket evlere göre daha iyi engellemiştir.
ll. “Cam yününün ses yalıtımına etkisi”ni test etmek için 1 ve 2. maket ev kullanılabilir.
lll. “Yumurta kolisinin ses yalıtımına etkisi”ni test etmek için sadece 1 ve 3. maket ev kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) l ve lI

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.