Cevap Yaz
7 Mayıs 2024, 20:04 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Neler Öğrendik Neler? konusunun yer aldığı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214-215-216-217-218-219 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik Neler?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

1. Hapşırma ve öksürme olaylarını beyin kontrol eder. [Y]
2. Sindirim sisteminin çalışmasını beyincik denetler. [Y]
3. Limon görünce ağzın sulanması olayını omurilik kontrol eder. [D]
4. Kanserin solunum sisteminde görülen çeşitleri yoktur. [Y]
5. Tiroit bezi; kafatasının içinde, beynin alt kısmında bulunur. [Y]
6. Korku, heyecan ve öfke gibi durumlarda adrenalin hormonu salgılanır. [D]
7. Erkeklerdeki eşeysel bez “yumurtalık”tır. [Y]
8. Katarakt, uzağı iyi görüp yakını net görememe şeklinde ortaya çıkan göz kusurudur. [Y]
9. Organ bağışını sadece gençler yapabilir. [Y]
10. Ülser, sindirim sistemi ile ilgili bir hastalıktır. [D]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

1. Gözün en dış kısmında bulanan ve gözü dış etkilere karşı koruyan __sert__ tabakadır.
2. Duyu almaçlarının bulunduğu sarı benek, gözün __ağ__ tabakasında yer alır.
3. Duyu organlarından gelen veriler, __beyin__ tarafından değerlendirilir.
4. Dolaşım sisteminin çalışması __omurilik soğanı__ tarafından kontrol edilir.
5. Adrenalin hormonu __böbrek üstü bezler__ tarafından salgılanır.
6. Erkeklerdeki eşeysel bez olan __testis__, ergenlik döneminde erkeklere ait özelliklerin oluşmasına etki eder.
7. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, olay yerinde güvenli çevre oluşturulması; ilk yardımın __koruma__ temel uygulamasıdır.
8. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile __katarakt__ adı verilen göz kusuru oluşur.
9. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri __orta kulakta__ bulunur.
10. Dil bölgelerinin tatları algılama düzeyleri aynı değildir. Örneğin dilin uç kısmında __tatlı__ daha iyi algılanır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Boyun bölgesinde oluşan şişlik nedeniyle doktora giden Ali’ye tiroit bezinin büyümesi ile oluşan guatr hastalığı teşhisi konur. Bu bezin büyüme sebebi nedir?
Cevap: Tiroit bezinin büyümesi vücuda yeterli kadar iyot alınmadığı zaman ortaya çıkar.

2. Bir kişinin acıktığını ve susadığını hissetmesini sağlayan merkezî sinir sistemi organı hangisidir?
Cevap: Susuzluğu ve açlığı hisseden organ beyindir.

3. Beyincik ile birlikte vücudun dengesini sağlamakla görevli olan yapı hangisidir?
Cevap: Yarım Daire Kanalları

4. Emel Hanım’ın göz merceği, ameliyat ile çıkartılarak yerine yapay göz merceği takılmıştır. Bu işlemin yapılmasına sebep olan rahatsızlık nedir?
Cevap: Emel Hanım’ın Katarakt rahatsızlığı olabilir.

5. Nezle olduğumuzda yemeklerin tadını alamamamızın nedeni nedir?
Cevap: Nezle olduğumuz zaman burnumuz tıkanabilir ayrıca koku ve tat merkezleri birlikte çalıştığı için yemeklerin tadını eskisi gibi alamayabiliriz.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Görselde merkezî sinir sistemine ait bazı yapılar gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdakilerden hangisi görseldeki yapıların görevlerinden değildir?
Cevap: A) Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenlemek 


2. Ecem; sık idrara çıkma, normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, ağızda kuruluk hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği şikayetleri ile doktora gitti. Kan ve idrar tahlili yapıldı. İdrarında şekere rastlandı.

Ecem’in şikayet ve tahlil sonucuna göre rahatsızlığı ile ilgili,
l. Tiroit bezinden yeterli hormon salgılanmamıştır.
ll. Kan tahlilinde şeker seviyesi normal değerin altında kalmıştır.
lll. Kanında yeterli miktarda insülin hormonu bulunmamaktadır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: B) Yalnız III 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

3. Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde çeşitli bedensel değişimler görülür. Bu değişimlerden bazıları, her iki cinsiyette de ortak olarak gerçekleşmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bahsedilen dönemde her iki cinsiyette de görülen bedensel değişimlerden biri değildir?
Cevap: D) Sesin kalınlaşması ve çatallaşması 


4. Aşağıdaki görselde verilen duyu organının özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

Cevap: D) Duyu almaçları 2 numaralı bölümde yer alır.


5. Aşağıdaki tabloda bazı görme kusurları ve bu kusurlara ait numaralandırılmış özellikler karşılıklı olarak verilmiştir.

Tabloda verilen bilgileri inceleyen bir öğrenci, bazı özelliklerin hatalı yazıldığını fark etmiştir.

Bu hatanın düzeltilmesi için hangi ifadeler yer değiştirmelidir?
Cevap: C) 1 ile 4 


6. Doktor, sindirim sistemindeki bazı sorunlar nedeniyle kendisine başvuran Ahmet Bey’e bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alamaz?
Cevap: D) Sık aralıklarla ve çok miktarda yemek yiyerek sağlığınızı korumalısınız.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

7. Koku ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi araştıran iki öğrenci, görseldeki gibi gözlerini ve burunlarını kapatarak çeşitli besinlerin tadına bakıp ne olduklarını bilmeye çalışmıştır.

Bu öğrenciler, deney sonunda tat ile koku arasındaki ilişki ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşamamıştır.

Öğrenciler amaçlarına ulaşmak için,
l. Gözler kapatılmadan deney tekrar edilmelidir.
ll. Sadece birinin burnu açıkken deney tekrar edilmelidir.
lll. Burunlar kapatılmadan besinler tadılıp deneyin ikinci aşaması gerçekleştirilmelidir.

önerilerinden hangilerini dikkate almalıdır?
Cevap: C) Il ve lll 


8. (…)

Bu bilgilere göre Türkiye’de organ bağışının durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C) Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı çoğunluktadır. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları MEB Yayınları

9. Yaşam içinde doğal bir gelişim evresi olan ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe doğru geçiş dönemidir. Bu dönemde birçok değişim gözlemlenir. Bu değişimlerden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bedensel değişimlerin yazılı olduğu bölümler kırmızıya boyandığında tablo, aşağıdakilerden hangisindeki gibi görünür?
Cevap: A)


10. 

Bu metinde bahsedilen olay ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: A) İşitme kayıpları doğuştandır ve işitme cihazı ile tedavi edilir. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

11. Vücuttaki sistemlerin düzgün çalışabilmesi için bu sistemlerin sağlığını bozacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Aşağıdaki tabloda bazı sistemlere ait rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıklardan korunma yolları verilmiştir. Ancak tablo doldurulurken bazı bölümlerde hata yapıldığı bilinmektedir.

Buna göre,
l. K ile L ifadeleri yer değiştirmelidir.
ll. 1 ile 3 numaralı ifadeler yer değiştirmelidir.
lll. X ile Z ifadeleri yer değiştirmelidir.

önerilerinden hangileri yapılırsa tablodaki hatalar giderilmiş olunur?
Cevap: D) Il ve lll

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.