Cevap Yaz
19 Aralık 2023, 10:09 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Neler Öğrendik Neler? konusunun yer aldığı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238-239-240-241-242-243 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 238-239-240-241-242-243. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik Neler?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

NELER ÖĞRENDİK NELER?

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

1. Kablolarının iç kısmında iletken, dış kısmında ise yalıtkan maddeler kullanılır. [D]
2. Hava, normal şartlar altında iletken olmasına rağmen bazı özel şartlarda yalıtkan hâle gelebilir. [Y]
3. Elektrikli aletlerin üretiminde yalıtkan maddeler kullanılmamalıdır. [Y]
4. Şekerli su, elektriği iyi ileten bir sıvıdır. [Y]
5. Yalıtkan maddeler elektrikli aletlerin güvenli kullanılmasını sağlar. [D]
6. İletken telin dik kesit alanı artarsa direnci azalır. [D]
7. Direnci büyük olan maddeler, elektriği iyi iletir. [Y]
8. İletkenin direnci, cinsine de bağlıdır. [D]
9. İletken telin uzunluğu artarsa direnci azalır. [Y]
10. Ampuller ile elektrik enerjisi, ışık enerjisine dönüştürülebilir. [D]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

1. Elektrik kablolarının içinde __iletken__ tel kullanılır.
2. Elektrik enerjisi __elektrik santralinde__ üretilir.
3. Plastik ve seramik __yalıtkan__ maddelerdir.
4. Reklam panolarında kullanılan neon lambalar, __gazların__ özel şartlarda iletkenlik özelliği kazanması ile üretilmiştir.
5. Üzerinden elektrik geçen tele doğrudan elle temas edilmemelidir. Temas olduğunda __elektrik çarpması__ meydana gelir.
6. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine gösterdiği zorluğa __direnç__ denir.
7. Ütü gibi ısı veren elektrikli cihazlarda direnci __yüksek__ iletken kullanılır.
8. Bir elektrik devresinde iletken telin boyu ile ampul parlaklığı arasında __ters__ orantı vardır.
9. İletkenin __cinsine__ bağlı olarak ampul parlaklığı değişir.
10. Ampulde direnci yüksek __tungsten__ metali kullanılır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Elektrik iletim hatlarında iletkenler ile birlikte yalıtkanlar da kullanılmaktadır. Yalıtkanların kullanılma sebebi nedir?
Cevap: Elektriğin yalıtkan olmasının sebebi elektriğin zararlı etkilerinden korunmamız içindir.

2. Aynı kalınlık ve uzunluktaki iki telin dirençleri farklı ise bu durum, tellerin hangi özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanır?
Cevap: Tellerin yapıldığı maddelerin cinslerinin farklı olması nedeniyle kaynaklanır.

3. Devrede kullanılan iletken tellerin dirençleri ile ampul parlaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: İletken tellerin elektriğe olan direnci arttıkça ampulun parlaklığı azalır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Yandaki görselde, ampulün bölümlerinden biri “K” harfi ile gösterilmiştir

Buna göre “K” bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Cevap: B) Kısa ve kalın olduğundan direnci büyüktür. 


2. Aşağıda elektrik konusu ile ilgili bazı sorular verilmiştir.

l. Elektrikli aletlerde elektriğin aktarımını sağlayan maddelerin genel adı nedir?
ll. Elektrikli aletlerin ve kabloların dış kısmında ne tür maddeler kullanılır?
lll. Ampulün içinde bulunan ve tungstenden yapılan sarmal şeklindeki kısma verilen ad nedir?
lV. Elektrik iletimine karşı gösterilen zorluk nedir?

Bu soruların cevapları, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: D) İletken Yalıtkan Filaman Direnç 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

3. 

Buna göre,

l. K devresinde kullanılan iletken telin uzunluğu azaltılmıştır.
ll. L devresindeki tel, aynı uzunlukta ancak kesit alanı daha küçük tel ile değiştirilmiştir.
lll. K devresindeki tel, aynı uzunlukta ancak kesit alanı daha büyük tel ile değiştirilmiştir.

uygulamalarından hangileri yapılmış olabilir?
Cevap: D) I, II ve III


4. Ampul, duy, pil ve bağlantı kabloları kullanılarak aşağıdaki gibi bir test devresi oluşturuluyor. Devrede K, L ve M maddelerinin elektrik iletkenlikleri test ediliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

Test sonucunda sadece K ve M maddeleri bağlı iken ampulün ışık verdiği görülüyor.

Buna göre test edilen maddeler, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: A) Bakır tel Plastik tarak Çelik çivi 


5. Bir deney için aşağıdaki gibi bir devre hazırlanıyor.

Devredeki ampulün ışık vermediği görülüyor.

Buna göre suyun içine;
l. Tuz atmak,
ll. Şeker atmak,
lll. Kolonya dökmek
uygulamalarından hangileri yapılırsa ampul ışık verir?
Cevap: A) Yalnız I 


6. Bakırdan yapılmış tellerin kesit alanları ve uzunlukları aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre tellerin dirençleri, aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: A)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları

7. Ampul, pil ve iletken kablolar kullanılarak hazırlanan test devresi yandaki gibidir. Devrenin test uçları birbirine bağlı iken ampulün ışık verdiği görülmüştür. Bu devre kullanılarak X cisminin iletkenliği test edilecektir.

Buna göre X cismi ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
Cevap: C) Test sırasında ampul ışık vermiş ise X cismi, elektriğin üretildiği tesisten evimize ulaşmasını sağlayan maddelerden yapılmış olabilir.


8. Özdeş devre elemanları ile üç farklı deney düzeneği hazırlanarak ampuller numaralandırılmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları

İlk düzenekte aynı uzunluk ve kalınlıkta demir ve bakır teller, ikinci düzenekte aynı kalınlıkta farklı uzunlukta bakır teller, üçüncü düzenekte ise aynı uzunlukta farklı kalınlıkta bakır teller test uçlarına yerleştirilmiştir.
Buna göre deney düzenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
Cevap: B) IV numaralı ampul, III numaralı ampule göre elektrik iletimine daha az zorluk gösterir. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

9. Bir öğrenci, maddelerin iletkenliklerini test etmek için görseldeki deney düzeneklerini hazırlamıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

Bu öğrenci, deney düzeneklerinde K, L ve M sıvılarını kullanarak ampullerin yanıp yanmadığını test etmiştir. Öğrenci, 1 ve 2. deney düzeneğindeki ampullerin ışık verdiğini, 3. deney düzeneğindeki ampulün ise sönük olduğunu gözlemlemiştir

Bu deneyde kullanılan sıvılarla ilgili,
l. K, sirkeli su olabilir.
ll. M, şekerli su olabilir.
lll. L, içine tuz dökülmüş saf su olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) l, Il ve lll


10. Ampulün ışık verebilmesi için içindeki telde direnci yüksek olan metaller kullanılmaktadır. Pil, kablo, anahtar ve ampul kullanılan bir devrede ampulün ışık vermediği gözlemlenmiştir (Devre elemanlarının sağlam olduğu bilinmektedir.).

Buna göre,
l. Pil sayısını artırılabilir.
ll. Daha uzun bir kablo kullanılabilir.
lll. Direnç büyüklüğü farklı olan bir ampul kullanılabilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: B) l ve Ill

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları MEB Yayınları

11. Ampul parlaklığını etkileyen faktörlerle ilgili proje hazırlayan Esra; pil, ampul ve bağlantı kabloları kullanarak test devresi oluşturdu. Test uçları arasına sırasıyla I ve II nolu telleri yerleştirerek ampul parlaklıklarını gözlemledi ve deney raporunu yazdı (İletken tellerin uzunluğu “L”, dik kesit alanı “S” harfi ile gösterilmiştir.).

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları MEB Yayınları

Esra, deney raporuna aşağıdakilerden hangisini yazarsa hata yapmış olur?
Cevap: A) Bağımsız değişken: İletken telin cinsi 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.