Cevap Yaz
29 Ocak 2024, 11:19 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Neler Öğrendik Neler? konusunun da yer aldığı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38-39 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik Neler?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

1. Dış gezegenlerin hacimce en küçüğü Uranüs’tür. [Y]
2. Güneş’e en yakın olan gezegen, aynı zamanda Güneş sisteminin en küçük gezegenidir. [D]
3. Dünya’nın komşu gezegenleri Venüs ve Mars’tır. [D]
4. Güneş’e yakınlık bakımından altıncı sırada olan gezegen, sistemin en büyük gezegenidir. [Y]
5. Halkaları ile ünlü olan gezegen, Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegenidir. [D]
6. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için Dünya ve Güneş arasına Ay girmelidir. [D]
7. Ay tutulmasında sıralama “Güneş-Ay-Dünya” şeklinde olmalıdır. [Y]
8. Ay tutulması, Ay’ın her dolunay evresinde gerçekleşir. [Y]
9. Güneş tutulması, Ay’ın yeni ay evresinde gerçekleşir. [D]
10. Güneş tutulmasında Ay’ın tamamı karanlıkta kalır. [D]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.
Cevap:

1. Güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen tek gezegen olan __Dünya__, Güneş’e uzaklık sıralamasında üçüncüdür.
2. Güneş’e yakınlık sıralamasında __altıncı__ sırada yer alan gezegen halkaları ile ünlüdür.
3. Satürn’e komşu gezegenlerden biri Jüpiter, diğeri ise __Uranüs__ gezegenidir.
4. Asteroit kuşağı __Mars__ ile __Jüpiter__ gezegenleri arasında yer alır.
5. Güneş doğarken veya batarken görülebilen, halk arasında “Çoban Yıldızı” olarak bilinen __Venüs__, “Dünya’nın ikizi” olarak da anılır.
6. Ay’ın gölgesi __Güneş tutulması__ sırasında Dünya’nın üzerine düşer.
7. Tutulmalardan __Ay tutulması__ sırasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
8. Güneş tutulması, Ay tutulmasına göre daha __dar__ bir alandan gözlemlenebilir.
9. Diğerine göre daha uzun süre gözlemlenebilen tutulma, __Ay__ tutulmasıdır.
10. Güneş tutulması Ay’ın __yeni ay__ evresinde gerçekleşir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

C. Gezegenlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Gezegenler, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralandığında en fazla uyduya sahip gezegenden bir önce gelen gezegenin ismi nedir?
Cevap: En fazla uyduya sahip güneş sistemi gezegeni Satürn’dür. Satürn’den önce gelen gezegen Jüpiter’dir.

2. En büyük gazsal gezegen, Güneş’e yakınlık bakımından kaçıncı sırada yer alır?
Cevap: En büyük gazsal gezegen Jüpiter’dir. Jüpiter güneşe yakınlık bakımından beşinci sıradadır.

3. “Kızıl gezegen” olarak da bilinen gezegen, konum olarak hangi gezegenler arasında bulunur?
Cevap: Kızıl gezegen olarak bilinen Mars Dünya ile Jüpiter arasında yer almaktadır.

4. Gezegenler, hacimsel büyüklüklerine göre küçükten büyüğe sıralandığında Dünya’dan sonra gelen gezegenin ismi nedir?
Cevap: Dünya’dan sonra gelen gezegenin ismi Venüs olur.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Güneş sistemindeki gezegenlerin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Karasal gezegenlerin en büyüğü Dünya’dır. 


2. M ve N tutulmalarına ait bir görsel aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

Bu tutulmaların özellikleri ile ilgili hangi seçenekte doğru bilgiler verilmiştir?
Cevap: D) Bir süre Dünya’nın üzerine Ay’ın gölgesi düşer. Ay, bir süre Dünya’nın gölgesinde kalır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

3. Güneş sisteminde yer alan X, Y ve Z gezegenlerinin birer özelliği aşağıdaki gibi kartlar üzerine yazılıyor.

Buna göre X, Y ve Z gezegenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: B) Y gezegeni, konum olarak Venüs ve Mars arasında yer alır.


4. (…)

Buna göre,
l. Ece’nin kartında “Venüs” yazıyorsa Cenk’in kartında “Dünya” yazabilir.
ll. Mete’nin kartında “Dünya” yazıyorsa Cenk’in kartında “Neptün” yazabilir.
lll. Cenk’in kartında “Venüs”, Mete’nin kartında “Merkür” yazma ihtimali yoktur.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Cevap: C) lI ve lll 


5. (…)

Verilenlere göre asteroitlerle ilgili,
l. Asteroitler, farklı büyüklük ve şekillere sahip olan küçük kayaçlardır.
ll. Asteroitler tıpkı gezegenler gibi Güneş’in çevresinde dolanır.
lll. Güneş sistemindeki asteroitlerin birçoğu, Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroit kuşağında bulunur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: A) l ve ll


6. Tutulma olayları esnasında Dünya’nın ve Ay’ın Güneş’e uzaklıklarını gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Dünya ve Ay, K ve L harfleri ile gösterilmişti.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C) K gök cismi L gök cisminden büyükse Ay tutulması yaşanmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

7. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin hacimsel büyüklüğü aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre K, L, M ve N ile gösterilen gezegenler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: D) Satürn Mars Venüs Neptün 


8. Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bazı bilgiler numaralandırılarak maddeler hâlinde verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Bu özellikler “sadece Güneş tutulmasına ait özellikler”, “sadece Ay tutulmasına ait özellikler” ve “her iki tutulma için ortak özellikler” şeklinde sınıflandırılacaktı.

Buna göre doğru sınıflandırma, hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap: C) 4, 6, 8 2, 5, 7 1, 3, 9 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

9. Güneş sisteminde bulunan K, L ve M gezegenlerinin uydu sayıları ve hacimsel büyüklükleriyle ilgili hazırlanan bazı grafikler aşağıda verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Bu gezegenlerle ilgili,
l. L ve M gezegenleri arasında Asteroit Kuşağı yer alır.
ll. K gezegeni, Güneş’e yakınlık bakımından üçüncü sırada yer alır.
lll. M gezegeni, K’ye göre Güneş’e daha uzak; L’ye göre Güneş’e daha yakındır.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
Cevap: D) l, Il ve lll


10. Öğrencilerine Ay ve Güneş tutulması ile ilgili bilgi vermek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki şekli akıllı tahtaya yansıtmıştır. Şekilde Dünya ve Ay’ın bir yıl içinde, farklı zaman aralıklarında Güneş etrafındaki konumları tarihleri ile birlikte verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Verilen görsel dikkate alındığında,
l. 2 Ocak’ta Ay tutulmasının gerçekleşme ihtimali vardır.
ll. 9 Ağustos’ta görülme ihtimali olan tutulma sırasında Ay, dolunay evresindedir.
lll. Ay tutulmasının yıl içinde sadece bir kez gerçekleşme ihtimali vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) l ve lI

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

11. Güneş ve Ay tutulmalarını modelle göstermek isteyen Barış; modelindeki gök cisimlerini K, L ve M harfleri ile adlandırmıştır. Barış, bu gök cisimlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

Barış’ın verdiği bilgilere göre hazırlayabileceği tutulma modelleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: A) Sırasıyla K, L ve M harfleri ile temsil edilen gök cisimleri aynı doğrultu üzerine geldiğinde gerçekleşen tutulma gündüz gözlemlenebilir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.