Cevap Yaz
3 Şubat 2024, 14:52 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 76-77-78-79-80-81. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 76-77-78-79-80-81. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Neler Öğrendik Neler? konusunun bulunduğu 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76-77-78-79-80-81 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 76-77-78-79-80-81. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 76-77-78-79-80-81. Sayfa Cevapları 2. Neler Öğrendik Neler?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

1. Kalp kası, düz kaslar gibi istemsiz çalışır. [D]
2. Eklemler, hareket sırasında kemiklerin aşınmasını önler. [Y]
3. Vitamin ve minerallerin sindirimi kalın bağırsakta tamamlanır. [Y]
4. Pankreas öz suyu, sadece yağların sindiriminde etkilidir. [Y]
5. Kalbin sağ tarafındaki odacıklarda az oksijenli kan bulunur. [D]
6. Mikrop kaynaklı hastalıklarda kandaki akyuvar hücrelerinin sayısı artar. [D]
7. Küçük kan dolaşımı kalbin sağ alt odacığından başlar, sol üst odacığında biter. [D]
8. Kan ile hava arasındaki gaz alışverişi burunda gerçekleşir. [Y]
9. Kalın bağırsak, su ve sindirim atıklarının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. [D]
10. İdrar borusu, idrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlar. [Y]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

1. Vücuttaki en uzun kemik __uyluk__ kemiğidir.
2. İsteğe bağlı olmadan çalışan, iç organlardaki kaslara __düz__ kas denir.
3. Karbonhidratların kimyasal sindiriminde ağız ve __ince bağırsak__ rol oynar.
4. Besin içeriklerinin ince bağırsaktan kana geçmesi olayına __emilim__ denir.
5. Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca __tansiyon__ denir.
6. Az oksijenli kanın akciğerlerde temizlenip tekrar kalbe dönmesine __küçük__ kan dolaşımı denir.
7. Üzüm salkımına benzeyen hava keseleri __alveol__ olarak adlandırılır.
8. Sağ ve sol akciğere giden soluk borusu kollarına __bronş__ adı verilir.
9. Böbreklerin kan içerisinde bulunan atık maddeleri süzmesi sonucunda __idrar__ oluşur.
10. Boşaltım yapan organlar akciğer, __deri__, kalın bağırsak ve böbrektir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnsan iskeletinde kaç çeşit kemik vardır? Bu çeşitlerin isimlerini yazınız.
Cevap: İnsan iskeletinde üç çeşit kemik vardır. Bu kemikler kısa kemikler, uzun kemikler ve yassı kemiklerdir.

2. Kimyasal sindirim için salgı üreten organların isimleri nelerdir?
Cevap: Kimyasal sindirim için salgı üreten organlar ağız, mide ve pankreastır.

3. Küçük kan dolaşımının amacı nedir? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Kanın akciğerde temizlenerek kalbe gönderilmesini amaçlar. Bu şekilde vücuda temiz bir kan akışı sağlanır.

4. Solunum sistemi organlarından olan burnun görevlerini kısaca yazınız.
Cevap: Burun dışarıdaki temiz oksijenin alınarak ısıtır, nemlendirir ve süzme işlemi görür.

5. Kanın süzülmesinden başlayıp idrarın vücut dışına atılmasına kadar görev yapan boşaltım sistemi organ ve yapılarını sırasıyla yazınız.
Cevap: Sırasıyla böbrek, üreter, idrar kesesi ve son olarak üretradır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevleri arasında yer almaz?
Cevap: D) İsteğimiz dışında çalışmak 


2. İnsan iskeletinde yer alan bazı eklemlere ilişkin bilgiler aşağıda veriliyor.

X eklemi: Omurgayı oluşturan kemikler arasında yer alır.
Y eklemi: Kol kemikleri ve pazu kemiği arasında bulunur.
Z eklemi: Kafatası kemikleri arasında bulunur.

Buna göre X, Y ve Z eklemleri ile ilgili,
l. Y türü eklemlerden bacaklarda da vardır.
ll. Parmak kemikleri arasında Z türü eklemler vardır.
lll. Y ekleminin hareket yeteneği, X eklemininkinden fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap:  B) l ve lIl

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdakilerden hangisinde, sindirim ile ilgili doğru bir ifade yer almaktadır?
Cevap:  C) İnce bağırsakta yağların fiziksel ve kimyasal sindirimi gerçekleşir.


4. Aynı ortamda bulunan özdeş kapların içine eşit miktarda tereyağı konuluyor. Daha sonra bu kapların içine X, Y ve Z sıvıları ekleniyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Bir süre beklendikten sonra I. kapta sadece fiziksel, II. kapta sadece kimyasal sindirim gerçekleşirken III. kapta herhangi bir sindirim gerçekleşmiyor. Buna göre X, Y ve Z sıvılarının salgılandığı organlar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: B) Karaciğer Pankreas Ağız 


5. Dolaşım sistemindeki yapılar ve burada gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: D) Büyük kan dolaşımı ile mide ve beyin gibi organlara besin ve oksijen gönderilir.


6. Bilim uygulamaları dersinde solunum sistemi modeli yapan Elif, modelindeki yapı ve organları şekildeki gibi numaralandırmıştır. Elif, arkadaşlarından yaptığı modelle ilgili yorum yapmalarını istemiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Bu modelle ilgili,
l. Soluk alma sırasında 5 numaralı yapının hacmi artar.
ll. Soluk alırken hava 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı yapıların içinden geçer.
lll. Bulundurduğu kaslar gevşediğinde soluk vermeyi sağlayan yapı, 7 numara ile gösterilmiştir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) l ve lll

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

7. Aşağıdaki tabloda solunum sistemine ait bazı yapı ve organlar ile bunlarla ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Bu tablodaki yapı ve organlar ile ilgili oldukları ifadeleri “ ” işareti ile eşleştiren bir öğrenci, bazı bölümlerde hata yapmıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Bu eşleştirme ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Sadece “bronş” ile ilgili işaretleme hatalıdır. 


8. Boşaltım sistemine ait yapı ve organlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

Bu yapılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) İdrar kanalının diğer adı üreterdir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıdaki tabloda K, L ve M besin içeriklerinin kimyasal sindirime uğramaya başladığı organlar verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre K, L ve M ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) L’nin kimyasal sindirimi, mide dışında başka bir organda gerçekleşmez.


10. (…)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Aydan’ın yaptığı kukla ile ilgili,
l. K bölgesindeki yassı kemikler arasında eklem bulunmadığı için bu kemikleri birbirine yapıştırmıştır.
ll. L bölgesinde bulunan kemikleri bağlayan eklemler, M bölgesinde bulunan eklemden farklıdır.
lll. M bölgesindeki kemikler arasında bulunan eklem yarı oynar olduğu için bu kemikleri birbirine iple bağlamıştır.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız lI


11. Bir öğrenci su motoru, kalın ve ince su borularını kullanarak dolaşım sistemini temsil eden aşağıdaki modeli tasarlamıştır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

Bu modelde su motoru, suyu büyük bir kuvvetle itmektedir. Su, sırasıyla I numaralı boru, ince boru ve II numaralı borudan geçerek hareketini tamamlamaktadır.

Tasarlanan modelle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Cevap: D) II numaralı borunun temsil ettiği damar çeşidi (akciğerdeki hariç), diğer organlara oksijence zengin kan taşır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.