Cevap Yaz
7 Kasım 2023, 10:37 - Seher Yazdı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme – Değerlendirme konusuna ait çalışmaların bulunduğu 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları Ölçme – Değerlendirme

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız.
1. Mekkeliler Hz. Hatice’ye TAHİRE lakabını vermiştir.
2. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara MUHACİRUN denir.
3. Peygamberimiz 8 Haziran 632 yılında vefat etmiştir.

B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 34 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

Hilfü’l-fudûl topluluğunun kuruluş amacını ve Peygamberimizin bu toplulukla ilgili düşüncelerini yazınız.
Cevap: Hilfül-fudul kureyş’ten  gelen erdemli kişilerin bir araya gelerek oluşan topluluktur. Peygamberimizde katılıyormuş bu topluluğa. Bu topluluk adaleti tesis etmek, kimsesizlerin hakkını savunmak, ve zulüme son vermek için bir araya gelmişlerdir. 

 Kâbe’nin onarılması sırasında çıkan anlaşmazlığın sebebi nedir? Peygamberimiz bu sorunu nasıl çözmüştür?
Cevap: Hacerü’l-Esved’in yerine koyulmasında bazı sorunlar çıkmıştır her kabile kendisini layık görmüştür. Peygamberimiz (s.a.v.), Hacerü’l-Esved’in örtüsünü ortasına koydu. Sonra da, “Her kabileden bir kişi bunun birer köşesinden tutsun!” diye buyurmuştur ve  Öyle yapmışlardır.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

Peygamberimize “Ebu’l-Kâsım” denilmesinin sebebi nedir?
Cevap: Peygamberimizin ilk evladının adı kasım olduğu için öyle seslenmişlerdir.

Peygamberimizin Hz. Ali’yi evine alıp bakımını üstlenmesinin sebebi nedir?
Cevap:  Peygamberimizin HZ. Aliyi evine almasının sebebi Ebu talibin yükünü hafifletmek istemesidir.

Peygamberimiz, peygamberlikten önce Cahiliye Dönemi’nin hangi toplumsal ve ahlaki özelliklerinden rahatsız oluyordu?
Cevap: peygamber efendimiz cahiliye döneminde kan davaları, kadınlara yapılan zulümlerden, içki içmelerinden, kız çocuklarının diri diri gömülmesinden rahatsız oluyordu. 

Mekkeliler Peygamberimizin İslam’a davetine ne tür tepkiler verdiler?
Cevap: Mekkeliler İslam dini ile birlikte sahtekarlık yapamayacakları için, sahtekar ve zalim müşrikler peygamberimizi dışlamış, ona kötü sözler etmiş, hakaret etmiş ve kalbini kırmışlardır. Peygamber efendimizi öldürmek istemişlerdir ve ona saldırmışlardır.

Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar orada nasıl karşılandılar?
Cevap: Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar ülkenin kralı tarafından güzel karşılanmışlardır. Bu durumda peygamber efendimiz kalan Müslümanlarında göç etmesini söylemiştir. 

“Veda Hutbesi” neye denir?
Cevap: peygamber efendimizin son haccında Müslümanlara karşı yaptığı son konuşmadır.

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a inanırsınız…” (Âl-i İmrân
suresi, 110. ayet.) ayeti Müslüman’a hangi sorumlulukları yüklemektedir? Kısaca açıklayınız
Cevap: Bu ayette Müslümana yüklenen sorumluluklar; iyi olmaları, kötülükten uzak olmaları, hak ve hakikatle yaşamaları, hayırlı bir ümmet olmalarıdır.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

17. Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne
ad verilir?
Cevap: B) Cahiliye Dönemi

18. Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) Medine şehrinde doğmuştur.

19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlikten önce yaptığı işlerdendir?
Cevap: B) Hilfü’l-fudûl’e katılması

20. Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilen ilk ayetler aşağıdaki surelerin hangisinde yer almaktadır?
Cevap: A) Alak suresi

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

21. Müslümanlara uygulanan boykotun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Müslümanları dinlerinden döndürmek

22. Müslümanlara uygulanan boykottan sonra gelen yıla “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Ebu Talib ve Hz. Hatice’nin peş peşe vefat etmesi

23. “Bir kötülük gören kişi, eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eli ile değiştirsin. Buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile (o kötülüğe) tavır koysun (onu hoş görmesin). Ancak bu imanın en zayıf olanıdır.”(Müslim, İman, 78.) Yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Cevap: B) İyiliği emredip kötülükten sakındırma

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

24, 25 ve 26. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

24. Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlikten önce arkadaşlık yaptığı kişilerin ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: HZ. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlikten önce arkadaşlık yaptığı kişilerin ortak özellikleri dostları ahlakı düzgün, hatırı sayılır kimselerdi.

25. Kötü alışkanlıklara sahip olan kimselerle arkadaşlık yapmamak ve onlardan uzak durmak bize ne kazandırır?
Cevap: Kötü alışkanlıklara sahip olan kimselerle arkadaşlık yapmamak ve onlardan uzak durmak bize saygı güven iyi ahlak kazandırır.

26. Kur’an-ı Kerim’de müşriklerin Peygamberimize ilk tepkilerinden biri “Bu Kur’an iki şehrin (Mekke ve Taif) birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi? dediler.” (Zuhruf suresi, 31. ayet.) şeklinde ifade edilmiştir. Müşriklerin Peygamberimize karşı çıkma sebebi bu ayete göre aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Peygamberimizin şehrin zengin ileri gelenlerinden olmaması

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.