Cevap Yaz
12 Nisan 2023, 20:40 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.-Sınıf-Peygamberimizin-Hayatı-Kitabı-80-81-82-83.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 80-81-82-83. Sayfa Cevapları Ölçme – Değerlendirme

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 80 Ders Kitabı Cevapları

Ölçme – Değerlendirme

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

1. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin yaşadığı döneme …Asrı Saadet… adı verilmiştir.
2. Birinci Akabe Biatı’ndan sonra …Mus’ab b. umeyr… isimli genç sahabi Medinelilere İslam’ı öğretmek için görevlendirilmiştir.
3. Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma anlamına gelen ..istişare…, Peygamberimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir.


B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

4-) D
5-) E 
6-) A

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 81 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.

7. Asr-ı Saâdet’te genç sahabiler hangi alanlarda görev almışlardır? Örnekler veriniz.
Cevap: Asr-ı Saadet döneminde genç sahabilere orduda komutanlık, bayrak taşıma ve tercümanlık gibi görevler vermiştir.

8. Sevgili Peygamberimiz gençlerin hatalarını gördüğünde onlara nasıl davranırdı?

Cevap: Gençlerin hataları gördüğünde onlara öğütler verip tövbe etmelerini isterdi.

9. Ashâb-ı Suffe ne demektir?
Cevap: Mescidi Nebi’nin yanında yer alan sahabilerin kaldığı yapıya denir. Ebu Hureyre gibi önemli sahabiler burada ibadetlerini yapardı.

10. Genç sahabiler İslam’ı iyice öğrenebilmek için nelere dikkat ederlerdi?
Cevap: Genç sahabiler sürekli peygamberimizin yanında kalır ve onun bilgisinden yararlanırlardı.

11. Recî’ olayı nedir? Kısaca yazınız.
Cevap: Adal ve Kare kabilesinin elçileri peygamber efendimizin yanına gelip kendi kabilelerine İslam’ı öğretecek sahabe göndermelerini istemişlerdir. Peygamberimizin gönderdiği 10 sahabe yola çıktıktan sonra Reci adındaki suyun başına geldikten sonra 10 kişilik sahabe heyeti pusuya düşürülüp şehit edildiler. 

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

12. Allah’ın emirlerini iyice öğrenip o emirleri yerine getirmek, özellikle gençlik yıllarında daha önemli sayılmıştır. Bunun sebepleri nelerdir? Kısaca yorumlayınız.
Cevap: Ağaç yaşken eğilir sözü bunu en iyi özetleyen açıklamadır. Gençken yaptıklarımızı hayatımız boyunca devam ettireceğimiz için gençken doğru yolu bulmak önemlidir.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

13-) B
14-) A

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

15-) D
16-) C

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı MEB Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

17, 18 ve 19. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

17. Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi tebliğ faaliyetleri için neden önemlidir? Evin konumunu göz önünde bulundurarak açıklayınız.
Cevap: İslam’ın yeni yeni gizli bir şekilde yayılması Darül Erkam’ın evininde konumu dolayısıyla önemlidir. Müşriklerin haberdar olup zarar veremeyeceği bir konum olması sebebiyle Darül Erkam önemli bir evdir.

18. Peygamberimiz Erkam’ın (r.a) evinde hangi faaliyetlerde bulunmuştur?
Cevap: Peygamber efendimiz bu evde tebliğ faaliyetlerinde bulunmuştur.

19. İslam’ın ilk yılları ile ilgili olarak metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.