Cevap Yaz
22 Şubat 2024, 14:32 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-12-13-14. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-12-13-14. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İbiş ile Memiş Metni Cevapları konusunun bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-12-13-14 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-12-13-14. Sayfa Cevapları Anka Yayınevi

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Yayınevi 10-12-13-14. Sayfa Cevapları İbiş ile Memiş 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Ailenizde sorumluluklar nasıl paylaşılıyor?
Cevap: Ailemde sorumluluklar herkesin yapabileceği işlere bakılarak ve adaletli bir şekilde paylaşılmaktadır. 

2. Karşılaştığınız sorunları nasıl çözüyorsunuz?
Cevap: Karşılaştığım sorunları sakin kalıp düşünerek, aynı zaman da büyüklerimden yardım alarak çözmeye çalışıyorum. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Anka Yayınevi

1. Etkinlik

Aşağıdaki sorulardan hareketle okuduğunuz metni oluş sırasına göre defterinize özetleyiniz.

1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir ve varlıklar nelerdir?
Cevap: İbiş, Memiş, yaşlı babaları, annesi, çoban geçen kişilerdir. Varlıklar ise davar, koyunlardır. 

2. Olay nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Olay köyde ekinleri ektikleri zamanda gerçekleşmektedir. 

3. Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Metnin serim bölümünde İbiş ile Memiş’in ihtiyar babalarının artık dünyadaki zamanını doldurduğunu oğullarına annelerini emanet ederek tarlalarını sürmelerini hayvanlarına bakmalarını, kardeş kardeşe geçinmelerini istiyor. 

4. Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Olayın düğüm bölümünde Memiş babasının sözünü dinlemeyerek hayvanları satıp parasını alıp kaçıyor. İbiş ise tam tersi babasının sözünü dinleyerek tarla işlerini yapıyor. Hırsızlık yapmıyor. 

5. Olay nasıl çözülmüştür?
Cevap: Memiş kaçtığı paralar btiiyor ve iş bulamıyor. İbiş ise babasının sözünü dinlediği için topladığı ekinler altına dönüyor. Memiş ailesinin yanına dönüyor. Ailesi onu kabul ediyor. Altınların bir kısmını fakirlere dağıtıyorlar. Kalanıyla kendilerine ev yapıyor, hayvan, araba, tarla almışlardır. 


2. Etkinlik

Okuduğunuz masalda kullanılan, anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını, yeni oluşturacağınız sözlük defterinize yazınız. Kelimeleri masaldaki anlamları ile cümle içinde kullanınız.
Cevap: 

Evvel → Önce
Cümlem: Biran evvel bu işi bitirmemiz gerek. 

Kalbur büyük delikli telli elek.
Cümlem: Annem pirinçleri elemek için kalburu getirmemi istedi. 

Civar → yakın yerler
Cümlem: Öğretmenimiz bizim mahallenin civarında oturuyor. 

Sürü → hayvan topluluğu
Cümlem: Çoban sürünün başında ders çalışıyordu. 

Biçmek → kesmek
Cümlem: Ekinleri biçmek için işçi tuttuk.

Armağan → hediye
Cümlem: Doğum günümde bana armağan aldı

Perişan → dağınık, düzensiz.
Cümlem: Yorgunluktan perişan olmuştu. 


3. Etkinlik

Aşağıdaki bölümleri metne uygun olarak doldurunuz.
Cevap:

1. Metnin serim paragrafında bulunan kalıplaşmış sözlere …tekerleme…. denir.
2. Metindeki kişiler: …İbiş, Memiş, babaalrı, anneleri, çoban, bakkal…..
3. Olayın geçtiği yer: …..köyleri…….
4. Olayın yaşandığı zaman: …..ekinleri ekildiği zaman…..
5. Metinde yaşanan gerçek dışı olaylar: Kapıyı açıp ninenin onlara sopayla vurması ve onların kendilerini birtpazarında bulmaları. Ekinlerin altına dönmesi. Altınların arasında parmak kadar adamın çıkıp onunla konuşması. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Anka Yayınevi

4. Etkinlik

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız.

1. İbiş ile Memiş babalarının ölümünden sonra sorumlulukları nasıl paylaşmışlar?
Cevap: İbiş tarlaların bakımını üstlenmiştir. Memiş ise hayvanların bakımını üstelenmiştir. 

2. Memiş, çoban arkadaşının dedikleri üzerine kendi kendine neler söylemiş?
Cevap: “Köyde kalıp da ne yapacağım? Koyunları satar, paraları yerim. Annemden bana ne? Ağabeyim düşünsün. Sonra da bir iş bulur çalışırım, diye söylemiştir. 

3. Memiş ile çoban arasındaki arkadaşlığı nasıl açıklarsınız?
Cevap: Çıkar ilişkisi üzerine kurulan bir arkadaşlıktır. 

4. Kardeşi Memiş’in ansızın çekip gitmesi üzerine İbiş ve annesi çok zor durumda kalmışlar. İbiş ne hissetmiş olabilir? Böyle bir durumda siz ne hissederdiniz?
Cevap: İbiş kardeşinin yaptığına çok üzülmüş olabilir. Ben böyle bir durumda olsaydım kardeşimin yaptığına çok üzülür ve yaptığı hatadan döndürmeye çalışırım. 

5. Dükkânda içinde yüklü miktar altınla dolu kese bulan İbiş, keseyi götürüp karakola verdi. Eğer keseyi karakola vermeseydi onun hakkında neler düşünürdünüz?
Cevap: Karakola vermeseydi o da kardeşi gibi babasının sözüne ihanet edecekti. Aynı zaman da hırsız konumuna da düşecekti. 

6. Masalda İbiş; dürüstlüğünün, azminin ve vefalı bir evlat olmanın karşılığını altınlar kazanarak aldı. Gerçek hayatta dürüst, azimli insanların kazançları neler olabilir?
Cevap: Gerçek hayatta dürüst ve azimli insanın kazançları yaptıkları işte çevresindeki insanlar onlara güvenir. İşlerinde daha iyi konumlara gelirler.

7. Hz. Ali’nin “Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız.” sözüne metinden bir örnek bulup örneği arkadaşlarınıza okuyunuz
Cevap: İbiş, kardeşinin yaptığı hatayı yüzüne vurmamış ve onun yüzüne tebessüm göstererek eve götürmüştür. 

8. Masalı gerçek dışı unsurlardan arındırarak yeniden yazınız ve bu yeni hâlini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  İbiş ve Memiş adında iki kardeş babalarının hastalığından dolayı annelerini ve mallarını oğullarına verdiğini onların kendi emekleri ile çalışıp eve bakmalarını söylemiştir. Bu iki kardeşten İbiş tarlaların bakımını üstlenmiş, Memiş ise hayvanların bakımını üstlenmiştir. Memiş çoban arkadaşı ile anlaşarak hayvanları satıp kaçarlar. İbiş bu duruma üzülür fakat kardeşinin yanlış yaptığını bilerek kendi tarlaların bakımına devam etmiş ve annesine bakmıştır. İbiş artı gelir elde etmek için bir bakkalın yanında çırak olarak çalışmaya başlamış. Bakkalda kese bulan ve kesenin içinde altın gören İbiş babasının sözünü hatırlayarak bunu bakkala göstermiştir. Bakkal da karakola götürmesini söylemiştir. İbiş’in bu hareketi çevresindekilerin çok hoşuna gitmiş ve ona olan güvenleri artmıştır. İbiş’in tarlasında ekin biçme zamanı gelip çatmıştır. İbiş’in güvenirliğini duyan zengin bir adam İbiş’ten ekinleri almak istemiş ve ona emeklerinden fazla para vererek onun güvenirliğinden dolayı yaptığını söylemiştir. ibiş bu duruma çok sevinmiştir. Bu sıra Memiş kaçtığı para bittiği için köye geri dönmüştür. Geldiğinde yürümekten bitkin düşen Memiş’i İbiş görmüştür. Onu suçlamak yerine tebessüm ederek affetmiş ve eve götürmüştür. İbiş kazandığı para ile hayvan alarak kardeşi ile tekrardan çalışmaya başlamışlardır. 

9. Masalda koyu renkte yazılan cümleden sonra olay örgüsünde bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksiklik neyden kaynaklanmaktadır?
Cevap: Kalın harfle yazılı olan kelimelerden sonra yaşanan olaylar anlatılmadığı ,için kopukluk yaşanmıştır. 


5. Etkinlik

“Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.”
Juvenalis (Yuvenal)
Bu sözün size çağrıştırdıkları ile ilgili beyin fırtınası yapınız. Daha sonra konu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Asıl yetenek insanın içinde olan ve bunların ortaya çıkamadığından bahsetmektedir. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Anka Yayınevi

6. Etkinlik

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “sevgi” temalı bir şiir yazınız.
Cevap:

Sevgi Büyüsün

Sevgidir bizi yücelten
Hayatı sevdirip gülümseten
Bizi iyileştirip büyüten
Keşke dolsa evren sevgiden


1. Etkinlik

a. Aşağıdaki eksik bırakılmış kelimelere, cümlenin anlatımını göz önüne alarak uygun olan ekleri getiriniz.
Cevap:

1. Hayatta paradan alamadığı en değerli şey; senin derdini kendi derdi gibi gören dosttur
2. Dost, acı söyleyen değilde; acı tatlı söyleyebilendir

b. Aşağıdaki şiirde eksik bırakılmış kelimelere uygun ekler getirerek şiirdeki anlam eksikliklerini gideriniz. Şiirin size hissettirdiklerini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Allahım, ne güzel şey bu dost yüzler!
İnsanın kalbine dolan bu bakış!
Ey çorak ruhlara veren bu süsü,
Ey gönül, sana alkış, alkış, alkış!
Gel dostum, yanıma otur, dizime
Koy sıcak başını Konuşmayalım,
Bakışalım yalnız. Ama sen yine
Cevap ver: Sevdin mi beni bakalım?
Ahmet Kutsi TECER


Sonraki Metne Hazırlık

Annenizin ya da babanızın en sevdiği yemeği ve bu yemeğin tarifini öğreniniz.
Cevap: Babam en çok kuru fasulye yemeğini seviyor. Kuru fasulye  suya ıslanır. Tencerede yağ ve salça kavrulur. Sonra içinde fasulye koyulur. İçine suyu koyularak baharatlar atılır. pişmesi için bırakılır sonra yemek hazır

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.