Cevap Yaz
23 Mayıs 2024, 21:14 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-202-203-204-205. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-202-203-204-205. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Piri Reis’in Eserleri Metni Cevapları konusunun da bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198-202-203-204-205 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 198-202-203-204-205. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 198-202-203-204-205. Sayfa Cevapları Piri Reis’in Eserleri

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Piri Reis hakkında yaptığınız araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Piri Reis 1465 yılında doğmuş Osmanlı denizcisi, kartografı ve kaptanıdır. Asıl adı Muhiddin’dir. Amerika’yı gösteren dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabı bulunmaktadır. 


2. Denizcilerin nasıl yön bulduğunu anlatınız.
Cevap: Denizciler yönlerini pusulayla, haritalardan, gündüzleri güneşin doğuşu ve batışına bakarak, geceleri kutup yıldızına bakarak ve deniz kenarlarındaki deniz fenerlerine bakarak yollarını bulurlar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

BAHRİYE

Tahminim: Deniz kuvveti.
Cümlem: Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye kitabı çok değerli bir eserdir.


ROTA

Tahminim: Belirlenmiş yol.
Cümlem: Rotamızı belirlemeden yola çıkmak olmaz.


DENEYİM

Tahminim: Kazanılan bilgi, beceri.
Cümlem: Hayatta yaşadığımız her an bizler için deneyimdir.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Piri Reis kimdir?
Cevap: Piri Reis yaşamının büyük bölümünü denizlerde geçirmiş denizci ve haritacıdır.


2. Avrupalıların Uzak Doğu’ya gitme sebepleri nelerdir?
Cevap: Avrupalılar ticaret yapmak için  Uzak Doğu’ya gitmişlerdir.


3. Kitab-ı Bahriye kitabında hangi konulara değinilmiştir?
Cevap: Kitab-ı Bahriye kitabında adalara, körfezlere, limanlara, içme suyunun bulunduğu yerlere, bitki örtüsüne, gemi bakımının yapılabileceği yerlere, insan topluluklarına ve önemli yapılara yer vermiştir.


4. Piri Reis’in çizdiği haritalar yaşadığı dönemde bilim dünyasına nasıl katkıda bulunmuştur?
Cevap: Piri Reis’in çizdiği haritalar yaşadığı dönemde denizcilik alanında önemli katkılar sağlamıştır.


5. Avrupalıları yeni yollar aramaya yönelten eski ticaret yollarında insanlar ne gibi sıkıntılarla karşılaşmış olabilir?
Cevap: Yol mesafelerinin çok olmasından dolayı vakit kaybına, uzun yolculuklarda içe suyu bulamama ve korsanların saldırıları gibi güvenlik sıkıntıları ile karşılaşmış olabilirler.


6. Piri Reis’in denizciliği seçmesindeki en büyük etken ne olabilir?
Cevap: Piri Reis’in denizciliği seçmesindeki en büyük etken denizlere olan ilgisi olabilir.


7. Piri Reis’in Dünya haritasını sadece deniz yolu ile gezerek çizmesi mümkün müdür? O zamanın şartlarını düşünerek değerlendiriniz.
Cevap: Piri Reis’in Dünya haritasını sadece deniz yolu ile gezerek çizmesi mümkün değildir. Çünkü o zamanın şartlarına göre yolculuklar zaten oldukça uzun sürüyormuş. Piri Reis’te dünya haritasını çizerken başka haritalardan ve kitaplardan yararlanmıştır.


3. ETKİNLİK

Bilim insanının sahip olması gereken özelliklerden hangisi Piri Reis’te vardır? Örnekteki gibi var olan özellikleri işaretleyiniz, metinle ilişkilendirerek açıklayınız.
Cevap:

(?) Evreni ve onun işleyişine ilişkin konuları merak eder, gözlem yapar. (Tüm yolculuklarında bol bol gözlem yapar ve bilgi toplardı.)

(?) Üzerinde çalıştığı konuyla ilgili olarak o güne kadar elde edilmiş tüm bilgileri bulmaya çalışır. (Harita hazırlarken o güne kadar hazırlanmış tüm harita ve kitaplardan yararlanmıştır.)

() Üzerinde çalıştığı konulara ilişkin önemli bilgileri bilim dünyası dışındaki kişilerle de paylaşır. Bu amaçla radyo ve televizyon programlarına katılabilir.

(?) Başarısızlıkları bilimsel araştırma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul eder. Başarısızlık söz konusu olduğunda vazgeçmez, bunun da bir tür bilgi birikimi olduğunu düşünerek çalışmaya devam eder. (1528’de hazırladığı ikinci haritasında, ilk haritasındaki yanlışlıkları da düzelmiştir.)

(?) Düşüncelerini ve elde ettiği bilgileri bilim dünyasıyla paylaşır. Bu amaçla bilimsel yazılar yazar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

a) Tek başına anlamı olmayan ancak cümle içinde anlam kazanan kelimelerin (edatların) altını örnekteki gibi çiziniz. Kattığı anlamı bırakılan boşluğa yazınız.
Cevap:

• Portekizli bir denizci, gemi ile Portekiz’den yola çıkıp Hindistan’a ulaştı. (Araç ilgisi)

• Gittikleri yerlerde kendi mallarını satar, oralardan da ipek, inci, porselen ve baharat gibi şeyler alırlardı. (Benzerlik ilgisi)

• Bu zorlukları yaşamamak için yeni yollar aramaya başladılar. (Amaç ilgisi)

• Bilim insanları bu haritanın ancak kuş bakışı bakılarak çizilebileceğini söylerler. (Özgülük ilgisi)


b) Aşağıdaki şiirde geçen edatları bulunuz. Edatların şiirin anlamına olan katkısını açıklayınız.
Cevap: ”a doğru” yönelme ve ”la” birliktelik anlamı katmışlardır.

Piri Reis’in Haritası
Piri Reis düşlerimizi çizmiş haritasına,
Boyamış serin deniz sabahlarının renkleriyle.
Piri Reis düşlerimizi çizmiş haritasına,
Göz görmemiş, el değmemiş yıldız hevenkleriyle.
Piri Reis düşlerimizi çizmiş haritasına,
Varılan kıyılardan ayak basmamış kumsallara doğru
Hayırsız adalarla yeşil papağanların arasından
Billur köşklere giden yolu.


c) “başka” kelimesini edat, sıfat ve zamir olarak birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Bundan başka çarem yoktu.› Edat
Bunları başkalarından duymak hoş olmadı.› Zamir
Başka yerleri de gezelim.› Sıfat


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

“Piri Reis” metninden alınmış aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Verilen Dünya haritasına göre soruları yanıtlayınız.

1. İspanya’dan yola çıkan ve yanlış rotada giden Kristof Kolomb hangi okyanusta ilerlemektedir?
Cevap: Atlas Okyanusu’ndan ilerlemektedir. 


2. Asya’ya varmak isteyen Kolomb, o günün şartlarında hangi okyanusları geçmek zorundadır?
Cevap: Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’ndan geçmek zorundadır.


3. Kolomb’un yanlış rotada gitmesinin nedenleri ne olabilir?
Cevap: Elinde bir harita olmayabilir, yön bulmak için fazla bir bilgiye sahip olmayabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

a) Haber metninin görsellerinin haberle olan ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: Metinde Piri Reis ve haritasından bahsedilmiş ve resimde de Piri Reis ile haritasının resmi bulunduğundan anlamlı olmuştur.


b) Bu haber metnini siz hazırlasaydınız nasıl bir görsel kullanırdınız?
Cevap: Bu haber metnini ben hazırlamış olsaydım Piri Reis’in resminin yerine günümüz haritasının resmini koyardım.


7. ETKİNLİK

a) Piri Reis’in o günün şartlarında dayanıksız kalyonlarla tüm dünyayı gezmiş olması pek mümkün değilken Dünya haritasını sizce nasıl çizmiş olabilir?
Cevap: O güne kadar çizilmiş tüm harita ve gerginlerin anlattıkları, yazmış oldukları kitaplardan yararlanmış olabilir.


b) Düşünceleriniz doğrultusunda “Haritadaki Sır” başlığı altında bir hikâye kurgulayınız. Hikâyenizde yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılıklarını da kullanınız.
Cevap: Türkçe dersinde öğretmenimizin yönetimi ile gruplara ayrıldık ve herkese bir konu düşmüştü. Bizim grubun konusu ise Piri Reis’in yapmış olduğu eserler ve hayatıydı. Herkes araştırmalar yapıp önemli bilgileri toplayacaktı sonra bu bilgileri birleştirecektik. Tüm günümü buna harcamıştım ve araştırdıkça keyif alıyordum. Piri Reis çok önemli bir bilim insanı olmakla beraber bugün kullandığımız haritalar bile onun çizdiği haritaların yenilenmiş haliymiş. Hazırladığı taslaklar bile büyük bir dikkat ve özen içerisinde hazırlanmış. Piri Reis’in hayatı ve müthiş zekası monoton hayatıma farklılık katmıştı. 


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Dünyadaki iklim farklılıklarını ve sebeplerini araştırınız.

İklim farklılıkları: Sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak üçe ayrılır.

Sebepleri:
– Yükselti farklılığı

– Okyanus etkisi
– Karasallık
– Bitki örtüsü
– Denize uzaklık


6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 198-202-203-204-205. Sayfa, Piri Reis’in Eserleri Metni Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.