Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 16:19 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158. Sayfa Cevapları

7.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına da hazırlanmakta olan 7. sınıf öğrencileri için tatil kitabı niteliğinde bulunan ve içerisinde kıymetli soruların bulunduğu 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158 Cevapları konusunu paylaştık. 4. Ünite Matematik Test Cevapları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları Matematik Testleri 4. ÜNİTE

7.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157.  Cevapları 4. ÜNİTE: Matematik

4. ÜNİTE Matematik Testleri: Sayfa 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157.  Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 144 Cevapları

1. (…) Buna göre normalde her biri günlük 100 birim iş yapabilen 30 kişi 6, 7, 8 ve 9 kişilik gruplara ayrılarak çalıştıklarında kaç kişilik grubun günlük toplam performansı daha yüksek olur?
Cevap: C) 8

1 kişi 100 birim iş yapmaktadır. 
2 kişi olunca her kişi %7 iş yapımı azalmaktadır. Buna göre
1 → 100 birim iş, 2 → %7, 3 → %14, 4 → %21, 5 → %28, 6 → %35, 7 → %42, 8 → %49, 9 → %56 iş kaybı olur. Bizden 6, 7, 8 ve 9 kişilik gruplardan hangisinin iş performansının yüksek olduğunu istediğine göre;
6 kişilik olması gereken iş performansı;
100 x 6 = 600
600 x 35/100 = 210
600 – 210 = 390 performans gösterir.

7 kişilik olması gereken iş performansı;
100 x 7 = 700
700 x 42/100 = 294
700 – 294 = 406 performans gösterir.

8 kişilik olması gereken iş performansı;
100 x 8 = 800
800 x 49/100 = 392
800 – 392 = 408 performans gösterir.

9 kişilik olması gereken iş performansı;
100 x 9 = 900
900 x 56/100 = 494
900 – 494 = 406 performans gösterir.
Cevap 8 kişilik grup olur. 


2. (…) Buna göre her bir madalyayı oluşturan maddelerin kütlesinin, gram cinsinden değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: D) 6 g altın, 394 g gümüş 400 g gümüş 20 g çinko, 380 g bakır

Altın madalya → 400 x 1,5/100 =6 g
Bronz madalya → 400 x 5/100 = 20 g çinko
Bronz madalya → 400 x 95/100 = 380 g bakır
Buna bakarak cevap D şıkkı olur.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları

3. (…) Buna göre bu galericinin sattığı fabrika çıkışındaki beygir gücü 150 olan bir aracın şu anki kilometresi ve beygir gücü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D) 270 000 – 105

%60 üzeri istediği için şıklardan giderek buluruz. Aracın fabrika çıkışı beygir gücü 150 olduğu için ona göre hesaplama yapmamız gerekir.  D şıkkını ele alalım;
105/150 (15 ile sadeleştirelim) = 7/10 = 70/100 = %70 olur. 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları

 

4. Yukarıda bilgisayarların bu dosyaları farklı zamanlardaki indirme miktarları verilmiştir. Bu bilgisayarlar dosyaları sabit hızla indirmeye devam etmişlerdir. 1. bilgisayar dosyanın tamamını 5 saatte indirdiğine göre 2. bilgisayar dosyanın tamamını saat kaçta indirmiştir?
Cevap: C) 17.30

Birinci bilgisayar;
%100    5 saat

%40      x saat     
40 . 5 = 100x 
200/100 = 2 saat 

Buna göre; 1. bilgisayar ile 2. bilgisayar arasında 1 saat fark olduğu için 2. bilgisayarda 3 saat geçmiş olur. İkinci bilgisayar;
%50      3 saat
%100    x saat   
 300 = 50x
 x = 6 saat tamamı. Yarısına geldiği için 3 saat ekleriz.
14:30 + 3 saat = 17:30 olur.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 146 Cevapları

5. (…)  Buna göre I ve II numaraları balıkçı teknelerinin Harita – I’deki birbirine olan uzaklığı ile Harita – II’deki birbirine olan uzaklıkları toplamı kaç santimetredir? (1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm)
Cevap: A) 18

Ölçek = (harita uzunluğu/gerçek uzunluk)
Gerçek = 12 km → 1 200 000 cm
Harita I → 1/100 000 = x/1 200 000 
x = 12 cm olur.
Harita II → 1/200 000 = x/1 200 000
x = 6 cm olur. 
12 + 6 = 18 cm olur.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 147 Cevapları

6. (…) Buna göre Gülçin’in 225 mililitrelik bir kutu ayranı içtikten sonra günlük kalsiyum ihtiyacının tamamını karşılamak için alması gereken kalsiyum miktarı kaç gramdır?
Cevap: B) 820 

%18      225 ml
%100    x ml       
18x = 225 . 100
  x = 1250 ml

100 ml    80 gr
1250 ml   x gr     
100x = 1250 . 80
x = 1000 gr

100 ml    80 gr
225 ml    x gr   
100x = 225 . 80 
x = 180 gr

1000 – 180 = 820 gr ihtiyacı vardır.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 147 Cevapları

 

7. (…) Zeynep 3. bebeğin boyunu 30 cm olarak ölçtüğüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 2. bebeğin boyunu 45 cm olarak ölçmüştür.

2. bebek;
%75      30 cm
%100    x cm  
100 . 30 = 75
x = 40

1. bebek → 50 cm
2. bebek → 40 cm
3. bebek → 30 cm
4. bebek → 30 x (80/100) = 24 cm
5. bebek → 24 x (75/100) = 18 cm
6. bebek → 18/2 = 9 cm olur. 
Buna göre C şıkı yanlış olur.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 148 Cevapları

 

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 148 Cevapları

8. Resimde görülen en uzun tahtanın boyu 12,8 cm olup tünele yaklaştıkça her tahtanın boyu, bir önceki tahtanın boyuna göre %25 oranında azalmaktadır
Buna göre resimde ok ile gösterilen tahtanın boyu kaç santimetredir?
Cevap: B) 5,4

En uzun tahta → 12,8 cm
Her tahtada %25 azaldığına göre; 25/100 = 1/4 olur.
1. Tahta → 12,8 cm
2. Tahta → 12,8/4 = 3,2 → 12,8 – 3,2 = 9,6 olur.
3. Tahta → 9,6/4 = 2,4 → 9,6 – 2,4 = 7,2 olur.
4. Tahta → 7,2/4 = 1,8 → 7,2 – 1,8 = 5,4 olur.


9. (…) Buna göre laboratuvardaki masaların kaç tanesine 3 öğrenci yerleştirilmiştir?
Cevap: A) 3

Bir sınıfta 27 öğrenci bulunmaktadır. Deney için 2 veya 3erli grup oluşturulması gerekmektedir. Malzemelere göre kaç grup yapmamız gerektiğine bakarsak;
45 ÷ 2 = 22,5 → 22 grup yapmaya yetecek balon vardır.
60 gr ÷ 5 = 12 grup yapmaya yetecek maya vardır.
60 gr ÷ 2,5 = 24 grup yapmaya yetecek toz şeker vardır.
36 ÷ 2 = 18 grup yapmaya yetecek pet şişe vardır.
En az olacak şekilde grup seçmemiz gerekir. Bu yüzden 12 grup seçeriz. 
2’li gruplar → 12 – x
3’erli gruplar → x ise
2 . (12 – x) + 3(x) = 27
24 – 2x + 3x = 27
x = 3
3’erli 3 grup vardır.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 149 Cevapları

10. (…) Buna göre 3 kilogram tuz ile kaç kilogram yağ takas edilebilir?
Cevap: B) 2

2 kilo tuz 8 kilo şeker ile takas edilebiliyorsa
2 tuz   8 şeker
 x          6 şeker     
6 . 2 = 8x
x = 3/2 tuz

1 Yağ    3/2 Tuz
x            3 Tuz
3 = (3/2) . x
x = 2 olur.


11. (…) Buna göre bu yarışmaya sadece dördünün tasarladığı model arabalar katılacağına göre hangisinin tasarladığı model arabanın birinci olması beklenir?
Cevap: C) Tuğba

Her 1 metrede yoluna göre harcanan enerji miktarı tabloda gösterilmiştir. Asfalt yolda 10 metre, Toprak yolda 30 metre, çakıl yolda 20 metre vardır. Buna göre;
Zehra;
Asfalt → 3 x 10 = 30
Toprak → 5 x 30 = 150
Çakıl → 2 x 20 = 40

Süleyman;
Asfalt → 5 x 10 = 50
Toprak → 4 x 30 = 120
Çakıl → 3 x 20 = 60

Tuğba;
Asfalt → 2 x 10 = 20
Toprak → 3 x 30 = 90
Çakıl → 4 x 20 = 120

Mert;
Asfalt → 1 x 10 = 10
Toprak → 6x 30 = 180
Çakıl → 3 x 20 = 60

Toplam;
Zehra → 220
Süleyman → 230 
Tuğba → 190
Mert → 250 
Buna göre Tuğba kazanır.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 150 Cevapları

 

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 150 Cevapları

12. (…) Palamut bulunan kasaların sayısının, lüfer bulunan kasaların sayısına oranı 5/7 olduğuna göre, balıkçı kaç adet lüfer yakalamıştır?
Cevap: B) 112

24 x 8 = 192 balık vardır.
Palamut/Lüfer = 5k/7k
5k + 7k = 12k
12 = 192 
k = 16
Palamut 5k = 5 x 16 = 80 balık
Lüfer 7k = 7 x 16 = 112 balık


13. Pikaplar 33’lük plak çalarken dakikada 33 defa, 45’lik plak çalarken ise dakikada 45 defa tam tur dönecek şekilde ayarlanmaktadırlar.
45’lik plak çalma ayarında olan bir pikaba, çalma süresi yaklaşık 15 dakika olan 33’lük plak yerleştirilirse plağın çalma süresi kaç dakika olur?
Cevap: A) 11

(Ter orantı kurmamız gerekir.)
33’lük    15 dk
45’lik      x dk   
45 . x = 33 . 15
x = 11


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 151 Cevapları

14. (…) Arif Bey yola çıktığında aracının kilometre göstergesi 54 300’ü gösterdiğine göre gitmek istediği şehre ulaştığında aracının kilometre göstergesi aşağıdaki sayılardan hangisini gösterir?
Cevap: C) 54 492

Arif Beyin arabası
Olması gereken 5 iken → 4,8  göstermektedir.
5 – 4,8 = 0,2 hata vardır.
5 km          0,2 hata
200 km     x hata   
200 . 0,2 = 5x
x = 8 olur.
200 – 8 = 192 km göstermesi gerekmektedir.
54 300 + 192 = 54 492 gösterecektir.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 151 Cevapları

 

15. Bu kuru yemişçide 1 kg leblebi 21 TL, 1 kg kuru üzüm ise 30 TL’ye satılmaktadır.
Kuru yemişlerin koyulduğu kese kağıdı ücretsiz olduğuna göre müşterinin yaptırdığı leblebi kuru üzüm karışımı için kaç TL ödemesi gerekir? (1 kg = 1000 g)
Cevap: B) 11,7

Şekil I → 20 gr kese kağıdı, 300 gr leblebi
1 kg 21 TL olduğuna göre;
1000 gr     21 TL
300 gr        x      
300 . 21 = 1000x
x = 6,3 TL olur.

Şekil II → 500 – 320 = 180 gr üzüm almıştır.
1000 gr      30 TL
180 gr         x
180 . 30 = 1000x 

x = 5,4 TL
6,3 + 5,4 = 11,7 TL ödemiştir. 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 152 Cevapları

 

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 152 Cevapları

16. Kara yollarında otomobil sürücülerine belirlenen hız sınırlarını
• %10’dan %30 a kadar aşılması durumunda 288 lira,
• %30’dan %50 ye kadar aşılması durumunda 598 lira,
• %50 ve üzerinde aşılması durumunda 1228 lira
para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.
Kara yolunda otomobille giderken hız denetimine giren bir sürücüye 598 lira para cezası uygulanmıştır.
Buna göre bu sürücünün hız denetiminde tespit edilen hızı km/sa cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: B) 115

598 TL ceza geldiğine göre;
50 x 30/100 =15 fazla,  50 + 15 = 65 ile giderse
50 x 50/100 = 25 fazla, 50 + 25 = 75 ile giderse A şıkkını eleriz.

90 x 30/100 = 27 fazla, 90 + 27 = 117 ile giderse
90 x 50/100 = 45 fazla, 90 + 45 = 135 ile giderse 

110 x 30/100 = 33 fazla, 110 + 33 = 143 ile giderse
110 x 50/100 = 55 fazla, 110 + 55 = 165 ile giderse C şıkkını eleriz.

120 x 30/100 =36 fazla, 120 + 36 = 156 ile giderse
120 x 50/100 = 60 fazla, 120 + 60 = 180 ile giderse D şıkkını eleriz.
Cevap B şıkkı olur. 


17. (…) Buna göre Hasan’ın hazırladığı pakette en fazla kaç tane zeytin bulunur? (1 kg = 1000 gram)
Cevap: C) 370

800 gr x 3 = 2400 gr zeytin
1. kutu → 240 
2. kutu → 288
3. Kutu → 360
240 + 288 + 360 = 288 adet zeytin olabilir. 

(Doğru orantı ile çözmeliyiz.)
2400 gr       888 zeytin
1000 gr        x  zeytin   
1000 . 888 = 2400x
   x = 370 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 153 Cevapları

18. (…) Buna göre harflerin yazılı olduğu çark 2 tam tur döndüğünde çarkların görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap:

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 153 Cevapları

S 2 Tur    H 3tur
S x tur      H 2 tur
3x = 4
x = 4/3

Çarkın içinde 6 sayıyı 4/3 kadar çevirmemiz gerekir.
6 x 4/3 = 8 defa çevirdiğimizde sayılar 5’i, Harf a’yı göstermelidir. 

 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 154 Cevapları

19. (…) Burhan her defasında özdeş ölçeklere eşit miktarda boya koyduğuna göre kullandığı kırmızı boyanın miktarının, kullandığı ana renklerin toplam miktarına oranı nedir?
Cevap: A) 1/2

Ana renk → Sarı, Kırmızı, Mavi
Kırmızı ÷ Toplam miktar(ana renkler) = 4 ÷ 8 = 1/2


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 155 Cevapları

 

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 155 Cevapları

20. Yukarıda verilen bilgilere göre bu ailenin yapmış olduğu rezervasyon için ön ödeme tutarı kaç Türk Lirasına eşittir?
Cevap: D) 279,5

Otel ücreti → 3900 G
Ön ücret, otel ücretinin %10’u
3900 x 10/100 = 390 G
Depozito → 200 G
Anahtar Bedeli → 20 E
390 + 200 = 590 G
TL değeri için kurlar ile çarpmamız gerekir.
590 x 0,25 → 590 x 25/100 = 147,5 lira
20 x 6,60 = 20 x 660/100 = 132 lira 
147,5 + 132 = 279,5 lira


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 156 Cevapları

 

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 156 Cevapları

21. Buna göre bu fabrikada üretilen bir elbiseye B standartlarına göre verilen beden numarası 10 ise A standartlarına göre verilmesi gereken beden numarası kaçtır?
Cevap: B) 44

 A          B
 32        4

 52        14
 x          10

A 20 birim artarken B 10 birim artıyorsa;
A 20      B10
   x            6   
10x = 20 . 6 
 x = 12
32 + 12 = 44


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 156 Cevapları

 

22. Buna göre bu iki ülke arasındaki sınırın gerçek uzunluğu kaç kilometredir? (1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm
Cevap: D) 460

Ölçek = Harita U./Gerçek U.
1/20 000 000 = 2,3/x 
23/10 x 20 000 000 = x
x = 46000 000 cm → 460 km


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 157 Cevapları

23. (…) Buna göre yedikleri bu yiyecekler aldıkları kalorileri yakmak için Deniz’in İdil’den kaç dakika daha fazla koşması gerekir?
Cevap: B) 19

Çikolata → 21 dakika koşmak zorunda
Mısır g. → 18 dakika
Mısır C. → 16 dakika
 Sandviç → 60 + 22 = 82/2 = 41 dakika
Kek → 25 dakika
İçecek → 13 dakika

Deniz → 21 + 41 + 8 = 70 dakika
İdil → 25 + 18 + 8 = 51 dakika
70 – 51 = 19


7.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158. Sayfa, 4. ÜNİTE Matematik Testleri İşlemli Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.