Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 14:35 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları

7.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Tema Matematik Testi Cevapları konusunun bulunduğu 7. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187 Cevapları konusunu paylaştık. Konu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları Matematik Testleri 6. ÜNİTE

7.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187.  Cevapları 6. ÜNİTE: Matematik

6. ÜNİTE Matematik Testleri: Sayfa 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187.  Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 174 Cevapları

1. (…) Bu bilgilere göre kafede öğleden sonra kahve satışından elde edilen gelir, öğleden önce kahve satışından elde edilen gelire göre yüzde kaç artmıştır?
Cevap: D) 30

Öğleden Önce → 360 TL
Kahve → 40 + 40 + 40 + 100 = 220 → 360 – 220 = 140°
Öğleden sonra → 360 TL
Kahve → 118 + 20 + 20 + 20 = 178  → 360 – 178 = 182³
182 – 140 = 42  artmıştır. 

140        42
100        x
140x = 100 . 42
x = %30


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 174 Cevapları

2. Buna göre Kerem yapbozun parçalarından kaç tanesini 4. gün yerine koymuştur?
Cevap: C) 250

54 + 126 + 90 = 270° 
360 – 270 = 90° 4. gün
1000 x 90/360 = 250


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 175 Cevapları

3. (…) Buna göre depodaki su seviyesi hangi iki bölme arasındadır?
Cevap: B) B ile C

Deponun tamamı 360°
2 Eş parça → 180° – 180° olarak ayrılır.
İlk bölme 4 eş parçaya ayrıldığı için 180 ÷ 4 = 45 her parça olduğu için B ve C arasına denk gelmektedir. 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 176 Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 176 Cevapları

4. Bülent’in Viyana’da bulunduğu 10 günlük sürede günlük ortalama sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması 0ºC olmuştur. Buna göre;
I. 9-10 Aralık tarihlerindeki günlük ortalama hava sıcaklıklarının aritmetik ortalaması 0ºC’den fazladır.
II. Günlük ortalama hava sıcaklığının en düşük olduğu gün 9 Aralık ise en yüksek olduğu gün 10 Aralık’tır.
III. 1-10 Aralık tarihlerinde Viyana’daki günlük ortalama hava sıcaklık değerlerini gösteren veri grubunun açıklığı en az 6’dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III

-3+1-4+0+2+2-1-1 =-4 
Aritmetik ortalama 0° olabilmesi için 9 ve 10 Aralık tarihlerinde sıcaklık değer toplamı 4 olması gerekir.
I → 4/2 = 2 (0° den yüksektir. Doğru)
II → Doğru
III →En düşük değer = -4, en yüksek = 2 (Arasında olan fark 6’dır. doğru)


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 177 Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 177 Cevapları

5. Buna göre Süleyman kaç tane suna görmüştür?
Cevap: C) 120

Tabloda olan hayvanlar → 240 + 160 + 140 + 180 = 720
720 x 60/360 = 120 Suna görmüştür.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 178 Cevapları

6. (…) Buna göre bu hastanelerden hangisine Ağustos ayında gelecek acil vaka sayısı ile ilgili yorum yapmak için aritmetik ortalama yerine ortanca kullanılması daha uygun olur?
Cevap: B) Sağlık Hastanesi

Sağlık hastanesinin en düşük = 5, en yüksek= 25 ortalamaya uzak olacağı için ortanca bulması daha uygun olur.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 179 Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 179 Cevapları

7. Yukarıda bu limanda bulunan konteynerler modellenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi drone (uçangöz) tarafından konteynerlerin üzerinden çekilen fotoğraflarından birine göre yapılmış, konteynerlerin üstten görünümüne ait bir model olamaz?
Cevap:

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 179 Cevapları

Sıralamaya baktığımız zaman önden itibaren mavinin arkasında sarı olması gerekir. D şıkkında olmadığı için yanlış verilmiştir. 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 180 Cevapları

8. (…) Buna göre, Aleyna’nın yapmış olduğu çizimlerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) IV.

Üstten baktığı zaman sadece 4 tane küpü yan yana görür. İki küp fazladan eklenmiştir. 


9. (…) En düşük maaşı alan iki kişi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu firmada çalışanlardan birinin TL cinsinden aldığı maaş olur?
Cevap: C) 3300

1. → x = 3000
2. → x = 3000 
3. → 
4. → 3400
5. → 3700
6. → 3700
7. → x + 700 = 3700
Aritmetik ortalamasına bakarsak hepsinin 3400’e tamamlanması gerekir. Buna göre 3. kişi de 3300 TL maaş alır. 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 181 Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 181 Cevapları

10. Buna göre 2014-2018 yıllarındaki Türkiye nüfusu ile ilgili;
I. Çalışma çağındaki nüfus değişmemiştir.
II. Çocuk nüfusunun en çok olduğu yıl 2014’tür.
III. 2018 yılındaki yaşlı nüfus 2014 yılından %10 fazladır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap: D) I, II ve III

I → Nüfus değiştiği için çalışma oranı da değişmiştir (Yanlış)
II →  2018  fazla olduğu için yanlıştır. 
77.7 x 24,2/100 =18,803 2014 yılı
82,7 x 23,4/100 = 19,352 2018 yılı
III →%10 dan daha fazla olur. (Yanlış)
77,7 x 8/100 = 6,22 2014 yılı
82,7 x 8,8/100 = 7,28 2018 yılı


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 182 Cevapları

11. (…) Buna göre bu sitenin tüm üyelerinin yaş gruplarına göre dağılımını gösteren daire grafiğinde 18 yaş ve altı kişileri gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
Cevap: D) 25,2

10 milyon;
Kadınlar 360 – 214 = 144°
144/360 = 4/10 yani 4 000 000 kadın olur.
Erkekler → 6 000 000 erkek olur.

Erkeklerde 18 yaş altı → 18°
Kadınlarda 18 yaş altı → 36°
6 000 000 x 18/360 = 300 000 18 yaş altı erkek
4 000 000 x 36/360 = 400 000 18 yaş altı kadın
300 000+400 000 = 700 000 kişi
700 000/10 000 000 = 7/100 = %7

100       7
360       x
100x = 360 . 7
10x = 252
x = 25,2 olur


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 183 Cevapları

12. (…) Buna göre Doruk’un gördüğü yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 183 Cevapları

Doruk arka kısmında olacağı için ilk olarak üst üste kule gibi olan küpleri görür. Buna göre A şıkkı olur. 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 184 Cevapları

13. Bu yapının üstten görünümüne ait şeklin çevresinin uzunluğu 40 cm’dir. Buna göre bu yapının önden görünümüne ait şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: D) 56

Üstten baktığı zaman 5 küp görür. Küplerin çevresi 40 cm olduğuna göre 10 kenar yani;
10x = 40
x = 4 olur.
Önden baktığımız zaman da U şeklinde 6 küp görürüz. Toplamda 14 kenar bulunmaktadır. Buna göre
14 x 4 =56 olur.


14. (…) Buna göre yarışların yapılacağı gün için tahmin edilen en düşük ve en yüksek nem değerlerinin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: C) 84

Sıcaklık Ortalaması
18 Kasım Cuma → 16 + 26 = 42, 42/2 = 21°C
19 Kasım Cumartesi → 17 + 23 = 401, 40/2 = 20°C (Yağmurlu)
20 Kasım Pazar → 14 + 16 = 40, 40/2 = 20°C
21 Kasım Pazartesi → 14 + 22 = 36, 36/2 = 18° C
Buna göre 20 Kasım da yapılabilir. (19 Kasım da sıcaklık uysa da yağmurlu olduğu için direk elenir)

Nem  Ortalaması
20 Kasım Pazar → 81 +87 = 168, 168/2 = %84


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 185 Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 185 Cevapları

15. Yukarıdaki verilen grafiğe göre hangi sonuca varılamaz?
Cevap: D) 1961-1977 yılları arasında ekolojik ayak izi artışı, 1977-2007 yılları arasındaki ekolojik ayak izi artışına göre çok daha fazladır.

Çünkü tam tersi cümle olması gerektiği için yanlıştır. 


16. 2019 yılında bir internet sitesi üzerinden alışveriş yapanların;
• %21’i İzmir’de yaşamaktadır.
• %52’si kadın olup, bu kadınların %25’i İzmir’de yaşamaktadır.
Buna göre bu internet sitesinden 2019 yılında alışveriş yapan erkeklerin illere göre dağılımını gösteren daire grafiğinde İzmir’de yaşayanları gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir
Cevap: B) 60

100 kişi olarak düşünürsek (Erkek+kadın) → 21 kişi izmir
52 kadın → 52 x 25/100 = 13 kişi
48 erkek → 21 – 13 = 8 kişi 
48 kişi     360°
8 kişi        x
48x = 360 . 8 
x = 60° olur.


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 186 Cevapları

17. Ayrıt uzunlukları 80 cm olan küp biçimindeki özdeş 13 tane koli Şekil – 1’deki gibi dizilerek bir yapı oluşturulmuştur.
Bu yapıya üstten bakıldığında zeminde kapladığı alan kaç metrekaredir? (1 m = 100 cm
Cevap: A) 4,48

Küpün her bir kenarı = 80 cm → 0,8 m
Verilen yapıya üsten baktığımız zaman 7 kare şeklinde görürüz. 
Bir küpün yüzey alanı → 0,8 x 0,8 = 0,64
0,64 x 7 = 4,48 olur.


18. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Uçak uçuş boyunca dakikada ortalama 50 kg yakıt tüketmiştir.

Kalkış ve tırmanma → 5500 – 4700 = 800 y
Seyir hali → 4700 – 3200 = 1500 y
Alçalma ve iniş → 3200 – 3000 = 200 y
C şıkkını açıklarsak → 800 + 200 + 1500 = 2500 y
Dakikada dediği için 2500/75 = 33,3 olur. Bu yüzden bu şık yanlıştır. 


7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 187 Cevapları

19. (…) Maaş ödülünü toplamda en çok satışı yapan Aslı kazandığına göre Nisan ayında dördünün yaptığı satışların toplamı en çok kaçtır?
Cevap: D) 23

Aslı → 16 + 16 + 11 = 43, 43/3 = 14,33
Buket → 26 + 8 + 18 = 52, 52/3 = 17,33
Cemre → 8 + 18 + 26 = 52, 52/3 = 17,33
Defne →  18+ 16 + 21 =55, 55/3 = 18,33

Aslı kazandığına göre 14 satış daha yapması gerekir. 
Aslı → 14
Buket → 4
Cemre → 4
Defne → 1
14 + 4 + 4 + 1=23 olur. 

7.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187. Sayfa, 6. ÜNİTE Matematik Testleri İşlemli Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.