Cevap Yaz
15 Mayıs 2024, 20:47 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Environment ünitesine ait çalışmaların yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Environment

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları

2. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. What is global warming?
Çeviri: Küresel ısınma nedir?

Cevap: It means the temperature on the Earth’s surface is increasing. (Dünya yüzeyindeki sıcaklığın artması demektir.)


2. What can we do to prevent it?
Çeviri: Bunu önlemek için ne yapabiliriz?

Cevap: We should not throw garbage on the ground. We must recycle. We should use bicycles. (Yerlere çöp atmamalıyız. Geri dönüşüm yapmalıyız. Bisiklet kullanmalıyız.)


3. Listen to the podcast and complete the statement.
Çeviri: Podcast’i dinleyin ve açıklamayı tamamlayın.

Cevap: The podcast is about ………Global warming……… . 


4. Listen to the podcast again and tick the reasons for global warming.
Çeviri: Podcast’i tekrar dinleyin ve küresel ısınmanın nedenlerini işaretleyin.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları

5. Listen to the podcast again and circle the correct answer.
Çeviri: Podcast’i tekrar dinleyin ve doğru cevabı daire içine alın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları

6. Match the halves of the statements. There is an extra one.
Çeviri: İfadelerin yarısını eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

_6_ a. because it is cleaner and cheaper.
_1_ b. because they produce fresh air for us.
_5_ c. because it is good for health and the environment.
_2_ d. because it is a waste of energy.
_4_ e. because private cars pollute the air.


7. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s responsibilities. Complete the chart.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Birbirinizin sorumlulukları hakkında sorular sorun ve yanıtlayın. Grafiği tamamlayın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

8. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Can we save the world? If yes, how?
Çeviri: Dünyayı kurtarabilir miyiz? Evet ise nasıl?

Cevap: We can save the world. We can do this by recycling. (Dünyayı kurtarabiliriz. Bunu geri dönüşümü sağlayarak yapabiliriz.)


2. What do you do to protect the environment?
Çeviri: Çevreyi korumak için neler yapıyorsunuz?

Cevap: I keep my surroundings clean. I provide recycling. I plant trees in empty areas. (Çevremi temiz tutuyorum. Geri dönüşümü sağlıyorum. Boş yerleri ağaçlandırıyorum.)


9. Read the text and write suitable titles for each paragraph.
Çeviri: Metni okuyun ve her paragrafa uygun başlıklar yazın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

10. Read the text again and write T/F/NI. Correct the false statements.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve T/F/NI yazın. Yanlış beyanları düzeltin.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları


11. Read the text again and answer the questions.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

Cevap:

1. How should we travel to save the environment?
→ We can walk or cycle. 

2. What can we do to save electricity?
→ We can use eco- friendly light bulbs, turn olf the lights and the TV when we aren’t using them. We should turn down the aır condilioning or heat when it is not necessary.

3. Where should we buy fresh and package-free food?
→ We should buy from local shops and shop secondhand.

4. Why should we plant trees?
→ Because they provide food and oxygen, save energy, clean the air and fight againsl climate change.

5. What are the three “R’s”?
→ Reduce, reuse and recycle.

6. What should we do to save water?
→ We should turn oft the tap while brushing our teeth and use less water in the shower.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.