Cevap Yaz
18 Nisan 2024, 20:51 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Environment ünitesine ait çalışmaların yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları Environment

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

12. Take notes about environmental problems around you.
Çeviri: Çevrenizdeki çevresel sorunlar hakkında not alın.

Cevap:

  • Throwing garbage into the environment. (Çevreye çöp atılması.)
  • Chopping trees. (Ağaç kesmek.)

13. Write short messages on your blog for your followers to solve these problems.
Çeviri: Takipçilerinizin bu sorunları çözmesi için blogunuza kısa mesajlar yazın.

Cevap:

  • People should be enlightened. (İnsanlar bilinçlendirilmeli.)
  • Tree planting should be increased. (Ağaç ekimi arttırılmalı.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları

14. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. What are the environmental problems around you?
Çeviri: Çevrenizdeki çevre sorunları nelerdir?

Cevap:

  • Throwing garbage into the environment. (Çevreye çöp atılması.)
  • Chopping trees. (Ağaç kesmek.)
  • Factories release poisonous gas. (Fabrikaların zehirli gaz bırakması.)

2. What should we do to solve these problems?
Çeviri: Bu sorunları çözmek için ne yapmalıyız?

Cevap: 

  • People should be enlightened. (İnsanlar bilinçlendirilmeli.)
  • Tree planting should be increased. (Ağaç ekimi arttırılmalı.)
  • Filters should be installed in chimneys. (Bacalara filtre takılmalı.)

15. Listen to the podcast and complete the statement.
Çeviri: Podcast’i dinleyin ve açıklamayı tamamlayın.

Cevap: The second podcast is about …..The steps to stop global warming…. . 


16. Listen to the podcast again and tick the phrases related to the recording. 
Çeviri: Podcast’i tekrar dinleyin ve kayıtla ilgili cümleleri işaretleyin.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları MEB Yayınları


17. Listen to the podcast again and complete the statements with the words in the box. There is an extra one. 
Çeviri: Podcast’i tekrar dinleyin ve ifadeleri kutudaki kelimelerle tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

1. First, we must respect the ….enviroment….. .
2. We must use …..solar…. and wind energy because they are ……renewable….. and they do not …..pollute…. air or water.
3. If we use much water, the ….climate…. changes and …..temperature….. of the world increases.
4. Finally, we must be …..responsible…. and plant a lot of trees.
5. We must …..reycyle…… and use …..friendly…… products to protect the environment.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları

18. Work in pairs. Ask and answer questions about the steps of planting a tree.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Ağaç dikmenin adımları hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

Cevap: 

– How do you plant a tree?  (Bir ağacı nasıl dikersiniz?)
+ The soil is dug. The roots of the tree are placed in the excavated area. The roots of the tree are covered with soil. Water is poured at the base of the tree. (Toprak kazılır. ağacın kökleri kazılan yere konur. Ağacın kökleri toprakla kapatılır. Ağacın dibine su dökülür.)


19. Use waste materials and make a toy.
Describe the steps of making this toy to your classmates.
Çeviri: Atık malzemeleri kullanarak oyuncak yapın.
Bu oyuncağın yapım aşamalarını sınıf arkadaşlarınıza anlatın.


20. Make your own toy with waste materials. Explain the steps of making this toy to your friends. 
Çeviri: Atık malzemelerle kendi oyuncağınızı yapın. Bu oyuncağın yapım aşamalarını arkadaşlarınıza açıklayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

21. Prepare a poster. Write slogans about protecting our environment.
Çeviri: Bir poster hazırlayın. Çevremizi korumayla ilgili sloganlar yazın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

1. Read and put a tick. Which are good for our environment?
Çeviri: Okuyun ve bir onay işareti koyun. Hangileri çevremiz için iyidir?

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

2. Complete the statements with “should” or “shouldn’t”.
Çeviri: İfadeleri “yapmalı” ya da “yapmamalı” şeklinde tamamlayın.

Cevap:

1. We …..“should…. keep the streets clean.
2. We …..“should…. plant trees.
3. We …..“shouldn’t….. hunt the animals.
4. We ….“should……. use eco-friendly products.
5. We …“shouldn’t….. destroy the forests. They are lungs of the Earth.
6. We ….“should…… use public transportation.
7. We ……“should….. protect wild animals because they are important for the balance of the nature.
8. We ….“shouldn’t…… pollute the rivers.
9. We ……“shouldn’t… prefer plastic products.
10. We …..“should…. recycle glass, metal, paper and plastic.


3. Match the halves of the statements. There is an extra one.
Çeviri: İfadelerin yarısını eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.