Cevap Yaz
15 Kasım 2023, 13:24 - Furkan Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Sports ünitesine ait cevapların bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22-23-24-25-26 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 22-23-24-25-26. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31. Sayfa Cevapları Sports

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

WORLD OF WORDS

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.
Cevap:

medal  → madalya | spectators → seyirdi
injury → sakatlanma | train →  eğitim
draw → berabere | go jogging → koşuya çıkmak
equipment → ekipman | lose → kaybetmek
beat → yemek | go on a diet → diyete girmek


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

2. Complete the statements with the words in Activity 1.
Çeviri: İfadeleri Etkinlik 1’deki kelimelerle tamamlayın.

1. Sümeyye Boyacı __trains__ six times a week.
2. Mete Gazoz won a golden __medal__ in archery in the Olympics.
3. Racket is the main __equipment__ of tennis.
4. You must wear a helmet while riding a bike. It protects you against a head __injury__ .
5. The stadium is very crowded. There are 45.000 __spectators__ .
6. The match ended 1-1. It was a __draw__ .


3. Match the photos with the sports. There is an extra one.
Çeviri: Fotoğrafları sporla eşleştirin. Fazladan bir tane var
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

LISTENING

4. Answer the questions.

1. Are you interested in sports? (Sporla ilgileniyor musunuz?)
Cevap: Yes, I am interested in sports.(Evet sporla ilgileniyorum.)

2. Which sports do you like? Why? (Hangi sporları seversiniz? Neden?)
Cevap: I like cycling and swimming. (Bisiklete binmeyi ve yüzmeyi severim)

3. Do you play in a school team? How often do you train? (Okul takımında mı oynuyorsun? Ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz?)
Cevap: Yes, I’m on the school’s team. We train two days a week.
(Evet okulun takımındayım. Haftanın iki günü antrenman yapıyoruz.)5. Listen to the dialogue. Which photo is about the text?
Çeviri: Diyaloğu dinleyin. Hangi fotoğraf metinle ilgilidir?
Cevap: The picture in option “C” is about the text. (C seçeneğindeki resim metinle ilgilidir.)


6. Listen to the dialogue again and circle the correct one.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru olanı daire içine alın.
Cevap:

1. It is usually/never hard to carry arrows in hand.
2. They usually train three times a week/five times a month.
3. They seldom/usually sleep and wake up early.
4. They always/never follow magazines about sports.
5. Sometimes/Rarely they go swimming.
6. They are always/usually careful about their health


7. Listen to the dialogue again and match the questions with the answers. There is an extra one.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin ve soruları cevaplarla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

8. Put the words in the correct order.
Çeviri: Kelimeleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

1. usually/Sarah/plays volleyball/at the weekends
Sarah usually plays voleyball at the weekends.

2. my/day/a/parents/once/go jogging
Cevap: My parents go jogging once a day.

3. go cycling/ do /you/how often/
Cevap: How often do you go cycling?

4. he/sportsman/eats/is/he/never/a/junk food/because
Cevap: He never eats junk food because he is a sportsman.

5. brother/does gymnastics/my/times/a/week/three
Cevap: My brother does gymnastics three times a week.


9. Rewrite the statements with the frequency adverbs.
Çeviri: İfadeleri sıklık zarflarıyla yeniden yazın.
Cevap:

1. I’m not into soccer. I don’t do it any time.
Cevap: I never do yoga.

2. My brother goes jogging on weekdays.
Cevap: My brother often goes jogging.

3. She trains hard everyday.
Cevap: She always trains hard.

4. He plays chess with me only once or twice a month.
Cevap: He rarely plays chess with me.

5. I ride a bike three times a week.
Cevap: I sometimes ride a bike.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları

10. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Do you follow sport events? (Spor etkinliklerini takip ediyor musunuz?)
Cevap: Yes, I follow sports  events. (Evet, spor etkinliklerini takip ediyorum.)

2. What kind of sports do you prefer? Individual or team sports? (Ne tür sporları tercih edersiniz? Bireysel mi yoksa takım sporları mı?)
Cevap: I prefer individual sports. I follow table tennis and chess as individual sports. (Bireysel sporları tercih ediyorum. Bireysel spor olarak masa tenisi ve satrancı takip ediyorum.)


11. Read the paragraphs and write the sports in the suitable places.
Çeviri: Paragrafları okuyun ve sporları uygun yerlere yazın.
Cevap:

1. __Archery__ is a target sport. It is an outdoor sport. You need arrows and a bow. The archer tries to hit the target and get high points. You should wear your arm guard and use your finger tab while shooting.

2. __Ampute Football__ is basically the same as football but there are some differences. Players have two hands but only one foot. Goalkeepers have two legs but only one hand. Its pitch is small and each half lasts for 25 minutes. The players can’t hit the ball with their clutches.

3. __Wrestling__ is an individual indoor sport. Opponents try to press each other’s back on the mat or ground according to the rules. If a wrestler break rules, s/he can lose points or be disqualified.

4. __Voleyball__ is a court game with a net in the middle. Each team has six players. The aim of the game is to send the ball to the other team’s field over the net. The team who gets the point serves for the next point. When a team gets three sets, the game ends.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.