Cevap Yaz
18 Ekim 2023, 18:39 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31-32. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31-32. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 26-27-28-29-30-31 ve 32. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veyahut hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31-32. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 26-27-28-29-30-31-32. Sayfa Cevapları Sports

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 Bilim ve Kültür Yayınları

a. What are your daily activities?
Çeviri:  Günlük aktiviteleriniz neler?
Cevap: I wake up late on holidays but I wake up early when I have class.

b. How often do you do a sport?
Çeviri: Ne sıklıkla spor yaparsın?
Cevap: I walk every day. Some times  I play football with my friends.

1 Look at the pictures and write what Sally likes doing.
Çeviri: Resimlere bakın ve Sally’nin yapmaktan hoşlandığı şeyleri yazın.
Cevap: Sally likes playing basketball. She likes walking and running. She likes  ice skating.


2 Match the words with the pictures. One word is extra.
Çeviri:  Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Listen and fill in the table.
Çeviri: Dinleyin ve tabloyu doldurun.
Cevap: 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Bilim ve Kültür Yayınları


2 Listen and write the missing words.
Çeviri:  Dinleyin ve eksik kelimeleri yazın.

Hello. I’m Doris. I’m an athlete. I get up __early__(1) every day. I ___usually__(2) eat a big breakfast, and then I go to the gym. I ___sometimes__(3) exercise in the gym, but I train in the field __more often__(4). I ___never__(5) do heavy exercises not to hurt my legs.

Çeviri: Merhaba. Ben Doris’im. Ben bir sporcuyum. Ben her gün erken kalkarım. Genelde büyük bir kahvaltı yaparım ve sonra spor salonuna giderim. Bazen spor salonunda egzersiz yapıyorum, ancak sahada daha sık antrenman yapıyorum. Bacaklarıma zarar vermemek için asla ağır egzersizler yapmam.


3 Listen and fill in the charts.
Çeviri: Listeleri dinleyin ve doldurun.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Bilim ve Kültür Yayınları3

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Bilim ve Kültür Yayınları

Suppose you are a sportsman/woman. Work in pairs and prepare an interview. Then, present it to your friends.
Çeviri: Bir sporcu/kadın olduğunuzu varsayalım. Çiftler halinde çalışın ve bir röportaj hazırlayın. Ardından, arkadaşlarınıza sunun.


2 Do a survey in the classroom and fill in the chart.
Çeviri: Sınıfta bir anket yapın ve tabloyu doldurun.
Cevap:7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Bilim ve Kültür Yayınları

 

Now, ask and answer.
Çeviri: Şimdi sor ve cevapla.
Cevap:

Who goes jogging? 
Mehmet.
How often does he go jogging?
He goes jogging three times a week.

 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Bilim ve Kültür Yayınları

1 Look at the pictures below and say what they are doing.
Çeviri: Aşağıdaki resimlere bakın ve ne yaptıklarını söyleyin.
Cevap:
A man is speaking on a radio program. (Bir adam bir radyo programında konuşuyor)

A girl is runing and she stopped to speak on the phone.  (Bir kız koşuyor ve telefonda konuşmak için durdu.)


2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Who is Emma?
Cevap: Emma is an Olympic and world championship swimmer.

b. What is the interview about? (Röportaj ne hakkında?)
Cevap: The subject of the text is an interview with an athlete.


3 Open your books. Listen again and read the interview. Then, do the exercises.
Çeviri:  Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve röportajı okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

Circle the correct option.
Çeviri: Doğru seçeneği daire içine alın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Bilim ve Kültür Yayınları

Complete the sentences according to the interview.
Çeviri: Cümleleri görüşmeye göre tamamlayınız.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Bilim ve Kültür Yayınları2

 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Read the paragraphs and match with the correct pictures. One picture is extra.
Çeviri: Paragrafları okuyun ve doğru resimlerle eşleştirin. Bir resim ekstradır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 Bilim ve Kültür Yayınları

Now, answer the questions.
Çeviri:Şimdi Soruları cevaplayın.

1. How many players are there in a team for the sport in picture 1? (1. Resim 1’deki spor için bir takımda kaç oyuncu var?)
Cevap: There are 5 players in a team  in basketball. (Basketbolda bir takımda 5 oyuncu vardır.)

2. What kind of sport is it in picture 2? ( 2. resimde ne tür bir spor var?)
Cevap: Swimming is an individual sport. (Yüzme bireysel bir spordur.)

3. Which equipment do you need to do the sport in picture 3? ( Resim 3’teki sporu yapmak için hangi ekipmana ihtiyacınız var?)
Cevap: You need a racket and a tennis ball to play tennis. (Tenis oynamak için bir raket ve tenis topuna ihtiyacınız var.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 Bilim ve Kültür Yayınları

5 Look at the chart and answer the questions.
Çeviri: Grafiğe bakın ve soruları cevaplayın.

1. How often does Robert go to the gym? (1. Robert ne sıklıkla spor salonuna gider?)
Cevap: Robert goes to the gym 4 days a week. ( Robert haftada 4 gün spor salonuna gidiyor.)


2. How many times does Robert work out a day ? (2. Robert günde kaç kez çalışıyor?)
Cevap: Robert works out once a day. ( Robert günde bir kez çalışır.)


3. Does Robert do an indoor sport? (3. Robert salonda spor yapıyor mu?)
Cevap: Yes, he does indoor sport twice a day. ( Evet, günde iki kez salon sporu yapıyor.)


4. Does Helen wake up early every day? (4. Helen her gün erken mi uyanıyor?)
Cevap:No, she wakes up early 6 days a week. (Hayır, haftanın 6 günü erken kalkar.)


5. How many days does Helen wake up late in a week? (5. Helen bir haftada kaç gün geç uyanır?)
Cevap: Helen wakes up late once a week. (Helen haftada bir geç kalkar.)


6. Who runs four times a week? (6. Kim haftada dört kez koşar?)
Cevap: Helen runs four times a week. (Helen haftada dört kez koşar.)6 Suppose you are a famous sportsman/woman. Answer the questions.
Çeviri:  Diyelim ki ünlü bir sporcu/kadınsınız. Soruları cevapla.

Interviewer: Here are my questions. Which sport do you do? How often do you exercise?

You: _I run six times a week__.

Interviewer: How do you spend a day?

You: __I spend my day at the gym. After  that I have a shower and meet my friends.__

Interviewer: Do you have a special diet? What is it?

You:_Yes, I have a special diet. I eat protein food._

Interviewer: What equipment do you use for this sport?

You: ___ I use running shoes and some running suit.__.

Interviewer: What is an important success in your life?

You: _I want to win a race in the Olympics___.

Interviewer: Thank you.

You: ___You are welcome___.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 Bilim ve Kültür Yayınları

7 Match the words with the pictures and write. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 Bilim ve Kültür Yayınları


Now, categorize them.
Çeviri: Şimdi onları sınıflandırın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 Bilim ve Kültür Yayınları2


8 Write the equipment that the sportsmen/women use for the following sports.
Çeviri: Sporcuların/kadınların aşağıdaki spor dallarında kullandıkları malzemeleri yazınız.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 Bilim ve Kültür Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 26-27-28-29-30-31-32. Sayfa, Sports ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.